Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanNok ScootJ5418250 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โอชิโนะ ฮัคไค  ฟูจิออนเซ็น (อาบน้ำแร่) ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชงชาแบบญี่ปุ่น  หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ  อิออน นาริตะ มอลล์ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) แช่น้ำแร่ออนเซ็น

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: เต็มทุกกรุ๊ป
 ราคา: 16,999.-