Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanNok ScootJ5418259 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โอชิโนะ ฮัคไค  ฟูจิออนเซ็น (อาบน้ำแร่)  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชงชาแบบญี่ปุ่น  หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ  อิออน นาริตะ มอลล์ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ - สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อาบน้ำแร่ออนเซ็น

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 1-5, 3-7, 4-8 ตุลาคม 61 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
6-10, 8-12, 9-13 ตุลาคม 61 ราคา: 21,999.-