Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapannokscootJ541912 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ) วัดอาซากุสะ โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ลานสกี ฟูจิเทน พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชงชาแบบญี่ปุ่น คาวาซึ  อิออน มอลล์ นาริตะ ตลาดปลาซึกิจิ โอไดบะ ชินจุกุ ดูไฟหมู่บ้านเยอร์มัน วัดนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
11-15 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 23,900.-
วันเดินทาง: 13-17, 20-24, 21-25, 22-26 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 26,900.- 
วันเดินทาง: 15-19 กุมภาพันธ์ 62 
ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง: 
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม / 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 62 ราคา: 27,900.-

วันเดินทาง: 1-5, 6-10, 7-11, 8-12 มีนาคม 62 ราคา: 27,900.-