Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai lion airJ281930 ทัวร์ญี่ปุ่น โอชิโนะฮัคไค โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ลานสกี ฟูจิเท็น เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 17-21 มกราคม 62 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-)
วันเดินทาง:
19-23, 22-26 มกราคม 62 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-)
วันเดินทาง:
29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง: 5-9, 6-10, 7-11 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 21,999.- (ปรับลดจาก 24,999.-)
วันเดินทาง:
16-20 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 26,999.-

วันเดินทาง: 2-6, 5-9, 6-10, 8-12, 12-16, 14-18, 15-19 มีนาคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
18-22 มีนาคม 62 ราคา: 21,999.-