Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanScootJ521952 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ  วัดอาซากุสะ  ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี  กระเช้าคาชิ คาชิ  โกเท็มบะ เอ้าต์เลต  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก   พิธีชงชาญี่ปุ่น   ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท   โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ  วัดนาริตะซัง  ช้อปปิ้งอิออน  ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว  คุจูกุริ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเช็นธรรมชาติ + Free wifi on bus

สายการบิน SCOOT
วันเดินทาง: 18-22 กุมภาพันธ์ 62
ราคา: 25,888.-
วันเดินทาง:
 19-23, 21-25, 23-27 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 26,888.-

วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 มีนาคม 62 ราคา: 25,888.-(ปรับลดจาก 27,888 บาท)