Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ281977 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นั่งกระเช้าคาจิคาจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท  โตเกียว  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ วัดนาริตะ  โอไดบะ  ช้อปปิ้งอิออน  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
7-11, 8-12 มีนาคม 62 ราคา: 23,999.-