Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai Lion AirJ5419126 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  ไซตามะ   คาวาโกเอะ   หุบเขาพิงค์มอส  (กรณี pinkmoss ไม่บานพาไปโกเทมบะ เอาท์เล็ทแทน)  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อาซากุสะ   ชินจุกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: พฤษภาคม 62 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-) ปิดกรุ๊ป