Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai Lion AirJ2819128 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์   ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
 12-16, 13-17, 14-18 มิถุนายน 62 ราคา: 18,999.- (ปรับลดจาก 19,999.-) 
วันเดินทาง: 19-23, 20-24, 21-25, 26-30 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62
ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9, 9-13, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
10-14 กรกฎาคม 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 7-11, 15-19, 16-20, 21-25, 22-26, 23-27 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน / 29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
14-18 สิงหาคม 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
13-17 สิงหาคม 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 24-28, 26-30 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
25-29 กันยายน 62 ราคา: 18,999.-