Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2819186 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  โอไดบะ ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์   ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 21-25, 23-27 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน
 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
7-11, 14-18 สิงหาคม 62 ราคา: 14,999.-(รับ waiting list)

วันเดินทาง: 
 20-24 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 
18-22, 26-30 กันยายน 62 ราคา: 14,999.- (รับ waiting list)