Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

KoreaEastar JetK281932 ทัวร์เกาหลี สนามบินนานาชาติกิมแฮ  สถานีรถไฟคยองฮวา เทศกาลดอกซากุระจินแฮ  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ตลาดปลาจากัลชิ ชมเทศกาลดอกยูแช  วัดแฮดง ยงกุงซา  ศูนย์สมุนไพรโสม  สมุนไพรฮอตเกนามู  ถนนซัมยอนอิลบอนกา SONGDO SKY WALK  คอสเมติค  หาดแฮอุนแด  สะพานควางอัน  ดิวตี้ฟรี  ย่านนัมโพดง ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  พลอยอเมทิส  อุทยานธรรมชาติแทจงแด  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)

สายการบิน EASTAR JET
วันเดินทาง:
 เมษายน 62 ราคา: 17,999.- (ปิดกรุ๊ป)