KoreaBudget AirlinesK081937 ทัวร์เกาหลี สนามบินนานาชาติแดกู หรือ พูซาน   ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์*  ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 TOWER*   เยี่ยมชมความโรแมนติกของมหาวิทยาลัยเอกชนเคเมียง นั่งรถชมเมืองแดกู พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู คิมควางซอกสตรีท..ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋  เที่ยวเมืองเคียงจู สมญานาม "พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพง"  เมืองหลวงเก่าอายุพันปีกว่า  มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา   พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก "ซอกคูรัม กอตโต้"   หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน  ผ่านชมหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสุสานกษัตริย์เชื้อพระวงศ์  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู  ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง  แวะตลาดปลาชากาลชิ เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง  ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู  ดิวตรี้ฟรี   ย่านซอเมียน  ศูนย์โสมเกาหลี  สะพานแขวนควังอัน  วัดแห่งทะเลตะวันออก "แฮดงยงกุงซา"   ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ  The Bay 101   ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน  ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ เมืองพูซาน  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park  สนามบินนานาชาติแดกู หรือ พูซาน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เทศกาล ดอกซากุระเกาหลี (พ็อตกตบาน) ช่วง 25 มีนาคม-10 เมษายน

สายการบินในกลุ่ม BUDGET AIRLINES
วันเดินทาง: 17-21 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,900.-