KoreaJeju AirT-WayK081957 ทัวร์เกาหลี ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์* ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 TOWER* พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู ซี่รีย์ละครโรแมนติก “มหาวิทยาลัยเคเมียง”* ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท เที่ยวมรดกโลกเคียงจู* สมญานาม " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพง " เมืองหลวงเก่าอายุพันปีกว่า มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต้ " หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน ผ่านชมหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสุสานกษัตริย์เชื้อพระวงศ์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง แวะตลาดปลาชากาลชิ เมืองพูซาน* ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ดิวตรี้ฟรี ย่านซอเมียน ศูนย์โสมเกาหลี สะพานแขวนควังอัน วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ The Bay 101 ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ เมืองพูซาน ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) 

สายการบินในกลุ่ม BUDGET AIRLINES
วันเดินทาง:
 23-27 มิถุนายน 62 ราคา: 13,900.-