Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

Laos

airasiaL161802
หลวงพระบาง พระธาตุพูสี ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง วัดวิชุนราช น้ำตกตาดกวางสี วัดแสนสุขาราม บ้านผานม (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ไม่รวมอาหารบนเครื่อง

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 11-13, 18-20, 27-29 ตุลาคม 61 ราคา: 9,999 บาท 
วันเดินทาง: 
12-14 ตุลาคม 61 ราคา: 10,999 บาท 

Laos
bangkok_airL081801
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดเซียงทอง สักการะพระธาตุพูสี ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบางเพื่อเป็นสิริมงคล ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า น้ำตกกวางสี เข้าร่วมเทศกาลแข่งเรือหลวงพระบาง อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู บ้านช่างไห บ้านผานม สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง กรุงเทพฯ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)

สายการบิน Bangkok Airways
วันเดินทาง: 8-10 กันยายน 61 ราคา: 10,900 บาท (ปิดกรุ๊ป)

LaosLao AirlinesL081704 แพคเกจทัวร์ลาว วัดใหม่สุวันพูมาราม แม่น้ำโขง แม่น้ำคาน พระธาตุพูสี พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดแสนสุขารมณ์ วัดเชียงทอง ตลาดเช้า ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษ : อาหารตักบาตรข้าวเหนียวพระ 1 ชุดโตก/2 ท่าน

สายการบิน LAO AIRLINES
วันเดินทาง: ตั้งแต่วันนี้- มีนาคม 61 ราคาเริ่ม: 10,099 บาท (ปิดกรุ๊ป)

LaosLao AirlinesL081703 แพคเกจทัวร์ลาว วัดใหม่สุวันพูมาราม แม่น้ำโขง แม่น้ำคาน พระธาตุพูสี พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดแสนสุขารมณ์ วัดเชียงทอง น้ำตกกวางสี ตลาดเช้า ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษ : ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว (พร้อมข้าวเหนียว+ข้าวต้มมัด+ที่นั่งหน้าตำหนักกลาง บนถนนสักรินทร์)

สายการบิน LAO AIRLINES
วันเดินทาง: ตั้งแต่วันนี้- มีนาคม 61 ราคาเริ่ม: 10,099 บาท (ปิดกรุ๊ป)