ทัวร์พม่า ราคาถูก Myanmar Tour นำเที่ยวไหว้พระ เส้นทางบุญ มัณฑะเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน Let's Go Myanmar เที่ยวพม่า อิ่มบุญ สนุกตลอดเส้นทาง

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์พม่า ด้านล่างนี้

MyanmarMyanmar AirlinesM281905 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง  หงสาวดี  เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา  ไจ้ทีโย  คิมปูนแคมป์  พระธาตุอินทร์แขวน (สุดพิเศษ !! นำท่านขึ้นเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้า ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) พระธาตุอินทร์แขวน  วัดไจ้คะวาย  เมืองหงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง  เจดีย์กาบาเอ  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว / เมนูเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร 

สายการบิน MYANMAR AIRLINES
วันเดินทาง: 24-26, 28-30 เมษายน / 29 เมษายน-1 พฤษภาคม / 30 เมษายน-2 พฤษภาคม 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 9,999.-)
 

MyanmarMyanmar AirlinesM281907 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดมหาเจดีย์  เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เมืองย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  วัดพระหินอ่อน  สนามบินย่างกุ้ง พิเศษ...เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว / เมนูสลัดกุ้งมังกร / เป็ดปักกิ่ง + ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น

สายการบิน MYANMAR AIRLINES
วันเดินทาง: 17-18, 25-26 พฤษภาคม 62 ราคา: 7,999.-

MyanmarAir AsiaM281819 ทัวร์พม่า สนามบินมัณฑะเลย์  เมืองมัณฑะเลย์  เมืองพุกาม  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์บูพญา  ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ  เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอนันดา  วัดมนุหา  วัดกุบยางกี  วัดติโลมินโล  วัดสัญพัญญู  วิหารธรรมยันจี  มัณฑะเลย์  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้อูเบ็ง  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ พิเศษ ! เมนูกุ้งแม่น้ำ 3 มื้อๆ ละ 1 ตัว และตื่นตากับโชว์หุ่นเชิดโบราณ + มีอาหารร้อนและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องเฉพาะขาไป

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 27-29 เมษายน 62 ราคา: 9,999.- (ปรับลดจาก 13,999.-)
วันเดินทาง:
14-16, 28-30 มิถุนายน 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
15-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 26-28 กรกฎาคม 62
 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
10-12 สิงหาคม 62 ราคา: 12,999.-
 

MyanmarAir AsiaM281903 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์  เมืองมัณฑะเลย์  เมืองพุกาม  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอานันดา  วัดมนุหะ  วัดกุบยางกี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมมายันจี  เมืองมินกุน  เจดีย์มิงกุน  ระฆังมินกุน  เจดีย์ชินพิวเม  วัดชเวนันดอร์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ เมืองมัณฑะเลย์  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  สะพานไม้สักอูเบ็ง พิเศษ !!! ดินเนอร์พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ / กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
16-19 พฤษภาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
13-16, 27-30 มิถุนายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
26-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 14,999.-
 

MyanmarAir AsiaM281902 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  ย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระหินอ่อน  ช้างเผือก  สนามบินย่างกุ้ง พิเศษ !!! กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร / ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
27-28 เมษายน 62 ราคา: 7,999.-

วันเดินทาง: 11-12, 25-26 พฤษภาคม 62 ราคา: 7,999.-
วันเดินทาง:
19-20 พฤษภาคม 62 ราคา: 8,999.-
 

MyanmarMyanmar AirlinesM281901 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง  หงสาวดี  เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา  ไจ้ทีโย  คิมปูนแคมป์  พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)  วัดไจ้คะวาย   พระราชวังบุเรงนอง  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง  เจดีย์คาบาเอ  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน  วัดงาทัตจี พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว + อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า + BUFFET HOT POT + ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน

สายการบิน MYANMAR AIRLINES
วันเดินทาง: 27-29 เมษายน 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)

วันเดินทาง: 6-8, 7-9, 13-15, 14-16 พฤษภาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
1-3, 2-4, 5-7, 8-10, 9-11, 12-14, 15-17, 16-18, 19-21, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน / 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
3-5, 10-12, 11-13 พฤษภาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
17-19, 18-20 พฤษภาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 13-15, 20-22, 27-29 มิถุนายน 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 มิถุนายน / 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 4-6, 28-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 2-4, 3-5, 29-31 สิงหาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
9-11, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-1 กันยายน / 31 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
10-12, 11-13 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 5-7, 12-14, 19-21 กันยายน 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23 กันยายน 62 ราคา: 12,999.-

MyanmarBangkok AirwaysM281906  ทัวร์พม่า สนามบินมัณฑะเลย์  เมืองมัณฑะเลย์  เมืองพุกาม  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  ทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอานันดา  วัดมนุหะ  วัดกุบยางกี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมมายันจี  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้อูเบง  มัณฑะเลย์   เมืองมินกุน  ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี  เจดีย์มิงกุน  ระฆังมินกุน  เจดีย์ชินพิวเม ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  เมืองสกายน์  เจดีย์กวงมูดอ  วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก)  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอร์  สนามบินมัณฑะเลย์ พิเศษ !!! ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ + เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
วันเดินทาง: 3-6 พฤษภาคม 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-)
วันเดินทาง:
10-13 พฤษภาคม 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 14,999.-)
วันเดินทาง: 24-27 พฤษภาคม 62
ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
17-20 พฤษภาคม 62าคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 14-17 มิถุนายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
21-24 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 5-8, 12-15 กรกฎาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
 19-22 กรกฎาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
 26-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง: 2-5 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง: 
16-19, 23-26 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 6-9, 13-16 กันยายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
20-23, 27-30 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 3-6, 4-7, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
10-13 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง: 
11-14 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
 7-10 พฤศจิกายน 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 5-8, 6-9, 7-10 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง: 
12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
25-29 ธันวาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง: 
27-30 ธันวาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง: 
28-31 ธันวาคม / 29 ธันวาคม-1 มกราคม / 30 ธันวาคม-2 มกราคม 63 ราคา: 18,999.-