Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

รายการทัวร์นิวซีแลนด์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ด้านล่างนี้

NZTGNZ131604 ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม เรนโบว์สปริง หมู่บ้านเมารี Hangi Dinner ไวโตโม่ ถ้ำหนอนเรืองแสง ไครส์เชิร์ช รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ อาเธอร์พาสส์ ธารน้ำแข็ง ฟรานซ์โจเซฟ ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ ทะเลสาบวาคาติปู ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค ควีนส์ทาวน์ มิลเลอร์เลค ช่องแคปมิลฟอร์ด ล่องเรือชม
ฟยอร์ด ควีนส์ทาวน์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง:  ตุลาคม 59 (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 107,000.-
Download โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

NZEmiratesNZ341605 ทัวร์นิวซีแลนด์ ซิดนีย์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) ไคร้สท์เชิร์ช แอชเบอร์ตัน แวะช้อปปิ้ง ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท ควีนส์ทาวน์ ครอมเวลล์ เทคาโป แอชเบอร์ตัน ไคร้สท์เชิร์ช อะคารัว ล่องเรือชมปลาโลมา สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ซิดนีย์( แวะเปลี่ยนเครื่อง) พิเศษ !!! เมนูกุ้งลอบเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้ + เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง!!!!!

สายการบิน EMIRATES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง:  ธันวาคม 59  (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 74,900.-
Download โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

NZThaiAirwaysNZ341606 ทัวร์นิวซีแลนด์ สนามบินอ๊อคแลนด์ ชมเมือง แฮมิลตัล ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) เมารีโชว์ โรโตรัว เรนโบว์ สปริง อโกโดม  เตาโป ล่องเรือ LAKELAND QUEEN โรโตรัว 

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: พฤศจิกายน 59  (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 59,900.-
Download โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

์NewZealandThaiAirwaysNZ341607 ทัวร์นิวซีแลนด์ สนามบินอ๊อคแลนด์ ชมเมืองอ๊อคแลนด์ โรโตรัว ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี เรนโบว์ สปริงซ์ อโกรโดม สนามบินอ๊อคแลนด์ ( เกาะเหนือ ) สนามบิน ควีนส์ทาวน์ ( เกาะใต้ ) แอร์โร่ว์ทาวน์ ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณ นั่งกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ควีนส์ทาวน์ แวะชมการกระโดดบันจี้ Shot overjet เก็บเชอร์รี่ Glenvale Orchards
พิเศษ !!! เมนูกุ้งลอบเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสริฟพร้อมไวน์แดง

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 26 ธันวาคม - 3 มกราคม 59  (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 119,900.-
Download โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

NZTGNZ341603 ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์ ชมเมือง สะพานฮาร์เบอร์ แฮมิลตัน ศูนย์วัฒนธรรมเมารี ล่องเรือ Lakeland Queen cruise พร้อมรับประทานอาหารเช้า อโกรโดม เรนโบว์สปริงค์ เตาโป โรโตรัว ฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: กันยายน 59 (เต้มทุกกรุ๊ป) ราคา: 49,900.-
Download โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์