Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์รัสเซีย Russia Tour ตลอดปี 2560 พบกับโปรโมชั่น สุดพิเศษ บริการประทับใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Let's Go Russia เที่ยวแบบจัดเต็ม มอสโคว์  เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมออโรร่า แสงเหนือ ที่เมืองมูรมานสก์

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์รัสเซีย ด้านล่างนี้

RussiasqR281707 ทัวร์รัสเซีย สิงคโปร์ มอสโคว์ (รัสเซีย) พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล สุสานเลนิน ห้างกุม มอสโคว์ ซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ IZMAILOVO MARKET ชมการแสดงละครสัตว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดิน สแปร์โร่ว์ฮิลล์ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)

สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-19, 21-26 พฤษภาคม 60 ราคา: 33,900.- (ปรับลดจาก 37,900.-) 
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 28 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 60
ราคา: 37,900.-

Download โปรแกรมทัวร์ รัสเซีย

RussiaThai AirwaysR111724 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล MOSCOW UNIVERSITY พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ARABAT Russian Circus STREET SAPSAN EXPRESS TRAIN จากมอสโคว์ สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ พระราชวังพระนางแคทเธอลีน มหาวิหารเซนต์ไอแซค SAPSAN EXPRESS TRAIN จากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สู่มอสโคว์ วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้า GUM IZMAILOVSKY SOVENIR MARKET พัก 4 ดาว เที่ยวสองเมือง มอสโคว์และเซ็นปีเตอร์สเบิร์ก นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express และชมละครสัตว์ Russian Circus

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-12 พฤษภาคม 60 ราคา: 59,999.-
Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

RussiaTGR281701ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอารบัต ซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ IZMAILOVO MARKET CIRCUS เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์ สนามบินมอสโคว

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 15-19 พฤษภาคม 60 ราคา: 36,900.- (ปรับลดจาก 39,900.-)
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 22-26, 24-28 พฤษภาคม/ 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน/ 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 60
ราคา: 39,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-9, 7-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25, 26-30 มิถุนายน/ 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 60 ราคา: 39,900.-

Download โปรแกรมทัวร์ รัสเซีย

RussiaTGR021726 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านเดินทางโดยรถไฟเร็ว สู่นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train พระราชวังฤดูหนาว เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน โบสถ์แห่งหยดเลือด พระราชวังนิโคลัส พระราชวังเครมลิน ชม โบสถ์อัสสัมชัญ ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชม ละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก จัตุรัสแดง วิหารเซ็นต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ (ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในรัสเซีย และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-9, 5-11, 8-14, 10-16 กรกฎาคม 60 ราคา: 58,900.-
Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

RussiaEtihad AirwaysR281721 ทัวร์รัสเซีย สนามบินอาบูดาบี (แวะเปลี่ยนเครื่อง) มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ วิหารซาเวียร์ ชมละครสัตว์ CIRCUS รถไฟความเร็วสูง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูง กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอารบัต สนามบินมอสโคว์ สนามบินอาบูดาบี (แวะเปลี่ยนเครื่อง) กรุงเทพฯ

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-13 พฤษภาคม 60 ราคา: 51,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 27 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 60 ราคา: 49,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-10 มิถุนายน 60 ราคา: 51,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-8, 22-29 กรกฎาคม 60 ราคา: 51,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-12, 8-15 กรกฎาคม 60 ราคา: 53,999.-

Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

Russiaair_astanaR111720 ทัวร์รัสเซีย กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ มอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ชมพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM ชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS TRAIN พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มหาวิหารเซนต์ไอแซค ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์

สายการบิน AIR ASTANA
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-25 พฤษภาคม 60 ราคา: 50,888.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-8 มิถุนายน 60 ราคา: 50,888.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 15-20 กรกฎาคม / 29 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 60 ราคา: 48,888.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 19-24 สิงหาคม 60 ราคา: 48,888.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-7, 16-21 กันยายน 60 ราคา: 48,888.-

Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

RussiaEmiratesR461722 ทัวร์รัสเซีย ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ อารบัท พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน จตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างกุม ล่องเรือ มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค พิเศษ!!! ชมการแสดง Russian Circus + ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ + นั่งรถไฟด่วน SAPSAN
พร้อมทั้งกาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิโคลัส เพื่อชมการแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย เชิญทุกท่านลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า 

สายการบิน EMIRATES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 16-23 พฤษภาคม 60 ราคา: 57,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 16-23 มิถุนายน 60 ราคา: 57,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-12 กรกฎาคม 60 ราคา: 59,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 27 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 60 ราคา: 57,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 8-15, 10-17 สิงหาคม 60 ราคา: 59,900.-
Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

RussiaQatar AirwaysR281727 ทัวร์รัสเซีย โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต รถไฟความเร็วสูงสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูงสู่กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ OUTLET VILLAGE (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยวสองเมือง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-17, 17-24 มิถุนายน 60 ราคา: 51,999.-
Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

RussiaQatar AirwaysR021723 ทัวร์รัสเซีย โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม มอสโคว์ ซากอส โบสถ์เก่าแก่แห่งซาร์กอส มอสโคว์ ถนนอารบัต วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ Outlet Village (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 16-20 มิถุนายน 60 ราคา: 32,900.-
Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

RussiaThai AirwaysR021718 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เรือรบหลวงออโรร่า มอสโคว์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม พระราชวังเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ถนนอารบัต วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ พิเศษ..ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ พักโรงแรม 4 ดาว

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 24-29 มิถุนายน 60 ราคา: 47,900.-
Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

 

RussiaAir AstanaR111725 ทัวร์รัสเซีย อัลมาตี้ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) มอสโคว์ METRO จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม มหาวิหารเซนต์บาซิล วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ถนนอารบัต IZMAILOVSKY MARKET อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ พระราชวังเครมลิน รถไฟ SAPSAN TRAIN จากมอสโคว์ สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Bronze horseman ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังฤดูหนาว โบสถ์หยดเลือด พัก 4 ดาว เที่ยวมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก นั่งรถไฟ Sapsan Express ชมละครสัตว์ Russian Circus

สายการบิน AIR ASTANA
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 8-15 มิถุนายน 60 ราคา: 61,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 15-22 มิถุนายน / 29 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 60 ราคา: 62,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 22-29 มิถุนายน 60 ราคา: 63,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 13-20 กรกฎาคม 60 ราคา: 60,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-27 กรกฎาคม / 27 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 60 ราคา: 59,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-10 สิงหาคม / 31 สิงหาคม-7 กันยายน 60 ราคา: 59,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-17 สิงหาคม 60 ราคา: 60,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-14, 14-21, 21-28 กันยายน 60 ราคา: 59,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 28 กันยายน-5 ตุลาคม 60 ราคา: 55,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-12, 12-19, 19-26 ตุลาคม 60 ราคา: 55,999.-
Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

RussiaTGR281703 ทัวร์รัสเซีย สนามบินสุวรรณภูมิ มอสโคว ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว รถไฟความเร็วสูง เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูง กรุงมอสโคว ล่องแม่น้ำมอสโคว พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอารบัต CIRCUS เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์ สนามบินมอสโคว

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: เต็มทุกกรุ๊ป ราคา: 57,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ รัสเซีย

Russiaair_astanaR111709 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ METRO จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม มหาวิหารเซนต์บาซิล วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ถนนอารบัต IZMAILOVSKY MARKET อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ พระราชวังเครมลิน เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Bronze horseman มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ 

สายการบิน AIR ASTANA
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 27 เมษายน-4 พฤษภาคม 60 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 54,888.-
Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

Russiaair_astanaR111708 ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังฤดูหนาว Bronze horseman statue peter great ชมถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ชม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชม โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง ชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม)

สายการบิน AIR ASTANA
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 22-27 เมษายน 60 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 49,888.-
Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

RussiaThai AirwaysR281717 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน มอสโคว์ รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ป้อมปีเตอร์และปอล มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ชมการแสดงละครสัตว์ มอสโคว์ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สนามบินมอสโคว์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 29 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 60 (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 49,900.-
Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย