Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์รัสเซีย Russia Tour ตลอดปี 2560 พบกับโปรโมชั่น สุดพิเศษ บริการประทับใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Let's Go Russia เที่ยวแบบจัดเต็ม มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมออโรร่า แสงเหนือ ที่เมืองมูรมานสก์

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์รัสเซีย ด้านล่างนี้

RussiaEtihad AirwaysR281809 ทัวร์รัสเซีย อาบูดาบี (แวะเปลี่ยนเครื่อง) ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถนนอารบัต  จุดชมวิว สแปโรฮิลล์  เมืองซาร์กอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  โบสถ์ทรินิตี้  เมืองมอสโคว์  ตลาดอิสไมโลโว่  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์  ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน   

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทาง: 29 ธันวาคม- 3 มกราคม 62 ราคา: 44,888.-
                                                                                             

RussiaEtihad AirwaysR281820 ทัวร์รัสเซีย เมืองอาบู ดาบี (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  เมืองมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถนนอารบัต   จุดชมวิว สแปโรฮิลล์   พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์  ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน  โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม  ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้  ขี่สุนัขลากเลื่อน  ห้างยูโรเปียน มอล   

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทาง: 26-31 มกราคม / 31 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 31,999.-

วันเดินทาง: 7-12, 21-26 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 34,999.-
วันเดินทาง:
16-21 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 33,999.-

วันเดินทาง: 6-11, 14-19, 21-26 มีนาคม 62 ราคา: 34,999.-

RussiaEtihad AirwaysR281819 ทัวร์รัสเซีย เมืองอาบู ดาบี (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  เมืองมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถนนอารบัต  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์  ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน  เมืองซาร์กอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  โบสถ์ทรินิตี้  เมืองมอสโคว์  ตลาดอิสไมโลโว่  โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม  ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้  ขี่สุนัขลากเลื่อน  ห้างยูโรเปียน มอล  จุดชมวิว สแปโรฮิลล์   พิพิธภัณฑ์อวกาศ โบสถ์นางชี

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทาง: 27 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 39,999.-
วันเดินทาง:
17-24 กุมภาพันธ์ / 25 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 62 ราคา: 39,999.-
    

RussiaQatar AirwaysR281818 ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต เมืองมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้ เมืองมอสโคว์ ตลาดอิสไมโลโว่ ชมการแสดงละครสัตว์ เมืองมอสโคว์ จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน เมืองมอสโคว์ สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือดเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ป้อมปีเตอร์ และ ปอล มหาวิหารเซนต์ ไอแซค ถนนเนฟกี้ ท่าอากาศยานนานาชาติปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย  (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)  ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 17-24, 19-26, 21-28, 24-31 มกราคม 62 ราคา: 46,999.- (ปรับลดจาก 49,999.-)
วันเดินทาง: 
12-19, 17-24 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 53,999.-
วันเดินทาง: 
10-17, 17-24 มีนาคม 62 ราคา: 53,999.-

RussiaThai AirwaysR281902 ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์  ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่า สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  เมืองพุชกิน  พระราชวังแคทเทอรีน  ป้อมปีเตอร์ และ ปอล  เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  พระราชวังฤดูหนาว  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  โบสถ์หยดเลือด  ถนนเนฟกี้  มหาวิหารเซนต์ ไอแซค  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองมอสโคว์   พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์  ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน  ถนนอารบัต  จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ที่พักระดับ 4 ดาว + ตื่นเต้นกับโชว์ละครสัตว์ + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
26 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 49,999.- (ปรับลดจาก 51,999.-)
วันเดินทาง:
30 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 49,999.- (ปรับลดจาก 54,999.-)

วันเดินทาง:
6-12, 9-15, 13-19, 18-24 กุมภาพันธ์ / 23 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 62 ราคา: 54,999.-

วันเดินทาง:
6-12, 9-15 มีนาคม 62 ราคา: 55,999.-

วันเดินทาง: 8-14 เมษายน 62 ราคา: 65,999.-
วันเดินทาง:
10-16, 13-19 เมษายน 62 ราคา: 67,999.-
วันเดินทาง:
15-21 เมษายน 62 ราคา: 61,999.-
วันเดินทาง:
17-23, 24-30 เมษายน 62 ราคา: 56,999.-

วันเดินทาง: 4-10, 8-14, 25-31 พฤษภาคม 62 ราคา: 56,999.-
วันเดินทาง:
11-17, 13-19, 18-24 พฤษภาคม 62 ราคา: 57,999.-
     

RussiaThai AirwaysR281901 ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  ถนนอารบัต  ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย  เมืองมูร์มันสค์  ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมืองมูร์มันสค์  หมู่บ้านซามี่  ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้  ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมืองมูร์มันสค์  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ เมืองมอสโคว์  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์ -ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน  ชมการแสดงละครสัตว์ จุดชมวิว สแปโรฮิลล์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ บินภายใน 2 ไฟลท์ไม่เหนื่อย + ชมปรากฎการ์ณแสงเหนือ 2 คืนสุดฟิน + ชมโชว์ละครสัตว์ + นั่งรถลากเลื่อนสุนัข husky park + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
16-22, 20-26 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 64,999.- (ปรับลดจาก 65,999.-)
วันเดินทาง:
13-19, 16-2 มีนาคม 62 ราคา: 62,999.- (ปรับลดจาก 66,999.-)
วันเดินทาง: 20-26, 23-29 มีนาคม 62
ราคา: 64,999.- (ปรับลดจาก 66,999.-)
 

RussiaAeroflot Russian AirlinesR281906 ทัวร์รัสเซีย ท่าอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์  ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถนนอารบัต  ชมโชว์ละครสัตว์  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  เมืองพุชกิน  พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  พระราชวังฤดูหนาว  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  ถนนเนฟกี้  มหาวิหารเซนต์ ไอแซค  เมืองมอสโคว์ ที่พักระดับ 4 ดาว / บินภายใน 1 ครั้งไม่เหนื่อย

สายการบิน AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES  
วันเดินทาง:
22-28 มีนาคม 62 ราคา: 56,999.-

วันเดินทาง:
5-11 เมษายน 62 ราคา: 59,999.-
วันเดินทาง:
9-15, 10-16 เมษายน 62 ราคา: 60,999.-
วันเดินทาง: 
11-17, 12-18, 13-19 เมษายน 62 ราคา: 62,999.-
วันเดินทาง:
26 เมษายน-2 พฤษภาคม 62 ราคา: 59,999.-

วันเดินทาง:
17-23 พฤษภาคม 62 ราคา: 59,999.-

RussiaSingapore AirlinesR281905 ทัวร์รัสเซีย สิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) เมืองมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์  ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้  ขี่สุนัขลากเลื่อน  เมืองซาร์กอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้  เมืองมอสโคว์  ตลาดอิสไมโลโว่  จุดชมวิว สแปโรฮิลล์   พิพิธภัณฑ์อวกาศ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)

สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
วันเดินทาง: 13-17, 20-26 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 37,999.-
วันเดินทาง:
4-10 มีนาคม 62 ราคา: 37,999.-
วันเดินทาง:
13-19, 18-24 มีนาคม / 27 มีนาคม-2 เมษายน 62 ราคา: 38,999.-
 

RussiaSingaporeR281904 ทัวร์รัสเซีย สิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถนนอารบัต  เมืองซาร์กอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  โบสถ์ทรินิตี้  เมืองมอสโคว์  ตลาดอิสไมโลโว่   พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์  ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน  จุดชมวิว สแปโรฮิลล์  พิพิธภัณฑ์อวกาศ  โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม  ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ 

สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
วันเดินทาง:
3-9 เมษายน / 29 เมษายน-5 พฤษภาคม 62 ราคา: 38,999.- 
วันเดินทาง:
11-17 เมษายน 62 ราคา: 42,999.- 

วันเดินทาง: 8-14, 22-28 พฤษภาคม 62 ราคา: 37,999.-
วันเดินทาง:
15-21 พฤษภาคม 62 ราคา: 38,999.-

วันเดินทาง: 5-11 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 62 ราคา: 36,999.-
   

RussiaEtihad AirwaysR281903 ทัวร์รัสเซีย อาบูดาบี (แวะเปลี่ยนเครื่อง) ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถนนอารบัต   จุดชมวิว สแปโรฮิลล์  เมืองซาร์กอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  โบสถ์ทรินิตี้  เมืองมอสโคว์  ตลาดอิสไมโลโว่   พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์  ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทาง:
26 เมษายน-1 พฤษภาคม 62 ราคา: 34,999.-
วันเดินทาง:
30 เมษายน-5 พฤษภาคม 62 ราคา: 36,999.-

วันเดินทาง:
7-12 พฤษภาคม 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
16-21 พฤษภาคม 62 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง: 
23-28 พฤษภาคม 62 ราคา: 32,999.-

วันเดินทาง: 11-16 มิถุนายน 62 ราคา: 36,999.-