Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์รัสเซีย Russia Tour ตลอดปี 2560 พบกับโปรโมชั่น สุดพิเศษ บริการประทับใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Let's Go Russia เที่ยวแบบจัดเต็ม มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมออโรร่า แสงเหนือ ที่เมืองมูรมานสก์

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์รัสเซีย ด้านล่างนี้

RussiaMahan AirR541910 ทัวร์รัสเซีย สนามบินเตหะราน(แวะเปลี่ยนเครื่อง)  มอสโคว์  สแปร์โร่ฮิลล์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดิน  ถนนอารบัต   เมืองซากอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  โบสถ์ทรินิตี้  ตลาดอิสไมโลโว่ พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  ห้างกุม (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)

สายการบิน MAHAN AIR
วันเดินทาง: 27 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 62 ราคา: 28,999.- (ปรับลดจาก 29,999.-)

วันเดินทาง: 10-15 สิงหาคม 62าคา: 30,999.-
วันเดินทาง:
17-22 สิงหาคม 62 ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง: 7-12 กันยายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
12-17 กันยายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
21-26 กันยายน 62 ราคา: 30,999.-

วันเดินทาง: 5-10, 12-17, 19-24 ตุลาคม 62 ราคา: 31,999.-
                                               

RussiaQatar AirwaysR281919 ทัวร์รัสเซีย โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) เมืองมอสโคว์  เมืองซาร์กอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  โบสถ์ทรินิตี้  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถนนอารบัต  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์  ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน  สวนซายาร์ดเยปาร์ค เมืองมอสโคว์  โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  จุดชมวิว สแปโร่ฮิลล์  สวนโคโลเมนสโกเย  เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง:
10-14, 16-20 กรกฎาคม 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
25-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 29,999.- (ปรับลดจาก 30,999.-)

วันเดินทาง:
8-12 สิงหาคม 62 ราคา: 30,999.-

วันเดินทาง:
4-8, 14-18, 18-22 กันยายน 62 ราคา: 30,999.-

วันเดินทาง:
9-13, 16-20, 26-30 ตุลาคม 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
10-14, 12-16, 23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 32,999.-

วันเดินทาง:
6-10 พฤศจิกายน 62 ราคา: 30,999.-

RussiaMahan AirR541916 ทัวร์รัสเซีย สนามบินเตหะราน(แวะเปลี่ยนเครื่อง)  สนามบินปูลโกโว(เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)  เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  ป้อมปีเตอร์และปอล  เมืองพุชกิน  พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  มหาวิหารเซนต์ ไอแซค  โบสถ์หยดเลือด  ถนนเนฟสกี้ รถไฟความเร็วสูง SAPSAN  เมืองมอสโคว์  พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถนนอารบัต (ไม่รวมอาหาร 3 มื่อ) บินเข้าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ออก มอสโคว์ ไม่ย้อนทาง

สายการบิน MAHAN AIR
วันเดินทาง:
13-19 กรกฎาคม 62 ราคา: 37,999.- 
วันเดินทาง: 
28 กันยายน-4 ตุลาคม 62 ราคา: 38,999.-

RussiaThai AirwaysR281912 ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  เมืองพุชกิน  พระราชวังแคทเทอรีน  ป้อมปีเตอร์ และ ปอล เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  พระราชวังฤดูหนาว  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  โบสถ์หยดเลือด  ถนนเนฟกี้  มหาวิหารเซนต์ ไอแซค  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองมอสโคว์  DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์  ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน  ถนนอารบัต สวนซายาร์ดเย  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรม Crowne Plaza Airport 5 ดาว + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
14-20 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 59,999.-
วันเดินทาง:
4-10 กันยายน 62 ราคา: 56,999.-
วันเดินทาง:
23-29 ตุลาคม 62 ราคา: 60,999.-
วันเดินทาง:
30 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 62 ราคา: 58,999.-
วันเดินทาง:
6-12, 13-19 พฤศจิกายน 62 ราคา: 52,999.

RussiaEtihad AirwaysR281917 ทัวร์รัสเซีย อาบูดาบี (แวะเปลี่ยนเครื่อง) เมืองมอสโคว์  สวนโคโลเมนสโกเย  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถนนอารบัต  ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่า เมืองมอสโคว์  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  เมืองพุชกิน  พระราชวังแคทเทอรีน เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  พระราชวังฤดูหนาว  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  ถนนเนฟกี้   มหาวิหารเซนต์ ไอแซค  โบสถ์หยดเลือด  ป้อมปีเตอร์ และ พอล  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองมอสโคว์  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์  ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน  ชมโชว์ละครสัตว์ ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทาง:
28 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 62 ราคา: 54,999.-
วันเดินทาง:
11-18 สิงหาคม 62 ราคา: 54,999.-
วันเดินทาง:
8-15, 15-22, 22-29 กันยายน 62 ราคา: 49,999.-
วันเดินทาง:
6-13 ตุลาคม / 27 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 49,999.-        
วันเดินทาง:
13-20, 20-27, 23-30 ตุลาคม 62 ราคา: 51,999.-     
วันเดินทาง:
3-10 พฤศจิกายน 62 ราคา: 49,999.-
 

RussiaSingapore AirlinesR281918 ทัวร์รัสเซีย สิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) เมืองมอสโคว์  สวนโคโลเมนสโกเย  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถนนอารบัต  เมืองซาร์กอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  โบสถ์ทรินิตี้  เมืองมอสโคว์  ตลาดอิสไมโลโว่  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์  ห้างสรรพสินค้ากุม  อนุสรณ์สถานเลนิน  สวนซายาร์ดเย  จุดชมวิว สแปโรฮิลล์  พิพิธภัณฑ์อวกาศ  โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม  เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท

สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
วันเดินทาง:
28 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 62 ราคา: 41,999.-  
วันเดินทาง:
11-17, 25-31 สิงหาคม 62 ราคา: 41,999.-
วันเดินทาง:
22-28 กันยายน / 29 กันยายน-5 ตุลาคม 62 ราคา: 42,999.-
วันเดินทาง:
13-19, 17-23, 20-26 ตุลาคม 62 ราคา: 39,999.-

RussiaThai AirwaysR281915 ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน ป้อมปีเตอร์ และ ปอล เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ถนนเนฟกี้ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก มหาวิหารเซนต์ ไอแซค สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองมอสโคว์ เมืองมอสโคว์ DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน ถนนอารบัต การแสดงละครสัตว์ เมืองมอสโคว์ สวนโคโลเมนสโกเย สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรม Crowne Plaza Airport 5 ดาว

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 
11-17, 14-20 กันยายน 62 ราคา: 57,999.-
วันเดินทาง:
18-24 กันยายน/ 25 กันยายน-1 ตุลาคม/ 28 กันยายน-4 ตุลาคม 62  ราคา: 58,999.-
วันเดินทาง:
9-15, 16-22 ตุลาคม 62 ราคา: 59,999.-
วันเดินทาง:
12-18, 14-20 ตุลาคม 62 ราคา: 60,999.-

Russia Etihad AirwaysR281914 ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน สวนซายาร์ดเยปาร์ค เมืองมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้ เมืองมอสโคว์ ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถนนอารบัต สวนโคโลเมนสโกเย

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทาง: 7-12, 10-15, 20-25 สิงหาคม/ 31 สิงหาคม-5 กันยายน 62 ราคา: 36,999.-
วันเดินทาง:
7-12 กันยายน 62 ราคา: 36,999.-
วันเดินทาง:
11-16 ตุลาคม 62 ราคา: 34,999.-(รับ waiting list)
วันเดินทาง: 
19-24, 26-31 ตุลาคม 62 ราคา: 34,999.-
วันเดินทาง: 
5-10, 12-17 พฤศจิกายน 62 ราคา: 33,999.-

Russia Etihad AirwaysR281913 ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน สวนซายาร์ดเยปาร์ค เมืองมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้ เมืองมอสโคว์ ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถนนอารบัต สวนโคโลเมนสโกเย

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทาง: 14-19, 17-22, 21-26 กันยายน 62 ราคา: 36,999.-
วันเดินทาง:
28 กันยายน-3 ตุลาคม 62 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง:
5-10, 9-14 ตุลาคม 62 ราคา: 35,999.-

RussiaMahan AirR541911 ทัวร์รัสเซีย สนามบินเตหะราน(แวะเปลี่ยนเครื่อง)  มอสโคว์  สแปร์โร่ฮิลล์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดิน  ถนนอารบัต เมืองซากอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  โบสถ์ทรินิตี้  ตลาดอิสไมโลโว่ พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  ห้างกุม รถไฟความเร็วสูง SAPSAN  เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  ป้อมปีเตอร์และปอล  มหาวิหารเซนต์ ไอแซค  โบสถ์หยดเลือด  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บินเข้ามอสโคว์ ออกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

สายการบิน MAHAN AIR
วันเดินทาง: 7-14 ตุลาคม 62 ราคา: 41,999.-

RussiaAir AstanaR541920 ทัวร์รัสเซีย คาซัคสถาน (แวะเปลี่ยนเครื่อง) สนามบินเชเรเมเตียโว (มอสโคว์) สแปร์โร่ฮิลล์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดิน  ถนนอารบัต  พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  ห้างกุม นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังแคทเทอรีน   พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  ป้อมปีเตอร์และปอล  มหาวิหารเซนต์ ไอแซค  โบสถ์หยดเลือด  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้  สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บินเข้ามอสโคว์ ออก เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ไม่ย้อนทาง

สายการบิน AIR ASTANA
วันเดินทาง:
29 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 62 ราคา: 42,999.-
วันเดินทาง:
5-11, 12-18, 19-25 พฤศจิกายน / 26 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 42,999.-
วันเดินทาง:
3-9, 10-16 ธันวาคม 62 ราคา: 42,999.-
วันเดินทาง:
17-23 ธันวาคม 62 ราคา: 39,999.-
             

RussiaEtihad AirwaysR541921 ทัวร์รัสเซีย อาบูดาบี (แวะเปลี่ยนเครื่อง) สนามบิน โดโมเดโดโว (มอสโคว์)  พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  ห้างกุม  เมืองซากอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  โบสถ์ทรินิตี้  สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์  ถนนอารบัต  โบสถ์ นิว เยรูซาเล็ม  สแปร์โร่ฮิลล์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  VDNKH Expo Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทาง: 5-10, 12-17, 19-24 ตุลาคม 62 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง:
7-12 ธันวาคม 62 ราคา: 32,999.-