Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

RussiaqatarR281733 ทัวร์รัสเซีย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดฮา มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล มอสโคว ซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้  โบสถ์อัสสัมชัญ IZMAILOVO MARKET มอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน เนินเขาสแปร์โรว์ สนามบินมอสโคว์  (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) 

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 1-6, 8-13 ธันวาคม 60 ราคา: 33,999.-
Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย