Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

RussiaqatarR281733 ทัวร์รัสเซีย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดฮา มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล มอสโคว ซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้  โบสถ์อัสสัมชัญ IZMAILOVO MARKET มอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน เนินเขาสแปร์โรว์ สนามบินมอสโคว์  (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) 

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 7-12, 21-26 พฤศจิกายน 60 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง: 30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 60 ราคา: 32,999.-

วันเดินทาง: 1-6, 6-11, 8-13 ธันวาคม 60 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง: 28 ธันวาคม-2 มกราคม/ 29 ธันวาคม-3 มกราคม 61 ราคา: 36,999.-

Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย