Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwannokscootTW281767 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไทจง Cosmetic Shop ตลาดฟ่งเจี๋ย ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านนาฬิกา ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง **ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไป-กลับ** (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ ที่ไต้หวัน) เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เมนูเสี่ยวหลงเปา  เมนูซีฟู้ด

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 16-20, 23-27 มกราคม 61 ราคา: 14,777.-
วันเดินทาง: 
10-14, 17-21, 18-22, 24-28, 25-29 มกราคม / 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 16,777.-
วันเดินทาง: 
13-17, 20-24, 27-31 มกราคม 61 ราคา: 15,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน