Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เป็นดินแดน 2 ทวีป อยู่ทั้งยุโรป และเอเชีย ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย

รายการทัวร์ตุรกี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ด้านล่างนี้

TurkeyQatar AirwaysTK281820 ทัวร์ตุรกี โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) โบก้า เมืองอังการา ประเทศตุรกี เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองใต้ดิน เมืองคัปปาโดเจีย (ขึ้นบอลลูนราคาไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) เมืองเกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  โรงงานเครื่องประดับ  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองอัลทาเลีย  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 1-6 กันยายน 61 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
5-10, 8-13, 12-17, 15-20 กันยายน 61 ราคา: 27,999.-

TurkeyQatar AirwaysTK281822 ทัวร์ตุรกี โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) เมืองอิสตันบูล  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  เมืองเบอร์ซ่าร์  มัสยิดหลวงแห่งเมืองเบอร์ซ่าร์  สุสานสีเขียว  สุเหร่าสีเขียว  ตลาดผ้าไหม  เมืองอิซเมียร์  เมืองคูซาดาซี  บ้านพระแม่มารี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเจีย นั่งบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  โรงงานเครื่องประดับ  ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก **บินเข้าอิสตันบูล ออกทางอังการ่า**

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง:
8-15 กันยายน / 29 กันยายน-6 ตุลาคม 61 ราคา: 35,888.-  

TurkeyTurkish AirlinesTK401819 ทัวร์ตุรกี ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคา เมืองอันตาเลีย เมืองอันตาเลีย เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย โชว์ระบำหน้าท้อง นครใต้ดินไคมัคลึ ชมเมืองคัปปาโดเกีย บินตรง+บินภายใน 1 ครั้ง // พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 6 คืน+ พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
14-23 ตุลาคม 61 ราคา: 49,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK281807 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก อังการ่า  คัปปาโดเกีย  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  หุบเขาอุซิซาร์  โชว์ระบำหน้าท้อง  คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองเฮียราโพลิส  คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ชานัคคาเล่  วิหารอะโครโปลิส   ทรอย  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต  BLUE MOSQUE  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน  SPICE MARKET ที่พักระดับ 5 ดาว / นอน ร.ร. ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 12-20, 13-21 กรกฎาคม 61 ราคา: 33,888.-

TurkeyTurkish AirlinesTK281823 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค โรงงานเครื่องประดับ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน เมืองชานัคคาเล่ เมืองทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ บินตรง / นอน ร.ร. ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 2-10 สิงหาคม/ 26 สิงหาคม-3 กันยายน/ 27 สิงหาคม-4 กันยายน 61 ราคา: 33,888.-
วันเดินทาง:
 13-21, 14-22, 15-23, 16-24, 19-24 สิงหาคม 61 ราคา: 34,888.-
วันเดินทาง:
 4-12, 10-18 สิงหาคม 61 ราคา: 35,888.-

วันเดินทาง: 
2-10, 3-11, 4-12, 5-13, 6-14, 7-15, 11-19, 12-20, 13-21, 14-22, 16-24, 17-25, 19-27, 21-29 กันยายน/ 30 กันยายน-8 ตุลาคม 61 ราคา: 34,888.-
วันเดินทาง: 
8-16, 15-23 กันยายน/ 29 กันยายน-7 ตุลาคม 61 ราคา: 35,888.-

วันเดินทาง: 
1-9, 2-10, 3-11, 4-12 ตุลาคม/ 25 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 61 ราคา: 35,888.-
วันเดินทาง:
 5-13, 8-16, 9-17, 11-19, 15-23, 18-26, 21-29 ตุลาคม 61 ราคา: 36,888.-

TurkeyTurkish AirlinesTK281813 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบสห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย คูซาดาซี ศูนย์เสื้อหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เฮียราโพลิส คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โรงแรมพรม/เซรามิค นครใต้ดิน ชว์ระบำหน้าท้อง  หุบเขาอุซิซาร์ เมืองไกเซรี บินภายในสู่อิสตันบูล จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต  BLUE MOSQUE สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน SPICE MARKET สนามบินอิสตันบูล บินตรง พร้อมบินภายใน 1 ครั้ง ไม่เหนื่อย / โรงแรม 5 ดาว 4 คืน + โรงแรมถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 14-21 กรกฎาคม 61 ราคา: 36,888.- (ปรับลดจาก 39,888.-)
วันเดินทาง:
23-30 สิงหาคม 61 ราคา: 36,888.- (ปรับลดจาก 39,888.-)

TurkeyTurkish AirlinesTK401823 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองอิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่ เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน ชมความสวยงาม เมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ์ ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย เมืองไคเซอร์รี่ สกี รีสอร์ท กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีฟ้า โบสถ์เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาชเช่ ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต กรุงเทพมหานคร พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย// บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
25 ธันวาคม-1 มกราคม/ 26 ธันวาคม-2 มกราคม/ 27 ธันวาคม-3 มกราคม/ 31 ธันวาคม-7 มกราคม 62 ราคา: 49,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK401816 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองบูร์ซ่า มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ ชมเมืองคัปปาโดเกีย กรุงอังคาร่า กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ พิเศษ..พัก รร ถ้ำที่คัปปาโดเกีย 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 6-13, 8-15, 15-22 ตุลาคม / 27 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน / 28 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 32,900.-
วันเดินทาง:
3-10, 4-11, 10-17, 11-18 พฤศจิกายน / 24 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 25 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 32,900.-
วันเดินทาง:
1-8, 2-9 ธันวาคม 61 ราคา: 33,900.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK401817 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้ง อิสตันบูล พัก รร ถ้ำ 1 คืนที่เมืองคัปปาโดเกีย และพัก รร 5 ดาว 4 คืน / บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 7-14, 8-15 กรกฎาคม 61 ราคา: 36,900.-
วันเดินทาง:
12-19 สิงหาคม 61 ราคา: 36,900.-
วันเดินทาง:
2-9, 8-15, 9-16, 15-22, 16-23, 23-30 กันยายน / 29 กันยายน-6 ตุลาคม / 30 กันยายน-7 ตุลาคม 61 ราคา: 36,900.-
วันเดินทาง:
20-27 ตุลาคม 61 ราคา: 36,900.-
วันเดินทาง:
3-10, 4-11, 10-17, 11-18, 17-24, 18-25 พฤศจิกายน / 24 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 25 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 36,900.-
วันเดินทาง:
1-8, 2-9, 8-15, 9-16 ธันวาคม 61 ราคา: 37,900.-
วันเดินทาง:
25 ธันวาคม-1 มกราคม / 26 ธันวาคม-2 มกราคม / 27 ธันวาคม-3 มกราคม 62 ราคา: 43,900.-
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-5 มกราคม / 30 ธันวาคม-6 มกราคม 62 ราคา: 44,900.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK401818 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ปามุคคาเล่ อันตาเลีย เมืองอันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ประตูเฮเดรียน ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่าแห่งตุรกี" เมืองคัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย เข้าชม Caravansarine นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานทอพรม ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเจอเรเม่ อิสตันบูล บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย / พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน + พักโรงแรมถ้ำที่คัปปาโดเกีย 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 30 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 61 ราคา: 39,900.-  
วันเดินทาง: 
6-13, 14-21, 15-22, 20-27 ตุลาคม / 27 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 61 ราคา: 39,900.- 
 

TurkeyQatar AirwaysTK401815 ทัวร์ตุรกี กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อังคาร่า ทะเลสาบเกลือ คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ชมเมืองคัปปาโดเกีย ช้อปปิ้ง โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลึ คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คอนย่า แอสเพนดอส อันตาเลีย ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip (ริเวียร่าแห่งตุรกี) ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย คูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เปอร์กามัม ชานัคคาเล่ ชมม้าไม้เมืองทรอย อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังทอปกาปึ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน / บินเช้า ถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม / บินเข้า อังคาร่า#บินออก อิสตันบูล / พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 7 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย / ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี"

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: มิถุนายน 61 ราคา: 37,900.- (เต็มกรุ๊ป)