Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เป็นดินแดน 2 ทวีป อยู่ทั้งยุโรป และเอเชีย ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย

รายการทัวร์ตุรกี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ด้านล่างนี้

TurkeyQatar AirwaysTK281803 ทัวร์ตุรกี โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อิสตันบูล BLUE MOSQUE  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ล่องเรือบอสฟอรัส เมืองบูซ่าร์  GRAND MOSQUE  อิซเมีย   เมืองคูซาดาซี  บ้านพระแม่มารี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ปราสาทปุยฝ้าย  เฮียราโพลิส  ปามุคคาเล่  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  หุบเขาอุซิซาร์  ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  สนามบินอังการ่า

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 3-10 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 27,999.- (ปรับลดจาก 29,999.-)
วันเดินทาง: 
24 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 61 ราคา: 29,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyTurkish AirlinesTK281807 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก อังการ่า  คัปปาโดเกีย  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  หุบเขาอุซิซาร์  โชว์ระบำหน้าท้อง  คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองเฮียราโพลิส  คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ชานัคคาเล่  วิหารอะโครโปลิส   ทรอย  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต  BLUE MOSQUE  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน  SPICE MARKET ที่พักระดับ 5 ดาว / นอน ร.ร. ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 
12-20 กุมภาพันธ์ / 25 กุมภาพันธ์–5 มีนาคม 61 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง: 
19-27 มีนาคม 61 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง: 
2-10 เมษายน 61 ราคา: 34,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

Turkeykuwait_airwayTK401808 ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ฮิปโปโดรม Hippodrome ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส สู่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย คอนย่า ชม คาราวานสไลน์ ชม นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา คัปปาโดเกีย สู่ กรุงอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ช่องแคบบอสฟอรัส ตลาด สไปซ์ มาร์เกต อีเมอร์กัน พาร์ค  บินเข้าอังคาร่า บินออกอิสตันบูล / ที่พักระดับ 5 ดาว 7 คืน / พัก รร ถ้ำ 1 คืน / ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน "รีเวียร่าแห่งตุรกี"

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง:
 5-14 เมษายน 61 ราคา: 38,900.-
วันเดินทาง:
12-21 เมษายน 61 ราคา: 41,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyQatar AirwaysTK401801 ทัวร์ตุรกี สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ เข้าชมสวนดอกทิวลิป ช้อปปิ้ง แบรนด์เนม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่  ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ เมืองอันตาเลีย เมืองเก่าอันตาเลีย ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย กรุงอังคาร่า

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 19-28 เมษายน / 29 เมษายน-8 พฤษภาคม 61 ราคา: 39,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyQatar AirwaysTK401804 ทัวร์ตุรกี กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อังคาร่า ทะเลสาบเกลือ คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ชมเมืองคัปปาโดเกีย โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) เมืองใต้ดินไคมัคลึ คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า แอสเพนดอส อันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย คูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล่ ชมม้าไม้เมืองทรอย อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค พระราชวังทอปกาปึ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน บินเข้าอังคาร่า บินออกอิสตันบูล / ที่พักระดับ 5 ดาว 7 คืน / พัก รร ถ้ำ 1 คืน / ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน "รีเวียร่าแห่งตุรกี"

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง:
2-11 เมษายน 61 ราคา: 39,900.-
วันเดินทาง:
27 เมษายน-6 พฤษภาคม 61 ราคา: 41,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyTurkish AirlinesTK401802 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองบูร์ซ่า มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ ทะเลสาบเกลือ กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ที่พักระดับ 4 ดาว 4 คืน / พัก รร ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
5-12, 6-13, 7-14, 8-15 มีนาคม 61 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
18-25, 23-30, 24-31 มีนาคม / 25 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 31,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyTurkish AirlinesTK401805 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองเนฟเชียร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ชมเมืองคัปปาโดเกีย เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง เมืองคัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) เมืองใต้ดิน เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคอนย่า เมืองอันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน (ริเวียร่าตุรกี) เมืองอันตาเลีย เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคูซาดาซึ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โรงละคร Great Theatre บ้านพระแม่มารี เมืองอิซเมียร์ กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปิ ที่พักระดับ 5 ดาว 4 คืนและ รร ถ้ำ 1 คืน / บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 
4-11, 17-24, 18-25 มีนาคม / 25 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 39,900.-  
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyTurkish AirlinesTK401806 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ที่พักระดับ 5 ดาว 4 คืน และพัก รร ถ้ำ 1 คืน / บินภายใน 1 ครั้ง

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 4-11, 11-18, 17-24, 18-25 มีนาคม 61 ราคา: 35,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี