Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เป็นดินแดน 2 ทวีป อยู่ทั้งยุโรป และเอเชีย ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย

รายการทัวร์ตุรกี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ด้านล่างนี้

TurkeyTurkish AirlnesTK281919 ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น)  เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ทุ่งดอกไอริส  เมืองปามุคคาเล่   ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  เมืองชานัคคาเล่  เมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  วิหารเอสเคลปิออน  เมืองชานัคคาเล่  เมืองทรอย  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล  ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาห์เช  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร. ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
14-22, 15-23, 16-24 พฤษภาคม 62 ราคา: 33,999.- 
 

TurkeyTurkish AirlinesTK281924 ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เมืองปามุคคาเล่ สวนเชอรี่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  เมืองชานัคคาเล่  เมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  วิหารเอสเคลปิออน เมืองชานัคคาเล่  เมืองทรอย  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล  ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาห์เช  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร. ถ้ำ 1 คืน    

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 1-9, 9-17, 16-24 มิถุนายน / 23 มิถุนายน-1 กรกฎาคม / 28 มิถุนายน-6 กรกฎาคม / 29 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 62 ราคา: 28,999.- (ปรับลดจาก 33,999.-)
วันเดินทาง:
8-16, 15-23, 22-30 มิถุนายน 62 ราคา: 32,999.- (ปรับลดจาก 33,999.-)
วันเดินทาง: 30 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 62 ราคา: 28,999.- (ปรับลดจาก 31,999.-)
 

TurkeyTurkish AirlinesTK281930 ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  เมืองอังการ่า  เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ  เมืองคัปปาโดเจีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย (ไม่รวมค่าขึ้น) เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  สวนดอกกุหลาบ  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  เมืองชานัคคาเล่  เมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  เมืองทรอย  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล  เมืองอิสตันบูล  ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาห์เช  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 12-20, 13-21, 18-26, 19-27 พฤษภาคม 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
22-30 พฤษภาคม / 24 พฤษภาคม-1 มิถุนายน / 25 พฤษภาคม-2 มิถุนายน / 29 พฤษภาคม-6 มิถุนายน / 30 พฤษภาคม-7 มิถุนายน / 31 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 62 ราคา: 28,999.-

วันเดินทาง: 1-9, 9-17, 13-21, 16-24, 20-28, 21-29 มิถุนายน / 23 มิถุนายน-1 กรกฎาคม / 27 มิถุนายน-5 กรกฎาคม 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
5-13, 6-14, 7-15, 12-20, 19-27 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-6 กรกฎาคม / 29 มิถุนายน-7 กรกฎาคม / 30 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 62 ราคา: 28,999.-

TurkeyTurkish AirlinesTK401928 ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังทอปกาปี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย เมืองอิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งศูนย์ผลิตเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า ทุ่งลาเวนเดอร์ เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินมัคลี ช้อปปิ้งโรงงานเพชร และโรงงานเซรามิค กรุงอังคาร่า ทะเลสาบเกลือ กรุงอิสตันบูล ตลาดสไปซ์ มาร์เกต ช้อปปิ้ง Istinye Park ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
9-16, 13-20, 16-23, 21-28, 23-30 มิถุนายน / 30 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 62 ราคา: 29,900.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK401929 ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล เมืองบูร์ซ่าร์ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้กรุงทรอย เมืองอิซเมียร์  เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งเสื้อหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี  เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ช้อปปิ้งโรงงานเพชรและเซรามิค กรุงอังคาร่า ทะเลสาบเกลือ กรุงอิสตันบูล พระราชวังทอปกาปึ ทักซิม สแควร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน ตลาดสไปซ์ มาร์เกต ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 10-17, 11-18 สิงหาคม 62 ราคา: 30,900.-
วันเดินทาง:
17-24, 24-31 สิงหาคม / 31 สิงหาคม-7 กันยายน 62 ราคา: 29,900.-

วันเดินทาง: 7-14, 8-15, 14-21, 21-28, 22-29 กันยายน / 28 กันยายน-5 ตุลาคม / 29 กันยายน-6 ตุลาคม 62 ราคา: 29,900.-

วันเดินทาง: 5-12, 6-13, 7-14, 17-24, 18-25 ตุลาคม 62 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
11-18, 12-19, 13-20, 14-21 ตุลาคม 62 ราคา: 30,900.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK401925 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้ง ย่านทักซิมสแควร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองอิซปาร์ต้า หมู่บ้านลาเวนเดอร์ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โรงงานทอพรม ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้งโรงงานเพชร และ โรงงานเซรามิค ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร. ถ้ำ 1 คืน / บินตรง + บินภายใน 1 ครั้งไม่เหนื่อย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
9-17, 14-22, 20-28, 21-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 44,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK541926 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  ม้าไม้เมืองทรอย  ชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  เมืองเซสมี (เวนิสแห่งตุรกี)  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ   เมืองอังการ่า อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส BLUE MOSQUE ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน       

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 29 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 62 ราคา: 31,900.-
วันเดินทาง:
12-20 มิถุนายน / 26 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 62 ราคา: 31,900.-  
วันเดินทาง:
10-18 กรกฎาคม 62 ราคา: 33,900.- 
วันเดินทาง:
24 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 62 ราคา: 31,900.- 
วันเดินทาง:
7-15 สิงหาคม 62 ราคา: 33,900.- 
วันเดินทาง:
21-29 สิงหาคม 62 ราคา: 31,900.- 

TurkeyTurkish AirlinesTK541931 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  บินภายในสู่เมืองไกเซรี่  คัปปาโดเกีย ทะเลสาบเกลือ คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ   ระบำ Belly Dance  เมืองคอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่   ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  เมืองคูซาดาซี ร้านเครื่องหนัง  ม้าไม้เมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  ชานัคคาเล่  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส   Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน บินตรง + บินภายใน 1 ขาไม่เหนื่อย / ที่พักระดับ 4 ดาว + นอน ร.ร.ถ้ำจำลอง 1 คืน    

สายการบิน TURKISH AIRLIINES
วันเดินทาง: 9-16, 23-30 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-6 กันยายน 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
16-23 สิงหาคม 62 ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง: 6-13, 13-20, 20-27 กันยายน 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
27 กันยายน-4 ตุลาคม 62 ราคา: 33,999.-

วันเดินทาง: 4-11, 11-18, 18-25 ตุลาคม 62 ราคา: 33,999.-
                                                                                                                                                                                                        

TurkeyMahan AirTK541927 ทัวร์ตุรกี สนามบินเตหะราน อิหร่าน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  อังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  คัปปาโดเกีย  ระบำ Belly Dance คัปปาโดเกีย นั่งบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  คอนย่า  ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส   บ้านพระแม่มารี  ร้านเครื่องหนัง  เมืองคูซาดาซี ม้าไม้เมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  ชานัคคาเล่ อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  Blue Mosque  ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) บินเข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล / ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน MAHAN AIR
วันเดินทาง: 7-15, 14-22, 21-29 มิถุนายน 62 ราคา: 28,900.-

วันเดินทาง:
5-13 กรกฎาคม / 25 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 62 ราคา: 28,900.-
วันเดินทาง:
11-19, 12-20 กรกฎาคม 62 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
26 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 62 ราคา: 27,900.-

วันเดินทาง: 8-16, 9-17 สิงหาคม 62 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
23-31 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-7 กันยายน 62 ราคา: 28,900.-

วันเดินทาง: 13-21, 20-28 กันยายน 62 ราคา: 28,900.-
วันเดินทาง:
27 กันยายน-5 ตุลาคม 62 ราคา: 29,900.-
                      

TurkeyTurkish AirlinesTK541932 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล บูร์ซ่าร์ สุเหร่าสีเขียว  ตลาดผ้าไหม  เมืองคูซาดาซี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ร้านเครื่องหนัง  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง  คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  เมืองอังการ่า  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน ที่พักระดับ 4 ดาว + นอน ร.ร.ถ้ำจำลอง 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 10-17, 24-31 สิงหาคม 62 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
7-14, 21-28 กันยายน 62 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
12-19, 19-26 ตุลาคม 62 ราคา: 31,900.-
                                         

TurkeyTurkish AirlinesTK401904 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต เมืองอีเซียบัท  เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ม้าไม้แห่งกรุงทรอย เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้งโรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง / พักโรงแรม ระดับท้องถิ่น 5 ดาว 4 คืน / พักโรงแรม ตกแต่ง สไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 
25 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 62 ราคา: 36,900.-

วันเดินทาง: 
2-9, 8-15, 9-16, 15-22, 16-23, 22-29 มิถุนายน / 30 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 62 ราคา: 36,900.-

วันเดินทาง: 
14-21 กรกฎาคม 62 ราคา: 37,900.-

วันเดินทาง: 
11-18 สิงหาคม 62 ราคา: 37,900.-

วันเดินทาง: 
5-12, 6-13, 7-14 ตุลาคม 62 ราคา: 37,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK401902 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองโบราณเอฟฟิซุส อิซเมียร์ ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย อันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ประตูเฮเดรียน ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่าแห่งตุรกี" เมืองคัปปาโดเกีย ชม Caravansarine นครใต้ดินไคมัคลี ชมระบำหน้าท้อง ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ทักซิม สแควร์ บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย / พักโรงแรม ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น 4 คืน / พัก โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
10-17 เมษายน 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 49,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK401921 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค อิสตันบูล ที่พักระดับ 4 ดาว / บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
30 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 33,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK281917 ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ทุ่งดอกไอริส  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  เมืองชานัคคาเล่  เมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  วิหารเอสเคลปิออน เมืองชานัคคาเล่  เมืองทรอย  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล  สวนดอกทิวลิป ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาห์เช  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 15-23 เมษายน 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 36,999.- (ปรับลดจาก 37,999.-) 
 

TurkeyEtihad AirwaysTK541901 ทัวร์ตุรกี สนามบินอาบูดาบี (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  อิสตันบูล  Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน เมืองทรอย ม้าไม้เมืองทรอย  ชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส   เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ   เมืองอังการ่า    อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  สไปซ์มาเกต พิเศษ..นอน ร.ร. ถ้ำ 1 คืน / ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทาง: 5-14 พฤษภาคม 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 28,999.- (ปรับลดจาก 30,999.-)