Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เป็นดินแดน 2 ทวีป อยู่ทั้งยุโรป และเอเชีย ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย

รายการทัวร์ตุรกี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ด้านล่างนี้

TurkeyTurkish AirlinesTK281934 ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ  ชมโชว์ระบำหน้าท้อง  เมืองคัปปาโดเจีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น) เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองอิชเมียร์ เมืองคูซาดาซี  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  เมืองทรอย  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล  ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาห์เช  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
 27 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 62 ราคา: 30,999.- (ปรับลดจาก 33,999.-)

วันเดินทาง: 3-11 สิงหาคม 62 ราคา: 30,999.- (ปรับลดจาก 31,999.-)
วันเดินทาง:
4-12 สิงหาคม 62 ราคา: 30,999.- (ปรับลดจาก 33,999.-)
วันเดินทาง:
9-17 สิงหาคม 62 ราคา: 33,999.-

TurkeyTurkish AirlinesTK281935 ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์ -โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ  ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเจีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น)  เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  สวนองุ่น  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองอิชเมียร์ เมืองคูซาดาซี  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส เมืองชานัคคาเล่  เมืองทรอย  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล  ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาห์เช  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
11-19 สิงหาคม 62 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง: 16-24 สิงหาคม 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
18-26, 23-31 สิงหาคม / 24 สิงหาคม-1 กันยายน / 25 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-7 กันยายน / 31 สิงหาคม-8 กันยายน 62 ราคา: 31,999.- (ปรับลดจาก 33,999.-)

วันเดินทาง: 1-9 , 6-14, 7-15, 8-16, 13-21, 14-22, 15-23, 21-29 กันยายน / 27 กันยายน-5 ตุลาคม / 28 กันยายน-6 ตุลาคม / 29 กันยายน-7 ตุลาคม 62 ราคา: 32,999.- (ปรับลดจาก 33,999.-)
 

TurkeyTurkish AirlinesTK281936 ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่   หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ  ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเจีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น) เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  สวนสตอเบอรี่  เมืองปามุคคาเล่   ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  เมืองชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  เมืองทรอย  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล  ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาห์เช  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
4-12, 5-13 ตุลาคม 62 ราคา: 32,999.-
วันเดินทาง:
6-14, 10-18, 16-24, 21-29, 22-30 ตุลาคม 62 ราคา: 34,999.-
วันเดินทาง:
 14-22, 15-23 ตุลาคม / 25 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน / 26 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน / 27 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 62 ราคา: 33,999.-

TurkeyTurkish AirlinesTK281942 ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  เมืองคัปปาโดเจีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น)  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ  เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองปามุคคาเล่   ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  โรงงานผลิตเครื่องหนัง   เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส เมืองทรอย  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล  ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาห์เช  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) ที่พักระกับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
10-18, 17-25 พฤศจิกายน 62 ราคา: 29,999.- 
วันเดินทาง:
1-9, 2-10, 3-11, 8-16, 9-17, 15-23, 16-24, 22-30 พฤศจิกายน / 23 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 24 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
29 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม / 30 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 62 ราคา: 33,999.-

วันเดินทาง: 1-9, 2-10, 13-21, 14-22, 15-23, 20-28, 21-29, 22-30 ธันวาคม 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
6-14, 7-15, 8-16 ธันวาคม 62 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง:
5-13, 23-31 ธันวาคม 62 ราคา: 35,999.-
วันเดินทาง:
24 ธันวาคม-1 มกราคม / 25 ธันวาคม-2 มกราคม / 29 ธันวาคม-6 มกราคม / 30 ธันวาคม-7 มกราคม 63 ราคา: 38,999.-

TurkeyTurkish AirlinesTK401929 ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล เมืองบูร์ซ่าร์ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้กรุงทรอย เมืองอิซเมียร์  เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งเสื้อหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี  เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ช้อปปิ้งโรงงานเพชรและเซรามิค กรุงอังคาร่า ทะเลสาบเกลือ กรุงอิสตันบูล พระราชวังทอปกาปึ ทักซิม สแควร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน ตลาดสไปซ์ มาร์เกต ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 31 สิงหาคม-7 กันยายน 62 ราคา: 29,900.-

วันเดินทาง: 21-28 กันยายน / 28 กันยายน-5 ตุลาคม / 29 กันยายน-6 ตุลาคม 62 ราคา: 29,900.-

วันเดินทาง: 5-12, 6-13, 7-14, 17-24 ตุลาคม 62 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
13-20, 14-21 ตุลาคม 62 ราคา: 30,900.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK541926 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  ม้าไม้เมืองทรอย  ชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  เมืองเซสมี (เวนิสแห่งตุรกี)  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ   เมืองอังการ่า อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส BLUE MOSQUE ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน       

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 7-15 สิงหาคม 62 ราคา: 31,900.- (ปรับลดจาก 33,900.-) 

TurkeyTurkish AirlinesTK401941 ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล เมืองเนฟเชียร์ เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร ระบำหน้าท้อง เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองอิสปาตาร์ ไร่สตอเบอรี่ (เก็บและทานสดๆจากไร่) เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังทอปกาปึ พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บินตรง + บินภายใน 2 ครั้งไม่เหนื่อย / บินเช้าถึงเย็นพักผ่อนได้เต็มที่ / ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น พิเศษ..พักเมืองคัปปาโดเกีย 2 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
7-14, 14-21, 21-28 กันยายน 62 ราคา: 37,900.-
วันเดินทาง:
5-12, 6-13, 7-14, 12-19, 13-20, 14-21, 16-23, 17-24, 18-25 ตุลาคม 62 ราคา: 38,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK541960 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  ม้าไม้เมืองทรอย  ชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  เมืองอังการ่า  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส BLUE MOSQUE  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 5-13, 6-14, 15-23 ตุลาคม 62 ราคา: 34,900.-

วันเดินทาง: 13-21 พฤศจิกายน 62 ราคา: 32,900.-  
วันเดินทาง: 6-14, 20-28 พฤศจิกายน / 27 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 62 ราคา: 33,900.-

วันเดินทาง: 4-12, 5-13, 6-14, 7-15, 8-16 ธันวาคม 62 ราคา: 34,900.- 
วันเดินทาง: 25 ธันวาคม-2 มกราคม/ 27 ธันวาคม-4 มกราคม/30 ธันวาคม-7 มกราคม 62 ราคา: 41,900.-
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม-8 มกราคม 62 ราคา: 39,900.-

 
             

TurkeyTurkish AirlinesTK541931 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  บินภายในสู่เมืองไกเซรี่  คัปปาโดเกีย ทะเลสาบเกลือ คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ   ระบำ Belly Dance  เมืองคอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่   ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  เมืองคูซาดาซี ร้านเครื่องหนัง  ม้าไม้เมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  ชานัคคาเล่  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส   Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน บินตรง + บินภายใน 1 ขาไม่เหนื่อย / ที่พักระดับ 4 ดาว + นอน ร.ร.ถ้ำจำลอง 1 คืน    

สายการบิน TURKISH AIRLIINES
วันเดินทาง: 6-13 กันยายน 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
27 กันยายน-4 ตุลาคม 62 ราคา: 33,999.-

                                                                                                                                 

TurkeyMahan AirTK541927 ทัวร์ตุรกี สนามบินเตหะราน อิหร่าน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  อังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  คัปปาโดเกีย  ระบำ Belly Dance คัปปาโดเกีย นั่งบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  คอนย่า  ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส   บ้านพระแม่มารี  ร้านเครื่องหนัง  เมืองคูซาดาซี ม้าไม้เมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  ชานัคคาเล่ อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  Blue Mosque  ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) บินเข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล / ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน MAHAN AIR
วันเดินทาง: 9-17 สิงหาคม 62 ราคา: 27,900.- (ปรับลดจาก 29,900.-)
วันเดินทาง:
 30 สิงหาคม-7 กันยายน 62 ราคา: 27,900.- (ปรับลดจาก 28,900.-)

วันเดินทาง: 13-21, 20-28 กันยายน 62 ราคา: 28,900.-
วันเดินทาง:
27 กันยายน-5 ตุลาคม 62 ราคา: 29,900.-
                      

TurkeyTurkish AirlinesTK541932 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล บูร์ซ่าร์ สุเหร่าสีเขียว  ตลาดผ้าไหม  เมืองคูซาดาซี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ร้านเครื่องหนัง  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง  คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  เมืองอังการ่า  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน ที่พักระดับ 4 ดาว + นอน ร.ร.ถ้ำจำลอง 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
21-28 กันยายน 62 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
12-19, 19-26 ตุลาคม 62 ราคา: 31,900.-
                                         

TurkeyTurkish AirlinesTK401904 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต เมืองอีเซียบัท  เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ม้าไม้แห่งกรุงทรอย เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองอิซปาต้าร์ ไร่สตรอเบอรี่ (ทานสดๆจากไร่) เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้งโรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง / พักโรงแรม ระดับท้องถิ่น 5 ดาว 4 คืน / พักโรงแรม ตกแต่ง สไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 11-18 สิงหาคม 62 ราคา: 37,900.-
วันเดินทาง: 
2-9, 8-15, 9-16, 15-22, 16-23, 23-30 กันยายน / 29 กันยายน-6 ตุลาคม / 30 กันยายน-7 ตุลาคม 62 ราคา: 36,900.-
วันเดินทาง: 
5-12, 6-13, 7-14, 12-19, 13-20, 19-26, 20-27 ตุลาคม / 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน / 27 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 37,900.-

TurkeyUkraine AirlinesTK541937 ทัวร์ตุรกี ยูเครน (แวะเปลี่ยนเครื่อง) สนามบินอังการ่า  อังการ่า   คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  ระบำ Belly Dance  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ร้านเครื่องหนัง  เมืองคูซาดาซี  ม้าไม้เมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส  ชานัคคาเล่ อิสตันบูล  Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย ล่องช่องแคบบอสฟอรัส  สไปซ์ มาเก็ต ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล + ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน UKRAINE AIRLINES
วันเดินทาง:
5-12, 12-19, 19-26 กันยายน 62 ราคา: 28,999.-
วันเดินทาง:
3-10, 14-21 ตุลาคม / 29 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
10-17, 20-27 ตุลาคม 62 ราคา: 30,999.-
       

TurkeyUkraine AirlinesTK541938 ทัวร์ตุรกี ยูเครน (แวะเปลี่ยนเครื่อง) สนามบินอิสตันบูล  อิสตันบูล Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  เทศกาลดอกทิวลิป 2019  ชานัคคาเล่  ม้าไม้เมืองทรอย  เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกัย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  อังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  สนามบินอังการ่า ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอิสตันบูล  ออกอังการ่า + ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน UKRAINE AIRLINES
วันเดินทาง:
11-18, 18-25 ตุลาคม 62 ราคา: 29,999.-

TurkeyMahan AirTK541939 ทัวร์ตุรกี อิหร่าน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  อังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  คัปปาโดเกีย  ระบำ Belly Dance   ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่   โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  คอนย่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ร้านเครื่องหนัง  เมืองคูซาดาซี  ม้าไม้เมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  ชานัคคาเล่  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต สนามบินอิสตันบูล (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล + ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.รถ้ำ 1 คืน

สายการบิน MAHAN AIR
วันเดินทาง: 11-19, 17-25, 18-26 ตุลาคม / 24 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
5-13 ธันวาคม 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
26 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 37,999.-