Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

รายการทัวร์ตุรกี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ด้านล่างนี้

TurkeyMahan AirTK111703 ทัวร์ตุรกี เตหะราน (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อิสตันบูล พระราชวัง Topkapi Blue Mosque St.Hagia Sophia อิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส คูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) Underground City of Derinkuyu or Kaymakli พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ ชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค เมืองอังการ่า ทะเลสาบเกลือ สุสานอตาเติร์ก  
พัก รร ระดับ 4 ดาว 
Bus VIP 45 ที่นั ่ง หน้าจอ Touch Screen ทุกที่นั่ง ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง
Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง

สายการบิน MAHAN AIR
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 23 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 60 ราคา: 29,888.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyTKTK401705 ทัวร์ตุรกี  ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำ ใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองบูร์ซ่า มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิซเมียร์ เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้ง โรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ ชมเมืองคัปปาโดเกีย กรุงอังคาร่า กรุงอังคาร่า กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ กรุงเทพมหานคร พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว 5 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 12-19, 13-20, 14-21 มิถุนายน/ 30 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 60 ราคา: 29,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-17, 11-18, 18-25 มิถุนายน 60 ราคา: 30,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyTKTK401706 ทัวร์ตุรกี  ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำ ใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้ง อิสตันบูล กรุงเทพมหานคร บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง// พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน // พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่ เมืองคัปปาโดเกีย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-17, 17-24  มิถุนายน 60 ราคา: 39,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-21 สิงหาคม 60 ราคา: 43,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 8-15, 9-16, 13-20 สิงหาคม 60 ราคา: 45,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyMahan AirTK401707 ทัวร์ตุรกี สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเตหะราน กรุงอังคาร่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไมมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ชมเมืองคัปปาโดเกีย เยี่ยมชมบ้านชนพื้นเมือง ช้อปปิ้ง คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส อิซเมียร์ เมืองอิซเมียร์ เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย สมรภูมิกัลลิโปลี่ ชานัคคาเล่ กรุงอิสตันบูล ล่องเรือ ช่องแคบบอสฟอรัสช้อปปิ้ง ตลาด แกรนด์ บาซาร์ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน โบสถ์เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บ น้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมา บาเช่ ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ กรุงอิสตันบูล กรุงเตหะราน กรุงเทพมหานคร บินเช้า อังคาร่า / บินออก อิสตันบูล // พัก โรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย // ชม "ม้าไม้เมืองทรอย" 

สายการบิน MAHAN AIR
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-10 กรกฎาคม 60 ราคา: 36,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-14 สิงหาคม 60 ราคา: 36,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyEtihad AirwaysTK111704 ทัวร์ตุรกี อาบูดาบี้ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อิสตันบูล พระราชวัง Topkapi จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต Blue Mosque St.Hagia Sophia ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย Caravansarai ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) Underground City of Derinkuyu or Kaymakli พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ ชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค เมืองอังการ่า ทะเลสาบเกลือ สุสานอตาเติร์ก
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
Bus VIP 45 ที่นั่ง หน้าจอ Touch Screen ทุกที่นั่ง ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง
Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 16-24 ตุลาคม 60 ราคา: 34,555.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyAir AstanaTK111708 ทัวร์ตุรกี อัลมาตี้ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เมืองคูซาดาซึ โรงงานเครื่องหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน ชมระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) หุบเขาอุซิซาร์ ชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค เมืองอังการ่า ทะเลสาบเกลือ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
พัก รร ระดับ 4 ดาว
Bus VIP 45 ที่นั่ง หน้าจอ Touch Screen ทุกที่นั่ง ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง
Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง!!!!

สายการบิน AIR ASTANA
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 28,888.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี