TurkeyTurkish AirlinesTK401928 ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังทอปกาปี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย เมืองอิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งศูนย์ผลิตเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า ทุ่งลาเวนเดอร์ เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินมัคลี ช้อปปิ้งโรงงานเพชร และโรงงานเซรามิค กรุงอังคาร่า ทะเลสาบเกลือ กรุงอิสตันบูล ตลาดสไปซ์ มาร์เกต ช้อปปิ้ง Istinye Park ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
21-28, 23-30 มิถุนายน/ 30 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 62 ราคา: 29,900.-