TurkeyTurkish AirlinesTK401929 ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล เมืองบูร์ซ่าร์ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้กรุงทรอย เมืองอิซเมียร์  เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งเสื้อหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี  เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ช้อปปิ้งโรงงานเพชรและเซรามิค กรุงอังคาร่า ทะเลสาบเกลือ กรุงอิสตันบูล พระราชวังทอปกาปึ ทักซิม สแควร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน ตลาดสไปซ์ มาร์เกต ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 10-17, 11-18 สิงหาคม 62 ราคา: 30,900.-
วันเดินทาง:
24-31 สิงหาคม / 31 สิงหาคม-7 กันยายน 62 ราคา: 29,900.-

วันเดินทาง: 7-14, 8-15, 21-28, 22-29 กันยายน / 28 กันยายน-5 ตุลาคม / 29 กันยายน-6 ตุลาคม 62 ราคา: 29,900.-

วันเดินทาง: 5-12, 6-13, 7-14 ตุลาคม 62 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
11-18, 13-20, 14-21 ตุลาคม 62 ราคา: 30,900.-