Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์เวียดนามราคาถูกสุดๆ เที่ยวเวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ ครบสูตร Let's Go Vietnam Tour

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์เวียดนาม ด้านล่างนี้

VietnamQatar AirwaysV281705 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำสวรรค์ ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ระบำหุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งถนน36สาย ฮานอย สุสานโฮจิมินท์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบตะวันตก ลิ้มรสอาหารทะเลที่ฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู๊ด + บุฟเฟ่ต์อาหารเวียดนาม

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-7 พฤษภาคม 60 ราคา: 11,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 19-21, 26-28 พฤษภาคม 60 ราคา: 9,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 23-25 มิถุนายน 60 ราคา: 9,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-9 กรกฎาคม 60 ราคา: 10,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 21-23 กรกฎาคม 60 ราคา: 9,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 18-20 สิงหาคม 60 ราคา: 9,999.-
Download โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

VietnamAir AsiaV281711 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย วัดเจิ่นกว๊อก วิหารวรรณกรรม ฮาลอง ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต ล่องอ่าวฮาลอง ถ้ำสวรรค์ ฮานอย ระบำหุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินท์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 30 เมษายน- 2 พฤษภาคม 60 ราคา: 7,900.-(ปรับราคาจาก 12,900 บาท)

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-3 พฤษภาคม 60 ราคา: 12,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-9 พฤษภาคม 60 ราคา: 10,900.-

Download โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

VietnamairasiaV281709 ทัวร์เวียดนาม สนามบินดอนเมือง ฮานอย ทะเลสาบตะวันตก วัดเจิ่นกว๊อก วิหารวรรณกรรม ซาปา LOVE MARKET ซาปา ภูเขาห่ามโหร่ง หมู่บ้านก๊าตก๊าต SILVER WATER FALL หมู่บ้านตะวัน ตลาดซาปา ซาปา ลาวไก COC LEU MARKET ฮานอย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 29 เมษายน-2 พฤษภาคม 60 ราคา: 10,900.- (ปรับลดจาก 15,900.-)
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 30 เมษายน-3 พฤษภาคม 60 ราคา: 10,900.- (ปรับลดจาก 14,900.-)

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-4 พฤษภาคม 60 ราคา: 12,900.- (ปรับลดจาก 13,900.-)
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-7 พฤษภาคม 60 ราคา: 13,900.- (ปรับลดจาก 14,900.-)
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-13 พฤษภาคม 60 ราคา: 14,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 18-21 พฤษภาคม 60 ราคา: 12,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-4, 15-18 มิถุนายน/ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 60 ราคา: 12,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-23 กรกฎาคม 60 ราคา: 12,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-9 กรกฎาคม 60 ราคา: 14,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 26-29 สิงหาคม 60 ราคา: 12,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-13 สิงหาคม 60 ราคา: 14,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-5, 7-10, 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26 กันยายน / 28 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 12,900.-
Download โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

VietnamAir AsiaV281706 ทัวร์เวียดนาม นครโฮจิมินท์  พิพิธภัณฑ์สงคราม  เมืองดาลัท CRAZYHOUSE  พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ  นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม  หุบเขาแห่งความรัก  น้ำตก DATANLA  เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว  ทะเลทรายแดง  FAIRY STREAM  ท่าเรือมุยเน่ โฮจิมินท์  ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ  ทำเนียบรัฐบาล  วัดเทียนหาว  โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม  ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น พิเศษ !! บริการอาหารค่ำ บนเรือล่องแม่น้ำไซง่อน

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 27-30 เมษายน 60 ราคา: 10,900.- (ปรับลดจาก 12,900.-)

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-7, 10-13
 พฤษภาคม 60 ราคา: 13,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-14, 18-21, 25-28 พฤษภาคม 60 ราคา: 12,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-4, 15-18, 22-25 มิถุนายน 60 ราคา: 11,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-9 กรกฎาคม 60 ราคา: 12,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-10 กรกฎาคม 60 ราคา: 13,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-23 กรกฎาคม 60 ราคา: 11,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-13, 11-14 สิงหาคม 60 ราคา: 13,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 24-27 สิงหาคม / 31 สิงหาคม-3 กันยายน 60 ราคา: 11,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-10, 14-17 กันยายน / 28 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 11,900.-
Download โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

VietnamBangkok AirwaysV281707 ทัวร์เวียดนาม ดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ หมู่บ้านแกะสลัก ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ดานัง หาดหมีเคว วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน สนามบินดานัง

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-7, 12-14 พฤษภาคม 60 ราคา: 13,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 19-21, 26-28 พฤษภาคม 60 ราคา: 11,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 9-11 มิถุนายน / 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 60 ราคา: 11,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-9 กรกฎาคม 60 ราคา: 13,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 21-23 กรกฎาคม 60 ราคา: 11,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-6 สิงหาคม 60 ราคา: 11,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-13 สิงหาคม 60 ราคา: 13,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 8-10, 22-24 กันยายน / 29 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 11,900.-

Download โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

VietnamBangkok AirwaysV281708 ทัวร์เวียดนาม ดานัง  เมืองเว้  พระราชวังเว้  ตลาดดองบา  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่  สุสานจักรพรรดิไคดิงห์  หมู่บ้านแกะสลัก  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ดานัง บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)  Fantasy Park  ตลาดฮานดานัง  สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร หาดหมีเคว  วัดหลินอึ๋ง  สนามบินดานัง

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-7 พฤษภาคม 60 ราคา: 14,900.- (ปรับลดจาก 16,900.-)
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-14 พฤษภาคม 60 ราคา: 16,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง:  18-21, 25-28 พฤษภาคม 60 ราคา: 13,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 8-11, 22-25 มิถุนายน 60 ราคา: 13,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-9 กรกฎาคม 60 ราคา: 16,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-23 กรกฎาคม 60 ราคา: 13,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-6, 24-27 สิงหาคม 60 ราคา: 13,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-13 สิงหาคม 60 ราคา: 16,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-17 กันยายน / 28 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 13,900.-
Download โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

VietnamAir AsiaV281710 ทัวร์เวียดนาม นครโฮจิมินท์ มุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง  FAIRY STREAM โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ไปรษณีย์กลาง ทำเนียบรัฐบาลเก่า พิพิธภัณฑ์สงคราม ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซ่ง่อน อุโมงค์กู๋จี ไชน่าทาว์น ช๊อปปิ้งตลาดเบ๋นถั่น พิเศษ!!! ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืนในแม่น้ำไซ่ง่อน ลิ้มรสอาหารบุฟเฟ่นานาชนิด

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-22 เมษายน 60 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 7,555.- (ปรับลดจาก 9,999.-)
Download โปรแกรมทัวร์เวียดนาม