VietnamVietjet AirV541935 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง เมืองเว้ วัดเทียนหมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ พระราชวังเว้  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านโบราณ101 วัดกวางตุ้ง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์  สะพานสีทอง  สวนสนุก สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง วัดหลินอึ๋ง หาดมีเด ตลาดฮาน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง:
29 สิงหาคม-1 กันยายน / 31 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 10-13, 22-25 กันยายน / 29 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 3-6, 8-11, 14-17 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-