VietnamVietjet AirV281938 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง  เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมูบ้านแกะลักหินอ่อน  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  หลินอึ๋ง  หาดมีเค  นั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์  สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค บานาฮิลส์  สะพานมือ  สวนดอกไม้  โรงเก็บไวน์ พิเศษ...เมนูซีฟู๊ด / เฝอเวียดนาม / เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

สายการบิน VIETJET AIR 
วันเดินทาง:
 30 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง:
6-8, 28-30 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 4-6, 14-16, 15-17 ตุลาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
18-20 ตุลาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
13-15 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
21-23 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-