Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

VietnamThai Lion AirV541927 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  น้ำตกสีเงิน  ตลาดซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองลาวไก  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหงอกเซิน  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ เมนูพิเศษ...เฝอเวียดนามอันลือชื่อ + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล & ไวน์แดง DALAT + เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:  31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 62 ราคา: 11,989.-

วันเดินทาง: 21-23, 28-30 สิงหาคม 62 ราคา: 9,989.-
วันเดินทาง:
7-9, 9-11 สิงหาคม 62 ราคา: 10,989.-
วันเดินทาง:
14-16 สิงหาคม 62 ราคา: 11,989.-

วันเดินทาง: 4-6, 13-15, 20-22, 27-29 กันยายน 62 ราคา: 11,989.-
วันเดินทาง:
9-11, 11-13, 18-20, 25-27 กันยายน / 30 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 10,989.-

วันเดินทาง: 2-4, 4-6, 9-11, 14-16, 16-18, 28-30 ตุลาคม / 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,989.-
วันเดินทาง:
11-13, 23-25 ตุลาคม 62 ราคา: 14,989.-

วันเดินทาง: 1-3, 6-8, 13-15, 15-17, 20-22, 22-24, 27-29 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 ราคา: 12,989.-