Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

VietnamVietjet AirV281930 ทัวร์เวียดนาม สนามิบนนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองซาปา  นั่งรถไฟเมืองซาปา  กระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต  เมืองฮานอย  วัดเจิ่นกว๊อก  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย  ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  สนามบินนอยไบ พิเศษ...เมนูสุกี้หม้อไฟ 

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 5-8, 19-22 กันยายน 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 11,999.-)

วันเดินทาง: 
3-6, 4-7 ตุลาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง: 
10-13, 13-16, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
12-15 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
11-14 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.- 

วันเดินทาง: 7-10, 8-11, 14-17, 21-24 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 
12-15, 19-22 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
7-10 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.- 
วันเดินทาง:
 26-29, 27-30 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
 28-31 ธันวาคม 62 ราคา: 17,999.-