VietnamVietjet AirV281930 ทัวร์เวียดนาม สนามิบนนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองซาปา  นั่งรถไฟเมืองซาปา  กระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต  เมืองฮานอย  วัดเจิ่นกว๊อก  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย  ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  สนามบินนอยไบ พิเศษ...เมนูสุกี้หม้อไฟ 

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 5-8, 19-22 กันยายน 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 11,999.-)

วันเดินทาง: 
3-6, 4-7 ตุลาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง: 
10-13, 13-16, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
12-15 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
11-14 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.- 

วันเดินทาง: 7-10, 8-11, 14-17, 21-24 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 
12-15, 19-22 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
7-10 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.- 
วันเดินทาง:
 26-29, 27-30 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
 28-31 ธันวาคม 62 ราคา: 17,999.-