Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

VietnamV541933 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย เมืองม๊กโจว หมู่บ้านเผ่าไทขาว สวนชาขันบันไดรูปหัวใจ สวนดอกไม้ HAPPY LAND น้ำตก DAI TEM สะพานแก้วรูปหัวใจ สวนสนโรแมนติก เมืองนิงห์บิงห์ วัดใหญ่ไบ่ดิงห์ ตลาดไนท์มาร์เก็ต ฮาลองบก กรุงฮานอย โรงละครฮานอย วัดเฉินก๊วก อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ** รับฟรี เสื้อยืดเวียดนาม 1 ตัว**   

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 9-11 สิงหาคม 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)
วันเดินทาง: 
17-19, 23-25 สิงหาคม 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 11,999.-)
วันเดินทาง:
 30 สิงหาคม-1กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 
6-8, 13-15, 28-30 กันยายน 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 
3-5, 4-6, 12-14, 17-19, 18-20, 19-21 ตุลาคม/ 30 ตุลาคม-1 พฤศจิการยน/ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิการยน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
 10-12, 11-13, 23-25, 24-26 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง:
 1-3, 6-8, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง:
4-6, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม-2 มกราคม 63 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
1-3 มกราคม 63 ราคา: 15,999.-