fbpx

ทัวร์แยกตามประเทศ

 

 

ทัวร์แนะนำ

 

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : BL282001
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  หาดจิมบารัน วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  วิหารเลมปูยางค์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา วานากิรีฮิลส์  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท  เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอูลันดานูบราตัน  วิหารทานาล็อต  อนุสาวรีย์รามายณะ 
ช้อป : ตลาดปราบเซียน ห้างกฤษณะ
พิเศษ : ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท / ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน / ถ่ายรูปรังนก ที่วานากิริฮิลล์

ทัวร์บาหลี

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-2916,99915,999
กันยายน
05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-2916,99915,999
ตุลาคม16-19 / 17-20 / 29-01 พ.ย. / 30-02 พ.ย. / 31-03 พ.ย.15,999
22-25 (วันปิยะ)17,999
23-26 (วันปิยะ)18,999
24-2716,999
ตุลาคม
16-19 / 17-20 / 29-01 พ.ย. / 30-02 พ.ย. / 31-03 พ.ย.15,999
22-25 (วันปิยะ)17,999
23-26 (วันปิยะ)18,999
24-2716,999
พฤศจิกายน06-09 / 07-10 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-01 ธ.ค.14,999
13-1613,999
พฤศจิกายน
06-09 / 07-10 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-01 ธ.ค.14,999
13-1613,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2820103
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  โอไดบะ 
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ อิออน จัสโก้ 
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : พักใจกลางย่านชินจูกุ 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิสระ 1 วัน