fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG281906
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  ป้อมอันนานูรี  อ่างเก็บน้ำชินวารี  เมืองสเตปันสมินดา  นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  กูดาอูรี  สกีรีสอร์ท เมืองกูดาอูรี  อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี  เมืองมิสเคต้า  วิหารสเวติสเคอเวรี่  มหาวิหารจวารี  เมืองทบิลิซี  โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี  เมืองเก่าทบิลิซี  ป้อมนาริกาลา  โรงอาบน้ำโบราณ  วิหารซีโอนี 
ช้อป : ถนนคนเดินชาเดอนี่
กิน : เมนูอาหารไทย + ชิมไวน์คูวาเรลี
พิเศษ : สัมผัสหิมะฤดูหนาว เล่นสกี พัก 4 ดาว เมนูอาหารไทย + ชิมไวน์คูวาเรลี

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ เล่นสกี พัก 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม20-2537,999
ธันวาคม
20-2537,999
มกราคม19-2433,999
28-2 ก.พ.35,999
มกราคม
19-2433,999
28-2 ก.พ.35,999
กุมภาพันธ์1-633,999
9-1435,999
17-22 / 18-2334,999
กุมภาพันธ์
1-633,999
9-1435,999
17-22 / 18-2334,999
มีนาคม12-17 / 16-21 / 26-3134,999
มีนาคม
12-17 / 16-21 / 26-3134,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG541904
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองทบิลิซี  ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี  ป้อมนาริคาล่า  โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ ป้อมอนานูรี  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี มืองซิกนากี  วิหารบอดี  ควาเรลี  สวนไร่องุ่น  เมืองทบิลิซี สะพานสันติภาพ  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี
ช้อป : ถนนคนเดินชาเดอนี่
กิน : อาหารไทย + ชิมไวน์ขึ้นชื่อของจอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเตต้า ซิกนากี 6วัน 3คืน บิน Turkish Airlines

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน30-5 ธ.ค.36,900
พฤศจิกายน
30-5 ธ.ค.36,900
ธันวาคม4-937,900
ธันวาคม
4-937,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG541902
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองทบิลิซี  ป้อมอนานูรี  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี เมืองซิกนากี  วิหารบอดี  ควาเรลี  สวนไร่องุ่น  เมืองทบิลิซี เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี  ป้อมนาริคาล่า  โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ อิสระครึ่งวัน
ช้อป : ถนนคนเดินชาเดอนี่
กิน : อาหารไทย + ชิมไวน์ขึ้นชื่อของจอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเตต้า ซิกนากี 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม15-2038,900
มีนาคม
15-2038,900

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG541905
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ป้อมอนานูรี  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี  เมืองทบิลิซี เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  กอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  อัพลีสต์ซีคห์  คูไตซี  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี อารามจีลาติ  มหาวิหารบากราติ เมืองบาทูมี่ ทบิลิซี ป้อมนาริคาล่า  โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
ช้อป : ตลาดเช้าเมืองคูไตซี ถนนคนเดินชาเดอนี่
กิน : อาหารไทย

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ อัพลีสสิค บาทูมี่ คูไตซิ (KC) 7วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม11-17 / 18-2441,900
ธันวาคม
11-17 / 18-2441,900
มีนาคม11-1741,900
มีนาคม
11-1741,900

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG541903
ระยะเวลา : 8D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองทบิลิซี  ป้อมอนานูรี  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี  เมืองทบิลิซี  กอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  อัพลีสต์ซีคห์  คูไตซี ตลาดเช้าเมืองคูไตซี  อารามจีลาติ  มหาวิหารบากราติ  เมืองบาทูมี่  เมืองทบิลิซี ป้อมนาริคาล่า  โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี อิสระครึ่งวัน
ช้อป : ถนนคนเดินชาเดอนี่
กิน : อาหารไทย
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว (เฉพาะเดินทาง 28 ธ.ค.-4 ม.ค. / 9-16 เม.ย. / 12-19 เม.ย. / 13-20 เม.ย.)

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ อัพลีสสิค บาทูมี่ คูไตซิ

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน24-01 ธ.ค. / 28-05 ธ.ค.38,900
พฤศจิกายน
24-01 ธ.ค. / 28-05 ธ.ค.38,900
ธันวาคม01-0839,900
03-1041,900
10-1738,900
24-31 / 31-07 ม.ค.45,900
28-04 ม.ค.49,900
ธันวาคม
01-0839,900
03-1041,900
10-1738,900
24-31 / 31-07 ม.ค.45,900
28-04 ม.ค.49,900
มกราคม11-18 / 16-23 / 26-02 ก.พ.38,900
25-01 ก.พ.39,900
มกราคม
11-18 / 16-23 / 26-02 ก.พ.38,900
25-01 ก.พ.39,900
กุมภาพันธ์13-20 / 15-22 / 21-2838,900
กุมภาพันธ์
13-20 / 15-22 / 21-2838,900
มีนาคม15-2238,900
มีนาคม
15-2238,900
เมษายน02-09 / 05-12 / 06-13 / 23-30 / 26-03 พ.ค. / 30-07 พ.ค.39,900
09-16 / 12-19 / 13-2049,900
เมษายน
02-09 / 05-12 / 06-13 / 23-30 / 26-03 พ.ค. / 30-07 พ.ค.39,900
09-16 / 12-19 / 13-2049,900