fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU2822186
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเวียนนา  พระราชวังเชินบรุนน์  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  ถนนสายวงแหวน  ถนนคาร์นเนอร์  เมืองฮัลล์สตัทท์  โบสถ์แพริช  โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัท จัตุรัสกลางเมือง  รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้  เมืองลินซ์  จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์  อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์  มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  เมืองปราก  ชมปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตัส  ย่านช่องทองโบราณ  สะพานชาร์ล  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองบราติสลาวา  ปราสาทบราติสลาวา  ย่านเมืองเก่า  ประตูมิคาเอล  โรงละคร  ศาลากลางเก่าของเมือง  อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย  พระราชวังไพรเมท  โบสถ์เซนต์มาร์ติน  พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท **ยังไม่รวมวีซ่า**
กิน : ปลาเทราต์ย่าง
พิเศษ : บินตรง

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย (BR) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)49,990
ตุลาคม
11-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)49,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU2822288
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมิวนิค  สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา  ศาลากลางของเมืองมิวนิค  ช้อปปิ้งถนนมาเรียน พลัทซ์  เมืองฟุสเซ่น  เมืองชวานเกา  เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์  เมืองซาลส์บูร์ก  สวนมิราเบล  บ้านเกิดโมสาร์ท  ช้อปปิ้งถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองฮัลสตัท  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  เมืองเชสกี้ บูดาโจวิก  เมืองปราก  เข้าชมปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตัส  ย่านช่องทองโบราณ  สะพานชาร์ล  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองเวียนนา  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  พระราชวังเชินบรุนน์  ถนนสายวงแหวน  ถนนคาร์นเนอร์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง / Spare Ribs
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE มิวคิค ฮัลล์สตัทท์ ปราก เวียนนา (EY) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน9-16 / 23-3053,990
กันยายน
9-16 / 23-3053,990
ตุลาคม7-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-28 (วันปิยมหาราข)53,990
ตุลาคม
7-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-28 (วันปิยมหาราข)53,990
พฤศจิกายน11-18 / 29-6 ธ.ค. (วันพ่อ)53,990
พฤศจิกายน
11-18 / 29-6 ธ.ค. (วันพ่อ)53,990
ธันวาคม4-11 (วันพ่อ)53,990
26-2 ม.ค. / 27-3 ม.ค. / 30-6 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)59,990
ธันวาคม
4-11 (วันพ่อ)53,990
26-2 ม.ค. / 27-3 ม.ค. / 30-6 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)59,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU2822259
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเวียนนา  พระราชวังเชินบรุนน์  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  ถนนสายวงแหวน  ถนนคาร์นเนอร์   เมืองฮัลล์สตัทท์  โบสถ์แพริช  โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัท  จัตุรัสกลางเมือง  รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้  เมืองลินซ์  จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์  อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์  มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  เมืองปราก  ชมปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส  ย่านช่องทองโบราณ  สะพานชาร์ล  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองบราติสลาวา  ปราสาทบราติสลาวา  ย่านเมืองเก่า  ประตูมิคาเอล  โรงละคร  ศาลากลางเก่าของเมือง  อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย  พระราชวังไพรเมท  โบสถ์เซนต์มาร์ติน  พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง
พิเศษ : บินตรง

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย (BR) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน13-1949,990
กันยายน
13-1949,990
ตุลาคม4-10 / 18-24 (วันปิยมหาราช)49,990
ตุลาคม
4-10 / 18-24 (วันปิยมหาราช)49,990
พฤศจิกายน8-14 / 15-21 / 29-5 ธ.ค. (วันพ่อ)49,990
พฤศจิกายน
8-14 / 15-21 / 29-5 ธ.ค. (วันพ่อ)49,990
ธันวาคม6-12 (วันรัฐธรรมนูญ)49,990
27-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)59,990
ธันวาคม
6-12 (วันรัฐธรรมนูญ)49,990
27-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)59,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU2822104
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมิวนิค  สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา  ช้อปปิ้งถนนมาเรียน พลัทซ์  เมืองฟุสเซ่น  เมืองชวานเกา  เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์  เมืองซาลส์บูร์ก  สวนมิราเบล  บ้านเกิดโมสาร์ท  ช้อปปิ้งถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองฮัลล์สตัทท์  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  เมืองเชสกี้ บูดาโจวิก  เมืองปราก  เข้าชมปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตัส  ย่านช่องทองโบราณ  สะพานชาร์ล  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองเวียนนา  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  พระราชวังเชินบรุนน์  ถนนสายวงแหวน  ถนนคาร์นเนอร์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง / เมนู Spare Ribs
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE (EY) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน9-16 / 23-3059,990
กันยายน
9-16 / 23-3059,990
ตุลาคม7-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-28 (วันปิยมหาราช)61,990
ตุลาคม
7-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-28 (วันปิยมหาราช)61,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU5422233
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มิวนิค(เยอรมัน)  เมืองโฮเฮนชวานเกา  ปราสาทนอยชวานสไตน์  กรุงมิวนิค  พระราชวังเรสซิเดนซ์  จตุรัสมาเรียนพลาตซ์  ศาลาว่าการเมือง  ชาลซ์บูร์ก  สวนมิราเบล  มหาวิหารซาลซ์บูร์ก  ฮัลสตัท  เชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  กรุงปราก  ย่านช่างทองโบราณ  สะพานชาร์ล  นาฬิกาดาราศาสตร์  ปราสาทแห่งปราก  มหาวิหารเซนต์วิตุส   เมืองเบอร์โน จัตุรัสอิสรภาพ เมืองบาติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ  มหาวิหารเซนต์มาร์ติน  บูดาเปสต์  ล่องแม่น้ำดานูบ  CASTLE HILL  โบสถ์แมทเธียส  ป้อมชาวประมง  HEROES’ SQUARE   พาร์นดอฟ เอ๊าท์เลท  กรุงเวียนนา   พระราชวังเชินบรุนน์  ซิตี้ทัวร์  ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูขาหมูเยอรมัน / อาหารไทย
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / เข้ามิวนิค ออกเวียนนา ไม่ย้อนทาง / เก็บทุก hilight ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE HAPPY NEW YEAR Germany Czech Slovakia Hungary Austria (EY) 9วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม25-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)69,999
ธันวาคม
25-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)69,999

** วันหยุด