fbpx
พบ 4 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : BL281907
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มืองบาหลี  ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท  เทือกเขาเบดูกัลป์  วัดกลางน้ำ อูลันดานู  กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น)  วิหารทานาล็อต วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์มหาภารตะ
ช้อป : ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ร้านของฝากกฤษณะ 
กิน : เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน
พิเศษ : เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน ที่พักระดับ 4 ดาว

ทัวร์บาหลี ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท กิจกรรมบาหลีสวิง 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม19-21 / 20-22 / 27-2911,999
12-1411,99910,999
มีนาคม
19-21 / 20-22 / 27-2911,999
12-1411,99910,999
เมษายน02-04 / 09-11 / 23-2512,999
03-05 / 17-1913,999
10-12 / 14-1614,999
13-1516,999
เมษายน
02-04 / 09-11 / 23-2512,999
03-05 / 17-1913,999
10-12 / 14-1614,999
13-1516,999
พฤษภาคม01-0314,999
15-17 / 22-24 / 29-3111,999
พฤษภาคม
01-0314,999
15-17 / 22-24 / 29-3111,999
มิถุนายน05-0710,999
12-14 / 19-21 / 26-2811,999
มิถุนายน
05-0710,999
12-14 / 19-21 / 26-2811,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : BL281908
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองบาหลี  ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว  เทือกเขาเบดูกัลป์  วัดกลางน้ำ อูลันดานู  วัดเม็งวี หรือทามาอายุน กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น) วิหารทานาล็อต  ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  วิหารเลมปูยางค์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา วิหารอูลูวาตู  สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์มหาภารตะ
ช้อป : ตลาดปราบเซียน  ร้านของฝากกฤษณะ
กิน : เมนูซีฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน
พิเศษ : ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK) กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น) กินซีฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์บาหลี ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK) กินซีฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน ที่พัก 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม21-24 / 28-3114,999
มีนาคม
21-24 / 28-3114,999
เมษายน04-0716,999
11-1419,999
18-21 / 25-2815,999
เมษายน
04-0716,999
11-1419,999
18-21 / 25-2815,999
พฤษภาคม02-05 / 03-0615,999
09-12 / 16-19 / 30-02 มิ.ย.13,999
พฤษภาคม
02-05 / 03-0615,999
09-12 / 16-19 / 30-02 มิ.ย.13,999
มิถุนายน06-09 / 13-16 / 20-2313,999
27-3012,999
มิถุนายน
06-09 / 13-16 / 20-2313,999
27-3012,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : BL281906
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน วิหารบาตูอัน วิหารเทมภัคศิริงค์ หมู่บ้านคินตามณี บาหลี สวิง (ไม่รวมค่าขึ้น) ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตู วิหารเบซากีห์ วานากิรีฮิลส์ ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท ภูเขาไฟเบดูกัลป์ วิหารอูลันดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาห์ล็อต อนุสาวรีรามายณะ
ช้อป : ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
กิน : ชมพระอาทิตย์ตกดิน+ดินเนอร์ซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี
พิเศษ : โชว์ระบำบารองแดนซ์ ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์บาหลี ราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม13-16 / 20-2314,999
มีนาคม
13-16 / 20-2314,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : BL282001
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  หาดจิมบารัน วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  วิหารเลมปูยางค์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา วานากิรีฮิลส์  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท  เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอูลันดานูบราตัน  วิหารทานาล็อต  อนุสาวรีย์รามายณะ 
ช้อป : ตลาดปราบเซียน ห้างกฤษณะ
พิเศษ : ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท / ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน / ถ่ายรูปรังนก ที่วานากิริฮิลล์

ทัวร์บาหลี

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-1519,999
23-26 / 24-2715,999
เมษายน
12-1519,999
23-26 / 24-2715,999
พฤษภาคม01-0417,999
08-1115,999
15-18 / 22-2516,999
พฤษภาคม
01-0417,999
08-1115,999
15-18 / 22-2516,999
กันยายน05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-2915,999
กันยายน
05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-2915,999
ตุลาคม16-19 / 17-20 / 29-01 พ.ย. / 30-02 พ.ย. / 31-03 พ.ย.15,999
22-2517,999
23-2618,999
24-2716,999
ตุลาคม
16-19 / 17-20 / 29-01 พ.ย. / 30-02 พ.ย. / 31-03 พ.ย.15,999
22-2517,999
23-2618,999
24-2716,999
พฤศจิกายน06-09 / 07-10 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-01 ธ.ค.14,999
13-1613,999
พฤศจิกายน
06-09 / 07-10 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-01 ธ.ค.14,999
13-1613,999

** วันหยุด