fbpx
พบ 3 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU2822378
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเวียนนา  พระราชวังเชินบรุนน์  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  ถนนสายวงแหวน  ถนนคาร์นเนอร์  เมืองฮัลล์สตัทท์  โบสถ์แพริช  โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัท  จัตุรัสกลางเมือง  รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้  เมืองลินซ์  จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์  อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์  มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  เมืองปราก  ชมปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส  ย่านช่องทองโบราณ  สะพานชาร์ล  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองบราติสลาวา  ปราสาทบราติสลาวา  ย่านเมืองเก่า  ประตูมิคาเอล  โรงละคร  ศาลากลางเก่าของเมือง  อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย  พระราชวังไพรเมท  โบสถ์เซนต์มาร์ติน  พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง
พิเศษ : เที่ยวชม Chirstmas Market ปีละครั้ง!! / ที่พัก 3-4 ดาว

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE ออสเตรีย สโลวาเกีย CHIRSTMAS MARKET ปราก เวียนนา (BR) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน29-5 ธ.ค. (วันพ่อ)49,990
พฤศจิกายน
29-5 ธ.ค. (วันพ่อ)49,990
ธันวาคม6-12 (วันรัฐธรรมนูญ)49,990
ธันวาคม
6-12 (วันรัฐธรรมนูญ)49,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU2822288
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมิวนิค  สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา  ศาลากลางของเมืองมิวนิค  ช้อปปิ้งถนนมาเรียน พลัทซ์  เมืองฟุสเซ่น  เมืองชวานเกา  เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์  เมืองซาลส์บูร์ก  สวนมิราเบล  บ้านเกิดโมสาร์ท  ช้อปปิ้งถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองฮัลสตัท  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  เมืองเชสกี้ บูดาโจวิก  เมืองปราก  เข้าชมปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตัส  ย่านช่องทองโบราณ  สะพานชาร์ล  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองเวียนนา  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  พระราชวังเชินบรุนน์  ถนนสายวงแหวน  ถนนคาร์นเนอร์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง / Spare Ribs
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE มิวคิค ฮัลล์สตัทท์ ปราก เวียนนา (EY) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน11-18 / 29-6 ธ.ค. (วันพ่อ)53,990
พฤศจิกายน
11-18 / 29-6 ธ.ค. (วันพ่อ)53,990
ธันวาคม4-11 (วันพ่อ)53,990
26-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)59,990
ธันวาคม
4-11 (วันพ่อ)53,990
26-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)59,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU2822259
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเวียนนา  พระราชวังเชินบรุนน์  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  ถนนสายวงแหวน  ถนนคาร์นเนอร์   เมืองฮัลล์สตัทท์  โบสถ์แพริช  โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัท  จัตุรัสกลางเมือง  รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้  เมืองลินซ์  จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์  อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์  มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  เมืองปราก  ชมปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส  ย่านช่องทองโบราณ  สะพานชาร์ล  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองบราติสลาวา  ปราสาทบราติสลาวา  ย่านเมืองเก่า  ประตูมิคาเอล  โรงละคร  ศาลากลางเก่าของเมือง  อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย  พระราชวังไพรเมท  โบสถ์เซนต์มาร์ติน  พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง
พิเศษ : บินตรง

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย (BR) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน8-14 / 15-2149,990
พฤศจิกายน
8-14 / 15-2149,990
ธันวาคม27-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)59,990
ธันวาคม
27-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)59,990

** วันหยุด