พบ 7 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU2822009
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองลอนดอน เมืองบาธ  มหาวิหารบาธ  โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่ อนุเสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์  เมืองลอนดอน  หอนาฬิกาบิ๊กเบน  ถ่ายรูปที่ระลึกลอนดอนอาย  พระราชวังบัคกิ้งแฮม  ชมพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยาม หอคอยแห่งลอนดอน  สะพานทาวเวอร์บริดจ์  ไชน่าทาวน์  เมืองลอนดอน  อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีไกด์ให้บริการและไม่มีรถนำเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากไกด์ได้) (ย่านช้อปปิ้งแนะนำได้แก่ ย่านคอเวินท์การ์เดิน  ถนนช้อปปิ้งรีเจ้นท์สตรีท ถนนอ๊อกฟอร์ด  ถนนคิงส์โร๊ด)
กิน : เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง ร้าน Four Season / Burger & Lobster!!!
พิเศษ : อิสะเต็มวันในลอนดอน 1 วัน

ทัวร์สงกรานต์ อังกฤษ ลอนดอน บาธ สโตนเฮ้นจ์ (SQ) 6วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม24-2959,999
มีนาคม
24-2959,999
เมษายน12-17 (วันสงกรานต์)69,999
เมษายน
12-17 (วันสงกรานต์)69,999
พฤษภาคม12-1759,999
พฤษภาคม
12-1759,999
มิถุนายน2-759,999
มิถุนายน
2-759,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU5421005
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : SPECIAL PACKAGE บินตรง LONDON (TR) 7วัน 5คืน 4 ท่านกรุ๊ป confirm เดินทาง!!! ราคานี้รวม 💜 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ น้ำหนักกระเป๋า 20kg 💜 โรงแรมที่พัก 5 คืน พร้อมอาหารเช้า ใกล้สถานีรถไฟ มีรถรับส่งสถานีรถไฟ (โรงแรมที่ใช้แจ้งวันคอนเฟิร์มกรุ๊ป อาจจะได้เป็น Ibis London Heathrow Airport / Premier Inn London Heathrow Airport / Holiday Inn Express London Heathrow Airport) 💜 รถรับที่สนามบินวันแรก ส่งโรงแรมที่พัก 💜 รถส่งวันกลับ พร้อมแวะช้อปปิ้ง Bicester Outlet ก่อนไปสนามบิน 💜 ลงทะเบียนและจองตรวจ Lateral Flow Test ให้ฟรี ค่าตรวจลูกค้าจ่ายเอง ประมาณ 20GBP 💜 มีพนักงานส่งลูกค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเดินทางขาไป 💜 รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และค่าวีซ่าด่วน เวลาพิจารณา 5 วันทำการ 9,300 บาทเรียบร้อยแล้ว (ในกรณีที่มีวีซ่าอยู่แล้วหรือยื่นวีซ่า UK เอง ลดไป 15,000 บาท) ราคานี้ไม่รวม ❤️ ค่าตรวจ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย ❤️ ค่าโรงแรมกักตัว ตอนมาถึงประเทศไทย 1 วัน ❤️ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ❤️ ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Scoot อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20kg) ❤️ ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบิน หลังจากวันที่จอง

Special Package บินตรง London (TR) 7วัน 5คืน (รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และค่าวีซ่าด่วน เวลาพิจารณา 5 วันทำการ 9,300 บาทเรียบร้อยแล้ว)

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม28-3 ม.ค. / 30-5 ม.ค. 65 (วันขึ้นปีใหม่)45,999
ธันวาคม
28-3 ม.ค. / 30-5 ม.ค. 65 (วันขึ้นปีใหม่)45,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU5421007
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : SPECIAL PACKAGE บินตรง LONDON (TR) 7วัน 5คืน กรุ๊ป confirm เดินทางแล้ว!!! ราคานี้รวม 💜 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ น้ำหนักกระเป๋า 20kg 💜 โรงแรมที่พัก 5 คืน พร้อมอาหารเช้า ใกล้สถานีรถไฟ มีรถรับส่งสถานีรถไฟ (โรงแรมที่ใช้ แจ้งวันคอนเฟิร์มกรุ๊ป Ibis London Heathrow Airport / Premier Inn London Heathrow Airport / Holiday Inn Express London Heathrow Airport) 💜 รถรับที่สนามบินวันแรก ส่งโรงแรมที่พัก 💜 รถส่งวันกลับ พร้อมแวะช้อปปิ้ง Bicester Outlet ก่อนไปสนามบิน 💜 ลงทะเบียนและจองตรวจ Lateral Flow Test ให้ฟรี ค่าตรวจลูกค้าจ่ายเอง ประมาณ 20GBP 💜 มีพนักงานส่งลูกค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเดินทางขาไป ราคานี้ไม่รวม ❤️ ค่าวีซ่าอังกฤษและค่าบริการ (ลูกค้ายื่นวีซ่าเองนะคะ) ❤️ ค่าตรวจ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย ❤️ ค่าโรงแรมกักตัว ตอนมาถึงประเทศไทย 1 วัน ❤️ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ❤️ ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Scoot อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20kg) ❤️ ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบิน หลังจากวันที่จอง

Special Package บินตรง London (TR) 7วัน 5คืน (ยังไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ)

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม21-27 (วันคริสต์มาส)28,999
ธันวาคม
21-27 (วันคริสต์มาส)28,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU5421004
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาลิสบัวรี่  สโตนเฮ้นจ์  หมู่บ้านลาคอด  เมืองบาธ  โรมันบาธ  ลอนดอน  อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 2 วันเต็ม  ลอนดอน  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์  Bicester Village Outlet **รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และ ค่าวีซ่าด่วนเวลาพิจารณา 5 วันทำการ ราคา 9,300 บาทแล้ว****ในกรณีที่มีวีซ่าอยู่แล้วหรือยื่นวีซ่า UK เอง ลดราคาไป 15,000 บาท**
พิเศษ : ที่พัก 3 ดาวทุกคืน / บินตรง

ทัวร์ยุโรป England Shock Price! (TR) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม26-31 (วันสิ้นปี)49,999
ธันวาคม
26-31 (วันสิ้นปี)49,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU5421008
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เบอร์มิงแฮม  แมนเชสเตอร์  สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด  ลิเวอร์พูล  สเตรทฟอร์ด อัพออนเอวอน  บริสตอล  เมืองบาธ  STONE HENGE  ลอนดอน  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ณ กรุงลอนดอน  ซิตี้ทัวร์ลอนดอน  BIG BEN  พระราชวังบั๊คกิ้งแฮม  ช๊อปปิ้ง KNIGHTS BRIDGE **รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และ ค่าวีซ่าด่วนเวลาพิจารณา 5 วันทำการ ราคา 9,300 บาท** **ในกรณีที่มีวีซ่าอยู่แล้วหรือยื่นวีซ่า UK เอง ลดราคาไป 15,000 บาท**
กิน : เมนู FISH&CHIPSต้นตำรับ
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว / บินตรง

ทัวร์ยุโรป ENGLAND FC (TR) 7วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม28-3 ม.ค. / 30-5 ม.ค. 65 (วันขึ้นปีใหม่)55,999
ธันวาคม
28-3 ม.ค. / 30-5 ม.ค. 65 (วันขึ้นปีใหม่)55,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU5421003
ระยะเวลา : 9D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลอนดอน แคมบริดจ์  ยอร์ค   ยอร์ค มินสเตอร์  นิวคาสเซิล  เอดินเบิร์ก  ปราสาทเอดินเบิร์ก  วินเดอร์เมียร์  ล่องเรือเลคดิสทริค  แมนเชสเตอร์  สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด  สเตรทฟอร์ด อัพออนเอวอน  คาร์ดิฟฟ์  เมืองบาธ  เมืองซาลิสบัวรี่  STONE HENGE  ลอนดอน  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ กรุงลอนดอน เต็มวัน  ซิตี้ทัวร์ลอนดอน  BIG BEN  พระราชวังบั๊คกิ้งแฮม  ช๊อปปิ้ง KNIGHTS BRIDGE **รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และ ค่าวีซ่าด่วนเวลาพิจารณา 5 วันทำการ ราคา 9,300 บาท แล้ว** **ในกรณีที่มีวีซ่าอยู่แล้วหรือยื่นวีซ่า UK เอง ลดราคาไป 15,000 บาท**
กิน : FISH&CHIPS แบบต้นตำรับ
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว / บินตรง

ทัวร์ยุโรป Great Britain Scotland-Wales-England (TR) 9วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม26-3 ม.ค. / 28-5 ม.ค. 65 (วันขึ้นปีใหม่) 69,999
ธันวาคม
26-3 ม.ค. / 28-5 ม.ค. 65 (วันขึ้นปีใหม่) 69,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU5422006
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เอดินเบิร์ก  ปราสาทเอดินเบิร์ก  วินเดอร์เมียร์  ล่องเรือเลคดิสทริค  สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด  แมนเชสเตอร์  สเตรทฟอร์ด อัพออนเอวอน  คาร์ดิฟฟ์  เมืองบาธ  STONE HENGE  ลอนดอน  ซิตี้ทัวร์ ลอนดอน  BIG BEN  พิคคาดิลลี สแควร์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษ 6,500 บาท**
กิน : เมนู FISH&CHIPS ต้นตำรับ / เป็ด FOUR SEASON ต้นฉบับ
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว / เข้าเอดินเบิร์ก ออกลอนดอน ไม่ย้อนทาง

ทัวร์ยุโรป All Britain Scotland-Wales-England (QR) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม20-27 / 27-3 เม.ย.69,999
มีนาคม
20-27 / 27-3 เม.ย.69,999
เมษายน3-10 (วันจักรี) / 17-2469,999
8-15 / 9-16 / 10-17 (วันสงกรานต์)79,999
เมษายน
3-10 (วันจักรี) / 17-2469,999
8-15 / 9-16 / 10-17 (วันสงกรานต์)79,999
พฤษภาคม1-8 (วันแรงงาน) / 15-22 / 22-2969,999
พฤษภาคม
1-8 (วันแรงงาน) / 15-22 / 22-2969,999

** วันหยุด