fbpx
พบ 4 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK5424038
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อิสตันบูล  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  ฮาเจีย โซเฟีย  อังการ่า  ทะเลสาบเกลือ  คัปปาโดเกีย  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอราเม่   โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  หุบเขาอุซิซาร์  คอนย่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  เมืองเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  โรงงานเครื่องหนัง  บูร์ซ่าร์  สุเหร่าสีเขียว  ตลาดผ้าไหม
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE SUPER SAVE (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน13-2034,999
กันยายน
13-2034,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK5424022
ระยะเวลา : 10D8N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงอิสตันบูล  ย่าน BALAT  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  เมืองชานัคคาเล่  ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD  ปราสาทชิเมนลิก  เมืองคูซาดาซี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  โรงงานสิ่งทอ  เมืองคอนย่า  กองคาราวาน  คัปปาโดเกีย  ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  นครใต้ดิน  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์  พิพิธภัณฑ์เกอราเม่  ทะเลสาบเกลือ  เมืองซาฟรานโบลู   VIAPORT ASIA OUTLET  อิสตันบูล  มัสยิดคามลิก้า  ทักซิมสแควร์  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  หอคอยกาลาตา  กาลาตาพอร์ต โรงงานผลิตเครื่องหนัง
พิเศษ : พัก 4 ดาว + นอนคัปปาโดเกีย 2 คืน

ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE CLASSY TRIP V.2 (TK) 10วัน 8คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน10-19 / 11-2039,999
25-4 ต.ค. 40,999
กันยายน
10-19 / 11-2039,999
25-4 ต.ค. 40,999
ตุลาคม1-1040,999
9-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-24 / 23-1 พ.ย. (วันปิยมหาราช)41,999
ตุลาคม
1-1040,999
9-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-24 / 23-1 พ.ย. (วันปิยมหาราช)41,999
พฤศจิกายน19-2840,999
พฤศจิกายน
19-2840,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK4824262
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองชานัคคาเล  ม้าไม้เมืองทรอย  เมืองปามุคคาเล่  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองชานัคคาเล  เมืองคอนย่า  สุลต่านฮานี  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  เมืองคัปปาโดเกีย  Option Tour : ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  ร้านจิวเวอร์รี่  นครใต้ดินชาดัค  ปราสาทหินยูชิซาร์  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาแห่งรัก  หุบเขาเกอเรเม  โรงงานทอพรม  หมู่บ้านอวานอส   เมืองอังการา  สุสานอตาเติร์ก   ทะเลสาบเกลือ  เมืองซาฟแลนโบลู   เมืองอิสตันบูล  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  Candy Shop  ตลาดเครื่องเทศ  จัตุรัสทักซิมสแควร์  หอคอยกาลาตา  พระราชวังทอปกาปี  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดม  ตลาดแกรนด์บาร์ซ่า  ย่าน Balat Old Houses  ท่าเรือกาลาตา
กิน : ชิมไอศกรีมต้นตำหรับตุรเคีย ICE CREAM MADO by Rriverside
พิเศษ : พัก 4 ดาว + พัก รร สไตล์ถ้ำ 1 คืน

ทัวร์ตุรเคีย MISS YOU TURKIYE (EK) 9วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน12-2039,888
กันยายน
12-2039,888
ตุลาคม5-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)39,888
ตุลาคม
5-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)39,888
พฤศจิกายน1-9 / 20-2839,888
พฤศจิกายน
1-9 / 20-2839,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK5124269
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อิสตันบูล  ชานัคคาเล  ม้าไม้แห่งเมืองทรอย  ปามุคคาเล  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองคอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  คัปปาโดเกีย  ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  นครใต้ดิน  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  ร้านจิวเวอร์รี่  หุบเขาแห่งรัก  หุบเขานกพิราบ  ปราสาทหินยูชิซาร์  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  หมู่บ้านอวานอส  ทะเลสาบเกลือ  เมืองอังการา  สุสานอตาเติร์ก  เมืองซาฟแลนโบลู  อิสตันบูล  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  ร้านเตอร์กิชดีไลท์ ตลาดเครื่องเทศ  จัตุรัสทักซิม  หอคอยกาลาตา  พระราชวังทอปกาปึ  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดม  แกรนด์บาร์ซ่า  ย่าน Balat  ท่าเรือกาลาตา
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น + รร สไตล์ถ้ำ 1 คืน

ทัวร์ตุรเคีย ALL OF TURKIYE (TK) 9วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม9-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)39,900
ตุลาคม
9-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)39,900
พฤศจิกายน15-2339,900
พฤศจิกายน
15-2339,900

** วันหยุด