fbpx
พบ 12 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK2823780
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอิสตันบูล  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  สไปซ์บาซาร์  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  เซนต์โซเฟีย  จัตุรัสทักซิมสแควร์  หอคอยกาลาตา  เมืองชานัคคาเล  ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล  อุทยานแห่งชาติทรอย  ม้าไม้จำลองเมืองทรอย  เมืองคูซาดาซี  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  หมู่บ้านซิรินเซ  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองปามุคคาเล  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  ที่พักคาราวานเซราย  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  เมืองคัปปาโดเกีย  ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance  ชมบอลลูนหลากสี  เมืองเกอเรเม  เมืองใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอเรเม  หุบเขาอุซิซาร์  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาเกอเรเม  พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส  โรงงานเซรามิก  โรงงานทอพรม  โรงงานเครื่องประดับ
พิเศษ : ที่พัก 4-5 ดาว + รร สไตล์ถ้ำ 1 คืน / บินภายใน 1 ขา

ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE ชานัคคาเล คูซาดาซี ซีรินเซ ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย อิสตันบูล EP.2 (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม27-3 พ.ย.39,990
ตุลาคม
27-3 พ.ย.39,990
พฤศจิกายน2-9 / 16-23 / 21-28 / 30-7 ธ.ค.39,990
พฤศจิกายน
2-9 / 16-23 / 21-28 / 30-7 ธ.ค.39,990
ธันวาคม4-11 (วันพ่อ + วันรัฐธรรมนูญ) / 8-15 / 9-16 (วันรัฐธรรมนูญ)41,990
ธันวาคม
4-11 (วันพ่อ + วันรัฐธรรมนูญ) / 8-15 / 9-16 (วันรัฐธรรมนูญ)41,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK5423864
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อิสตันบูล(ตุรเคีย)  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  ย่าน BALAT  ตลาดสไปซ์  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  เมืองเอซีบัต  นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์  เมืองชานัคคาเล่  ม้าไม้จำลองเมืองทรอย HOLLY WOOD  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  เมืองคูซาดาซี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  โรงงานสิ่งทอ  คอนย่า  CARAVANSARAI  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  คัปปาโดเกีย  ระบำ BELLY DANCE   ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
กิน : เมนู MIX SEAFOOD
พิเศษ : พัก 5 ดาวท้องถิ่น + รร สไตล์ถ้ำ 1 คืน / บินภายใน 1 ขา

ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE FEEL GOOD (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม23-30 (วันปิยมหาราช) 42,99940,999
ตุลาคม
23-30 (วันปิยมหาราช) 42,99940,999
พฤศจิกายน9-16 / 22-29 42,99939,999
17-2439,999
พฤศจิกายน
9-16 / 22-29 42,99939,999
17-2439,999
ธันวาคม14-2142,99939,999
26-2 ม.ค. / 27-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)60,99959,999
28-4 ม.ค. / 29-5 ม.ค. / 30-6 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)62,99960,999
ธันวาคม
14-2142,99939,999
26-2 ม.ค. / 27-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)60,99959,999
28-4 ม.ค. / 29-5 ม.ค. / 30-6 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)62,99960,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK54231012
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอิสตันบูล  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  พระราชวังทอปกาปี  เมืองชานัคคาเล่  ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  โรงงานสิ่งทอ  เมืองคอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  คัปปาโดเกีย  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  นครใต้ดิน  เมืองเกอเรเม่  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์   อิสตันบูล  Viaport Asia Outlet  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  ตลาดสไปซ์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  ทักซิมสแควร์  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  GALATA TOWER
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น + นอนคัปปาโดเกีย 2 คืน

ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE EASY TRIP (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม 9-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)33,999
24-31 / 28-4 พ.ย.32,999
ตุลาคม
9-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)33,999
24-31 / 28-4 พ.ย.32,999
พฤศจิกายน16-23 / 24-1 ธ.ค.32,999
พฤศจิกายน
16-23 / 24-1 ธ.ค.32,999
ธันวาคม1-8 (วันพ้อ) / 7-14 / 8-15 (วันรัฐธรรมนูญ)33,999
ธันวาคม
1-8 (วันพ้อ) / 7-14 / 8-15 (วันรัฐธรรมนูญ)33,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK5423867
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อิสตันบูล  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  พระราชวังทอปกาปี  เมืองชานัคคาเล่   ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส   โรงงานสิ่งทอ  เมืองคอนย่า  CARAVANSARAI  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  คัปปาโดเกีย  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  นครใต้ดิน  เมืองเกอเรเม่  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์  ทะเลสาบเกลือ  อังการา  สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก  เมืองซาฟรานโบลู  Viaport Asia Outlet  อิสตันบูล  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  ตลาดสไปซ์  ทักซิมสแควร์   ย่าน BALAT  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  GALATA TOWER
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น + นอนคัปปาโดเกีย 2 คืน

ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE ENJOY YOUR TIME (TK) 9วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม24-1 พ.ย.33,999
ตุลาคม
24-1 พ.ย.33,999
พฤศจิกายน2-10 / 12-20 / 17-2533,999
29-7 ธ.ค. (วันพ่อ)34,999
พฤศจิกายน
2-10 / 12-20 / 17-2533,999
29-7 ธ.ค. (วันพ่อ)34,999
ธันวาคม6-14 / 7-15 (วันรัฐธรรมนูญ) 36,999
ธันวาคม
6-14 / 7-15 (วันรัฐธรรมนูญ) 36,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK09231011
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อิสตันบูล  ฮายาโซเฟียอา  พระราชวังทอปกาปึ  บลูมอสก์  ฮิปโปโดรม  ช้อปปิ้ง Spice Bazaar  ย่านบารัต  Galata Tower  เมืองชานัคกาเล่  เมืองทรอย ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย  เมืองปามุคคาเล่  เฮียราโพลิส  ปราสาทปุยฝ้าย   เมืองคอนย่า  สถานีคาราวาน  เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์) ถ่ายรูปกับหุบเขาแบบพาโนรามิค (ปราสาทอุชิซาร์ หุบเขานกพิราบ หุบเขาแห่งรัก หุบเขาเกอเรเม)  ผ่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส  ป้อมโอตาฮิซาร์  นครใต้ดินคาดัค  Three Beauties
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์ตุรเคีย มหัศจรรย์ TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน25-2 ธ.ค.36,999
พฤศจิกายน
25-2 ธ.ค.36,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK5423946
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอิสตันบูล  บูร์ซ่าร์  Grand Mosque  สุเหร่าสีเขียว  ตลาดผ้าไหม  คูซาดาซี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ร้านเครื่องหนัง  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  โรงงานสิ่งทอ  คัปปาโดเกีย  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ   ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  พิพิธภัณฑ์เกอราเม่  นครใต้ดิน  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์  ทะเลสาบเกลือ  อังการา  สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก  อิสตันบูล  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  ตลาดสไปซ์  ทักซิมสแควร์  หอคอยกาลาตา  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย
พิเศษ : พัก 5 ดาว + พัก รร สไตล์ถ้ำ 2 คืน / บินตรงอิสตันบูล

ทัวร์ตุรกี TURKIYE HAPPY NEW YEAR (TG) 9วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม25-2 ม.ค. / 26-3 ม.ค. / 27-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)59,999
ธันวาคม
25-2 ม.ค. / 26-3 ม.ค. / 27-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)59,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK2823845
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วิหารเซนต์โซเฟีย  พระราชวังโทพคาปึ  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  เมืองชานัคคาเล  ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองปามุคคาเล  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคอนยา  ที่พักคาราวานเซราย  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  เมืองคัปปาโดเกีย  ชมบอลลูนหลากสี (ไม่รวมในค่าทัวร์) เมืองเกอเรเม  เมืองใต้ดิน  หุบเขาอุชิซาร์  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาแห่งรัก  หุบเขาเกอเรเม  พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ  เมืองอังการา  สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก  ทะเลสาบเกลือ  เมืองซาฟรานโบลู  ตลาดย่านเมืองเก่า  เมืองอิสตันบูล  สไปซ์บาซาร์  ร้านขนมหวาน  จัตุรัสทักซิมสแควร์  ย่านบาลัต  หอคอยกาลาตา  กาลาตาพอร์ต 
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น + รร สไตล์ถ้ำ 1 คืน

ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE อิสตันบูล ปามุคคาเล คัปปาโดกีย อังการา (TK) 9วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน27-5 ธ.ค. (วันพ่อ)35,990
พฤศจิกายน
27-5 ธ.ค. (วันพ่อ)35,990
ธันวาคม3-11 (วันพ่อ)37,990
23-31 (วันคริสต์มาส)51,990
29-6 ม.ค. (วันขึ้นปีใหม่)53,990
ธันวาคม
3-11 (วันพ่อ)37,990
23-31 (วันคริสต์มาส)51,990
29-6 ม.ค. (วันขึ้นปีใหม่)53,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK2823833
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอิสตันบูล  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  เซนต์โซเฟีย  พระราชวังโทพคาปึ  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาห์เช  สไปซ์บาซาร์  หอคอยกาลาตา  เมืองบูร์ซา  สุเหร่าสีเขียว  สุสานสีเขียว  สุเหร่าใหญ่อูลูคามิ  ตลาดผ้าไหม  ภูเขาอูลูดัก  นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ลานสกีรีสอร์ท  ลานสกีรีสอร์ท  เมืองคูซาดาซึ  เตอร์กิช ดีไลท์   โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  เมืองปามุคคาเล  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  พิพิธภัณธ์เมฟลานา  เมืองคัปปาโดเกีย  ที่พักคาราวานเซราย  ชมโชว์ระบำ Belly Dance  ชมบอลลูนหลากสี  เมืองเกอเรเม  เมืองใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอเรเม  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์  หุบเขาแห่งรัก  หุบเขาเกอเรเม
พิเศษ : ที่พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น + รร สไตล์ถ้ำ 1 คืน / บินภายใน 1 ขา / เล่นสกีที่ลานสกีอูลูดัก

ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE อิสตันบูล บูสซา สกีอูลูดัก ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม21-28 (วันคริสต์มาส)49,990
28-4 ม.ค. / 30-6 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)59,990
ธันวาคม
21-28 (วันคริสต์มาส)49,990
28-4 ม.ค. / 30-6 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)59,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK0923772
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อิสตันบูล  พระราชวังทอปกาปึ  ฮิปโปโดรม  บลูมอสก์  ฮายาโซฟีอา  ตลาดแกรนด์บาซาร์  จุดชมวิว Pierre loti hill  ย่าน Balat  พระราชวังโดลมาบาห์เช่  ช่องแคบบอสพอรัส  เมืองชานัคคาเล่  เมืองชานักกาเล่  เมืองโบราณทรอย  ม้าไม้เมืองทรอย  เมืองคุชาดาสึ  Turkish Delight  บ้านพระแม่มารี  เมืองคุซาดาสึ  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  โรงงานผลิตเสื้อหนัง  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เฮียราโพลิส   เมืองปามุคคาเล่  เมืองคอนย่า  เมืองคัปปาโดเกีย  สถานีคาราวาน  Belly Dance  เมืองคัปปาโดเกีย  ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม  นครใต้ดินคาดัค  โรงงานผลิตพรมทอมือ  ร้านจิวเวอร์รี่และเซรามิค
กิน : พิเศษ!! เมนูซีฟู้ดสไตล์ตุรเคีย ณ GALATA BRIDGE / TURKISH ICE CREAM MADO
พิเศษ : พัก 5 ดาว + รร สไตล์ถ้ำ 1 คืน / บินภายใน 1 ขา

ทัวร์ตุรเคีย มหัศจรรย์ TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล NEW YEAR 2024 (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม26-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)60,999
27-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)59,999
ธันวาคม
26-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)60,999
27-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)59,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK2823891
ระยะเวลา : 8D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองชานัคคาเล  ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล  เมืองปามุคคาเล  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคอนยา  ที่พักคาราวานเซราย  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  โรงแรมทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ  เมืองคัปปาโดเกีย  ชมบอลลูนหลากสี (ไม่รวมในค่าทัวร์) เมืองใต้ดิน หุบเขาอุชิซาร์ หุบเขานกพิราบ หุบเขาแห่งรัก หุบเขาเกอเรเม พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส เมืองอังการา  สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก  ทะเลสาบเกลือ  เมืองซาฟรานโบลู  ตลาดย่านเมืองเก่า  เมืองอิสตันบูล  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  พระราชวังโทพคาปึ  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  เซนต์โซเฟีย  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  สไปซ์บาซาร์  ร้านขนมหวาน
พิเศษ : พัก 4-5 ดาว + รร สไตล์ถ้ำ 1 คืน

ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE ชานัคคาเลปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการา อิสตันบูล EP.2 (TK) 8วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมปิดกรุ๊ป35,990
ตุลาคม
ปิดกรุ๊ป35,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK5423716
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์  เมืองชานัคคาเล่  ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD  อุทยานแห่งชาติทรอย   นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ปามุคคาเล่  โรงงานสิ่งทอ  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  อิสปาร์ตา  สวนลาเวนเดอร์  คัปปาโดเกีย  ระบำ BELLY DANCE  ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอราม่า  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์
พิเศษ : ฤดูดอกลาเวนเดอร์ / พัก 5 ดาวท้องถิ่น + รร สไตล์ถ้ำ 1 คืน / บินภายใน 1 ครั้ง

ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE GOOD LAVENDER (TK) 8วัน 5คืน

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK5423717
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อิสตันบูล  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  เมืองชานัคคาเล่   ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD  ร้านเครื่องหนัง  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  โรงงานสิ่งทอ  เมืองอิสปาร์ตา  สวนลาเวนเดอร์  เมืองคอนย่า  คัปปาโดเกีย  ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอราม่า  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์   ทะเลสาบเกลือ  อังการา  สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก  เมืองซาฟรานโบลู  อิสตันบูล  ตลาดสไปซ์  ทักซิมสแควร์  ย่าน BALAT  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  GALATA TOWER
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น + นอนคัปปาโดเกีย 2 คืน / ฤดูดอกลาเวนเดอร์

ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE LAVENDER SIMPLY (TK) 9วัน 6คืน