fbpx
พบ 4 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK282002
ระยะเวลา : 9D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว :  สวนดอกทิวลิป  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  เมืองคูซาดาซึ เอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  สวนผีเสื้อ  เมืองคัปปาโดเจีย Optional tour Balloon  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์ เมืองอังการ่า ทะเลสาบเกลือ  
ช้อป : ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม สไปซ์บาซาร์
พิเศษ : สวนดอกทิวลิป / สวนผีเสื้อ / พัก ร.ร. สไตล์ถ้ำ 1 คืน / ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ตุรกี สวนดอกทิวลิป สวนผีเสื้อ เที่ยวครบ hilight ของตุรกี

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK282003
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอิสตันบูล ทะเลสาบเกลือ  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  เมืองคัปปาโดเจีย (optional tour: ขึ้นบอลลูนชมเมือง)  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  เมืองใต้ดิน  หุบเขาอุซิซาร์ เมืองคัปปาโดเจีย (optional tour: ขึ้นบอลลูนชมเมือง)  เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี เมืองคูซาดาซี เมืองชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  เมืองชานัคคาเล่  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย สวนดอกทิวลิป
ช้อป : สไปซ์บาซาร์ ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม
กิน : อาหารไทย 1 มื้อ
พิเศษ : สวนดอกทิวลิป /  พัก ร.ร. สไตล์ถ้ำ 2 คืน / ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ตุรกี สวนดอกทิวลิป เที่ยวครบ hilight ของตุรกี ช่วงวันหยุดสงกรานต์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK282004
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอังการ่า  ทะเลสาบเกลือ  สุสานอตาเติร์ก เมืองคัปปาโดเกีย (option tour ขึ้นบอลลูน)  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  เมืองใต้ดินคาร์ตัค  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานเครื่องประดับ เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียนเซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช่  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส ร้านเตอร์กิชดีไลท์ สวนดอกทิวลิป EMIRGAN PARK  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย
ช้อป : สไปซ์บาซาร์  ถนนคนเดินอิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม
พิเศษ : สวนดอกทิวลิป EMIRGAN PARK / ที่พัก 4 ดาว + ร.ร.สไตล์ถ้ำ 1 คืน

ทัวร์ตุรกี ชมทุ่งทิวลิป ช่วงวันหยุดจักรี สงกรานต์ และวันแรงงาน

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK282005
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบเกลือ  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก เมืองคัปปาโดเกีย  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  เมืองใต้ดินคาร์ตัค  หุบเขาอุซิซาร์ Optional tour ขึ้นบอลลูน  เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  ทุ่งดอกไอริส  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียนเซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช่  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส  ร้านเตอร์กิชดีไลท์ สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย
ช้อป : สไปซ์บาซาร์ ถนนคนเดินอิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม
พิเศษ : พัก 4 ดาว / พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

ทัวร์ตุรกี ชมทุ่งดอกไอริส