fbpx
พบ 59 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J1524214
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอะตามิ  พิพิธภัณฑ์ศิลปะบิจูสึคัง  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไก  พิธีชงชาญี่ปุ่น  KOGA MASAO MEMORIAL PARK  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  ตรอกขนมคาชิยะ โยโคะโจ ย่านคุระซึคุริ  ศาลเจ้าฮิคาวะ  เมืองนาริตะ  อิออน พลาซ่า  
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / Sakura Full Bloom

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SAKURA (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม28-1 เม.ย.39,999
29-2 เม.ย.40,999
30-3 เม.ย.41,999
มีนาคม
28-1 เม.ย.39,999
29-2 เม.ย.40,999
30-3 เม.ย.41,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5423816
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  นาริตะโอโมเตซันโดะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โมมิจิ ไคโร  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  ศาลเจ้านิกโก้ โทโชกุ  ผ่านชมสะพานชินเคียว  น้ำตกเคกอน  ทะเลสาบจูเซ็นจิ  อิออน นาริตะ มอลล์
กิน : บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่นิกโก้

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO ใบไม้แดง (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม6-10 / 8-12 41,99931,999
11-15 39,99931,999
ธันวาคม
6-10 / 8-12 41,99931,999
11-15 39,99931,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5423814
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  นาริตะโอโมเตซันโดะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  สวนโออิชิ หรือ อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
กิน : เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบู / บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ใบไม้เปลี่ยนสีชิลชิล (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม3-7 / 4-8 (วันพ่อ)39,99928,999
5-9 (วันพ่อ)37,99928,999
6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ)39,99933,999
12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-1937,999
ธันวาคม
3-7 / 4-8 (วันพ่อ)39,99928,999
5-9 (วันพ่อ)37,99928,999
6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ)39,99933,999
12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-1937,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J1523564
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคามาคุระ  วัดโคโตคุอิน  ถนนโคมาจิ  โอวาคุดานิ  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไก  ภูเขาไฟฟูจิ  พิธีชงชาญี่ปุ่น  ดิวตี้ฟรี  โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  เมืองคาวาโกเอะ  ตรอกคาชิยะโยโคะโจ  ย่านคุระซึคุริ  เมืองนาริตะ  อิออน พลาซ่า
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คามาคุระ ฟูจิ คาวาโกเอะ (SL) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม20-2329,999
ธันวาคม
20-2329,999
มกราคม17-20 / 24-2730,999
มกราคม
17-20 / 24-2730,999
กุมภาพันธ์21-2429,999
28-2 มี.ค.30,999
กุมภาพันธ์
21-2429,999
28-2 มี.ค.30,999
มีนาคม13-1631,999
มีนาคม
13-1631,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J09231087
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  ศาลเจ้าฮาโกเน่  โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น  อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิ ไคโร  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วัน / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิ ไคโร 

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฮาโกเน่ ฟูจิ นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม6-1036,99929,999
8-12 / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 13-17 / 15-1936,99933,999
ธันวาคม
6-1036,99929,999
8-12 / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 13-17 / 15-1936,99933,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0923505
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นิกโก้   น้ำตกเคง่อน  ทะเลสาบซูเซนจิ  ศาลเจ้าโทโชคุ  สะพานชินเคียว  อิออน มอลล์  ภูเขาไฟฟูจิ  ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  อุโมงค์โมมิจิ ไคโร  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์โมมิจิ ไคโร 

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม6-10 36,999
7-1136,99929,999
9-13 / 13-17 / 14-18 36,99931,999
15-19 / 16-2036,99934,999
ธันวาคม
6-10 36,999
7-1136,99929,999
9-13 / 13-17 / 14-18 36,99931,999
15-19 / 16-2036,99934,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J54231214
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นาโกย่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน มอลล์  ชมลิงแช่ออนเซน  ปราสาทมัตสึโมโต้  โกเท็มบะ พรี่เมี่ยม เอาท์เล็ท   หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ลานสกี ฟูจิเท็น  ย่านซากาเอะ  เมืองเกียวโต  วัดปราสาททอง  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง โอซาก้า  MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA  งานประดับไฟ NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น / บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมลิงแช่ออนเซ็น / เทศกาลไฟนาบานาโนะ ซาโตะ / เล่นสกีที่ฟูจิเท็น

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FUJI OSAKA NEW YEAR 2024 ปีใหม่แบบแกรนด์ (SQ) 7วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม28-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)59,999
ธันวาคม
28-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)59,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J54231215
ระยะเวลา : 9D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นาโกย่า  ลานสกี ฟูจิเท็น  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ปราสาทมัตสึโมโต้  อิออน มอลล์  ชมลิงแช่ออนเซน  สถานีรถไฟคานาซาว่า  ช้อปปิ้ง KANAZAWA HYAKUBANGAI  สวนเค็นโรคุเอ็น  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ   อิออน มอลล์  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ย่านชินไซบาชิ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นาราปาร์ค  วัดโทไดจิ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO
กิน : บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น / หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ชาบู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมลิงแช่ออนเซ็น / เที่ยวคานาซาว่า / เทศกาลไฟนาบานาโนะ ซาโตะ / เล่นสกีฟูจิเท็น / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FUJI OSAKA NEW YEAR 2024 ปีใหม่ ลิงน่ารัก (SQ) 9วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-7 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)69,999
ธันวาคม
30-7 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)69,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J09231085
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พิพิธภัณฑ์ราเมนชิน โยโกฮาม่า  โอวาคุดานิ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น  อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิ ไคโร  ช้อปปิ้งชินจูกุ  นิกโก้  น้ำตกเคง่อน  ทะเลสาบชูเซ็นจิ  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  อิออน มอลล์
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักในย่านโตเกียว 1 คืน / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิ ไคโร 

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิ นิกโก้ (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม3-7 (วันพ่อ)39,99926,999
7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)38,999
9-13 / 12-16 / 14-1838,99934,999
ธันวาคม
3-7 (วันพ่อ)39,99926,999
7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)38,999
9-13 / 12-16 / 14-1838,99934,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J54231216
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท   หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ลานสกี ฟูจิเท็น  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน  คาวาโกเอะ  ตรอกลูกกวาด  ศาลเจ้าฮิคาวะ  ย่านฮาราจูกุ  ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน / เล่นสกีที่ฟูจิเท็น

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO เริงร่า ตะลุยหิมะ (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม20-2439,999
21-25 / 22-26 / 23-27 / 26-30 / 27-31 (วันคริสต์มาส)41,999
ธันวาคม
20-2439,999
21-25 / 22-26 / 23-27 / 26-30 / 27-31 (วันคริสต์มาส)41,999
มกราคม12-16 / 16-20 / 18-22 / 20-24 / 23-27 / 25-29 / 27-31 / 31-4 ก.พ.38,999
มกราคม
12-16 / 16-20 / 18-22 / 20-24 / 23-27 / 25-29 / 27-31 / 31-4 ก.พ.38,999
กุมภาพันธ์2-6 / 4-8 / 11-15 / 14-18 / 16-20 / 18-2238,999
7-11 / 9-13 (วันตรุษจีน) / 21-25 / 23-27 (วันมาฆบูชา)39,999
28-3 มี.ค. / 29-4 มี.ค.37,999
กุมภาพันธ์
2-6 / 4-8 / 11-15 / 14-18 / 16-20 / 18-2238,999
7-11 / 9-13 (วันตรุษจีน) / 21-25 / 23-27 (วันมาฆบูชา)39,999
28-3 มี.ค. / 29-4 มี.ค.37,999
มีนาคม2-6 / 5-9 / 7-11 / 9-1336,999
มีนาคม
2-6 / 5-9 / 7-11 / 9-1336,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J54231217
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  นาริตะโอโมเตซันโดะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
กิน : บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน / เล่นสกีที่ฟูจิเท็น / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO WINTER ยืน 1 (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม16-20 / 17-21 / 19-2336,999
20-2437,999
21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 (วันคริสต์มาส)39,999
ธันวาคม
16-20 / 17-21 / 19-2336,999
20-2437,999
21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 (วันคริสต์มาส)39,999
มกราคม11-15 / 13-17 / 14-18 / 17-21 / 19-23 / 21-25 / 24-28 / 26-30 / 28-1 ก.พ. / 30-3 ก.พ.36,999
มกราคม
11-15 / 13-17 / 14-18 / 17-21 / 19-23 / 21-25 / 24-28 / 26-30 / 28-1 ก.พ. / 30-3 ก.พ.36,999
กุมภาพันธ์1-5 / 3-7 / 6-10 / 13-17 / 15-19 / 17-21 / 20-2436,999
8-12 / 10-14 (วันครุษจีน) / 22-26 / 25-29 (วันมาฆบูชา)37,999
27-2 มี.ค. 35,999
กุมภาพันธ์
1-5 / 3-7 / 6-10 / 13-17 / 15-19 / 17-21 / 20-2436,999
8-12 / 10-14 (วันครุษจีน) / 22-26 / 25-29 (วันมาฆบูชา)37,999
27-2 มี.ค. 35,999
มีนาคม1-5 / 3-7 / 6-10 / 8-12 / 10-1434,999
มีนาคม
1-5 / 3-7 / 6-10 / 8-12 / 10-1434,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J09231230
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด  ศาลเจ้าฮาโกเน่  โกเทมบะเอ้าท์เลท  ลานสกีฟูจิเท็น  กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น  ช้อปปิ้งชินจูกุ  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน  นิกโก้  น้ำตกเคง่อน  ทะเลสาบชูเซ็นจิ  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  อิออน มอลล์ 
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน + เล่นสกี@ฟูจิเท็น

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฮาโกเน่ ฟูจิเท็น นิกโก้ (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม16-2037,999
19-2338,999
21-25 39,999
23-27 (วันคริสต์มาส)42,999
26-3040,999
28-1 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)46,999
ธันวาคม
16-2037,999
19-2338,999
21-25 39,999
23-27 (วันคริสต์มาส)42,999
26-3040,999
28-1 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)46,999
มกราคม6-10 / 25-29 / 30-3 ก.พ.37,999
9-13 / 11-15 / 13-1740,999
16-20 / 18-2238,999
20-24 / 24-2835,999
27-3136,999
มกราคม
6-10 / 25-29 / 30-3 ก.พ.37,999
9-13 / 11-15 / 13-1740,999
16-20 / 18-2238,999
20-24 / 24-2835,999
27-3136,999
กุมภาพันธ์1-5 / 3-7 / 6-10 / 8-12 / 10-14 / 13-17 / 15-19 / 17-21 / 20-24 / 22-26 / 24-28 (วันมาฆบูชา)37,999
27-2 มี.ค. / 29-4 มี.ค.36,999
กุมภาพันธ์
1-5 / 3-7 / 6-10 / 8-12 / 10-14 / 13-17 / 15-19 / 17-21 / 20-24 / 22-26 / 24-28 (วันมาฆบูชา)37,999
27-2 มี.ค. / 29-4 มี.ค.36,999
มีนาคม2-6 / 5-9 / 7-11 / 9-13 / 12-1635,999
14-1838,999
16-20 / 19-23 / 21-25 / 23-27 / 26-3040,999
มีนาคม
2-6 / 5-9 / 7-11 / 9-13 / 12-1635,999
14-1838,999
16-20 / 19-23 / 21-25 / 23-27 / 26-3040,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J09231234
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ  ลานสกีฟูจิเท็น  ศูนย์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ / เล่นสกี / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม20-2438,999
22-26 (วันคริสต์มาส)40,999
27-31 (วันสิ้นปี)45,999
ธันวาคม
20-2438,999
22-26 (วันคริสต์มาส)40,999
27-31 (วันสิ้นปี)45,999
มกราคม17-2137,999
24-28 / 26-3034,999
31-4 ก.พ.35,999
มกราคม
17-2137,999
24-28 / 26-3034,999
31-4 ก.พ.35,999
กุมภาพันธ์2-6 / 7-1136,999
กุมภาพันธ์
2-6 / 7-1136,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J54231130
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ลานสกี ฟูจิเท็น  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน  คาวาโกเอะ  ตรอกลูกกวาด  ศาลเจ้าฮิคาวะ  ย่านฮาราจูกุ ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : เมนู บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เล่นสกีที่ ลานสกี ฟูจิเท็น / เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ TOKYO NEW YEAR 2024 เคาน์ดาวน์ปีใหม่ บินดึกกลับเช้า (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)49,999
31-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่) 47,999
ธันวาคม
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)49,999
31-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่) 47,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J54231129
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี  ตลาดปลาซึกิจิ  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอไดบะ  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน  ศาลเจ้าเนซุ  ย่านฮาราจุกุ  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
กิน : บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ลานสกีฟูจิเทน / เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ TOKYO NEW YEAR 2024 ลุยหิมะท้าลมหนาว บินเช้ากลับดึก (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)49,999
ธันวาคม
29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)49,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J54231131
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  นาริตะโอโมเตซันโดะ  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เล่นสกีที่ ลานสกี ฟูจิเท็น / เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน / อิสระ 1 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                           

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NEW YEAR 2024 ปีใหม่ ยืน 1 บินดึก กลับเช้า (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม28-1 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)47,999
31-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)45,999
ธันวาคม
28-1 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)47,999
31-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)45,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5324054
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : บุฟเฟ่ต์สวนสตอเบอร์รี่ JAL Agriport  เมืองนิกโก้  ศาลเจ้านิกโก้ โทโชกุ  ผ่านชมสะพานชินเคียว  สะพานคินุทาเทะวะ โอซุริ  เทศกาลคามาคุระแห่งน้ำพุร้อนยูนิชิกาวะ  กรุงโตเกียว  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  จังหวัดยามานาชิ  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  ลานสกี Fuji Ten Skiresort  โออิชิ พาร์ค  พิธีชงชาญี่ปุ่น  เทศกาลคาวาสึ ซากุระ
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน / เทศกาลชมซากุระ คาวาสึ + เล่นสกีที่ฟูจิเท็น / เข้าชมเทศกาลคามาคุระแห่งน้ำพุร้อนยูนิชิกาวะ 

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI YUNISHIGAWA KAMAKURA (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม28-1 ก.พ. 36,919
30-3 ก.พ.38,919
มกราคม
28-1 ก.พ. 36,919
30-3 ก.พ.38,919
กุมภาพันธ์1-5 / 2-6 / 3-7 / 9-13 / 15-19 / 10-14 / 11-15 (วันตรุษจีน)38,919
22-26 / 23-27 (วันมาฆบูชา)39,919
กุมภาพันธ์
1-5 / 2-6 / 3-7 / 9-13 / 15-19 / 10-14 / 11-15 (วันตรุษจีน)38,919
22-26 / 23-27 (วันมาฆบูชา)39,919

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0924063
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ   ศาลเจ้าฮาโกเน่  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท  เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ  ลานสกีฟูจิเท็น  กิจกรรมชงชา  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,500 บาท (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมืองนิกโก้   น้ำตกเคง่อน   ทะเลสาบซูเซนจิ  ศาลเจ้าโทโชกุ
กิน : พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักย่านโตเกียว 2 คืน / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland / เล่นสกีที่ฟูจิเท็น / งานประดับไฟ Toki No Sumika

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฮาเนดะ ฮาโกเน่ นิกโก้ (JL) 6วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม17-22 / 22-2747,999
มกราคม
17-22 / 22-2747,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J1524082
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองโอดาวาระ  ปราสาทโอดาวาระ  อิโตมารีนทาวน์  ภูเขาโอมูโระ  ชายฝั่งโจกาซากิ  สะพานแขวนคาโดวากิซากิ  เมืองคาวาซุ  เทศกาลคาวาซุซากุระ  ตลาดปลานุมะสึ  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  ลานสกีฟูจิเท็น  โอชิโนะ ฮัคไก  งานประดับไฟซากะมิโกะ  โตเกียว   อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  ตรอกคาชิยะโยโคะโจ  ย่านคุระซึคุริ  เมืองนาริตะ  อิออน พลาซ่า
กิน : เมนูพิเศษ..บุฟเฟ่ต์ขาปู / บุฟเฟ่ต์ชาบู / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน / เทศกาลคาวาซุซากุระ + เล่นสกี / งานประดับไฟซากะมิโกะ  / อิสระ 1 วันในโตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA (JL) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์22-27 (วันมาฆบูชา)65,999
กุมภาพันธ์
22-27 (วันมาฆบูชา)65,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0924055
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เทศกาลซากุระ มัตสึดะ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ  กระเช้าคาจิ คาจิ  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลซากุระ มัตสึดะ / เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN มัตสึดะ โตเกียว นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์9-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 (วันมาฆบูชา)38,999
28-3 มี.ค.37,999
กุมภาพันธ์
9-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 (วันมาฆบูชา)38,999
28-3 มี.ค.37,999
มีนาคม1-5 / 6-1035,999
8-1234,999
มีนาคม
1-5 / 6-1035,999
8-1234,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0924065
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ศาลเจ้าคิฟุเนะ  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ   หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า   สะพานนาคะบาชิ   ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  อิออน  มอลล์  จุดชมวิวทะเลสาบฮามามัตสึ   ภูเขาไฟฟูจิ  กิจกรรมชงชา  เทศกาลดอกซากุระ มัตสึดะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลดอกซากุระ มัตสึดะ / เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ 

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต นาโกย่า ฟูจิ ซากุระมัตสึดะ (JL) 6วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์27-3 มี.ค.49,999
กุมภาพันธ์
27-3 มี.ค.49,999
มีนาคม5-10 / 12-17 / 19-2449,999
มีนาคม
5-10 / 12-17 / 19-2449,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0924064
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  เทศกาลดอกซากุระ มัตสึดะ  เทศกาลประดับไฟสะกะมิโกะ  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค  กิจกรรมชงชา  กระเช้าคาจิ คาจิ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ท   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,500 บาท (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมืองนิกโก้   น้ำตกเคง่อน   ทะเลสาบซูเซนจิ  ศาลเจ้าโทโชกุ  โอไดบะ
กิน : พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักย่านโตเกียว 2 คืน / เทศกาลดอกซากุระ มัตสึดะ / เทศกาลประดับไฟสะกะมิโกะ / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฮาเนดะ ซากุระมัตสึดะ โตเกียว นิกโก้ (JL) 6วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์29-5 มี.ค.47,999
กุมภาพันธ์
29-5 มี.ค.47,999
มีนาคม4-947,999
มีนาคม
4-947,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0924052
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ล่องเรือโจรสลัด  ศาลเจ้าฮาโกเน่  หุบเขาโอวาคุดานิ   เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ  ลานสกีฟูจิเท็น  กิจกรรมชงชา  กระเช้าคาจิ คาจิ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
กิน : พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักในย่านโตเกียว 3 คืน / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland / เล่นสกีที่ลานสกีฟูจิเท็น

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ คาจิคาจิ โตเกียว (JL) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม17-2147,999
มกราคม
17-2147,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0924053
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองนิกโก้   น้ำตกเคง่อน  ทะเลสาบซูเซนจิ  ศาลเจ้าโทโชกุ  อิออน มอลล์  เทศกาลซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ  ปราสาทโอดาวาระ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท   หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  กิจกรรมชงชา  กระเช้าคาจิ คาจิ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ห้าแยกชิบูย่า
กิน : พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : เทศกาลซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ / พักออนเซ็น 1 คืน + พักย่านโตเกียว 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN นิกโก้ มัตสึดะ โตเกียว (JL) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์20-24 / 24-28 (วันมาฆบูชา)47,999
กุมภาพันธ์
20-24 / 24-28 (วันมาฆบูชา)47,999
มีนาคม6-10 / 13-17 / 20-24 / 23-2747,999
21-2550,999
มีนาคม
6-10 / 13-17 / 20-24 / 23-2747,999
21-2550,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J53231195
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แม่น้ำสุมิดะ  ย่านถนนคนเดินโบราณชิบามาตะ  วัดไทชะคุเท็น  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  ชมวิวภูเขาฟูจิซัง ณ โออิชิพาร์ค  ลานสกีฟูจิเท็น (กรณีปิด พาไปภูเขาไฟฟูจิชั้น5)  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  งานประดับไฟฤดูหนาวหมู่บ้านเยอรมัน  นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SNOW FREE DAY (TG) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม12-1639,919
13-17 / 14-1841,919
ธันวาคม
12-1639,919
13-17 / 14-1841,919

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5423719
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  เมืองเกียวโต  วัดปราสาททอง  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ชมลิงแช่ออนเซน  ปราสาทมัตสึโมโต้  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ลานสกี ฟูจิเท็น  เทศกาลไฟซางามิโกะ  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  ย่านฮาราจูกุ  อิออน นาริตะ มอลล์
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อั้น ผักสดๆ / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักย่านโตเกียว 1 คืน / ชมเทศกาลประดับไฟซางามิโกะ 

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND WINTER OSAKA TOKYO (JL) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม 17-22 52,999
10-1553,999
มกราคม
17-22 52,999
10-1553,999
กุมภาพันธ์1-6 52,999
7-12 / 21-26 (วันมาฆบูชา)53,999
กุมภาพันธ์
1-6 52,999
7-12 / 21-26 (วันมาฆบูชา)53,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5324029
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่  เมืองเก่าย่านชิบะมาตะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี(ริมแม่น้ำสุมิดะ)  เมืองเก่าคาวาโกเอะ  ลานสกีฟูจิเท็น  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  คาวาสึ ซากุระ  ช้อปปิ้งชินจุกุ  แคท3D  ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ  ตลาดปลานาคามินาโตะ  อามิ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต  เมืองเก่า ซาวาระ  งานประดับไฟฤดูหนาวหมู่บ้านเยอรมัน
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมซากุระที่เมืองคาวาสึ + เล่นสกีที่ ลานสกีฟูจิเท็น / งานประดับไฟฤดูหนาวหมู่บ้านเยอรมัน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์15-1937,919
22-26 / 23-27 (วันมาฆบูชา)43,919
กุมภาพันธ์
15-1937,919
22-26 / 23-27 (วันมาฆบูชา)43,919
มีนาคม7-11 / 8-1243,919
มีนาคม
7-11 / 8-1243,919

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J54231135
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ย่านชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง โอซาก้า  เมืองเกียวโต  วัดปราสาททอง  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ   หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ   ปราสาทมัตสึโมโต้  ลานสกี ฟูจิเท็น  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อั้น ผักสดๆ / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน 

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ OSAKA TOKYO NEW YEAR 2024 หนาวสุดคุ้ม (XJ) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม27-1 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)55,999
28-2 ม.ค. 67 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย ฟรีพักเดี่ยว)
ธันวาคม
27-1 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)55,999
28-2 ม.ค. 67 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย ฟรีพักเดี่ยว)

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J53231009
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงโตเกียว  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ  ย่านชิบามาตะ  วัดไทชะคุเท็น  เมืองคามาคุระ  นั่งรถไฟสาย ENODEN  สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ  วัดฮาเซเดระ  เมืองยามานะชิ  โออิชิพาร์ค  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  อุโมงค์เมเปิ้ล  กรุงโตเกียว  โอไดบะ  ช้อปปิ้ง Diver City Plaza  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  นาริตะ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี / นั่งรถไฟสาย ENODEN ชมเมือง / สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA FREE DAY (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน23-2736,91932,919
พฤศจิกายน
23-2736,91932,919

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J15231016
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : จังหวัดอิบารากิ  พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ  ตลาดปลานาคามินาโตะ  เมืองอาชิคางะ  สวนดอกไม้อาชิคางะ  คินุกาวะ ออนเซ็น  เมืองนิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  เมืองคาวาโกเอะ  ตรอกคาชิยะโยโคะโจ  ย่านคุระซึคุริ  โอชิโนะ ฮัคไก  ฟูจิ พาโนรามา โรปเวย์  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  เมืองโตเกียว  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  โอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน + พักใจกลางชินจุกุ 2 คืน / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO FUJI TOKYO IBARAKI NEW YEAR (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม27-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)75,999
ธันวาคม
27-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)75,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J4523948
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ  ตลาดปลานาคามินาโตะ  ไร่สตรอเบอร์รี่(เก็บไม่อั้น)  เมืองเซนได  อ่าวเมืองมัตสึชิมะ+วัดโกไดโดะ  ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ  วัดชูซอนจิ  เซนไดอิซึมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  หมู่บ้านกินซันออนเซ็น  นั่งกระเช้าภูเขาซะโอ ชมปีศาจหิมะ  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ  ทะเลสาบอินะวะชิโระ  ออนเซ็น  ปราสาทสึรุกะ  หมู่บ้านโออุจิ จูกุ  โตรกผาโทโน เฮทสึริ  นั่งรถไฟชินคันเซน  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ  เมืองคาวาโกเอะ  วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี  ย่านกินซ่า  เมืองใหม่โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้+ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้
พิเศษ : นั่งรถไฟหัวจรวดชินคันเซน / พักออนเซ็น 1 คืน / Free wifi on bus

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI WINTER NO.1 (JL) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม21-27 (วันคริสต์มาส)67,900
ธันวาคม
21-27 (วันคริสต์มาส)67,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5323789
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงโตเกียว  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  จังหวัดยามานาชิ  อุโมงค์เมเปิ้ล  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  กรุงโตเกียว  โอไดบะ  ช้อปปิ้ง Diver City Plaza  จังหวัดอิบารากิ  ศาลเจ้านิกโก้ โทโชกุ  ผ่านชมสะพานชินเคียว  น้ำตกเคงอน  ทะเลสาบจูเซ็นจิ
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO AUTUMN (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน23-2739,91934,919
พฤศจิกายน
23-2739,91934,919

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : ๋J1523968
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเกียวโต  ปราสาททองคิงคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองนาโกย่า  นาบานะ โนะ ซาโตะ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  ตลาดเช้าทาคายาม่า  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ (ถ่ายรูปด้านนอก)  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไก  เมืองโตเกียว  ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  เมืองนาริตะ  อิออน พลาซ่า
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ROKKASEN
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA FUJI TOKYO X'MAS (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม26-31 (วันสิ้นปี)75,999
ธันวาคม
26-31 (วันสิ้นปี)75,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5324028
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี(ริมแม่น้ำสุมิดะ)  เมืองเก่าคาวาโกะเอะ  เทศกาลประดับไฟ ซางามิโกะ อิลลูมิลเลียน ( ธีมโดราเอมอน)  ลานสกีฟูจิเท็น  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  เมืองเก่าย่านชิบะมาตะ  ย่านGINZA  ช้อปปิ้งชินจุกุ  แคท3D  ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ  ตลาดปลานาคามินาโตะ  อามิ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต  เมืองเก่าซาวาระ  อิออน มอลล์
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลประดับไฟ ซางามิโกะ อิลลูมิลเลียน ( ธีมโดราเอมอน) / เล่นสกีจุใจที่ ลานสกีฟูจิเท็น 

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ILLUMINATION (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม6-10 / 10-14 / 11-1536,919
มกราคม
6-10 / 10-14 / 11-1536,919
มีนาคม7-11 / 8-1239,919
มีนาคม
7-11 / 8-1239,919

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0524122
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ  ช้อปปิ้ง SHIKIDO ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  โอชิโนะฮัคไค  นั่งรถล่องทะเลสาบ YAMANAKAKO NO KABA  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  ถนนนาคามิเสะ  กุนมะ  คุซัทสึ ออนเซ็น  วัดโชรินซัง ดารุมะจิ  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ตลาดปลาซึกิจิ  เอออน พลาซ่า
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักย่านชินจูกุ 2 คืน / นั่งกระเช้าคาจิคาจิ / นั่งรถล่องทะเลสาบ

ทัวร์ญี่ปุ่น SONGKRAN KANTO SHITTORI (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-16 (วันสงกรานต์)59,900
เมษายน
12-16 (วันสงกรานต์)59,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0524123
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ  ช้อปปิ้ง SHIKIDO ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  โอชิโนะฮัคไค  นั่งรถล่องทะเลสาบ YAMANAKAKO NO KABA  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  ถนนนาคามิเสะ  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (มีรถบัสบริการรับ-ส่ง)  วัดชิบามาตะไทชาคุเต็น  เมืองโบราณชิมาบาตะ
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักย่านชินจูกุ 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น SONGKRAN KANTO THEME PARK (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-16 (วันสงกรานต์)58,900
เมษายน
12-16 (วันสงกรานต์)58,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J4523848
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองโอไดบะ+ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้  เมืองคาวาโอเกะ  ไร่สตรอเบอรี่ (เก็บไม่อั้น)  สนุกสนาน ณ ลานฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท  พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โกเทมบะ แฟคเทอรี่ เอ้าท์เลต  โอชิโนะฮัคไค  ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ดำ)  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี  อิออนพลาซ่า
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว + พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น กรุ๊ปส่วนตัว 15 ท่าน EXCLUSIVE TOKYO NEW YEAR (JL) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)66,900
ธันวาคม
29-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)66,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J45231210
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองนิกโก้  สะพานชินเคียว  ถนนอิโรฮาซากะ 48 โค้ง  น้ำตกเคกอน  ชมวิวทะเลสาบชูเซ็นจิ  สวนแอปเปิ้ล  โตรกผาโทโน เฮทสึริ  หมู่บ้านโออุจิ จูกุ  ปราสาทสึรุกะ  นั่งกระเช้าภูเขาซะโอ  วัดยามาเดระ  หมู่บ้านกินซันออนเซ็น  หุบเขานารูโกะ+สะพานโอฟุคาซาว่า  เมืองมัตสึชิมะ  วัดเอนสึอิน  อ่าวมัตสึชิมะ  เซนไดอิซึมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  นั่งรถไฟชินคันเซน  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ  เมืองคาวาโกเอะ  วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี  ย่านกินซ่า  อิออนพลาซ่า
พิเศษ : นั่งรถไฟหัวจรวดชินคันเซน / เช้กอินหมู่บ้านกินซังออนเซ็น / พักออนเซ็น 1 คืน / Free wifi on bus

ทัวร์ญี่ปุ่น EXCLUSIVE NIKKO SENDAI AUTUMN PRIVATE GROUP 10 ท่านขึ้นไป ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (JL) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมราคาเริ่มต้น 35,500
ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น 35,500
พฤศจิกายนราคาเริ่มต้น 35,500
พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น 35,500

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2824060
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ชมซากุระ เมืองคาวาสึ  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ตลาดปลาซึกิจิ  ไร่สตรอเบอร์รี่  อิออน มอลล์
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักโตเกียว 1 คืน / ชมซากุระ เมืองคาวาสึ + ลานสกีฟูจิเท็น

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาสึซากุระ (TG) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์22-26 (วันมาฆบูชา)45,990
กุมภาพันธ์
22-26 (วันมาฆบูชา)45,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2824061
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ชมซากุระ เมืองคาวาสึ  ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดนาริตะ  ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด  ตลาดปลาโจชิ  ไร่สตรอเบอร์รี่  อิออน มอลล์
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / หม้อไฟนาเบะโฮโต
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมซากุระ เมืองคาวาสึ + เล่นสกีที่ลานสกีฟูจิเท็น / อิสระ1 วันในโตเกียว

ทัวร์ญี่ป่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ คาวาสึซากุระ นาริตะ (SL) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์10-15 / 17-22 / 28-4 มี.ค.33,990
21-26 (วันมาฆบูชา)35,990
กุมภาพันธ์
10-15 / 17-22 / 28-4 มี.ค.33,990
21-26 (วันมาฆบูชา)35,990
มีนาคม2-733,990
6-11 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย)29,990
มีนาคม
2-733,990
6-11 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2824089
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ  เอมิ เอ้าท์เล็ท  เมืองฟุกุชิมะ  ห้างสรรพสินค้า S-Pal Fukushima  หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ  ปราสาทสึรุกะ  ยูนิชิงาวะออนเซ็น  เทศกาลคามาคุระ  ลานกิจกรรมหิมะ  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  อิออน มอลล์  โตเกียว  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : ชมไฟประดับ เทศกาลคามาคุระ / เช้กอินหมู่บ้านโบราณโออุชิจูกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว นาริตะ นิกโก้ ฟุกุชิมะ คามาคุระ (SQ) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์2-7 / 15-2041,990
24-29 (วันมาฆบูชา)43,990
กุมภาพันธ์
2-7 / 15-2041,990
24-29 (วันมาฆบูชา)43,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J28234059
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นาโกย่า  ลานสกี  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  ทาคายาม่าจินยะ  ซันมาชิซูจิ  กิฟุ  มิเอะ  เทศกาลดอกบ๊วย  เมโอโตะ อิวะ (หินแต่งงาน)  ศาลเจ้าอิเสะ จิงกุ  ถนนย้อนยุคโอฮาไรมาชิ  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  ศาลเจ้าคิฟุเนะ  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาคุโรมง  ริงกุ เอ้าท์เล็ต
กิน : หมูย่างใบโฮบะ / บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : ชมเทศกาลดอกบ๊วย / เช็กอินถนนย้อนยุคโอฮาไรมาชิ / อิสระ 1 วันในโอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาโกย่า ทาคายาม่า มิเอะ เกียวโต โอซาก้า (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์21-26 / 23-28 (วันมาฆบูชา)49,990
กุมภาพันธ์
21-26 / 23-28 (วันมาฆบูชา)49,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J1524157
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเกียวโต  ปราสาททองคิงคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองนาโกย่า  นาบานะ โนะ ซาโตะ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไก  เมืองคาวาโกเอะ  ตรอกคาชิยะโยโคะโจ  ย่านคุระซึคุริ  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ)  วัดอาซากุสะ  ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์  โอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / บุฟเฟ่ต์ชาบูพรีเมี่ยม
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น KYOTO TOKYO SENBONZAKURA (TG) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน3-9 (วันจักรี)66,999
10-16 (วันสงกรานต์)76,999
เมษายน
3-9 (วันจักรี)66,999
10-16 (วันสงกรานต์)76,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J28231237
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดนาริตะ  ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด  ตลาดปลาโจชิ  ไร่สตรอเบอร์รี่  อิออน มอลล์ 
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / หม้อไฟนาเบะโฮโต
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เล่นสกี / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว นาริตะ ลานสกีฟูจิเท็น (SL) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม17-22 / 20-25 / 24-29 / 27-1 ก.พ. / 31-5 ก.พ.31,990
มกราคม
17-22 / 20-25 / 24-29 / 27-1 ก.พ. / 31-5 ก.พ.31,990
กุมภาพันธ์3-8 / 7-1233,990
กุมภาพันธ์
3-8 / 7-1233,990
มีนาคม9-1433,990
มีนาคม
9-1433,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2824088
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฟุกุชิมะ  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  ทะเลสาบอินาวาชิโระ  ปราสาทสึรุงะ  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ  ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)  อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น  กินซังออนเซ็น  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซ็นจิ  อิออน มอลล์  โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : พักโตเกียว 2 คืน / นั่งกระเช้าชม Ice Monster / เช็กอินกินซังออนเซ็น / อิสระ 1 วันในโตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาริตะ โตเกียว นิกโก้ ฟุกุชิมะ กินซังออนเซ็น ไอซ์มอนสเตอร์ (SQ) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม17-23 / 31-6 ก.พ.45,990
มกราคม
17-23 / 31-6 ก.พ.45,990
กุมภาพันธ์22-28 (วันมาฆบูชา)47,990
กุมภาพันธ์
22-28 (วันมาฆบูชา)47,990
มีนาคม6-1245,990
มีนาคม
6-1245,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2824133
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นาริตะ  อิบารากิ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  ศาลเจ้าโคมิตาเคะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ชมซากุระ แม่น้ำเมกุโระ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ชมซากุระ ณ สวนจิโดริกะฟุจิ  อิออน มอลล์ 
กิน : พิเศษ!! เมนู ปิ้งย่างยากินิคุ / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / หม้อไฟนาเบะโฮโต
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมซากุระ / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ นาริตะ (SL) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม20-2537,990
23-2839,990
มีนาคม
20-2537,990
23-2839,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2824154
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อิบารากิ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  ศาลเจ้าโคมิตาเคะ  พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ชมซากุระ ณ แม่น้ำเมกุโระ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  อิออน มอลล์
กิน : ทานขาปูยักษ์ / เมนูหม้อไฟนาเบะโฮโต / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมซากุระ ณ แม่น้ำเมกุโระ / อิสระ 1 วันในโตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ ชมซากุระ (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม20-25 / 24-29 / 31-5 เม.ย.49,990
22-27 / 29-3 เม.ย.50,990
มีนาคม
20-25 / 24-29 / 31-5 เม.ย.49,990
22-27 / 29-3 เม.ย.50,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2824196
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : จังหวัดอิบารากิ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ   เมืองเซนได  ซากปราสาทเซนได  Clis Road  ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ  นั่งรถรางชมฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ  เมืองฟุกุชิมะ  ทะเลสาบอินาวะชิโระ  ปราสาทสึรุกะ  หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซ็นจิ  ดิวตีฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการเดินทางแก่ท่าน)  เมืองอาซากุสะ  วัดอาซากุสะ  ตลาดปลาซึกิจิ  เมืองคาวาโกเอะ  ถนนคุราซึคุริ  หอระฆังโทคิโนะคาเนะ  ตรอกขนมหวานคาชิยะ โยโกโช  อิออน มอลล์
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ  นั่งรถรางชมฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว นาริตะ นิกโก้ เซนได (SQ) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน11-17 / 13-19 (วันสงกรานต์)49,990
เมษายน
11-17 / 13-19 (วันสงกรานต์)49,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J1524181
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองโบราณชิมาบาตะ  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  เมืองคามาคุระ  วัดโคโตคุอิน  เกาะเอโนชิมะ  ศาลเจ้าเอโนชิมะ  เอโนชิมะซีแคนเดิล  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  ทุ่งพิ้งค์มอส  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ  ไร่วาซาบิไดโอะ  กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์  สวนอาซาฮี ฟุนะคาวะ  จังหวัดโทยาม่า  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  เมืองนาโกย่า  ช้อปปิ้งซาคาเอะ
กิน : เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู / บุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI JAPAN ALPS TOKYO (TG) 7วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-18 (วันสงกรานต์)86,999
เมษายน
12-18 (วันสงกรานต์)86,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2823889
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : โตเกียว  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค  กระเช้าคาจิ คาจิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น / ทานขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักโตเกียว 3 คืน / ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ลานสกี ฟูจิเท็น ชินจูกุ เคาน์ดาวน์ปีใหม่ (SQ) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)51,99049,990
ธันวาคม
29-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)51,99049,990

** ลดราคา