fbpx
พบ 46 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423848
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กระเช้านองปิง 360  พระใหญ่เที่ยนถาน  ซิตี้เกท เอ้าทเล็ท  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 
กิน : พิเศษ!! เมนูชาบูสไตล์ฮ่องกง / ติ่มซำ

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG นองปิง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-726,99922,999
12-14 (วันสวรรคต ร.9)28,999
19-21 / 24-2627,999
ตุลาคม
5-726,99922,999
12-14 (วันสวรรคต ร.9)28,999
19-21 / 24-2627,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK09231080
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองจูไห่  สวนหยวนหมิง  THE SEASHELL OF SUN AND MOON THEATRE  จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล (หวี่หนี)  ถนนคู่รัก  วัดผู่โถวซื่อ  ร้านยาบัวหิมะ  ร้านหยก  ร้านยางพารา  บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น  ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย  มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  จัตุรัสเซนาโด้  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เดอะเวเนเชี่ยน
กิน : มื้อพิเศษ! เมนู พระกระโดดกำแพง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ มาเก๊า จูไห่ (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-14 (วันปิยมหาราช)16,999
21-23 / 22-24 (วันปิยมหาราช)17,999
ตุลาคม
12-14 (วันปิยมหาราช)16,999
21-23 / 22-24 (วันปิยมหาราช)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK09231074
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สถานีตุงชุง  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา  วัดโป่วหลิน  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ย่านจิมซาจุ่ย  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวลรี่  ร้านหยก  ย่านมงก๊อก  มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  จัตุรัสเซนาโด้  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เดอะเวเนเชี่ยน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / บินเข้าฮ่องกง ออกมาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG MACAU (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-14 / 13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)24,999
15-1723,999
20-22 / 22-24 (วันปิยมหาราช)25,999
21-23 (วันปิยมหาราช)26,999
ตุลาคม
12-14 / 13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)24,999
15-1723,999
20-22 / 22-24 (วันปิยมหาราช)25,999
21-23 (วันปิยมหาราช)26,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823767
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์นองปิง หรือ เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : อิสระ 1 วัน / พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน30-2 ต.ค.17,99014,990
กันยายน
30-2 ต.ค.17,99014,990

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423522
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กระเช้านองปิง 360 องศา  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท   ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า)  รีพลัสเบย์  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือ ถนนนาธาน
กิน : เมนู ชาบูสไตล์ฮ่องกง / ติ่มซำ
พิเศษ : ดิสนีย์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า) / พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์ (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน19-22 / 20-23 / 24-27 / 26-29 / 27-30 / 28-1 ธ.ค.22,999
พฤศจิกายน
19-22 / 20-23 / 24-27 / 26-29 / 27-30 / 28-1 ธ.ค.22,999
ธันวาคม4-7 / 5-8 (วันพ่อ) / 10-13 / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ)23,999
13-16 / 16-1924,999
ธันวาคม
4-7 / 5-8 (วันพ่อ) / 10-13 / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ)23,999
13-16 / 16-1924,999
มกราคม26-2922,999
มกราคม
26-2922,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823599
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony f Lights  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำฮ่องกง / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / เลือกซื้อทัวร์ disneyland (option)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน29-1 ต.ค.19,990
กันยายน
29-1 ต.ค.19,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423242
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Star  Symphony of  lights  วิคตอเรียพีค  PEAK TRAM  รีพลัส เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระย่าน Ladies Market  อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ซิตี้ เกท เอาท์เลท
กิน : พิเศษ!! เมนูห่านย่าง / ติ่มซำ

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG City Tour + Peak Tram (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,99919,999
ตุลาคม
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,99919,999
พฤศจิกายน11-13 / 18-2021,999
พฤศจิกายน
11-13 / 18-2021,999
ธันวาคม1-322,999
8-10 23,999
30-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)28,999
ธันวาคม
1-322,999
8-10 23,999
30-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)28,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423283
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL  AVENUE OF STAR  SYMPHONY OF LIGHTS  วิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระท่องเที่ยวจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ 2 มื้อ / ชาบูสไตล์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ช้อปกระจาย (HB) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-815,99912,999
28-3015,999
14-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-22 (วันปิยมหาราช)17,999
ตุลาคม
6-815,99912,999
28-3015,999
14-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-22 (วันปิยมหาราช)17,999
พฤศจิกายน4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2715,999
พฤศจิกายน
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2715,999
ธันวาคม1- 3 / 2-4 / 15-17 / 16-18 16,999
8-10 / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-24 / 23-25 (วันคริสต์มาส)17,999
29-31 (วันสิ้นปี)19,999
30-1 (วันขึืนปีใหม่)24,998
ธันวาคม
1- 3 / 2-4 / 15-17 / 16-18 16,999
8-10 / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-24 / 23-25 (วันคริสต์มาส)17,999
29-31 (วันสิ้นปี)19,999
30-1 (วันขึืนปีใหม่)24,998
มกราคม12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28/ 27-2916,999
มกราคม
12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28/ 27-2916,999
กุมภาพันธ์2-4 / 3-5 16,999
23-25 / 24-26 (วันมาฆบูชา)17,999
กุมภาพันธ์
2-4 / 3-5 16,999
23-25 / 24-26 (วันมาฆบูชา)17,999
มีนาคม2-4 /9-11 / 16-18 / 23-25 / 29-31 / 30-116,999
มีนาคม
2-4 /9-11 / 16-18 / 23-25 / 29-31 / 30-116,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0923710
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ย่านมงก๊อก  ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  หรือเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอรี่  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว
กิน : ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG FREE DAY (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม29-3114,999
ตุลาคม
29-3114,999
พฤศจิกายน3-5 / 5-7 / 9-11 / 12-14 / 23-2515,999
17-19 / 18-2016,999
พฤศจิกายน
3-5 / 5-7 / 9-11 / 12-14 / 23-2515,999
17-19 / 18-2016,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK55231069
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  AVENUE OF STAR  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานจิวเวลรี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่าน เลดี้ มาร์เก็ต  HONGKONG DISNEYLAND (รวมบัตรเข้าและมีรถรับ-ส่ง)
กิน : เมนูพิเศษ!! ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG Fun and Mutelu (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-18 / 20-22 20,999
ตุลาคม
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-18 / 20-22 20,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK54231179
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  โบสถ์เซนต์ปอล์ต  จตุรัสเซนาโด  ร้านของฝาก  เวเนเชี่ยนมาเก๊า  เมืองจูไห่  วัดผู่ถัวซาน  ร้านหยก สมุนไพร ผ้าไหม  ชมโรงละครจูไห่  ถนนคู่รัก  ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่  อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย  เมืองฮ่องกง  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 
กิน : เมนู ชาบูสไตล์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG MACAU ZHUHAI เที่ยวคุ้ม 3 เมือง (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-3 พ.ย.13,999
ตุลาคม
31-3 พ.ย.13,999
พฤศจิกายน5-8 / 7-10 / 13-16 / 19-22 / 21-24 / 24-27 / 27-3013,999
พฤศจิกายน
5-8 / 7-10 / 13-16 / 19-22 / 21-24 / 24-27 / 27-3013,999
ธันวาคม5-8 (วันพ่อ) / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 14-1714,999
ธันวาคม
5-8 (วันพ่อ) / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 14-1714,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423846
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : รีพลัสเบย์  จุดชมวิววิคตอเรีย  วัดหวังต้าเซียน  อิสระช้อปปิ้ง  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดแชกงหมิว  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
กิน : พิเศษ!! เมนูชาบูสไตล์ฮ่องกง / ห่านย่าง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระนองปิง – ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-17 / 25-28 / 26-29 / 27-3027,999
21-24 (วันปิยมหาราช)28,999
ตุลาคม
14-17 / 25-28 / 26-29 / 27-3027,999
21-24 (วันปิยมหาราช)28,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK28231180
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  รีพัลส์เบย์  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
กิน : เมนูพิเศษ.. ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น / ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดางท้องถิ่น / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ นองปิง รีพลัสเบย์ (EK) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม14-1721,990
ธันวาคม
14-1721,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK54231111
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองจูไห่  วัดผู่ถัวซาน  ชมสาวงามหวีหนี่  ร้านหยก สมุนไพร ผ้าไหม  ชมโรงละครจูไห่  อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย  เมืองมาเก๊า  ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  โบสถ์เซนต์ปอล์ต  จตุรัสเซนาโด้ สแควร์  ร้านของฝาก  เดอะเวเนเชี่ยน  ผ่านชมเดอะปาริเซียน  เมืองฮ่องกง  ถนนซุปตาร์  พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of Light  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ- โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก
กิน : พิเศษ เมนูชาบูสไตล์ฮ่องกง / ติ่มซำ

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG มาเก๊า จูไห่ (HX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม23-26 (วันปิยมหาราช)17,999
ตุลาคม
23-26 (วันปิยมหาราช)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK54231112
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองจูไห่  ชมสาวงามหวีหนี่  ชมความสวงามของเกาะ YELI  แวะถ่ายรูปโรงละครจูไห่  วัดผู่ถัวซาน  สุสานซุนยัดเซ็น  ร้านหยก สมุนไพร ผ้าไหม ชมโรงละครจูไห่  อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย  เมืองมาเก๊า  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  ซากโบสถ์เซนต์ปอลต์  จตุรัสเซนาโด้  ร้านของฝาก  เวเนเชี่ยน  ผ่านชมเดอะปารีเซียน  เมืองฮ่องกง  ถนนซุปตาร์  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  เมืองฮ่องกง  วัดแชกงหมิว  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG มาเก๊า จูไห่ (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม7-1020,99916,999
15-18 / 19-2220,999
14-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999
ตุลาคม
7-1020,99916,999
15-18 / 19-2220,999
14-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK54231140
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : VICTORIA PEAK (นั่งรถรางพีคแทรม)  รีพลัสเบย์  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า รวมรถรับ-ส่ง)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  อิสระช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต
กิน : เมนู ชาบูสไตล์ฮ่องกง / ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : Disneyland เต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND NEW YEAR 2024 (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)33,999
31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)32,999
ธันวาคม
30-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)33,999
31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)32,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK54231139
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : VICTORIA PEAK  (นั่งรถรางพีคแทรม)  รีพลัสเบย์  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  ย่านเลดี้มาร์เก็ต  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกทเอ้าเล็ท
กิน : เมนู ชาบูสไตล์ฮ่องกง / ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นกระเช้านองปิง

ทัวร์ฮ่องกง ปีใหม่ HONG KONG NONGPING NEW YEAR 2024 บินเช้า กลับดึก (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)29,999
1-3 (วันปีใหม่)28,999
ธันวาคม
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)29,999
1-3 (วันปีใหม่)28,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK1523607
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  Symphony of Lights  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ชายหาดรีพัสล์เบย์  วิคทอเรีย พอยท์  อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน  อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์  นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  อิสระช้อปปิ้ง
กิน : เมนูพิเศษ...ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งสุดมันส์ (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-2923,999
ตุลาคม
26-2923,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK09231043
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกาะลันเตา  หมู่บ้านชาวประมงไทโอ  สถานีตุงชุง  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา  วัดโป่วหลิน  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ซิตี้เกทเอ้าเลท  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวลรี่  ร้านหยก  ย่านจิมซาจุ่ย  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
พิเศษ : อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG ช้อปปิ้ง ไหว้พระ (HX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-16 / 28-3022,999
19-2120,999
22-24 (วันปิยมหาราช)23,999
26-2821,999
ตุลาคม
14-16 / 28-3022,999
19-2120,999
22-24 (วันปิยมหาราช)23,999
26-2821,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0923978
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกาะลันเตา  สถานีตุงชุง  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา  วัดโป่วหลิน  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ซิตี้เกทเอ้าเลท  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) รวมค่าบัตร+พร้อมบริการรถรับ-ส่ง  วัดแชกงเก่า 600 ปี  วัดปักไท่  โรงงานจิวเวลลี่  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  ย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ Li Yu Mun / ชาบูบุฟเฟ่ต์ / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว / disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG ดิสนีย์ ช้อปปิ้ง (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม7-927,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)31,999
28-3028,999
ตุลาคม
7-927,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)31,999
28-3028,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK54231121
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  เจ้าแม่ทับทิม ทินหัว  วิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  ถนนซุปตาร์  พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าและรถรับ-ส่ง)  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
กิน : ติ่มซำ
พิเศษ : Disneyland เต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน3-5 / 4-6 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-2625,999
พฤศจิกายน
3-5 / 4-6 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-2625,999
มกราคม12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2925,999
มกราคม
12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2925,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5523603
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  Avenue of star  อ่าวรีพัลส์เบย์  วิคตอเรียพีค (นั่งแทรม 1 เที่ยว)  โรงงานจิวเวลรี่ กังหัน  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  กระเช้านองปิง 360 องศา  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET
กิน : เมนูพิเศษ!! ห่านย่าง / ติ่มซำ / บุฟเฟ่ต์ชาบู รวมเครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้งค์ และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง EXPECTING HONGKONG NONGPING (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-8 / 7-9 / 15-1720,99918,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,99921,999
25-27 / 27-29 / 28-3020,999
ตุลาคม
6-8 / 7-9 / 15-1720,99918,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,99921,999
25-27 / 27-29 / 28-3020,999
พฤศจิกายน2-4 / 4-6 / 9-11 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 26-2819,999
พฤศจิกายน
2-4 / 4-6 / 9-11 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 26-2819,999
ธันวาคม1-3 / 7-9 / 14-1618,999
5-7 (วันพ่อ) / 11-13 (วันรัฐธรรมนูญ)19,999
3-5 (วันพ่อ)21,999
10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)22,999
23-25 (วันคริสต์มาส)21,999
ธันวาคม
1-3 / 7-9 / 14-1618,999
5-7 (วันพ่อ) / 11-13 (วันรัฐธรรมนูญ)19,999
3-5 (วันพ่อ)21,999
10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)22,999
23-25 (วันคริสต์มาส)21,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823697
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  Avenue of Stars  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ นองปิง EP.3 (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-21 21,990
22-24 (วันปิยมหาราช)22,99021,990
27-2922,990
ตุลาคม
19-21 21,990
22-24 (วันปิยมหาราช)22,99021,990
27-2922,990

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423986
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Star  Symphony of lights  รีพลัสเบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  กระเช้านองปิง 360  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกท เอาท์เลท
กิน : พิเศษ เมนูห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูสไตล์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG CITY TOUR NONGPING (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม15-17 / 17-19 / 24-26 / 29-31 / 30-1 พ.ย.22,99917,999
ตุลาคม
15-17 / 17-19 / 24-26 / 29-31 / 30-1 พ.ย.22,99917,999
พฤศจิกายน11-13 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ธ.ค.22,999
พฤศจิกายน
11-13 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ธ.ค.22,999
ธันวาคม2-423,999
ธันวาคม
2-423,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK54231185
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : จุดชมวิววิคตอเรีย  หาดรีพลัสเบย์  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  กระเช้านองปิง 360  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
กิน : เมนูชาบู สไตล์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG NONGPING 360 (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน3-6 / 6-9 / 9-12 / 12-15 / 20-23 / 26-29 / 28-1 ธ.ค.19,999
พฤศจิกายน
3-6 / 6-9 / 9-12 / 12-15 / 20-23 / 26-29 / 28-1 ธ.ค.19,999
ธันวาคม4-7 (วันพ่อ) / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ)20,999
13-16 / 16-19 19,999
ธันวาคม
4-7 (วันพ่อ) / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ)20,999
13-16 / 16-19 19,999
มกราคม26-2919,999
มกราคม
26-2919,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0923771
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท  เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอรี่ ร้านหยก  วัดแชงกงหมิว  ย่านมงก๊อก  ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ท มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  จัตุรัสเซนาโด้  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เดอะเวเนเชี่ยน  เกาะฮ่องกง  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : มื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบู ฟรี! เครื่องดื่ม และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG มาเก๊า ช้อปปิ้ง (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)26,999
27-3025,999
ตุลาคม
11-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)26,999
27-3025,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823690
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  Avenue of Stars  A Symphony of Lights  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม15-17 / 19-2121,99020,990
ตุลาคม
15-17 / 19-2121,99020,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823943
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก   มาเก๊า  วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HOGN KONG มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม7-10 / 8-11 (วันรัฐธรรมนูญ)25,990
ธันวาคม
7-10 / 8-11 (วันรัฐธรรมนูญ)25,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK28231060
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ย่านจิมซาจุ่ย  Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์นองปิง หรือ เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์)
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG สายมู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ET) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม18-2015,99014,990
ตุลาคม
18-2015,99014,990
พฤศจิกายน8-1014,990
พฤศจิกายน
8-1014,990
ธันวาคม4-6 (วันพ่อ) / 11-13 (วันรัฐธรรมนูญ)16,990
ธันวาคม
4-6 (วันพ่อ) / 11-13 (วันรัฐธรรมนูญ)16,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK28231020
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย Avenue of Stars A Symphony of Lights ฮ่องกง มาเก๊า วัดอาม่า วิหารเซนต์ปอ เซนาโด้สแควร์ ร้านขนมพื้นเมือง เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เวเนเชี่ยน ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน นมัสการพระใหญ่เทียนถาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
กิน : ห่านย่าง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (ET) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-23 (วันปิยะมหาราช)22,990
27-3021,990
ตุลาคม
20-23 (วันปิยะมหาราช)22,990
27-3021,990
พฤศจิกายน10-1321,990
พฤศจิกายน
10-1321,990
ธันวาคม1-4 / 8-11 ( วันรัฐธรรมนูญ)22,990
29-1 ( วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
1-4 / 8-11 ( วันรัฐธรรมนูญ)22,990
29-1 ( วันขึ้นปีใหม่)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823768
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ EP.2 (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม8-10 18,990
27-29 / 28-3019,990
21-23 (วันปิยมหาราช)21,990
ตุลาคม
8-10 18,990
27-29 / 28-3019,990
21-23 (วันปิยมหาราช)21,990
พฤศจิกายน3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 25-2719,990
พฤศจิกายน
3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 25-2719,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5523893
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดอาม่า  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  จัตุรัสเซนาโดสแคว์  เวเนเชี่ยน  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก   ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบู พร้อมทั้งบุฟเฟ่ต์เบียร์
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง PRESTIGE HONGKONG-MACAU (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-721,99919,000
14-16 /19-21 / 26-28 / 27-29 /29-3121,999
21-23 (วันปิยมหาราช)23,999
ตุลาคม
5-721,99919,000
14-16 /19-21 / 26-28 / 27-29 /29-3121,999
21-23 (วันปิยมหาราช)23,999
พฤศจิกายน2-4 / 3-5 / 4-6 / 5-7 / 9-11 / 11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 26-2819,999
พฤศจิกายน
2-4 / 3-5 / 4-6 / 5-7 / 9-11 / 11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 26-2819,999
ธันวาคม7-919,999
3-5 (วันพ่อ) / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)21,999
5-7 (วันพ่อ)20,999
23-25 (วันคริสต์มาส)25,999
ธันวาคม
7-919,999
3-5 (วันพ่อ) / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)21,999
5-7 (วันพ่อ)20,999
23-25 (วันคริสต์มาส)25,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423777
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : รีพลัสเบย์   จุดชมวิว VICTORIA  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย  พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน
กิน : ติ่มซำ / ชาบู สไตล์ฮ่องกง
พิเศษ : disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์ (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-825,99923,999
14-16 / 20-22 / 27-29 / 28-30 / 29-3125,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)26,999
ตุลาคม
6-825,99923,999
14-16 / 20-22 / 27-29 / 28-30 / 29-3125,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)26,999
พฤศจิกายน3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 18-20 / 24-26 / 25-2725,999
พฤศจิกายน
3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 18-20 / 24-26 / 25-2725,999
ธันวาคม1-3 / 8-10 / 15-17 / 3-5 (วันพ่อ)26,999
7-9 / 16-1825,999
ธันวาคม
1-3 / 8-10 / 15-17 / 3-5 (วันพ่อ)26,999
7-9 / 16-1825,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK09231047
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดหยวนหยวน  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  วัดกวนไท  วัดหวังต้าเซียน  ย่านจิมซาจุ่ย  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวลรี่  ร้านหยก  วัดหม่านโม  เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์  ย่านมงก๊อก  เลดี้มาร์เก็ต  เกาะลันเตา  สถานีตุงชุง  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา  วัดโป่วหลิน  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ซิตี้เกทเอ้าท์เลท
กิน : ชาบูสไตล์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG ไหว้พระ 9 วัด (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม10-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)24,999
ตุลาคม
10-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)24,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823686
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,99021,990
23-25 (วันปิยมหาราช)21,99020,990
ตุลาคม
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,99021,990
23-25 (วันปิยมหาราช)21,99020,990

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823862
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  A Symphony Of Lights  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน4-6 / 11-1319,990
พฤศจิกายน
4-6 / 11-1319,990
ธันวาคม10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)22,990
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)22,990
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0923620
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดเทพเจ้ากวนอู  รีพลัสเบย์  วิคตอเรียพีค  AVENUE OF STAR & SYMPHONY OF LIGHTS  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  สถานีตุงชุง + นั่งกระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกตเอ้าทเลท
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง พีคแทรม (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-821,999
21-23 (วันปิยมหาราช)24,999
27-2922,999
ตุลาคม
6-821,999
21-23 (วันปิยมหาราช)24,999
27-2922,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824025
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  Avenue of Stars   มาเก๊า  วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (TG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม11-14 / 18-21 / 25-2824,990
มกราคม
11-14 / 18-21 / 25-2824,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5523961
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  Avenue of star  อ่าวรีพัลส์เบย์  วิคตอเรียพีค (นั่งแทรม 1 เที่ยว)  โรงงานจิวเวลรี่ กังหัน  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  กระเช้านองปิง 360 องศา  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET 
กิน : เมนูพิเศษ!! ห่านย่าง / ติ่มซำ / บุฟเฟ่ต์ชาบู รวมเครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้งค์ และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาวในย่านแหล่งช้อปปิ้ง / ชมพลุข้ามปีใกล้ที่พัก

ทัวร์ฮ่องกง Expecting New Year Hongkong Ngongping (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)28,999
ธันวาคม
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)28,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2424048
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  มาเก๊า  วัดอาม่า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล   วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เวเนเชี่ยน 
กิน : เมนูพิเศษ.. ชาบูฮ่องกง (บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น) / ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG MACAU มาเก๊า ฮ่องกง นั่งกระเช้ายนองปิง (SL) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-2921,990
มกราคม
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-2921,990
กุมภาพันธ์2-521,990
23-26 (วันมาฆบูชา)24,990
กุมภาพันธ์
2-521,990
23-26 (วันมาฆบูชา)24,990
มกราคม1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-2521,990
มกราคม
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-2521,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824031
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  วิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์   Avenue of Stars  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม10-1316,990
19-2217,990
มกราคม
10-1316,990
19-2217,990
มีนาคม7-10 / 8-11 / 15-1817,990
มีนาคม
7-10 / 8-11 / 15-1817,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824023
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  A Symphony Of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง) ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  รีพัลส์เบย์  วิคตอเรียพีค  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพลัสเบย์ (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม13-15 / 19-21 / 20-22 / 27-2920,990
มกราคม
13-15 / 19-21 / 20-22 / 27-2920,990
กุมภาพันธ์24-26 (วันมาฆบูชา)21,990
กุมภาพันธ์
24-26 (วันมาฆบูชา)21,990
มีนาคม2-4 / 9-11 / 15-17 / 16-18 / 17-19 / 21-23 / 24-2620,990
มีนาคม
2-4 / 9-11 / 15-17 / 16-18 / 17-19 / 21-23 / 24-2620,990
พฤษภาคม3-5 / 4-6 (วันแรงงาน วันฉัตรมงคล)21,990
10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-2020,990
24-26 / 25-27 / 31-2 มิ.ย.19,990
พฤษภาคม
3-5 / 4-6 (วันแรงงาน วันฉัตรมงคล)21,990
10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-2020,990
24-26 / 25-27 / 31-2 มิ.ย.19,990
มิถุนายน1-3 / 2-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-2419,990
มิถุนายน
1-3 / 2-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-2419,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824032
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เลต  ฮ่องกง  มาเก๊า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  ปารีเซียน  ลอนดอนเนอร์  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (HX) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม17-2121,990
มกราคม
17-2121,990
กุมภาพันธ์28-3 มี.ค.21,990
กุมภาพันธ์
28-3 มี.ค.21,990
มีนาคม6-10 / 13-1721,990
มีนาคม
6-10 / 13-1721,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824045
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม5-7 / 6-818,990
12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2919,990
มกราคม
5-7 / 6-818,990
12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2919,990
กุมภาพันธ์23-25 / 25-2720,990
24-26 (วันมาฆบูชา)21,990
กุมภาพันธ์
23-25 / 25-2720,990
24-26 (วันมาฆบูชา)21,990
มีนาคม1-3 / 2-4 / 8-10 / 9-11 / 15-17 / 16-18 / 23-2519,990
มีนาคม
1-3 / 2-4 / 8-10 / 9-11 / 15-17 / 16-18 / 23-2519,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823967
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  A Symphony of Lights  มาเก๊า  วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  เวเนเชี่ยน  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : อิสระ 1 วัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (TG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็มกรุ๊ป24,990
ตุลาคม
เต็มกรุ๊ป24,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823966
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์นองปิง หรือ เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์จีน HONG KONG ไหว้พระ ชมแสงสี ช้อปปิ้ง (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็มกรุ๊ป22,99019,990
ตุลาคม
เต็มกรุ๊ป22,99019,990

** ลดราคา