fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK282003
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  วัดโป่วหลิน  วัดแชกงหมิว เซินเจิ้น จูไห่  สวนหยวนหมิงหยวน  ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา จูไห่  มาเก๊า  วัดอาม่า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วิหารเซนต์ปอล  เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน  เวเนเชี่ยน
ช้อป : ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย ช้อปปิ้งหลอวู่
กิน : เมนูเป็ดปักกิ่ง / เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
พิเศษ : เที่ยว 4 เมือง

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม26-28 / 27-29 / 28-308,999
มีนาคม
26-28 / 27-29 / 28-308,999
เมษายน17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-279,999
เมษายน
17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-279,999
พฤษภาคม03-05 / 04-06 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 23-25 / 29-31 / 30-01 มิ.ย.9,999
พฤษภาคม
03-05 / 04-06 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 23-25 / 29-31 / 30-01 มิ.ย.9,999
มิถุนายน05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-288,999
มิถุนายน
05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-288,999
กรกฎาคม04-0610,999
กรกฎาคม
04-0610,999
สิงหาคม21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-319,999
สิงหาคม
21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-319,999
กันยายน04-06 / 05-079,999
กันยายน
04-06 / 05-079,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK281935
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน ผ่านสะพานชิงหม่า A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิด) นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รี พัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว
ช้อป : City gate Outlet ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ห่านย่าง
พิเศษ : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน บิน Cathay พัก 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์15-17 / 29-02 มี.ค.18,900
กุมภาพันธ์
15-17 / 29-02 มี.ค.18,900

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2820004
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  ผ่านสะพานชิงหม่า  A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว
ช้อป : ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ห่านย่าง
พิเศษ : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม12-14 / 19-21 / 26-2815,999
มีนาคม
12-14 / 19-21 / 26-2815,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK282001
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กระเช้าลอยฟ้านองปิง  พระใหญ่ลันเตา  ผ่านสะพานชิงหม่า วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เขา VICTORIA หาด REPULSE BAY  A Symphony of Lights ถนนนาธาน  อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
ช้อป : Citygate Outlets Mall อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน
กิน : ห่านย่าง
พิเศษ : กระเช้าลอยฟ้านองปิง อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง การบินไทย

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม07-0912,999
13-15 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-3013,999
มีนาคม
07-0912,999
13-15 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-3013,999
เมษายน10-12 / 12-1419,999
17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-2714,999
30-02 พ.ค.15,999
เมษายน
10-12 / 12-1419,999
17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-2714,999
30-02 พ.ค.15,999
พฤษภาคม01-03 / 02-0415,999
08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 29-3113,999
พฤษภาคม
01-03 / 02-0415,999
08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 29-3113,999
มิถุนายน05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-2813,999
มิถุนายน
05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-2813,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK282005
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน ผ่านสะพานชิงหม่า  A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รี พัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว 
ช้อป : City gate Outlet ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ห่านย่าง
พิเศษ : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน / กระเช้านองปิง

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม07-09 / 13-15 / 20-22 / 21-2316,999
มีนาคม
07-09 / 13-15 / 20-22 / 21-2316,999
เมษายน03-0517,999
10-12 / 12-1421,999
17-19 / 24-26 / 25-2716,999
เมษายน
03-0517,999
10-12 / 12-1421,999
17-19 / 24-26 / 25-2716,999
พฤษภาคม01-0319,999
03-05 / 04-06 / 08-1016,999
พฤษภาคม
01-0319,999
03-05 / 04-06 / 08-1016,999

** วันหยุด