fbpx
พบ 28 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0322544
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทเป  ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง  SHIN SEI GREEN WATER  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๊ง  วัดเหวินอู่  เจียอี้  ชิมชาอูหลง  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เมืองเจียอี้  ชิมพายสัปปะรด  ปล่อยโคมลอยสือเฟิน  (4ท่าน / 1โคม)  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  DUTY FREE  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค  ซีเหมินติง  วัดหลงซาน
กิน : ชาบูเชียนเย้ / พระกระโดดกำแพง
พิเศษ : พัก 5 ดาว 1 คืน + พัก 4 ดาว 3 คืน / แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน / พักใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ไทเป ซีเหมินติง (CI) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม23-27 (วันคริสต์มาส)25,990
ธันวาคม
23-27 (วันคริสต์มาส)25,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2823132
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ร้านชาอู่หลง  เมืองไทจง  หมู่บ้านเฉิ่นจี้  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)  ร้านขนมพายสับปะรด  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ศูนย์สร้อยสุขภาพ  ซีเหมินติง  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น  ร้านเครื่องสำอาง  เมืองเถาหยวน  มิตซุย เอาท์เล็ต
กิน : เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ / ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ TAIWAN เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป นิวไทเป (JX) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
29-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW5422484
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคม ต่อ 4 ท่าน)  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  เมืองไถจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  ร้านพายสัปปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  วัดหลงซาน  ร้านเครื่องสำอาง  ย่านซีเหมินติง  ร้าน GERMANIUM  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) 
กิน : ปลาประธานาธิบดี / ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : แช่น้ำแร่ภายในห้องพักแบบส่วนตัว

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ใครไม่เปย์...ไทเป (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)22,99919,999
14-17 / 21-2418,999
17-2019,999
30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)31,999
ธันวาคม
9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)22,99919,999
14-17 / 21-2418,999
17-2019,999
30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)31,999
มกราคม11-1418,999
6-9 / 7-1019,999
มกราคม
11-1418,999
6-9 / 7-1019,999
กุมภาพันธ์1-415,999
8-11 / 22-2517,999
3-6 / 4-7 / 24-27 / 25-2818,999
กุมภาพันธ์
1-415,999
8-11 / 22-2517,999
3-6 / 4-7 / 24-27 / 25-2818,999
มีนาคม8-11 / 15-18 / 22-2517,999
10-13 / 11-14 / 17-20 / 18-2118,999
มีนาคม
8-11 / 15-18 / 22-2517,999
10-13 / 11-14 / 17-20 / 18-2118,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2822504
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองผิงซี  ปล่อยโคมหมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (1 โคมต่อ 4 ท่าน)  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ร้านสร้อยเจอเมเนียม  ร้านขนมพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง   เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  เมืองไทจง  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  เมืองเถาหยวน  ตลาดกลางคืนจงลี่  ถนนโบราณต้าซี  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
กิน : เสี่ยวหลงเปา / ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน
พิเศษ : พักไทเป 4 ดาว 2 คืน / แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน / ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม16-1918,990
21-2420,990
ธันวาคม
16-1918,990
21-2420,990
มกราคม4-7 / 11-1417,990
7-10 / 13-16 / 14-18 / 18-2118,990
20-23 (วันตรุษจีน)20,990
มกราคม
4-7 / 11-1417,990
7-10 / 13-16 / 14-18 / 18-2118,990
20-23 (วันตรุษจีน)20,990
กุมภาพันธ์1-4 (ว่าง 3 ที่สุดท้าย)15,990
22-2517,990
3-6 / 4-7 / 24-27 / 25-2818,990
กุมภาพันธ์
1-4 (ว่าง 3 ที่สุดท้าย)15,990
22-2517,990
3-6 / 4-7 / 24-27 / 25-2818,990
มีนาคม5-8 (วันมาฆบูชา) / 8-11 / 15-18 / 22-2517,990
10-13 18,990
มีนาคม
5-8 (วันมาฆบูชา) / 8-11 / 15-18 / 22-2517,990
10-13 18,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2822513
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง 1 โคมต่อ 4 ท่าน)  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ร้านชาอู่หลง  เมืองไทจง  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  เมืองไทจง  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง  เมืองไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว  ร้านเจอเมเนียม  ร้านขนมพายสับปะรด  ตลาดปลาไทเป  ร้านคอสเมติก  ตึกไทเป 101  ถนนโบราณต้าซี  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
กิน : อาหารพื้นเมืองสไตล์ไต้หวัน / ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน / อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาว 3 คืน / แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เทเป เจียอี้ หนานโถว เถาหยวน (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม17-2121,990
ธันวาคม
17-2121,990
มกราคม17-2120,990
7-1121,990
20-2422,990
มกราคม
17-2120,990
7-1121,990
20-2422,990
กุมภาพันธ์28-4 มี.ค.20,990
4-8 / 25-1 มี.ค.21,990
กุมภาพันธ์
28-4 มี.ค.20,990
4-8 / 25-1 มี.ค.21,990
มีนาคม5-9 / 7-11 / 14-1819,990
11-1520,990
4-8 (วันมาฆบูชา)23,990
มีนาคม
5-9 / 7-11 / 14-1819,990
11-1520,990
4-8 (วันมาฆบูชา)23,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0922493
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทเป  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคมต่อ 4 ท่าน)  ไทเป  ร้านเครื่องสำอาง  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) ร้านพายสัปปะรด  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองไถจง  ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต  เฉิ่นจี้ซินชุน  ไทเป  ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติง
กิน : พิเศษ!! เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ มหัศจรรย์ TAIWAN ไทเป เที่ยวครบทุกไฮไลท์ (SL) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,999
ธันวาคม
30-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2822502
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองไทเป  วัดหลงซาน  ซีเหมินติง  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ร้านชาอู่หลง  เมืองไทจง  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น  ร้านเจอเมเนียม  ร้านขนมพายสับปะรด  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
กิน : พิเศษ ปลาประธานาธิบดี / บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก / ที่พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ (CI) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม16-19 / 17-2023,990
24-27 (วันคริสต์มาส)24,990
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
16-19 / 17-2023,990
24-27 (วันคริสต์มาส)24,990
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2822514
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พักโรงแรมน้ำแร่ เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ร้านชา เมืองไทจง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด เป่ยโถว THERMAL VALLEY พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน PUBLIC LIBRARY ร้านคอสเมติค ย่านซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง (รวมตั๋วเข้าชม) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ช้อป : ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
พิเศษ : แข่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน (BR) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม23-26 (วันคริสต์มาส)23,990
31-3 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
23-26 (วันคริสต์มาส)23,990
31-3 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
กุมภาพันธ์24-2723,990
กุมภาพันธ์
24-2723,990
มีนาคม3-6 (วันมาฆบูชา)25,990
17-2023,990
มีนาคม
3-6 (วันมาฆบูชา)25,990
17-2023,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0922461
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทเป  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคมต่อ 4 ท่าน)  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต  เมืองไถจง  หมู่บ้านสายรุ้ง  เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ศูนย์เครื่องสำอาง  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)  ถนนหย่งคัง
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูหมาล่าไต้หวัน + เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : แช่น้ำแร่ภายในห้องพักแบบส่วนตัว / พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ไทเป ไถจง เจียอี้ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม22-25 (วันคริสต์มาส)21,999
25-28 (วันคริสต์มาส)22,999
27-3025,999
ธันวาคม
22-25 (วันคริสต์มาส)21,999
25-28 (วันคริสต์มาส)22,999
27-3025,999
มกราคม12-15 17,999
19-2218,999
26-2923,999
มกราคม
12-15 17,999
19-2218,999
26-2923,999
กุมภาพันธ์4-7 / 24-2717,999
26-1 มี.ค.16,999
11-14 18,999
กุมภาพันธ์
4-7 / 24-2717,999
26-1 มี.ค.16,999
11-14 18,999
มีนาคม3-6 (วันมาฆบูชา)21,999
มีนาคม
3-6 (วันมาฆบูชา)21,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0922494
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไถจง ย่านเฉิ่นจี้ซินชุน  หนานโถว  ร้านใบชา  นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันรา  วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ตลาดฝงเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ศูนย์เครื่องสำอาง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง  ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน
กิน : พิเศษ!! สเต๊กจานร้อน และ สลัดบาร์บุปเฟ่ต์ / เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ / ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว/ ขึ้นกระเช้าเที่ยวหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ไถจง หนานโถว ไทเป (CI) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคมเต็มทุกกรุ๊ป24,999
ธันวาคม
เต็มทุกกรุ๊ป24,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW1523160
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อุทยาน Luoyusong  อุทยานเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น (นั่งรถเมล์ขึ้นลง)  ถนนโบราณสือเฟิน (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/  4 คน)  ศูนย์เจอ์เมเนียม  ร้านขนมพายสับปะรด  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซานซื่อ  หุบเขาบ่อน้ำพุร้อน (Thermal Valley)  ห้องสมุดเป่ยโถว  ถนนโบราณตั้นสุ่ย  ผูหลี่  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  โรงงานผลิตชา  ย่านการค้าฉินเหม่ย  Chun Shui Tang (ชุนสุ่ยถัง)  โรงละครโอเปร่าแห่งชาติไถจง  เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ไถจง  ศาลเจ้าเจิ้นหลานกง  ไทเป  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
กิน : เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์สเต็ก (เนื้อหมู, ไก่ )
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ตรุษจีน ไหว้เจ้าขอพร เสริมศิริมงคล (SL) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม23-27 (วันตรุษจีน)24,999
มกราคม
23-27 (วันตรุษจีน)24,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0323157
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ตึก101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  เจียงไคเชค  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ชิมชาอูหลง  ร้านMIYAHARA(ไม่รวมค่าไอศกรีม)  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ไทเป  ร้านเครื่องสำอาง  ชิมพายสับปะรด  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน  ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม)  วัดหลงซาน  ซีเหมินติง  GLORIA OUTLETS
กิน : พระกระโดดกำแพง / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน / แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHILL CHILL (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม12-15 / 13-1617,990
มกราคม
12-15 / 13-1617,990
กุมภาพันธ์2-516,990
3-6 / 23-26 / 24-2717,990
9-12 / 10-13 / 16-19 / 17-2018,990
กุมภาพันธ์
2-516,990
3-6 / 23-26 / 24-2717,990
9-12 / 10-13 / 16-19 / 17-2018,990
มีนาคม9-12 / 10-13 / 16-19 / 17-2019,990
2-5 / 3-6 (วันมาฆบูชา)20,990
มีนาคม
9-12 / 10-13 / 16-19 / 17-2019,990
2-5 / 3-6 (วันมาฆบูชา)20,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0923129
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทเป   ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคม/4 ท่าน)  ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น  แช่น้ำแร่  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  วัดอูจี เทียนหยวน  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  ร้านชา  นั่งรถไฟอาลีซาน  เมืองไถจง  Miyahara Ice Cream  ตลาดฟ่งเจี๋ย   หมู่บ้านสายรุ้ง  ไทเป  ร้านพายสัปปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน   ตลาดซีเหมินติง   ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง  DUTY FREE  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : แช่น้ำแร่ภายในห้องพักแบบส่วนตัว 1 คืน / พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN SAKURA SEASON 2023 เที่ยว 2 อุทยาน (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์10-14 / 16-2022,999
กุมภาพันธ์
10-14 / 16-2022,999
มีนาคม10-14 / 16-20 / 17-2120,999
3-7 (วันมาฆบูชา)23,999
2-6 (วันมาฆบูชา)24,999
มีนาคม
10-14 / 16-20 / 17-2120,999
3-7 (วันมาฆบูชา)23,999
2-6 (วันมาฆบูชา)24,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0923030
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทเป  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคมต่อ 4 ท่าน)  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ชมซากุระวัดอูจี  เทียนหยวน  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองไถจง  ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต  หมู่บ้านสายรุ้ง  เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ศูนย์เครื่องสำอาง  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก / ชมซากุระ / ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน ชมซากุระ มหัศจรรย์ TAIWAN ไทเป หนานโถว ไถจง (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์4-717,999
23-26 / 25-2818,999
9-12 / 10-13 / 12-15 / 16-19 / 18-2119,999
กุมภาพันธ์
4-717,999
23-26 / 25-2818,999
9-12 / 10-13 / 12-15 / 16-19 / 18-2119,999
มีนาคม9-12 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-2117,999
10-13 / 16-1918,999
2-5 / 3-6 (วันมาฆบูชา)21,999
มีนาคม
9-12 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-2117,999
10-13 / 16-1918,999
2-5 / 3-6 (วันมาฆบูชา)21,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0922499
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองไทเป  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)  ไทเป  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ร้านพายสับประรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต  ไทเป  ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง  เมืองหนานโถว  ชิมชาอู่หลง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพรถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ตลาฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  ไถจง  ย่านเฉิ่นจี้ซินขุน 
กิน : บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / เมนูซีฟู๊ด / หม้อนึ่งจักรพรรดิ / สเต็ก&สลัดบาร์
พิเศษ : พัก 4 ดาว / ชมพลุสุดอลังการ ณ ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN เคาน์ดาวน์เทศกาลปีใหม่ (CI) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,999
ธันวาคม
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW1523071
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง  เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ผูหลี่  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  ไทเป  D.I.Y. พายสับปะรด  ช้อปปิ้งซีเหมินติง  ถนนโบราณสือเฟิ่น  ปล่อยโคมสือเฟิน (ฟรี!!! ค่าโคมลอย 1 โคม / 4 คน)  อุทยานเย๋หลิ่ว   หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ไทเป  วัดหลงซานซื่อ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตลาดปลาไทเป  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
กิน : เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน / อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
พิเศษ : พัก 4 ดาวใกล้แหล่งช้อปปิ้งทุกคืน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล (TG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์25-2829,999
กุมภาพันธ์
25-2829,999
มีนาคม4-7 (วันมาฆบูชา)29,999
มีนาคม
4-7 (วันมาฆบูชา)29,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0323159
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทเป  ซีเหมินติง  หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๊ง  วัดเหวินหวู่  SHIN SEI GREEN WATER WAY  ร้านไอศกรีม MIYAHARA (ไม่รวมค่าไอศครีม)  ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านต่อ1โคม)  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  DUTY FREE  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค  วัดหลงซาน  มิตซุยเอาท์เลท
กิน : เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
พิเศษ : พัก 4 ดาว / พักย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LOVE LOVE (BR) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์3-625,990
13-1624,990
กุมภาพันธ์
3-625,990
13-1624,990
มีนาคม10-1323,989
15-1824,990
มีนาคม
10-1323,989
15-1824,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW5422483
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไถจง  MAPLE GARDEN  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  ร้านพายสัปปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  วัดหลงซาน  ร้านเครื่องสำอาง  ย่านซีเหมินติง  ร้าน GERMANIUM  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
กิน : ปลาประธานาธิบดี / ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : แช่น้ำแร่ภายในห้องพักแบบส่วนตัว / พักย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง 1 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน อุทยานแห่งรัก (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม13-17 20,999
21-25 (วันคริสต์มาส)21,999
ธันวาคม
13-17 20,999
21-25 (วันคริสต์มาส)21,999
มกราคม3-7 / 7-1120,999
31-4 ก.พ.21,999
มกราคม
3-7 / 7-1120,999
31-4 ก.พ.21,999
กุมภาพันธ์21-2519,999
7-11 / 28-4 มี.ค.20,999
5-9 / 13-17 / 14-18 / 18-2221,999
11-15 / 17-21 / 26-2 มี.ค.22,999
กุมภาพันธ์
21-2519,999
7-11 / 28-4 มี.ค.20,999
5-9 / 13-17 / 14-18 / 18-2221,999
11-15 / 17-21 / 26-2 มี.ค.22,999
มีนาคม14-18 / 21-2521,999
6-10 / 7-11 / 12-16 / 18-22 / 20-2422,999
มีนาคม
14-18 / 21-2521,999
6-10 / 7-11 / 12-16 / 18-22 / 20-2422,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2823068
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง 1 โคม/4 ท่าน) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดเทียนหยวน  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ร้านสร้อยเจอเมเนียม  ร้านขนมพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ซีเหมินติง  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  เมืองไทจง  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  เมืองเถาหยวน  ตลาดกลางคืนจงลี่  ถนนโบราณต้าซี  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
กิน : พิเศษ เสี่ยวหลงเปา / ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน
พิเศษ : แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก / พัก 4 ดาว 2 คืน / ชมซากุระวัดเทียนหยวน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ชมซากุระ ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม19-2215,990
5-8 / 8-11 / 15-1817,990
10-13 / 17-2018,990
3-6 (วันมาฆบูชา)20,990
มีนาคม
19-2215,990
5-8 / 8-11 / 15-1817,990
10-13 / 17-2018,990
3-6 (วันมาฆบูชา)20,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0322479
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทเป  ซีเหมินติง  หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๊ง  วัดเหวินหวู่  ชิมชาอู่หลง  SHIN SEI GREEN WATER WAY  ร้านไอศกรีม MIYAHARA (ไม่รวมค่าไอศครีม)  ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต  ชิมพายสัปปะรด  ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านต่อ1โคม)  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  ดิวตี้ฟรี  วัดปี้ซานเหยียน  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
กิน : พระกระโดดกำแพง
พิเศษ : ที่พัก 4-5 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เทเป ซีเหมินติง (BR) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม8-11 (วันรัฐธรรมนูญ)21,990
ธันวาคม
8-11 (วันรัฐธรรมนูญ)21,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0922478
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค  นั่งรถไฟสู้เมืองฮวาเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ศาลเจ้าฉางชุน  อุโมงค์นกนางแอ่น  สะพานซื่อมู่  เมืองเจียวซี  หนานโถว  วัดเหวินหวู๋  ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซำจั๋ง  เมืองเจียอี่  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  SHIN SEI GREEN WATER WAY  ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  วัดหลงซาน  ซีเหมินติง
กิน : เมนูสุกี้ เชียนเย้ / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
พิเศษ : ที่พัก 3.5-4 ดาว / แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปีใหม่ พัก 4 ดาว ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล (SL) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)32,990
ธันวาคม
29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)32,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0322534
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทเป  ตลาดเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๊ง  วัดเหวินหวู่  พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซานชมสวนสนพันปี  ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง  SHIN SEI GREEN WATER WAY   เฝิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต  ปล่อยโคมลอยสือเฟิน  (4ท่าน / 1โคม)  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น   ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค  ซีเหมินติง
กิน : เมนูข้าวมันไก่เจียอี้ / เมนู HOT POT (แบบเซ็ต)
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน / พักย่านซีเหมินติง 1 คืน / Free wifi บนเครื่องบิน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ไทเป ซีเหมินติง ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล (JX) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน27-1 ธ.ค. / 28-2 ธ.ค.19,990
พฤศจิกายน
27-1 ธ.ค. / 28-2 ธ.ค.19,990
ธันวาคม5-9 / 12-16 / 18-22 / 19-2320,990
4-8 (วันพ่อ) / 11-15 / 15-19 / 23-27 (วันคริสต์มาส)21,990
3-7 (วันพ่อ) / 8-12 / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ)22,990
ธันวาคม
5-9 / 12-16 / 18-22 / 19-2320,990
4-8 (วันพ่อ) / 11-15 / 15-19 / 23-27 (วันคริสต์มาส)21,990
3-7 (วันพ่อ) / 8-12 / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ)22,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0322477
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู๋  SHIN SEI GREEN WATER WAY  ร้านไอศกรีม MIYAHARA ไถจง  เมืองไทเป  ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ซีเหมินติง  เตรียม COUNTDOWN ที่ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟเดินทางสู่เมืองฮวาเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  น้ำตกฉางชุน  สะพานแขวนปู้โหลวาน  อุโมงค์นกนางแอ่น  สะพานซื่อมู่  นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป  ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4ท่าน / 1 โคม)   หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  ห้างสรรพสินค้าไถเม่า
กิน : สุกี้ชาบูเชียนเย้ / เสี่ยวหลงเปา / steak จานร้อน
พิเศษ : ที่พัก 5 ดาวทุกคืน + พักใจกลางไทเป 2 คืน / อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก / countdown ปีใหม่ที่ตีกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN ตึก 101 พัก 5 ดาวทุกคืน ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล (SL) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)34,990
ธันวาคม
29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)34,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0922489
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทเป   ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคมต่อ 4 ท่าน)  ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  นั่งรถไฟอาลีซาน  เมืองไถจง  Miyahara Ice Cream  ตลาดฟ่งเจี๋ย  เฉิ่นจี้ซินชุน  ไทเป  ร้านพายสัปปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติง  ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
กิน : บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี
พิเศษ : แช่น้ำแร่ภายในห้องพักแบบส่วนตัว / พัก 4 ดาว 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ มหัศจรรย์ TAIWAN ไทเป เที่ยวครบทุกไฮไลท์ (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม31-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)30,999
ธันวาคม
31-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)30,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2822473
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองไทจง  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  ร้านชาอู่หลง  สวนดอกไม้จงเชอ  เมืองไทเป  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว  ตลาดโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานหยางหมิงซาน  ร้านสร้อยสุขภาพ  ซีเหมินติง  วัดหลงซาน  ร้านเครื่องสำอาง  ตลาดปลาไทเป  ตึกไทเป 101  ชมวิว 360 องศา บนชั้น 89  ร้านขนมพายสับปะรด  เถาหยวน  มิตซุย เอาท์เล็ต
กิน : พิเศษ หมาล่าหม้อไฟ / ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน + แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป (BR) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม2-5 (วันพ่อ)25,990
ธันวาคม
2-5 (วันพ่อ)25,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2822472
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ร้านชาอู่หลง  เมืองไทจง  หมู่บ้านเฉิ่นจี้  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)  ร้านขนมพายสับปะรด  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ศูนย์สร้อยสุขภาพ  ซีเหมินติง  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น  ร้านเครื่องสำอาง  เมืองเถาหยวน  มิตซุย เอาท์เล็ต 
กิน : พิเศษ เมนูปลาประธานาธิบดี / บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ / เสี่ยวหลงเปา / อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป นิวไทเป (JX) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม17-21 21,99019,990
24-28 (วันคริสต์มาส)23,990
28-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
17-21 21,99019,990
24-28 (วันคริสต์มาส)23,990
28-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0322459
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง  SHIN SEI GREEN WATER WAY  ร้านไอศกรีม MIYAHARA  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๊ง  วัดเหวินอู่  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ซีเหมินติง  ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านต่อ1โคม)  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  วัดปี้ซานเหยียน  ห้างสรรพสินค้ามิราม่า (ไม่รวมบัตรขึ้นชิงช้า)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค  วัดต้าหลงตงเป่าอัน
กิน : บุฟเฟต์สุกี้ เชียนเย้ / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน / ไม่ลงร้านช้อปปิ้งรัฐบาล

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN พัก 4 ดาวไม่ลงร้านช้อปปิ้งรัฐบาล (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน25-2818,990
พฤศจิกายน
25-2818,990
ธันวาคม15-18 / 16-1919,990
9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)22,990
ธันวาคม
15-18 / 16-1919,990
9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)22,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0922458
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทเป  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี  ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น  แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานอาลีซาน (นั่งรถไฟ)  เมืองไถจง  Miyahara Ice Cream  ตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  หมู่บ้านสายรุ้ง  ไทเป  ร้านพายสัปปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติง  ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง  ตึกไทเป 101 
กิน : พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี / บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / ชิมไอศกรีม MIYAHARA ท่านละ 1 scoop ฟรี!
พิเศษ : แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก / ที่พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม22-26 / 23-27 / 25-29 (วันคริสต์มาส)25,999
ธันวาคม
22-26 / 23-27 / 25-29 (วันคริสต์มาส)25,999
มกราคม5-9 / 6-1019,999
19-23 / 20-2421,999
26-30 / 27-31 26,999
มกราคม
5-9 / 6-1019,999
19-23 / 20-2421,999
26-30 / 27-31 26,999
กุมภาพันธ์26-2 มี.ค. / 27-3 มี.ค.16,999
2-619,999
10-14 / 16-20 / 17-2122,999
กุมภาพันธ์
26-2 มี.ค. / 27-3 มี.ค.16,999
2-619,999
10-14 / 16-20 / 17-2122,999
มีนาคม9-13 / 10-1419,999
16-20 / 17-2120,999
2-6 / 3-7 (วันมาฆบูชา)23,999
มีนาคม
9-13 / 10-1419,999
16-20 / 17-2120,999
2-6 / 3-7 (วันมาฆบูชา)23,999

** วันหยุด