fbpx
พบ 18 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0923578
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถั่งซำจั๋ง  ชิมชาอู่หลง  เมืองเจียอี้  อุทยานอาลีซาน  นั่งรถไฟอาลีซาน  เมืองไถจง  โรงละครแห่งชาติไถจง  ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  ร้านพายสับประรด  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)  Germanium  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต  วัดหลงซาน  ศูนย์เครื่องสำอาง  เมืองนิวไทเป  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
กิน : เมนูปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน (SL) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน7-1119,99918,999
มิถุนายน
7-1119,99918,999
กรกฎาคม5-9 / 19-2318,999
6-10 / 13-1720,999
12-1617,999
20-2421,999
26-3019,999
27-31 (วันเฉลิม ร.10) / 29-2 ส.ค.21,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)22,999
กรกฎาคม
5-9 / 19-2318,999
6-10 / 13-1720,999
12-1617,999
20-2421,999
26-3019,999
27-31 (วันเฉลิม ร.10) / 29-2 ส.ค.21,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)22,999
สิงหาคม1-5 (วันอาสาฬหบูชา) / 11-15 (วันแม่)22,999
2-6 / 25-29 / 10-14 (วันแม่)21,999
3-7 / 4-8 / 18-22 / 24-28 / 31-4 ก.ย.20,999
17-2119,999
สิงหาคม
1-5 (วันอาสาฬหบูชา) / 11-15 (วันแม่)22,999
2-6 / 25-29 / 10-14 (วันแม่)21,999
3-7 / 4-8 / 18-22 / 24-28 / 31-4 ก.ย.20,999
17-2119,999
กันยายน7-11 / 14-18 / 15-1920,999
1-5 / 8-12 / 21-25 / 22-2621,999
กันยายน
7-11 / 14-18 / 15-1920,999
1-5 / 8-12 / 21-25 / 22-2621,999
ตุลาคม19-2319,999
26-3020,999
5-9 / 27-3121,999
12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 (วันปิยมหาราช)22,999
ตุลาคม
19-2319,999
26-3020,999
5-9 / 27-3121,999
12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 (วันปิยมหาราช)22,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2823490
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง  สวนองุ่นบราซิล  เมืองไทจง  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม)  ย่านซีเหมินติง  ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านเครื่องสำอางค์  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
กิน : พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน + แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม5-8 / 26-2916,990
12-15 (วันแม่)20,990
สิงหาคม
5-8 / 26-2916,990
12-15 (วันแม่)20,990
กันยายน9-12 / 16-19 / 23-26 / 30-3 ต.ค.16,990
กันยายน
9-12 / 16-19 / 23-26 / 30-3 ต.ค.16,990
ตุลาคม4-716,990
5-8 / 6-9 / 7-10 / 24-27 / 25-2817,990
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-17 / 18-21 / 19-22 / 22-25 / 23-26 (วันปิยมหาราช)20,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 (วันปิยมหาราช)21,990
ตุลาคม
4-716,990
5-8 / 6-9 / 7-10 / 24-27 / 25-2817,990
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-17 / 18-21 / 19-22 / 22-25 / 23-26 (วันปิยมหาราช)20,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 (วันปิยมหาราช)21,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2823457
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  สวนองุ่นบราซิล  วัดหลงซาน  ย่านซีเหมินติง  เมืองไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)  ร้านเครื่องสำอางค์  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
กิน : เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม7-10 / 15-18 / 22-2516,990
28-31 (วันเฉลิม ร.10)19,990
กรกฎาคม
7-10 / 15-18 / 22-2516,990
28-31 (วันเฉลิม ร.10)19,990
สิงหาคม10-13 (วันแม่)19,990
25-28 / 26-2916,990
30-2 ก.ย.14,990
สิงหาคม
10-13 (วันแม่)19,990
25-28 / 26-2916,990
30-2 ก.ย.14,990
กันยายน2-5 / 8-1116,990
กันยายน
2-5 / 8-1116,990
ตุลาคม20-23 (วันปิยะมหาราช)20,990
25-2817,990
ตุลาคม
20-23 (วันปิยะมหาราช)20,990
25-2817,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0923452
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองไถจง  ไถจงไนท์มาร์เก็ต  โรงละครแห่งชาติ  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ชิมชาอู่หลง  เมืองไทเป  ร้านพายสับประรด  ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  เมืองนิวไทเป  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองไทเป  GERMANIUM  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ศูนย์เครื่องสำอาง
กิน : บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ไทเป ไถจง เจียอี้ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน1-419,99918,999
9-1218,99917,999
22-25 / 30-3 ก.ค.17,999
23-2618,999
มิถุนายน
1-419,99918,999
9-1218,99917,999
22-25 / 30-3 ก.ค.17,999
23-2618,999
กรกฎาคม6-9 / 30-3 ก.ย.16,999
14-1717,999
20-23 / 21-2418,999
27-30 (วันเฉลิม ร.10)21,999
30-2 ก.ย.19,999
กรกฎาคม
6-9 / 30-3 ก.ย.16,999
14-1717,999
20-23 / 21-2418,999
27-30 (วันเฉลิม ร.10)21,999
30-2 ก.ย.19,999
สิงหาคม1-4 / 3-6 / 17-2017,999
4-718,999
11-14 (วันแม่)20,999
25-28 / 31-3 ก.ย.16,999
สิงหาคม
1-4 / 3-6 / 17-2017,999
4-718,999
11-14 (วันแม่)20,999
25-28 / 31-3 ก.ย.16,999
กันยายน1-4 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-2517,999
7-10 / 8-11 / 28-1 ต.ค.18,999
กันยายน
1-4 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-2517,999
7-10 / 8-11 / 28-1 ต.ค.18,999
ตุลาคม5-817,999
12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999
19-2220,999
ตุลาคม
5-817,999
12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999
19-2220,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW5423468
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองไถจง  ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า  ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  เมืองไทเป  ร้านพายสัปปะรด  ย่านซีเหมินติง  ร้าน GERMANIUM  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ตึกไทเป 101  วัดหลงซาน  HUAXI NIGHT MARKET  อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก  ศูนย์เครื่องสำอาง
กิน : มื้อพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ / เมนูซีฟู้ดไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : ที่พัก 3-4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)20,99915,999
มิถุนายน
2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)20,99915,999
กรกฎาคม7-10 / 13-1617,999
21-2418,999
กรกฎาคม
7-10 / 13-1617,999
21-2418,999
สิงหาคม4-718,999
11-14 / 12-15 (วันแม่)20,999
24-2717,999
สิงหาคม
4-718,999
11-14 / 12-15 (วันแม่)20,999
24-2717,999
กันยายน9-1218,999
15-18 / 22-2517,999
กันยายน
9-1218,999
15-18 / 22-2517,999
ตุลาคม6-917,999
20-23 / 21-24 (วันปิยมหาราช)21,999
23-2616,999
ตุลาคม
6-917,999
20-23 / 21-24 (วันปิยมหาราช)21,999
23-2616,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW5423469
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไถจง  ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า  ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  เมืองไทเป  ร้านพายสัปปะรด  ย่านซีเหมินติง  ร้าน GERMANIUM  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ตึกไทเป 101  วัดหลงซาน  HUAXI NIGHT MARKET   อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก   ศูนย์เครื่องสำอาง
กิน : มื้อพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ / เมนูซีฟู้ดไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : ที่พัก 3-4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน มันต๊าซมาก (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน8-12 20,99918,999
มิถุนายน
8-12 20,99918,999
กรกฎาคม7-11 / 13-17 / 21-2520,999
กรกฎาคม
7-11 / 13-17 / 21-2520,999
สิงหาคม4-8 / 17-2120,999
11-15 (วันแม่)23,999
สิงหาคม
4-8 / 17-2120,999
11-15 (วันแม่)23,999
กันยายน1-5 / 15-19 / 22-2620,999
กันยายน
1-5 / 15-19 / 22-2620,999
ตุลาคม19-23 / 20-24 (วันปิยมหาราช)23,999
23-2720,999
ตุลาคม
19-23 / 20-24 (วันปิยมหาราช)23,999
23-2720,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2823695
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ร้านชาอู่หลง  เมืองไทจง  เมืองไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  เป่ยโถว  THERMAL VALLEY  พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน  PUBLIC LIBRARY  ย่านซีเหมินติง  ร้านคอสเมติก  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
กิน : พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
พิเศษ : พัก 3-4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2 (BR) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม6-1019,990
12-1621,990
25-29 (วันเฉลิม ร.10)22,990
กรกฎาคม
6-1019,990
12-1621,990
25-29 (วันเฉลิม ร.10)22,990
สิงหาคม3-7 / 23-2721,990
11-15 (วันแม่)22,990
สิงหาคม
3-7 / 23-2721,990
11-15 (วันแม่)22,990
กันยายน7-11 / 13-17 / 20-2421,990
กันยายน
7-11 / 13-17 / 20-2421,990
ตุลาคม26-3022,990
ตุลาคม
26-3022,990
พฤศจิกายน17-21 / 22-2621,990
พฤศจิกายน
17-21 / 22-2621,990
ธันวาคม8-12 (วันรัฐธรรมนูญ)23,990
14-1821,990
ธันวาคม
8-12 (วันรัฐธรรมนูญ)23,990
14-1821,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0323689
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หน้าผาชิงสุ่ย  อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน  หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง  เมืองเถาหยวน  จีหลงไนท์มาร์เก็ต  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ร้านเห็ดหลินจื่อ  เมืองเจียอี้  เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต  ชิมชาอู่หลง  อุทยานแห่งชาตอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  COSMETIC SHOP  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  ซีเหมินติง  เมืองฮวาเหลียน  โรงงานหินอ่อน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  หาด 7 ดาว
กิน : เมนูอาหารจีนซีฟู้ด / ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ทาโรโกะ เหย่หลิว อาลีซาน (SL) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม5-1017,999
27-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)19,999
กรกฎาคม
5-1017,999
27-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)19,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW1523276
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไถจง  เฉิ่นจี้ซินชุน (Shenji New Village)  เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซานซื่อ  ช้อปปิ้งซีเหมินติง  ผูหลี่  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  เมืองเกาสง  ช้อปปิ้งซินจูเจียง  วัดโฝกวงซัน  ทะเลสาบดอกบัว  เจดีย์เสือมังกร
กิน : เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป (WE) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม26-30 (วันเฉลิม ร.10)32,999
กรกฎาคม
26-30 (วันเฉลิม ร.10)32,999
สิงหาคม10-14 (วันแม่)32,999
สิงหาคม
10-14 (วันแม่)32,999
ตุลาคม11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 20-24 (วันปิยมหาราช)32,999
ตุลาคม
11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 20-24 (วันปิยมหาราช)32,999
ธันวาคม2-6 (วันพ่อ)32,999
ธันวาคม
2-6 (วันพ่อ)32,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW1523501
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไถจง  เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ไถจง  ผูหลี่  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  โรงงานผลิตชา  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  อุทยานเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  ถนนโบราณสือเฟิน (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน)  ศูนย์เจอเมเนียม  ร้านขนมพายสับปะรด  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ช้อปปิ้งซีเหมินติง  วัดหลงซานซื่อ 
กิน : เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน Sun Moon Lake ไถจง จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว (CI) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม28-31 (วันเฉลิม ร.10)29,999
กรกฎาคม
28-31 (วันเฉลิม ร.10)29,999
สิงหาคม11-14 (วันแม่)29,999
สิงหาคม
11-14 (วันแม่)29,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2823395
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  ชิงจิ้งสกายวอล์ค  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  สวนองุ่นบราซิล  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม)  เมืองไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ย่านซีเหมินติง  วัดหลงซาน  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)  ร้านเครื่องสำอางค์  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
กิน : เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาว / เที่ยวคุ้มบินเช้ากลับดึก / จุดเช็กอินแห่งใหม่ ชิงจิ้งสกายวอล์ค

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค (CI) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน21-2422,990
มิถุนายน
21-2422,990
กรกฎาคม12-1521,990
กรกฎาคม
12-1521,990
สิงหาคม9-12 (วันแม่)23,990
30-2 ก.ย.21,990
สิงหาคม
9-12 (วันแม่)23,990
30-2 ก.ย.21,990
กันยายน20-2321,990
กันยายน
20-2321,990
ตุลาคม11-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
ตุลาคม
11-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2823370
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  สวนองุ่นบราซิล  วัดหลงซาน  เมืองไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม)  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้านเครื่องสำอางค์  ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
กิน : เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน + แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน10-13 / 16-19 / 29-2 ก.ค.17,99015,990
มิถุนายน
10-13 / 16-19 / 29-2 ก.ค.17,99015,990
กรกฎาคม1-4 / 8-11 / 14-17 / 22-2517,990
29-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)20,990
กรกฎาคม
1-4 / 8-11 / 14-17 / 22-2517,990
29-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)20,990
สิงหาคม3-6 / 19-22 / 24-2717,990
12-15 (วันแม่)20,990
สิงหาคม
3-6 / 19-22 / 24-2717,990
12-15 (วันแม่)20,990
กันยายน1-4 / 7-10 / 9-12 / 14-17 / 16-19 / 21-24 / 23-26 / 29-2 ต.ค.17,990
กันยายน
1-4 / 7-10 / 9-12 / 14-17 / 16-19 / 21-24 / 23-26 / 29-2 ต.ค.17,990
ตุลาคม7-1018,990
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-25 (วันปิยมหาราช)20,990
25-2817,990
ตุลาคม
7-1018,990
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-25 (วันปิยมหาราช)20,990
25-2817,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW2823371
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองไทเป  วัดหลงซาน  ซีเหมินติง  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  สวนองุ่นบราซิล เมืองไทจง  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น  ร้านเจอเมเนียม  ร้านขนมพายสับปะรด  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ร้านเครื่องสำอางค์
กิน : เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ / ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน + แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ EP.2 (CI) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม13-1621,990
27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,990
กรกฎาคม
13-1621,990
27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,990
สิงหาคม10-13 (วันแม่)23,990
สิงหาคม
10-13 (วันแม่)23,990
กันยายน7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-1 ต.ค.21,990
กันยายน
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-1 ต.ค.21,990
ตุลาคม5-821,989
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
26-2922,990
ตุลาคม
5-821,989
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
26-2922,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0923554
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถั่งซำจั๋ง  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ไถจงไนท์มาร์เก็ต   เมืองไทเป  ร้านพายสับประรด  ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  GERMANIUM  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  วัดหลงซาน  ศูนย์เครื่องสำอาง  เมืองนิวไทเป  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านชาวประมงหลากสี  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
กิน : พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา / เมนู ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN (SL) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม5-8 / 19-2215,999
6-9 / 13-16 / 21-2418,999
7-10 / 14-17 / 20-2317,999
12-15 / 26-2916,999
27-30 / 28-31 (วันเฉลิม ร.10) / 29-1 ส.ค.20,999
กรกฎาคม
5-8 / 19-2215,999
6-9 / 13-16 / 21-2418,999
7-10 / 14-17 / 20-2317,999
12-15 / 26-2916,999
27-30 / 28-31 (วันเฉลิม ร.10) / 29-1 ส.ค.20,999
สิงหาคม1-4 / 2-5 (วันเข้าพรรษา) / 11-14 (วันแม่)20,999
3-6 / 17-20 / 24-2717,999
4-7 / 10-13 / 18-21 / 25-28 / 31-3 ก.ย.18,999
สิงหาคม
1-4 / 2-5 (วันเข้าพรรษา) / 11-14 (วันแม่)20,999
3-6 / 17-20 / 24-2717,999
4-7 / 10-13 / 18-21 / 25-28 / 31-3 ก.ย.18,999
กันยายน1-4 / 15-1817,999
7-10 / 8-11 / 14-17 / 21-24 / 22-2518,999
29-2 ต.ค.20,999
กันยายน
1-4 / 15-1817,999
7-10 / 8-11 / 14-17 / 21-24 / 22-2518,999
29-2 ต.ค.20,999
ตุลาคม5-8 / 6-9 / 12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 (วันปิยมหาราช)20,999
19-22 / 26-29 / 27-3018,999
ตุลาคม
5-8 / 6-9 / 12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 (วันปิยมหาราช)20,999
19-22 / 26-29 / 27-3018,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0923367
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเจียอี้  ชิมชาอู่หลง  นั่งรถไฟอาลีซาน  Miyahara Ice Cream  เมืองไถจง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต  โรงละครแห่งชาติไถจง  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา    เมืองไทเป  ร้านพายสับประรด  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต   เมืองนิวไทเป  อุทยานเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองไทเป  GERMANIUM  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านเครื่องสำอาง 
กิน : พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : เที่ยวครบ 2 อุทยานดัง อาลีซาน+เย๋หลิว

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN เทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน1-5 (วันเฉลิมราชินี ร. 10)22,999
8-1220,99918,999
22-2619,99918,999
29-3 ก.ค.18,999
มิถุนายน
1-5 (วันเฉลิมราชินี ร. 10)22,999
8-1220,99918,999
22-2619,99918,999
29-3 ก.ค.18,999
กรกฎาคม6-10 / 20-2418,999
13-1719,999
27-31 (วันเฉลิม ร.10)22,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)23,999
กรกฎาคม
6-10 / 20-2418,999
13-1719,999
27-31 (วันเฉลิม ร.10)22,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)23,999
สิงหาคม17-21 / 31-4 ก.ย.19,999
24-2820,999
10-14 (วันแม่)23,999
สิงหาคม
17-21 / 31-4 ก.ย.19,999
24-2820,999
10-14 (วันแม่)23,999
กันยายน14-18 / 21-2519,999
7-11 / 28-2 ต.ค.20,999
กันยายน
14-18 / 21-2519,999
7-11 / 28-2 ต.ค.20,999
ตุลาคม5-919,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,999
19-23 (วันปิยมหาราช)22,999
ตุลาคม
5-919,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,999
19-23 (วันปิยมหาราช)22,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0323556
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเจียอี้  เหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  อี้จงไนท์มาร์เก็ต  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองไทเป  Cosmetic Shop  เมืองเถาหยวน  เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต  ชิมพายสับปะรด  Germanium  อุทยานเหย่หลิว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  ซีเหมินติง
กิน : เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี / เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
พิเศษ : เที่ยวครบ 2 อุทยานดัง อาลีซาน เหย่หลิว

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN Alishan ปั๊วะปัง (CI) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม5-821,000
กรกฎาคม
5-821,000
สิงหาคม2-521,999
23-2620,999
สิงหาคม
2-521,999
23-2620,999
กันยายน13-1620,999
กันยายน
13-1620,999
ตุลาคม4-7 / 25-2820,999
ตุลาคม
4-7 / 25-2820,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0923451
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไถจง  โรงละครแห่งชาติไถจง  ไถจงไนท์มาร์เก็ต   เมืองหนานโถว  ชิมชาอู่หลง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  ฟาร์มแกะฉิงจิ้ง  ไทเป  ร้านพายสัปประรด  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ศูนย์เครื่องสำอาง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  GERMANIUM  เมืองไทเป  ท่าเรือประมงเจิ้งปิน  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  Gloria Outlets
กิน : ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ไทเป บินหรู อยู่สบาย (CI) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม19-2222,999
26-29 (วันเฉลิม ร.10)23,999
กรกฎาคม
19-2222,999
26-29 (วันเฉลิม ร.10)23,999
สิงหาคม16-1922,999
สิงหาคม
16-1922,999
กันยายน27-3022,999
กันยายน
27-3022,999
ตุลาคม18-2122,999
ตุลาคม
18-2122,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW0923343
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไถจง  ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต  หนานโถว  ร้านชา  นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ศูนย์เครื่องสำอาง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซัน  ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง
กิน : พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / สเต็กจานร้อน และ สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ / เมนูเสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา / ชมหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ไถจง หนานโถว ไทเป (CI) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,999
กรกฎาคม
27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,999
สิงหาคม10-13 (วันแม่)23,999
สิงหาคม
10-13 (วันแม่)23,999
กันยายน21-2422,999
กันยายน
21-2422,999
ตุลาคม5-821,999
19-2222,999
ตุลาคม
5-821,999
19-2222,999

** วันหยุด