fbpx
พบ 9 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW282006
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  ไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง หนานโถว  วัดเหวิ่นหวู่  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน นั่งกระเช้าเมาคง  ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)
ช้อป : เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง MITSUI OUTLET PARK
กิน : สเต็กและสลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ / สุกี้ชาบูบุฟเฟ่ต์ / ปลาประธานาธิบดี / เมนูซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา ณ DIN TAI FUNG อาหาร มิชลิน 1 ดาว
พิเศษ : เสี่ยวหลงเปา ณ DIN TAI FUNG อาหาร มิชลิน 1 ดาว / แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน / ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) / นั่งกระเช้าเมาคง / พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์ไต้หวัน วันหยุดสงกรานต์

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-14 / 12-16 (สงกรานต์)29,999
เมษายน
10-14 / 12-16 (สงกรานต์)29,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281966
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่ ไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น 
ช้อป : ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดปลาไทเป
กิน : ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ด เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ที่พักระดับ 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์27-02 มี.ค. / 28-03 มี.ค.14,87812,878
กุมภาพันธ์
27-02 มี.ค. / 28-03 มี.ค.14,87812,878
มีนาคม06-10 / 12-16 / 18-22 / 19-23 / 27-3113,878
มีนาคม
06-10 / 12-16 / 18-22 / 19-23 / 27-3113,878
เมษายน02-06 / 03-0715,878
09-13 / 10-14 / 11-15 / 13-17 / 14-18 / 15-1918,878
16-20 / 17-21 / 29-03 พ.ค.14,878
23-27 / 24-2813,878
เมษายน
02-06 / 03-0715,878
09-13 / 10-14 / 11-15 / 13-17 / 14-18 / 15-1918,878
16-20 / 17-21 / 29-03 พ.ค.14,878
23-27 / 24-2813,878
พฤษภาคม01-05 / 02-06 / 06-1016,878
พฤษภาคม
01-05 / 02-06 / 06-1016,878

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW282001
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หนานโถว  วัดเหวิ่นหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  นั่งกระเช้าพาโนราม่า  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ ไทจง ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ช้อป : ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต Mitsui Outlet Park
กิน : ปลาประธานาธิบดี  เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เมนูซีฟู้ด
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว / เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง / ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก บินดี กินดี ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม11-1622,999
มีนาคม
11-1622,999
เมษายน08-13 / 29-04 พ.ค.22,999
เมษายน
08-13 / 29-04 พ.ค.22,999
มิถุนายน03-08 / 10-1519,999
มิถุนายน
03-08 / 10-1519,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW282002
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว 
ช้อป : ตลาดปลาไทเป ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต MITSUI OUTLET PARK
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนูซีฟู้ด
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พัก 4 ดาว + ชมซากุระ (ในช่วงฤดู)

ทัวร์ไต้หวัน การบินไทย 4วัน 3คืน เที่ยว 2 อุทยานดัง ชมซากุระ (ตามฤดูกาล)

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม05-08 / 26-2919,999
มีนาคม
05-08 / 26-2919,999
เมษายน30-03 พ.ค.20,999
10-1326,999
12-1528,999
23-2619,999
เมษายน
30-03 พ.ค.20,999
10-1326,999
12-1528,999
23-2619,999
พฤษภาคม03-06 / 31-03 มิ.ย.20,999
14-1719,999
พฤษภาคม
03-06 / 31-03 มิ.ย.20,999
14-1719,999
มิถุนายน18-2119,999
มิถุนายน
18-2119,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281971
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) วัดหลงซาน ไทจง วัดเหวิ่นหวู่ 
ช้อป : ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดปลาไทเป ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต Mitsui Outlet Park
กิน : เมนูซีฟู้ด / บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว 1 คืน / ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง จุใจ

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว ราคาถูก บิน full service แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน / ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดดัง

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์27-01 มี.ค. / 28-02 มี.ค. / 29-03 มี.ค.15,999
กุมภาพันธ์
27-01 มี.ค. / 28-02 มี.ค. / 29-03 มี.ค.15,999
มีนาคม06-09 / 07-1014,999
11-14 / 13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 26-29 / 28-3115,999
มีนาคม
06-09 / 07-1014,999
11-14 / 13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 26-29 / 28-3115,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW282007
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)  วัดหลงซาน ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง  หนานโถว  ร้านกาแฟ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่
ช้อป : ซีเหมินติง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดปลาไทเป ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต Mitsui Outlet Park
กิน : เมนูซีฟู้ด / บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี
พิเศษ : แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว + พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว ราคาถูก บิน full service แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน / พัก 4 ดาวทุกคืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน15-1817,999
18-21 / 22-25 / 25-2815,999
29-02 พ.ค.16,999
เมษายน
15-1817,999
18-21 / 22-25 / 25-2815,999
29-02 พ.ค.16,999
พฤษภาคม02-05 / 06-0917,999
13-16 / 16-19 / 23-26 / 30-02 มิ.ย.15,999
20-23 / 27-3014,999
พฤษภาคม
02-05 / 06-0917,999
13-16 / 16-19 / 23-26 / 30-02 มิ.ย.15,999
20-23 / 27-3014,999
มิถุนายน03-0617,999
06-09 / 13-1615,999
10-13 / 17-2014,999
มิถุนายน
03-0617,999
06-09 / 13-1615,999
10-13 / 17-2014,999
กรกฎาคม08-11 / 11-1414,999
15-18 / 18-21 / 22-25 / 29-01 ส.ค.15,999
25-2817,999
กรกฎาคม
08-11 / 11-1414,999
15-18 / 18-21 / 22-25 / 29-01 ส.ค.15,999
25-2817,999
สิงหาคม01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 26-29 / 29-01 ก.ย.15,999
05-08 / 19-2214,999
12-1517,999
สิงหาคม
01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 26-29 / 29-01 ก.ย.15,999
05-08 / 19-2214,999
12-1517,999
กันยายน02-05 / 12-15 / 23-2614,999
05-08 / 09-12 / 16-19 / 19-22 / 26-29 / 30-03 ต.ค.15,999
กันยายน
02-05 / 12-15 / 23-2614,999
05-08 / 09-12 / 16-19 / 19-22 / 26-29 / 30-03 ต.ค.15,999
ตุลาคม03-06 / 07-10 / 14-17 / 17-20 / 21-2415,999
10-1317,999
ตุลาคม
03-06 / 07-10 / 14-17 / 17-20 / 21-2415,999
10-1317,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW282003
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไทจง ไทเป น้ำพุร้อนเป่ยโถว  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ช้อป : ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด
พิเศษ : หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยานดัง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน สายการบิน 5 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม05-0917,999
มีนาคม
05-0917,999
เมษายน03-0720,999
16-20 / 23-2719,999
เมษายน
03-0720,999
16-20 / 23-2719,999
พฤษภาคม07-11 / 13-1719,999
21-25 / 28-01 มิ.ย.18,999
พฤษภาคม
07-11 / 13-1719,999
21-25 / 28-01 มิ.ย.18,999
มิถุนายน25-2917,999
มิถุนายน
25-2917,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW282004
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง  ร้านกาแฟ  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ไทเป ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนน LOVE LANE  สะพานคู่รัก  วัดเทียนหยวน
ช้อป : ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต Mitsui Outlet Park
กิน : รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 เมนู STEAMER FEAST ที่รวมเมนูนึ่งมากหมายหลากหลาย เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ด
พิเศษ : หมู่บ้านสายรุ้ง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ถนน LOVE LANE ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 ของตึกไทเป 101 แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน การบินไทย

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม06-1022,999
13-17 / 20-2424,999
มีนาคม
06-1022,999
13-17 / 20-2424,999
เมษายน02-0625,999
09-1326,999
24-2824,999
เมษายน
02-0625,999
09-1326,999
24-2824,999
พฤษภาคม01-05 / 02-0626,999
15-19 / 22-2624,999
พฤษภาคม
01-05 / 02-0626,999
15-19 / 22-2624,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281955
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านกาแฟ เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป วัดเสียไห่เฉิงหวง ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) ร้านคอสเมติก ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ซีเหมินติง
ช้อป : ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง
กิน : แซนวิช + ชาไต้หวัน + ชาบูไต้หวัน +เสี่ยวหลงเปา + ซีฟู้ด
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว 1 คืน

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์23-2713,878
29-04 มี.ค.14,878
กุมภาพันธ์
23-2713,878
29-04 มี.ค.14,878
มีนาคม02-06 / 07-11 / 09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-2714,878
05-09 / 12-16 / 19-2315,878
มีนาคม
02-06 / 07-11 / 09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-2714,878
05-09 / 12-16 / 19-2315,878