fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282023
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเซี่ยงไฮ้  อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ) เมืองอู๋ซี  พระใหญ่หลิงซาน (รวมค่ารถรางแล้ว)  ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว เมืองโบราณเฟิงจิ่ง  ล่องเรือเมืองโบราณเฟิงจิ่ง  เมืองเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ร้านสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เมืองเทมส์ (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ถนนหนานกิง ถนนช้อปปิ้งซินเทียนตี้
กิน : ซีโครงหมูอู่ซี
พิเศษ : อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม12-1613,999
19-23 / 26-3014,999
มีนาคม
12-1613,999
19-23 / 26-3014,999
เมษายน02-0615,999
09-1319,999
10-14 / 11-15 / 12-1621,999
16-20 / 23-2714,999
เมษายน
02-0615,999
09-1319,999
10-14 / 11-15 / 12-1621,999
16-20 / 23-2714,999
พฤษภาคม14-18 / 21-2513,999
พฤษภาคม
14-18 / 21-2513,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH062005
ระยะเวลา : 5D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ย่านซินเทียนตี้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)  ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว กลับเซี่ยงไฮ้ ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ถนนนานกิง
กิน : เสี่ยวหลงเปา  ไก่แดง
พิเศษ : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)  ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว / ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว ราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม1-5 / 15-19 / 22-2610,899
มีนาคม
1-5 / 15-19 / 22-2610,899

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH152006
ระยะเวลา : 5D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เซี่ยงไฮ้ โรงถ่ายภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้  M50 Creativity Space  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) หาดไว่ทาน ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ถนนเทียนจื่อฝาง
ช้อป : ห้าง HKRI TAIKOO HUI ถนนนานกิง ถนนเทียนจื่อฝาง
กิน : ไก่แดง  เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) ที่พักระดับ 4 ดาว **รวมค่าวีซ่าแล้ว ** **ไม่ลงร้านช้อป**

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) ที่พักระดับ 4 ดาว **ไม่ลงร้านช้อป**

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม1-518,999
มีนาคม
1-518,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH152019
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) ตำบลอูเจิ้น ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118) หาดไว่ทาน (รวมค่าวีซ่าแล้ว)
ช้อป : ย่านซินเทียนตี้ ถนนอู๋เจียง ห้าง HKRI TAIKOO HUI ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
กิน : ไก่แดง / บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) / ที่พัก 4 ดาว / **ไม่ลงร้านช้อป**

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ พัก 4 ดาว การบินไทย ไม่ลงร้านช้อป รวมค่าวีซ่าแล้ว

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม4-8 / 18-2225,999
25-2926,999
มีนาคม
4-8 / 18-2225,999
25-2926,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282019
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซูโจว  นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม (ราคานี้รวมค่าตั๋วรถราง)  ผ่านชมทะเลสาบไท่หู  เมืองเซี่ยงไฮ้  เมืองโบราณชีเป่า Starbucks Reserve Roastery ถนนเทียนจื่อฝาง ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88)  หาดไหว่ทัน (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ตลาดร้อยปี ถนนนานกิง  ย่านซินเทียนตี้
กิน : ขาหมูซูโจว / เสี่ยวหลงเปา / ไก่แดง
พิเศษ : นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม / ตึกจินเหม่า ชั้น 88 / พัก 5 ดาว

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ซูโจว จินเหมาทาวเวอร์ ราคาถูก