fbpx
พบ 8 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281999
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเฟิ่งหวง  สะพานสายรุ้ง  ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง  ชมวิวแสงสีเมืองโบราณเฟิ่งหวง  เมืองจางเจียเจี้ย  ลำธารแส้ม้าทอง นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  เขาอวตาร  ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน  สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
กิน : ซีฟู้ด และไวน์แดง / ปิ้งย่างเกาหลี / สุกี้เห็ด / อาหารไทย
พิเศษ : เที่ยวครบทุก hilight + พัก 5 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) เฟิ่งหวง เที่ยวครบทุก hilight จบในทริปเดียว + ที่พัก 5 ดาวท้องถิ่น

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน13-18 / 20-25 / 27-2 ธ.ค.16,999
พฤศจิกายน
13-18 / 20-25 / 27-2 ธ.ค.16,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281952
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แกรนด์แคนยอน สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
กิน : ปิ้งย่างเกาหลี / เมนูซีฟู้ด
พิเศษ : พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน29-2 ธ.ค.13,999
พฤศจิกายน
29-2 ธ.ค.13,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281997
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉางเต๋อ ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์ เมืองจางเจียเจี้ย  แกรนด์แคนยอน  สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
กิน : ซีฟู้ด / ปิ้งย่างเกาหลี / สุกี้เห็ด

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว พัก 5 ดาวท้องถิ่น 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน15-18 / 22-25 / 29-2 ธ.ค.13,999
พฤศจิกายน
15-18 / 22-25 / 29-2 ธ.ค.13,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281993
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานสายรุ้ง  ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง  เมืองโบราณเฟิ่งหวง ลำธารแส้ม้าทอง นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน  สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
กิน : ปิ้งย่างเกาหลี อาหารไทย สุกี้เห็ด ซีฟู้ด+ไวน์แดง
พิเศษ : ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม11-16 / 18-2315,999
ธันวาคม
11-16 / 18-2315,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281991
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์ สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว)  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย 
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
กิน : สุกี้เห็ด ซีฟู้ด+ไวน์แดง ปิ้งย่างเกาหลี
พิเศษ : ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย สะพานแก้ว เทียนเหมินซาน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม6-911,999
13-16 / 20-2312,999
29-1 ม.ค.17,999
ธันวาคม
6-911,999
13-16 / 20-2312,999
29-1 ม.ค.17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281992
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานสายรุ้ง  ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง  เมืองโบราณเฟิ่งหวง ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์ เขตอู่หลิงหยวน  เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาอวตาร (รวมลิฟท์แก้วขึ้น+ลิฟท์แก้วไป่หลงลง)  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
กิน : สุกี้เห็ด สุกี้ปลา ซีฟู้ด+ไวน์แดง ปิ้งย่างเกาหลี
พิเศษ : เขาอวตาร เมืองโบราณเฟิ่งหวง ยอดเขาเทียนเหมินซาน

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม6-1014,999
9-13 / 10-14 / 12-16 / 18-22 / 25-2913,999
ธันวาคม
6-1014,999
9-13 / 10-14 / 12-16 / 18-22 / 25-2913,999
มกราคม9-1312,999
15-1913,999
มกราคม
9-1312,999
15-1913,999
กุมภาพันธ์17-21 / 19-23 / 26-1 มี.ค.13,999
กุมภาพันธ์
17-21 / 19-23 / 26-1 มี.ค.13,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1519102
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง ฟ่งหวง สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว จางเจียเจี้ย ภาพวาดทราย โชว์เชียนกู่ฉิง อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ลำธารแส้ม้าทอง โชว์นางจิ้งจอกขาว สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
กิน : หมูแดงสไตล์กวางเจา  เป็ดย่าง หอยเชลล์ กุ้งทอด  บุฟเฟ่ต์หม้อไฟเห็ด  บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี  หม้อไฟทะเลรวมมิตร
พิเศษ : เขาอวตาร พัก 5 ดาว กินดี ไม่เข้าร้านช้อป รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร ไม่เข้าร้านช้อป พัก 5 ดาว รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน25-2825,999
พฤศจิกายน
25-2825,999
ธันวาคม24-2725,999
ธันวาคม
24-2725,999
มีนาคม17-2025,999
มีนาคม
17-2025,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281974
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลำธารแส้ม้าทอง นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สะพานใต้หล้า เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์ สะพานสายรุ้ง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
ช้อป : ถนนคนเดินหวงชิงลู่ ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
กิน : ซีฟู้ด ไวน์แดง ปิ้งย่างเกาหลี สุกี้เห็ด อาหารไทย
พิเศษ : พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก