fbpx
พบ 4 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282012
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองจางเจียเจี้ย  เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์  OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)  OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ช้อปปิ้ง OUTLETS 
กิน : เมนูสุกี้เห็ด / เมนูซีฟู้ด+ไวน์แดง / ปิ้งย่างเกาหลี
พิเศษ : ที่พักระดับ 5 ดาว

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์14-1712,999
28-02 มี.ค.11,999
กุมภาพันธ์
14-1712,999
28-02 มี.ค.11,999
มีนาคม20-23 / 27-3012,999
มีนาคม
20-23 / 27-3012,999
เมษายน03-0614,999
10-1316,999
17-2013,999
เมษายน
03-0614,999
10-1316,999
17-2013,999
พฤษภาคม01-0415,999
08-1112,999
15-18 / 29-01 มิ.ย.11,999
พฤษภาคม
01-0415,999
08-1112,999
15-18 / 29-01 มิ.ย.11,999
มิถุนายน19-22 / 26-2911,999
มิถุนายน
19-22 / 26-2911,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282013
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉางเต๋อ เมืองโบราณเฟิ่งหวง  ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย  เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์ OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และค่าเช่าชุดกันหนาวแล้ว)  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)  OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู  ลำธารแส้ม้าทอง นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  ลิฟท์แก้วไป๋หลง (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ช้อปปิ้ง OUTLETS
พิเศษ : นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) / จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD / ที่พักระดับ 4-5 ดาว

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง เขาอวตาร

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์05-1015,999
26-02 มี.ค.17,999
กุมภาพันธ์
05-1015,999
26-02 มี.ค.17,999
มีนาคม11-16 / 25-3017,999
มีนาคม
11-16 / 25-3017,999
เมษายน01-0618,999
08-13 / 29-04 พ.ค.19,999
15-20 / 22-2717,999
เมษายน
01-0618,999
08-13 / 29-04 พ.ค.19,999
15-20 / 22-2717,999
พฤษภาคม06-1117,999
13-18 / 20-25 / 27-01 มิ.ย.16,999
พฤษภาคม
06-1117,999
13-18 / 20-25 / 27-01 มิ.ย.16,999
มิถุนายน03-0817,999
10-15 / 17-22 / 24-2916,999
มิถุนายน
03-0817,999
10-15 / 17-22 / 24-2916,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282022
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉางซา ร้านเครื่องเงิน  สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  OPTION โชว์จิ้งจอกขาว ขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์  OPTION ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ช้อปปิ้ง OUTLET 
พิเศษ : พัก 5 ดาว 2 คืน 4 ดาว 1 คืน

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย พักดี 5 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน03-0612,999
11-14 / 12-1516,999
17-20 / 24-2711,999
เมษายน
03-0612,999
11-14 / 12-1516,999
17-20 / 24-2711,999
พฤษภาคม08-11 / 31-03 มิ.ย.10,999
พฤษภาคม
08-11 / 31-03 มิ.ย.10,999
กรกฎาคม03-06 / 04-0711,999
กรกฎาคม
03-06 / 04-0711,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282021
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง  ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย  เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์ OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และกิจกรรม)  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)  OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู  ลำธารแส้ม้าทอง นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  ลิฟท์แก้วไป๋หลง
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ช้อปปิ้ง OUTLETS 
พิเศษ : นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) / จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD / พัก 5 ดาว 4 คืน 4 ดาว 1 คืน

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง เที่ยวครบทุก hilight พักดี 5 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน02-0717,999
10-1520,999
23-2816,999
เมษายน
02-0717,999
10-1520,999
23-2816,999
พฤษภาคม14-19 / 21-2615,999
29-03 มิ.ย.16,999
พฤษภาคม
14-19 / 21-2615,999
29-03 มิ.ย.16,999
กรกฎาคม02-0716,999
กรกฎาคม
02-0716,999

** วันหยุด