fbpx
พบ 19 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH09231211
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉู่ฉง  เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  แชงกรีล่า  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  เมืองเก่าจงเตี้ยน  วัดลามะซงจ้าหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)  เมืองโบราณลี่เจียง  อุทยานมังกรหยก  นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)  ทะลสาบไป๋สุยเหอ  อุทยานน้ำหยก  เมืองโบราณซูเหอ   นั่งรถไฟความเร็วสูง  เมืองคุนหมิง  เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)  วัดหยวนทง  ประตูม้าทองไก่หยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : มื้อพิเศษ!! เมนูสุกี้ปลาแซลม่อน / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรฐบาล / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า นั่งรถไฟความเร็วสูง (MU) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-24 (วันปิยมหาราช)29,999
ตุลาคม
19-24 (วันปิยมหาราช)29,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5523754
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉู๋สง  เมืองต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  ช่องแคบเสือกระโดด (รวมลิฟท์ขึ้น-ลง)  เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ”  วัดซงจ้านหลิน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้า)  โชว์จางอวี้โหมว  หุบเขาสีน้ำเงิน  อุทยานน้ำหยก (รวมรถแบตเตอรี่)  เมืองต้าหลี่  นั่งรถไฟความเร็วสูงสถานีรถไฟต้าหลี่  เมืองคุนหมิง  เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่ + กระเช้า)  วัดหยวนทง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : เมนูสุกี้ปลาแซลมอน / เมนูสุกี้เห็ด / เมนูอาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 5 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม29-3 พ.ย.36,999
ตุลาคม
29-3 พ.ย.36,999
พฤศจิกายน12-17 / 19-24 / 26-1 ธ.ค.35,999
พฤศจิกายน
12-17 / 19-24 / 26-1 ธ.ค.35,999
ธันวาคม3-8 (วันพ่อ)37,999
10-15 (วันรัฐธรรมนูญ)37,999
24-29 (วันคริสต์มาส)36,999
31-5 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)40,999
ธันวาคม
3-8 (วันพ่อ)37,999
10-15 (วันรัฐธรรมนูญ)37,999
24-29 (วันคริสต์มาส)36,999
31-5 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)40,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : ๋CH5524068
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  ช่องแคบเสือกระโดด (รวมลิฟท์ขึ้น-ลง)  เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ”  วัดซงจ้านหลิน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้า)  โชว์จางอวี้โหมว  หุบเขาสีน้ำเงิน  อุทยานน้ำหยก (รวมรถแบตเตอรี่)  นั่งรถไฟความเร็วสูงสถานีรถไฟลี่เจียง  เมืองคุนหมิง  เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)  วัดหยวนทง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : เมนูสุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 5 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม14-19 / 21-26 / 28-2 ก.พ.38,999
มกราคม
14-19 / 21-26 / 28-2 ก.พ.38,999
กุมภาพันธ์4-9 / 18-2338,999
กุมภาพันธ์
4-9 / 18-2338,999
มีนาคม3-8 / 10-15 / 17-22 / 24-2938,999
31-5 เม.ย.39,999
มีนาคม
3-8 / 10-15 / 17-22 / 24-2938,999
31-5 เม.ย.39,999
เมษายน14-19 (วันสงกรานต์)42,999
28-3 พ.ค. (วันแรงงาน)40,999
เมษายน
14-19 (วันสงกรานต์)42,999
28-3 พ.ค. (วันแรงงาน)40,999
พฤษภาคม5-10 (วันฉัตรมงคล)39,999
พฤษภาคม
5-10 (วันฉัตรมงคล)39,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH15231067
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  หมู่บ้านซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋)  จงเตี้ยน  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง  ช่องแคบเสือกระโดด(รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  ลี่เจียง  เมืองโบราณซู่เหอ  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถกอล์ฟ)  โชว์จางอวี้โหมว  สระน้ำมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  ลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง  วัดหยวนทง  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (KY) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-24 (วันปิยมหาราช)33,999
26-3132,999
ตุลาคม
19-24 (วันปิยมหาราช)33,999
26-3132,999
พฤศจิกายน2-7 / 23-2830,999
พฤศจิกายน
2-7 / 23-2830,999
ธันวาคม7-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 21-26 (วันคริสต์มาส)33,999
28-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)34,999
ธันวาคม
7-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 21-26 (วันคริสต์มาส)33,999
28-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)34,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH28231181
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  เมืองฉูฉง  เมืองต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  เมืองเก่าต้าหลี่  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  ช่องเขาเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  อุทยานน้ำหยก   นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง  วัดหยวนทง  ร้านบัวหิมะ  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้ปลาแซลมอน และสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (KY) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-3126,990
ตุลาคม
26-3126,990
พฤศจิกายน2-7 / 9-14 / 16-21 / 23-28 / 30-5 ธ.ค.27,990
พฤศจิกายน
2-7 / 9-14 / 16-21 / 23-28 / 30-5 ธ.ค.27,990
ธันวาคม7-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 21-26 (วันคริสต์มาส)27,990
14-1926,990
ธันวาคม
7-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 21-26 (วันคริสต์มาส)27,990
14-1926,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH28231182
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  ตำหนักทองจินเตี้ยน  สวนน้ำตกคุนหมิง  เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  เมืองแชงกรี-ล่า  ช่องเขาเสือกระโจน  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง  วัดหยวนทง  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก  เมืองโบราณกวนตู้  ร้านหยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูแซลมอน / เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาว / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-26 / 22-27 (วันปิยมหาราช)26,990
ตุลาคม
21-26 / 22-27 (วันปิยมหาราช)26,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH54231146
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิม  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  วัดซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง   ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ)  ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมแบตเตอรี่)  นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  สวนน้ำตกคุนหมิง  ประตูม้าทองไก่มรกต **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**   
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / น่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม 23-28 (วันปิยะมหาราช)26,999
15-20 / 16-21 26,999
ตุลาคม
23-28 (วันปิยะมหาราช)26,999
15-20 / 16-21 26,999
พฤศจิกายน8-13 / 14-19 / 21-26 / 29-4 ธ.ค.26,999
พฤศจิกายน
8-13 / 14-19 / 21-26 / 29-4 ธ.ค.26,999
ธันวาคม5-10 (วันพ่อ)28,999
6-11 (วันรัฐธรรมนูญ)27,999
12-17 / 19-2426,999
30-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)35,999
ธันวาคม
5-10 (วันพ่อ)28,999
6-11 (วันรัฐธรรมนูญ)27,999
12-17 / 19-2426,999
30-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)35,999
มกราคม9-14 / 16-21 / 20-25 / 24-29 / 26-3126,999
มกราคม
9-14 / 16-21 / 20-25 / 24-29 / 26-3126,999
กุมภาพันธ์20-25 (วันมาฆบูชา)30,999
23-28 / 28-4 มี.ค.26,999
กุมภาพันธ์
20-25 (วันมาฆบูชา)30,999
23-28 / 28-4 มี.ค.26,999
มีนาคม1-6 / 5-10 / 12-17 / 15-20 / 20-25 / 21-26 / 29-3 เม.ย.26,999
มีนาคม
1-6 / 5-10 / 12-17 / 15-20 / 20-25 / 21-26 / 29-3 เม.ย.26,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2823457
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  ช่องเขาเสือกระโจน  เมืองต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองเก่าต้าหลี่  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  ร้านหยก  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก  เมืองโบราณกวนตู้  **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูปลาแซลมอน / เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า (MU) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน14-1925,990
21-26 / 28-3 ธ.ค.26,990
พฤศจิกายน
14-1925,990
21-26 / 28-3 ธ.ค.26,990
ธันวาคม5-10 (วันพ่อ)28,990
19-2426,990
27-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)33,990
ธันวาคม
5-10 (วันพ่อ)28,990
19-2426,990
27-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)33,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH54231147
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองลี่เจียง  เมืองจงเตี้ยน  วัดซงจ้านหลิน  เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ)  ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมแบตเตอรี่)  เมืองโบราณซูเหอ  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองฉู่สง  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว** 
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-24 / 21-26 / 22-27 (วันปิยมหาราช)26,999
ตุลาคม
19-24 / 21-26 / 22-27 (วันปิยมหาราช)26,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2823840
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองแชงกรี-ล่า  ช่องเขาเสือกระโจน  วัดซงจ้านหลิน  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  เมืองต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองเก่าต้าหลี่  เมืองคุนหมิง  สวนน้ำตกคุนหมิง  วัดหยวนทง ร้านหยก  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูปลาแซลมอน / เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 ขา

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน2-7 / 3-8 / 10-15 / 16-21 / 17-22 / 23-28 / 24-2926,990
30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)29,990
พฤศจิกายน
2-7 / 3-8 / 10-15 / 16-21 / 17-22 / 23-28 / 24-2926,990
30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)29,990
ธันวาคม1-6 (วันพ่อ) / 7-12 / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 21-26 / 22-27 (วันคริสต์มาส)29,990
14-19 / 15-2026,990
28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่) 35,990
ธันวาคม
1-6 (วันพ่อ) / 7-12 / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 21-26 / 22-27 (วันคริสต์มาส)29,990
14-19 / 15-2026,990
28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่) 35,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523356
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉู่สง  ต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  หมู่บ้านซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋)  จงเตี้ยน  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง   ช่องแคบเสือกระโดด(รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  ลี่เจียง  เมือง โบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถกอล์ฟ)  โชว์จางอวี้โหมว  สะพานแก้วลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  ลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง  วัดหยวนทง  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน  ตำหนักทอง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน / อาหารกวางตุ้ง / สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (MU) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน21-2627,999
พฤศจิกายน
21-2627,999
ธันวาคม2-7 / 9-14 (วันรัฐธรรมนูญ)29,999
27- 1 / 28-2 (ปีใหม่)35,999
ธันวาคม
2-7 / 9-14 (วันรัฐธรรมนูญ)29,999
27- 1 / 28-2 (ปีใหม่)35,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0923885
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว :  เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์สามองค์ แชงกรีล่า เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้าหลิน ช่องแคบเสือกระโจน เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) เมืองโบราณลี่เจียง อุทยานมังกรหยก นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)  สาบไป๋สุยเหอ อุทยานน้ำหยก  เมืองโบราณซูเหอ เมืองลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองคุนหมิง ตำหนักทอง ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) สวนน้ำตกคุนหมิง ร้านหยก ประตูม้าทองไก่หยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : มื้อพิเศษ!! สุกี้แซลมอน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า นั่งรถไฟความเร็วสูง V.3 (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม17-22 (เปิดเพิ่ม)27,999
20-25 (วันปิยะ)28,999
ตุลาคม
17-22 (เปิดเพิ่ม)27,999
20-25 (วันปิยะ)28,999
พฤศจิกายน7-12 / 14-19 / 16-21 / 21-26 26,999
30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)28,999
พฤศจิกายน
7-12 / 14-19 / 16-21 / 21-26 26,999
30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)28,999
ธันวาคม5-10 / 7-12 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ))28,999
12-17 / 19-2426,999
26-31 (วันสิ้นปี)29,999
27-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)33,999
28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)34,999
ธันวาคม
5-10 / 7-12 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ))28,999
12-17 / 19-2426,999
26-31 (วันสิ้นปี)29,999
27-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)33,999
28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)34,999
มกราคม18-2327,999
มกราคม
18-2327,999
กุมภาพันธ์22-27 (วันมาฆบูชา)28,999
กุมภาพันธ์
22-27 (วันมาฆบูชา)28,999
มีนาคม7-12 / 21-2627,999
มีนาคม
7-12 / 21-2627,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0923884
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉู่ฉง  เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองจงเตี้ยน (แชง-กรีล่า)  เมืองเก่าจงเตี้ยน  วัดลามะซงจ้าหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)  เมืองโบราณลี่เจียง  อุทยานมังกรหยก  นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)  ทะลสาบไป๋สุยเหอ  อุทยานน้ำหยก  เมืองโบราณซูเหอ  เมืองลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เมืองคุนหมิง  เขาซีซาน  วัดหยวนทง  ประตูม้าทองไก่หยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : มื้อพิเศษ!! เมนูสุกี้ปลาแซลม่อน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ KUNMING ตาหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) (KY) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน2-7 / 8-13 / 9-14 / 15-20 / 16-21 / 22-27 / 23-28 / 29-4 ธ.ค. / 30-5 ธ.ค.28,999
พฤศจิกายน
2-7 / 8-13 / 9-14 / 15-20 / 16-21 / 22-27 / 23-28 / 29-4 ธ.ค. / 30-5 ธ.ค.28,999
ธันวาคม5-10 / 6-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)30,999
13-18 / 14-19 / 20-25 / 21-26 (วันคริสต์มาส)28,999
27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)36,999
ธันวาคม
5-10 / 6-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)30,999
13-18 / 14-19 / 20-25 / 21-26 (วันคริสต์มาส)28,999
27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)36,999
มกราคม9-14 / 10-15 / 12-17 / 17-22 / 18-2328,999
มกราคม
9-14 / 10-15 / 12-17 / 17-22 / 18-2328,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523799
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  หมู่บ้านซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋)  จงเตี้ยน  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง  ช่องแคบเสือกระโดด(รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  ลี่เจียง  เมืองโบราณซู่เหอ  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถกอล์ฟ)  โชว์จางอวี้โหมว  สระน้ำมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  ลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง  วัดหยวนทง  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน  ตำหนักทอง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม15-20 / 22-27 (วันปิยมหาราช)36,999
ตุลาคม
15-20 / 22-27 (วันปิยมหาราช)36,999
ธันวาคม28-2 / 29-3 (วันปีใหม่)38,999
ธันวาคม
28-2 / 29-3 (วันปีใหม่)38,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH28231061
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : คุนหมิง  นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  โชว์จางอี้โหม่ว  สระน้ำมังกรดำ  เมืองลี่เจียง  เมืองเก่าลี่เจียง  ช่องเขาเสือกระโจน  วัดซงจ้านหลิน  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  เมืองต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองเก่าต้าหลี่  เมืองคุนหมิง  สวนน้ำตกคุนหมิง  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก วัดหยวนทง  ร้านหยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้แซลม่อน / เมนูสุกี้เห็ด / เมนูขนมจีนข้ามสะพาน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น+ พักลี่เจียง 2 คืน / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน12-17 / 26-1 ธ.ค.29,990
พฤศจิกายน
12-17 / 26-1 ธ.ค.29,990
ธันวาคม10-15 (วันรัฐธรรมนูญ)29,990
24-29 (วันคริสต์มาส)32,990
31-5 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)35,990
ธันวาคม
10-15 (วันรัฐธรรมนูญ)29,990
24-29 (วันคริสต์มาส)32,990
31-5 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)35,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH28231221
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  ช่องเขาเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง  วัดหยวนทง  ร้านหยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า (TG) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)34,990
ธันวาคม
29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)34,990
กุมภาพันธ์22-26 / 24-28 (วันมาฆบูชา)30,990
กุมภาพันธ์
22-26 / 24-28 (วันมาฆบูชา)30,990
พฤษภาคม2-6 (วันฉัตรมงคล)30,990
30-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)29,990
พฤษภาคม
2-6 (วันฉัตรมงคล)30,990
30-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824049
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  ร้านบัวหิมะ  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  ช่องเขาเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง  เมืองคุนหมิง  สวนน้ำตกคุนหมิง  ร้านหยก  ตำหนักทองจินเตี้ยน  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูปลาแซลมอน / เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม12-1724,990
17-22 / 19-24 / 24-29 / 26-3125,990
มกราคม
12-1724,990
17-22 / 19-24 / 24-29 / 26-3125,990
กุมภาพันธ์20-25 / 21-26 / 23-28 (วันมาฆบูชา)27,990
กุมภาพันธ์
20-25 / 21-26 / 23-28 (วันมาฆบูชา)27,990
มีนาคม1-6 / 6-11 / 8-13 / 13-18 / 15-20 / 20-25 / 22-2725,990
มีนาคม
1-6 / 6-11 / 8-13 / 13-18 / 15-20 / 20-25 / 22-2725,990
เมษายน10-15 / 12-17 (วันสงกรานต์)33,990
19-2425,990
เมษายน
10-15 / 12-17 (วันสงกรานต์)33,990
19-2425,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523762
ระยะเวลา : 8D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  ลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถกอล์ฟ)  โชว์จางอวี้โหมว  อุทยานน้ำหยก  ลี่เจียง  จงเตี้ยน  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  ช่องแคบเสือกระโดด(รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)  เมืองโบราณแชงกรีล่า   วัดลามะซงจ้านหลิง  เมืองเต๋อชิง  วัดตงจู๋หลิน  ภูเขาหิมะไป๋หมาง   ภูเขาหิมะเหมยหลี่  ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง  วัดเฟยไหล  ลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง  วัดหยวนทง  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน  ตำหนักทอง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง (TG) 8วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-27 (วันปิยมหาราช)45,999
ตุลาคม
20-27 (วันปิยมหาราช)45,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : LC1523541
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อุดรธานี  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  นครหลวงเวียงจันทน์  พระธาตุหลวง  วัดศรีเมือง  ประตูชัย  เวียงจันทน์  นั่งรถไฟความเร็วสูง  บ่อเต็น  บ่อหาน  เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)  เมืองใหม่ 9 จอง 12 เชียง  ถนนคนเดินสิบสองปันนา  ตลาดเช้าไทลื้อ  หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา”  สวนป่าดงดิบ (โชว์นกยูง  หมู่บ้านเผ่าไอ้นี  น้ำตกเก้ามังกร)  วัดหลวงเมืองลื้อ  โชว์พาราณสี  สิบสองปันนา  นั่งรถไฟความเร็วสูง  คุนหมิง  เขาซีซาน  ประตูมังกร (รวมรถราง)  ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่  อุทยานป่าหิน (รวมรถราง)  ตำหนักทอง  วัดหยวนทง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง / เป็ดย่างอี๋เหลียง / สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์ลาว-จีน อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง (WE/FD/DD/KY) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม28-2 พ.ย. / 21-26 (วันปิยมหาราช)36,999
ตุลาคม
28-2 พ.ย. / 21-26 (วันปิยมหาราช)36,999
พฤศจิกายน4-9 / 11-16 / 18-23 / 25-3034,999
พฤศจิกายน
4-9 / 11-16 / 18-23 / 25-3034,999
ธันวาคม2-7 (วันพ่อ) / 9-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 16-21 / 23-28 (วันคริสต์มาส)36,999
ธันวาคม
2-7 (วันพ่อ) / 9-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 16-21 / 23-28 (วันคริสต์มาส)36,999

** วันหยุด