fbpx
พบ 8 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282016
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองลี่เจียง  เมืองต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย  เมืองลี่เจียง  เมืองเก่าซู่เหอ  สระมังกรดำ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)  ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์)  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน  เมืองเก่าลี่เจียง (ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,800 บาท)
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน **ไม่ลงร้านช้อป**

ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ลงร้านช้อป

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์26-01 มี.ค.15,999
กุมภาพันธ์
26-01 มี.ค.15,999
เมษายน01-05 / 22-2615,999
08-12 / 15-1917,999
29-03 พ.ค.16,999
เมษายน
01-05 / 22-2615,999
08-12 / 15-1917,999
29-03 พ.ค.16,999
พฤษภาคม06-1016,999
13-17 / 20-24 / 27-3115,999
พฤษภาคม
06-1016,999
13-17 / 20-24 / 27-3115,999
มิถุนายน03-0716,999
10-14 / 17-2115,999
24-2813,999
มิถุนายน
03-0716,999
10-14 / 17-2115,999
24-2813,999
กรกฎาคม01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29-02 ส.ค.15,999
กรกฎาคม
01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29-02 ส.ค.15,999
สิงหาคม05-09 / 19-23 / 26-3015,999
12-1616,999
สิงหาคม
05-09 / 19-23 / 26-3015,999
12-1616,999
กันยายน02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 / 30-04 ต.ค.15,999
กันยายน
02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 / 30-04 ต.ค.15,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282004
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง  วัดหยวนทง  ไร่สตรอเบอรี่  เมืองตงชวน  แผ่นดินสีทอง  ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า)  เมืองคุนหมิง  ประตูม้าทองและประตูไก่หยก มืองโบราณกวนตู้  ภูเขาซีซาน (Option Tour) (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย
กิน : ขนมจีนข้ามสะพาน / สุกี้เห็ดสมุนไพร
พิเศษ : คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ พัก 4 ดาว

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ พัก 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์27-01 มี.ค. / 28-02 มี.ค. / 29-03 มี.ค.9,999
กุมภาพันธ์
27-01 มี.ค. / 28-02 มี.ค. / 29-03 มี.ค.9,999
มีนาคม04-078,999
06-099,999
มีนาคม
04-078,999
06-099,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282003
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง  อุทยานน้ำหยก  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง เมืองจงเตี้ยน  โค้งแรกแยงซีเกียง  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองเก่าจงเตี้ยน  วัดชงจ้านหลิน  เมืองฉูฉง  เมืองเก่าชาวเผ่าหยี  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
กิน : สุกี้ไก่ดำ / ปลาแซลม่อน
พิเศษ : เที่ยวครบคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พัก 4 ดาว

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน พัก 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์18-23 / 19-24 / 20-25 / 25-01 มี.ค. / 26-02 มี.ค.17,999
กุมภาพันธ์
18-23 / 19-24 / 20-25 / 25-01 มี.ค. / 26-02 มี.ค.17,999
มีนาคม04-09 / 05-10 / 06-11 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 24-29 / 25-30 / 26-31 / 27-01 เม.ย. / 31-05 เม.ย.17,999
มีนาคม
04-09 / 05-10 / 06-11 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 24-29 / 25-30 / 26-31 / 27-01 เม.ย. / 31-05 เม.ย.17,999
เมษายน01-06 / 02-07 / 03-08 / 28-03 พ.ค. / 29-04 พ.ค.18,999
07-12 / 08-13 / 14-19 / 30-05 พ.ค.19,999
09-1421,999
17-22 / 21-26 / 23-28 / 24-2917,999
เมษายน
01-06 / 02-07 / 03-08 / 28-03 พ.ค. / 29-04 พ.ค.18,999
07-12 / 08-13 / 14-19 / 30-05 พ.ค.19,999
09-1421,999
17-22 / 21-26 / 23-28 / 24-2917,999
พฤษภาคม01-0619,999
06-11 / 07-12 / 08-13 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 26-31 / 27-01 มิ.ย. / 28-02 มิ.ย.16,999
29-03 มิ.ย.17,999
พฤษภาคม
01-0619,999
06-11 / 07-12 / 08-13 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 26-31 / 27-01 มิ.ย. / 28-02 มิ.ย.16,999
29-03 มิ.ย.17,999
มิถุนายน02-0717,999
03-08 / 04-09 / 05-10 / 09-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 23-28 / 24-29 / 25-30 / 26-01 ก.ค. / 30-05 ก.ค.16,999
มิถุนายน
02-0717,999
03-08 / 04-09 / 05-10 / 09-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 23-28 / 24-29 / 25-30 / 26-01 ก.ค. / 30-05 ก.ค.16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282009
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง เมืองกุ้ยโจว  เมืองซิงอี้  ภูเขาหมื่นยอด (รวมค่ารถแบตเตอรี่)  ทะเลสาบหมื่นยอด  ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด  เมืองอันชุ่น สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่)  เมืองคุนหมิง  เขาซีซาน (OPTION) ประตูม้าทองไก่หยก (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย 
กิน : เมนูสุกี้เห็ดสมุนไพร  เมนูขนมจีนข้ามสะพาน
พิเศษ : สวนซากุระผิงป้า หรือสวนซากุระหมื่นไร่ ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว ชมซากุระหมื่นไร่

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม07-1010,999
11-14 / 18-21 / 25-2812,999
12-15 / 13-16 / 14-17 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 26-29 / 27-3013,999
มีนาคม
07-1010,999
11-14 / 18-21 / 25-2812,999
12-15 / 13-16 / 14-17 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 26-29 / 27-3013,999
เมษายน01-04 / 08-1112,999
02-0513,999
03-06 / 04-0714,999
เมษายน
01-04 / 08-1112,999
02-0513,999
03-06 / 04-0714,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282024
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนน้ำตกคุนหมิง  วัดหยวนทง  สวนสตอเบอรี่ (เก็บผลไม้)  เมืองตงชวน  ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน  ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้าแล้ว)  ประตูม้าทองไก่หยก เมืองโบราณกวนตู้  เขาซีซาน (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย
กิน : ขนมจีนข้ามสะพาน / สุกี้เห็ดสมุนไพร
พิเศษ : ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้าแล้ว) / ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน / พัก 4 ดาว

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน09-12 / 15-18 / 16-19 / 29-02 พ.ค. / 30-03 พ.ค.11,999
10-1312,999
11-1413,999
17-20 / 18-21 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-289,999
เมษายน
09-12 / 15-18 / 16-19 / 29-02 พ.ค. / 30-03 พ.ค.11,999
10-1312,999
11-1413,999
17-20 / 18-21 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-289,999
พฤษภาคม01-04 / 02-0510,999
06-098,999
07-10 / 08-11 / 09-129,999
พฤษภาคม
01-04 / 02-0510,999
06-098,999
07-10 / 08-11 / 09-129,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282002
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : คุนหมิง  เมืองเสี่ยงยิน เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  ช่องเขาเสือกระโจน  วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)  เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)  โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์)  อุทยานน้ำหยก  เมืองเสี่ยงยิน เมืองคุนหมิง เมืองโบราณกวนตู้ วัดหยวนทง (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน สุกี้เห็ดไก่ดำ อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน การบินไทย ที่พัก 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์18-23 / 25-01 มี.ค. / 29-05 มี.ค.21,999
กุมภาพันธ์
18-23 / 25-01 มี.ค. / 29-05 มี.ค.21,999
มีนาคม03-08 / 10-15 / 14-19 / 17-22 / 21-26 / 24-29 / 28-02 เม.ย. / 31-05 เม.ย.21,999
มีนาคม
03-08 / 10-15 / 14-19 / 17-22 / 21-26 / 24-29 / 28-02 เม.ย. / 31-05 เม.ย.21,999
เมษายน04-09 / 28-03 พ.ค.22,999
07-12 / 13-1825,999
09-14 / 12-1726,999
11-1627,999
21-26 / 25-3021,999
เมษายน
04-09 / 28-03 พ.ค.22,999
07-12 / 13-1825,999
09-14 / 12-1726,999
11-1627,999
21-26 / 25-3021,999
พฤษภาคม01-06 / 02-07 / 05-1022,999
09-14 / 12-17 / 16-21 / 19-24 / 23-28 / 26-31 / 30-04 มิ.ย.19,999
พฤษภาคม
01-06 / 02-07 / 05-1022,999
09-14 / 12-17 / 16-21 / 19-24 / 23-28 / 26-31 / 30-04 มิ.ย.19,999
มิถุนายน02-07 / 13-18 / 20-25 / 27-02 ก.ค.19,999
มิถุนายน
02-07 / 13-18 / 20-25 / 27-02 ก.ค.19,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282017
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองลี่เจียง เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  เมืองเก่าลี่เจี่ยง  อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)  ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์)  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สระมังกรดำ (ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,800 บาท)
พิเศษ : พัก 4 ดาว ทุกคืน

ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์09-1211,999
กุมภาพันธ์
09-1211,999
มีนาคม01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 29-01 เม.ย.13,999
มีนาคม
01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 29-01 เม.ย.13,999
เมษายน19-2213,999
เมษายน
19-2213,999
พฤษภาคม03-06 / 31-03 มิ.ย.14,999
10-13 / 17-20 / 24-2713,999
พฤษภาคม
03-06 / 31-03 มิ.ย.14,999
10-13 / 17-20 / 24-2713,999
มิถุนายน07-10 / 14-17 / 21-2412,999
28-01 ก.ค.11,999
มิถุนายน
07-10 / 14-17 / 21-2412,999
28-01 ก.ค.11,999
กรกฎาคม05-08 / 26-2914,999
12-15 / 19-2212,999
กรกฎาคม
05-08 / 26-2914,999
12-15 / 19-2212,999
สิงหาคม02-05 / 16-19 / 23-26 / 30-02 ก.ย.12,999
09-1213,999
สิงหาคม
02-05 / 16-19 / 23-26 / 30-02 ก.ย.12,999
09-1213,999
กันยายน06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-3012,999
กันยายน
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-3012,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281943
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) โชว์จางอี้โหม่ว (รวมตั๋วชมโชว์) อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณกวนตู้ วัดหยวนทง (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : -
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน สุกี้เห็ดไก่ดำ
พิเศษ : พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า