fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2819108
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ และกิจกรรมกระดานเลื่อน) จุดชมวิวระเบีงแก้ว อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง ศาลาประชาคม
ช้อป : ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย ตลาดหงหยาต้ง
กิน : พิเศษ!! บริการท่านด้วยสุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม5-8 /7-1016,999
29-1 ม.ค.21,999
30-2 ม.ค.20,999
ธันวาคม
5-8 /7-1016,999
29-1 ม.ค.21,999
30-2 ม.ค.20,999
กุมภาพันธ์21-2414,999
กุมภาพันธ์
21-2414,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281977
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) จุดชมวิวระเบียงแก้ว ถนนแปะก๊วย ถ้ำฝูหยง (รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ศาลาประชาคม
ช้อป : ตลาดหงหยาต้ง
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน7-1015,99913,999
28-1 ธ.ค.15,999
พฤศจิกายน
7-1015,99913,999
28-1 ธ.ค.15,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281998
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอู่หลง  อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว)  จุดชมวิวระเบียงแก้ว อุทยานนางฟ้า (รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น)  เมืองฉงชิ่ง  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  ศาลาประชาคม
ช้อป : ตลาดหงหยาต้ง 
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : อุทยานเขานางฟ้า ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง พัก 4 ดาวท้องถิ่น 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม7-1016,999
14-1714,999
21-2415,999
28-3121,999
ธันวาคม
7-1016,999
14-1714,999
21-2415,999
28-3121,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281978
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) จุดชมวิวระเบียงแก้ว อุทยานนางฟ้า (รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ศาลาประชาคม
ช้อป : ตลาดหงหยาต้ง
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น ไม่เข้าร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ราคาถูก

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281959
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) จุดชมวิวระเบียงแก้ว อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ศาลาประชาคม
ช้อป : ตลาดหงหยาต้ง
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ราคาถูก