fbpx
พบ 9 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5223605
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816  หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  เมืองอู่หลง   อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า  ระเบียงแก้วอู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองฉงชิ่ง  ศาลาประชานิคม  ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก  ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย **รวมค่าวีซ๋ากรุ๊ปแล้ว**
พิเศษ : ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน CHINA CHONGQING (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-8 / 12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)31,888
14-1730,888
20-23 / 21-24 (วันปิยมหาราช)22,888
ตุลาคม
5-8 / 12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)31,888
14-1730,888
20-23 / 21-24 (วันปิยมหาราช)22,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH28231196
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  เมืองอู่หลง  ระเบียงแก้วอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์  ลิฟท์แก้ว  อุทยานเขานางฟ้า  ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋  ตลาดหงหยาต้ง  มหาศาลาประชาคม  รถไฟวิ่งทะลุตึก  ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเดือน ตค

ทัวร์จีน CHINA ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-22 23,99020,990
ตุลาคม
19-22 23,99020,990

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH28231197
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  เมืองอู่หลง  ระเบียงแก้วอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์  ลิฟท์แก้ว  อุทยานเขานางฟ้า  ถนนแปะก๊วย  ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋  ตลาดหงหยาต้ง  มหาศาลาประชาคม  รถไฟวิ่งทะลุตึก  ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / ชมถนนแปะก๊วยในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน CHINA ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-2922,990
28-3121,990
ตุลาคม
26-2922,990
28-3121,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0923591
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่) เมือต้าจู๋ เมืองอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว)  ระเบียงแก้ว  เมืองอู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองฉงชิ่ง รถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก ศาลาประชาคม (ด้านนอก) ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย  **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**   
กิน : มื้อพิเศษ!! สุกี้หมาล่าต้นตำหรับ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHONGQING ต้าจู๋ อู่หลง หลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-15 (วันสวรรคต ร .9)24,99922,999
20-23 (วันปิยมหาราช)24,999
ตุลาคม
12-15 (วันสวรรคต ร .9)24,99922,999
20-23 (วันปิยมหาราช)24,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523999
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อู่หลง  อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)  ระเบียงกระจก  อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่)   ภูเขาไป่มา   Wulong Flying Kiss  ฉงชิ่ง  อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง   ต้าจู๋  พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋  ฉงชิ่ง  หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม  นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้หมาล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ (FD) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-23 (วันปิยมหาราช)28,999
ตุลาคม
19-23 (วันปิยมหาราช)28,999
พฤศจิกายน15-19 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย)24,999
พฤศจิกายน
15-19 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย)24,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523957
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู   ต้าจู๋  พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋  ฉงชิ่ง  หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  อู่หลง  อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)  ระเบียงกระจก   อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถแบตเตอรี่)  ภูเขาไป่มา   Wulong Flying Kiss  ฉงชิ่ง  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย   อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง  ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม  นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เฉิงตู  ถนนโบราณจินหลี่  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**   
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้หมาล่า
พิเศษ : นั่งรถไฟความเร็วสูง / พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน Chongqing ต้าจู๋ อู่หลง เฉิงตู (CA) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน11-16 / 25-3029,999
พฤศจิกายน
11-16 / 25-3029,999
ธันวาคม3-8 (วันพ่อ) / 23-28 (วันคริสต์มาส)31,999
28-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)33,999
ธันวาคม
3-8 (วันพ่อ) / 23-28 (วันคริสต์มาส)31,999
28-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)33,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH15231081
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฉงชิ่ง  หงหยาต้ง  ถนนเก่าต้านจื่อ  ลงเรือสำราญ CENTURY VICTORY CRUISE  งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ  เมืองเฟิงตู  ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง  โชว์สามก๊ก  ช่องแคบชวีถังเสีย  ช่องแคบอูเสีย  นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี  งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ  ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)  นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า  เมืองอี่ชาง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ฉงชิ่ง  พิพิธภัณฑ์เขื่อนซานเสีย  ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม  จัตุรัสเฉาเทียนเหมิน **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ...เป็ดย่าง / สุกี้หม่าล่าฉงชิ่ง / ทานอาหารบนเรือ
พิเศษ : พัก 5 ดาวทุกคืน + พักบนเรือสำราญหรู CENTURY VICTORY CRUISE ระดับ 5 ดาว 3 คืน / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง VICTORY CRUISE (FD) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน29-3 ธ.ค.43,999
พฤศจิกายน
29-3 ธ.ค.43,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH09231086
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อู่หลิงซาน  816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์  อู่หลิงซาน  หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  (รวมกระเช้า)  อู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า  ห้องสมุด อวี๋โย่ว  ภัตตาคารริมผา  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า  สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว)  ระเบียงแก้ว  อำเภอต้าจู๋อำเภอต้าจู๋  ต้าจู๋  แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่)   ฉงชิ่ง  เมืองโบราณฉือสือโข่ว  ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเป่ย  Option ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียง (2 แม่น้ำ) (ไม่รวมในค่าทัวร์)  ถนนริมผา  หงหย้าต้ง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**   
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ชมชิมแชะร้านอาหารริมผา / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHONGQING อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ (FD) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน29-3 ธ.ค.25,999
พฤศจิกายน
29-3 ธ.ค.25,999
ธันวาคม7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)26,999
20-2425,999
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)28,999
ธันวาคม
7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)26,999
20-2425,999
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)28,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0923675
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อู่หลิงซาน  816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์  อู่หลิงซาน  หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้า)  อู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า  สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว)  ระเบียงแก้ว  เมืองฉงชิ่ง  ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย  อำเภอต้าจู๋  ต้าจู๋  แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรี่)  เมืองโบราณฉือสือโข่ว  Optional Tour ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียง (2 แม่น้ำ) (ไม่รวมในค่าทัวร์)  ถนนริมผา  หงหย้าต้ง **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**
กิน : มื้อพิเศษ!! สุกี้หมาล่าต้นตำรับ / เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHONGQING อู่หลง อู่หลิงซาน (FD) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็มกรุ๊ป24,999
ตุลาคม
เต็มกรุ๊ป24,999

** วันหยุด