fbpx
พบ 3 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282015
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง จุดชมวิวระเบียงแก้ว  อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว)  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  หงหยาต้ง  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง  ศาลาประชาคม (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) / ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง / ที่พัก 4 ดาว / **ไม่ลงร้านช้อป**

ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานนางฟ้า

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม12-15 / 26-2914,999
มีนาคม
12-15 / 26-2914,999
เมษายน02-0515,999
09-1217,999
10-1319,999
11-1421,999
30-03 พ.ค.16,999
เมษายน
02-0515,999
09-1217,999
10-1319,999
11-1421,999
30-03 พ.ค.16,999
พฤษภาคม01-04 / 02-0516,999
14-17 / 21-2414,999
28-3113,999
พฤษภาคม
01-04 / 02-0516,999
14-17 / 21-2414,999
28-3113,999
มิถุนายน04-0714,999
11-14 / 18-2113,999
25-2812,999
มิถุนายน
04-0714,999
11-14 / 18-2113,999
25-2812,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282014
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  เมืองอู่หลง จุดชมวิวระเบียงแก้ว  อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว)  เมืองฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว หงหยาต้ง  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง  ศาลาประชาคม (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ / ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง / ที่พัก 4 ดาว / **ไม่ลงร้านช้อป**

ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์14-1715,999
20-23 / 21-24 / 27-01 มี.ค.14,999
กุมภาพันธ์
14-1715,999
20-23 / 21-24 / 27-01 มี.ค.14,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282010
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ) เมืองอู่หลง  จุดชมวิวระเบียงแก้ว  อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) เมืองฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง  ศาลาประชาคม (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย  ตลาดหงหยาต้ง
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ / ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง / ที่พัก 4 ดาว **ไม่ลงร้านช้อป**

ทัวร์ฉงชิ่ง ราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน04-0717,999
11-14 / 12-1521,999
24-2716,999
เมษายน
04-0717,999
11-14 / 12-1521,999
24-2716,999
พฤษภาคม01-0417,999
03-0616,999
พฤษภาคม
01-0417,999
03-0616,999
กรกฎาคม03-0615,999
กรกฎาคม
03-0615,999
กันยายน18-2114,999
กันยายน
18-2114,999

** วันหยุด