fbpx
พบ 10 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282003
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  น้ำตกสีเงิน  ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร  โบสถ์ซาปา นั่งรถไฟเมืองซาปา  ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า  หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE  เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  วัดบายดิงห์ 
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย
กิน : ชาบูแซลม่อน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 3วัน 2คืน บิน Air Asia

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์22-2411,9999,999
กุมภาพันธ์
22-2411,9999,999
มีนาคม14-16 / 21-23 / 28-3011,999
มีนาคม
14-16 / 21-23 / 28-3011,999
เมษายน04-0612,999
14-1614,999
18-20 / 25-2711,999
เมษายน
04-0612,999
14-1614,999
18-20 / 25-2711,999
พฤษภาคม09-11 / 16-18 / 30-01 มิ.ย.11,999
พฤษภาคม
09-11 / 16-18 / 30-01 มิ.ย.11,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281960
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  โบสถ์ซาปา นั่งรถไฟรางชมเมืองซาปา  ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน  เมืองฮานอย  ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์ จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์ 
ช้อป : ตลาดก๊กเลี้ยว ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย
กิน : เมนูชาบูแซลม่อน
พิเศษ : ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน ที่พักระดับ 5 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พัก 5 ดาว 2 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์21-2412,99910,999
กุมภาพันธ์
21-2412,99910,999
มีนาคม06-0911,999
12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-23 / 26-2912,999
มีนาคม
06-0911,999
12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-23 / 26-2912,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282004
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE นั่งรถรางเมืองซาปา  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน  เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก  เมืองฮาลอง ฮาลอง เบย์ 
ช้อป : ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท ถนน 36 สาย ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
กิน : ซีฟู๊ดบนเรือ
พิเศษ : ล่องเรือนิงห์บิงห์

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน การบินไทย

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม12-15 / 19-2215,999
มีนาคม
12-15 / 19-2215,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281961
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮาลอง ท่าเรือโห่งไก  ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์  ถ้ำนางฟ้า  เกาะไก่ชน  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน  ภูเขาปากมังกร นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาว  วัดหงอกเซิน ตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์
ช้อป : ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต ถนน 36 สาย
กิน : เมนูซีฟู๊ด+ไวน์แดง  สุกี้หม้อไฟ  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
พิเศษ : ล่องเรือฮาลองบก นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เที่ยวครบเวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอน ฮาลอง นิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เที่ยวครบเวียดนามเหนือ

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์26-01 มี.ค. / 28-03 มี.ค.13,9998,999
กุมภาพันธ์
26-01 มี.ค. / 28-03 มี.ค.13,9998,999
มีนาคม11-15 / 13-17 / 18-22 / 20-24 / 27-3113,999
มีนาคม
11-15 / 13-17 / 18-22 / 20-24 / 27-3113,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281949
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ภูเขาปากมังกร โบสถ์ซาปา เขาฟานซิปัน หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน จตุรัสบาดิงห์ บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย วัดบ่ายดิงห์ ล่องเรือฮาลองบก
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ตลาดก๊กเลี๊ยว
กิน : ชาบูแซลม่อน บุฟเฟ่ต์ SEN
พิเศษ : นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์27-02 มี.ค.14,99911,999
กุมภาพันธ์
27-02 มี.ค.14,99911,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281950
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านก๊าตก๊าต โบสถ์ซาปา ภูเขาฮามรอง น้ำตกสีเงิน เขาฟานซิปัน ล่องเรือกระจาด
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ตลาดก๊กเลี้ยว
กิน : ชาบูแซลม่อน
พิเศษ : Free wifi on bus

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์20-23 / 27-01 มี.ค.13,99911,999
กุมภาพันธ์
20-23 / 27-01 มี.ค.13,99911,999
มีนาคม05-08 / 12-15 / 19-2214,999
26-2912,999
มีนาคม
05-08 / 12-15 / 19-2214,999
26-2912,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282012
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  เมืองฮานอย ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์  เมืองลาวไก  ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม  เมืองซาปา  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  สะพานแก้วมังกรเมฆ  น้ำตกสีเงิน  นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว)  นั่งกระเช้าฟานซิปัน เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาบ
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย
กิน : สุกี้แซลม่อน / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ SEN RESTURANT
พิเศษ : สะพานแก้วมังกรเมฆ / พัก 5 ดาว 1 คืน / Free wifi on bus

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ช่วงวันหยุดจักรีและวันสงกรานต์

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-2615,999
03-06 / 30-03 พ.ค.16,999
13-16 (สงกรานต์)18,999
14-17 (สงกรานต์)16,999
เมษายน
02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-2615,999
03-06 / 30-03 พ.ค.16,999
13-16 (สงกรานต์)18,999
14-17 (สงกรานต์)16,999
พฤษภาคม01-0416,999
07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-3115,999
พฤษภาคม
01-0416,999
07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-3115,999
มิถุนายน03-06 / 04-07 / 05-08 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 18-21 / 19-22 / 25-28 / 26-2915,999
มิถุนายน
03-06 / 04-07 / 05-08 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 18-21 / 19-22 / 25-28 / 26-2915,999
กรกฎาคม04-0716,999
05-08 / 17-2015,999
25-2817,999
กรกฎาคม
04-0716,999
05-08 / 17-2015,999
25-2817,999
สิงหาคม06-09 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-3114,999
สิงหาคม
06-09 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-3114,999
กันยายน04-0713,999
กันยายน
04-0713,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282013
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม/จีน  เมืองซาปา  น้ำตกสีเงิน  หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  เมืองฮานอย  ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัสบาดิงห์  ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์  สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาบ
ช้อป : ตลาดก๊กเลี๊ยว ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต ถนน 36 สาย 
กิน : เมนูชาบูปลาแซลม่อน / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ SEN
พิเศษ : นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน / พัก 5 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ช่วงวันหยุดสงกรานต์

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน11-14 (สงกรานต์)18,999
เมษายน
11-14 (สงกรานต์)18,999
พฤษภาคม01-0416,999
14-1714,999
พฤษภาคม
01-0416,999
14-1714,999
มิถุนายน03-0614,999
มิถุนายน
03-0614,999
กรกฎาคม04-0716,999
กรกฎาคม
04-0716,999
สิงหาคม01-0414,999
สิงหาคม
01-0414,999
กันยายน10-1314,999
กันยายน
10-1314,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282015
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองซาปา  ภูเขาปากมังกร  จุดชมวิวเมืองซาปา  โบสถ์ซาปา นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน   เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์ เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (ล่องเรือนิงห์บิงห์ฮาลองบก) 
ช้อป : ตลาดก๊กเลี๊ยว ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต ถนน 36 สาย 
กิน : ชาบูแซลม่อน / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ SEN
พิเศษ : พัก 5 ดาว 1 คืน / นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ช่วงวันหยุดจักรีและวันสงกรานต์

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน02-0615,999
09-13 (สงกรานต์)15,999
12-16 (สงกรานต์)18,999
17-2114,999
เมษายน
02-0615,999
09-13 (สงกรานต์)15,999
12-16 (สงกรานต์)18,999
17-2114,999
พฤษภาคม07-11 / 09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 / 28-01 มิ.ย.14,999
30-03 มิ.ย.15,999
พฤษภาคม
07-11 / 09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 / 28-01 มิ.ย.14,999
30-03 มิ.ย.15,999
มิถุนายน06-10 / 11-15 / 19-2313,999
24-2812,999
มิถุนายน
06-10 / 11-15 / 19-2313,999
24-2812,999
กรกฎาคม01-05 / 09-13 / 11-15 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 30-03 ส.ค.14,999
03-07 / 25-2915,999
กรกฎาคม
01-05 / 09-13 / 11-15 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 30-03 ส.ค.14,999
03-07 / 25-2915,999
สิงหาคม01-05 / 06-10 / 13-17 / 20-24 / 22-26 / 29-02 ก.ย.13,999
08-1214,999
สิงหาคม
01-05 / 06-10 / 13-17 / 20-24 / 22-26 / 29-02 ก.ย.13,999
08-1214,999
กันยายน03-0712,999
05-09 / 10-14 / 12-16 / 17-21 / 26-3013,999
กันยายน
03-0712,999
05-09 / 10-14 / 12-16 / 17-21 / 26-3013,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282014
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองไฮฟอง  เมืองฮาลอง  ท่าเรือโห่งไก  ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์  ถ้ำนางฟ้า  เกาะไก่ชน  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก  เมืองฮานอย เมืองลาวไก  ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน  ภูเขาปากมังกร  นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาว  วัดหงอกเซิน  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์
ช้อป : ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต ถนน 36 สาย 
กิน : ซีฟู๊ด+ไวน์แดง / สุกี้หม้อไฟ+เนื้อปลาแซลม่อน / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
พิเศษ : นั่งรถไฟชมเมืองซาปา / นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน / เข้าไฮฟอง ออกฮานอย ไม่ย้อนทาง

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน01-05 / 22-2612,999
03-07 / 15-19 / 29-03 พ.ค.13,999
08-1214,999
10-14 (สงกรานต์)16,999
เมษายน
01-05 / 22-2612,999
03-07 / 15-19 / 29-03 พ.ค.13,999
08-1214,999
10-14 (สงกรานต์)16,999
พฤษภาคม01-05 / 08-12 / 13-1713,999
06-1014,999
20-2411,999
พฤษภาคม
01-05 / 08-12 / 13-1713,999
06-1014,999
20-2411,999
มิถุนายน03-0714,999
10-14 / 17-2112,999
มิถุนายน
03-0714,999
10-14 / 17-2112,999
กรกฎาคม03-07 / 24-2814,999
08-12 / 22-2613,999
กรกฎาคม
03-07 / 24-2814,999
08-12 / 22-2613,999
สิงหาคม05-09 / 12-1613,999
19-23 / 26-3012,999
สิงหาคม
05-09 / 12-1613,999
19-23 / 26-3012,999
กันยายน09-13 / 16-20 / 23-27 / 30-04 ต.ค.12,999
กันยายน
09-13 / 16-20 / 23-27 / 30-04 ต.ค.12,999
ตุลาคม07-11 / 14-18 / 16-2013,999
09-13 / 21-25 / 23-2714,999
ตุลาคม
07-11 / 14-18 / 16-2013,999
09-13 / 21-25 / 23-2714,999

** วันหยุด