fbpx
พบ 13 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823311
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  เมืองซาปา  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  โบสถ์หิน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ด่านแดนเวียดนาม-จีน  เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  เจดีย์เสาเดียว
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง / เมนูเฝอเวียดนาม
พิเศษ : พักซาปา 2 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (VN) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน22-2514,990
29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
เมษายน
22-2514,990
29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
พฤษภาคม17-20 / 20-2314,990
พฤษภาคม
17-20 / 20-2314,990
มิถุนายน9-12 / 14-17 / 17-20 / 21-24 / 24-2713,990
1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,990
3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,990
มิถุนายน
9-12 / 14-17 / 17-20 / 21-24 / 24-2713,990
1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,990
3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,990
กรกฎาคม1-4 / 7-10 / 12-15 / 13-16 / 21-2413,990
26-29 (วันเฉลิม ร.10)17,990
28-31 / 30-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)18,990
กรกฎาคม
1-4 / 7-10 / 12-15 / 13-16 / 21-2413,990
26-29 (วันเฉลิม ร.10)17,990
28-31 / 30-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)18,990
สิงหาคม4-7 / 17-20 / 25-28 / 30-2 ก.ย. / 31-3 ก.ย.13,990
9-12 / 11-14 / 13-16 (วันแม่)16,990
สิงหาคม
4-7 / 17-20 / 25-28 / 30-2 ก.ย. / 31-3 ก.ย.13,990
9-12 / 11-14 / 13-16 (วันแม่)16,990
กันยายน20-2312,990
9-12 / 15-18 / 23-26 / 30-3 ต.ค.13,990
กันยายน
20-2312,990
9-12 / 15-18 / 23-26 / 30-3 ต.ค.13,990
ตุลาคม5-8 / 11-1414,990
15-1816,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 / 22-25 (วันปิยมหาราช)17,990
ตุลาคม
5-8 / 11-1414,990
15-1816,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 / 22-25 (วันปิยมหาราช)17,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422249
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา  Moana Café  ถนนคนเดินซาปา  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  เมืองลาวไก  ตลาดก๊กเลี๊ยว  เมืองฮานอย  ร้าน OTOP  ทะเลสาบตะวันตก  เจดีย์เฉินก๊วก  สุสานลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว โบสถ์ใหญ่ฮานอย  วัดตามจุ๊ก ทะเลสาบคืนดาบ  ถนน 36 สาย
กิน : เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT / เฝอเวียดนาม
พิเศษ : บินเช้า กลับค่ำ เที่ยวคุ้ม / Free wifi on bus

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETHAM HANOI SAPA TAMCHUC เที่ยวคุ้มเกินปุยมุ้ย (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-15 (วันสงกรานต์)22,999
15-18 (วันสงกรานต์)16,999
เมษายน
12-15 (วันสงกรานต์)22,999
15-18 (วันสงกรานต์)16,999
พฤษภาคม6-9 / 20-23 / 27-3016,999
พฤษภาคม
6-9 / 20-23 / 27-3016,999
มิถุนายน3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,999
22-2516,999
มิถุนายน
3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,999
22-2516,999
กรกฎาคม7-10 / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)16,999
กรกฎาคม
7-10 / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)16,999
สิงหาคม2-5 / 5-8 / 17-2016,999
12-15 (วันแม่)18,999
สิงหาคม
2-5 / 5-8 / 17-2016,999
12-15 (วันแม่)18,999
กันยายน16-19 / 29-2 ต.ค.16,999
กันยายน
16-19 / 29-2 ต.ค.16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823301
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  เจดีย์เฉินก๊วก  โบสถ์ใหญ่ฮานอย  เมืองซาปา  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  โบสถ์หิน  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต น้ำตกสีเงิน  ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย  สุสานโฮจิมินห์ 
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (VN) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน14-18 (วันสงกรานต์)20,99016,990
15-19 (วันสงกรานต์)19,99016,990
20-24 / 22-2615,990
เมษายน
14-18 (วันสงกรานต์)20,99016,990
15-19 (วันสงกรานต์)19,99016,990
20-24 / 22-2615,990
พฤษภาคม6-10 / 11-15 / 13-17 / 20-2415,990
พฤษภาคม
6-10 / 11-15 / 13-17 / 20-2415,990
มิถุนายน7-11 / 9-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 / 29-3 ก.ค.14,990
1-5 / 2-6 / 3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990
มิถุนายน
7-11 / 9-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 / 29-3 ก.ค.14,990
1-5 / 2-6 / 3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990
กรกฎาคม1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-2614,990
30-3 ส.ค.17,990
27-31 / 28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)18,990
กรกฎาคม
1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-2614,990
30-3 ส.ค.17,990
27-31 / 28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)18,990
สิงหาคม2-6 / 4-814,990
1-517,990
สิงหาคม
2-6 / 4-814,990
1-517,990
กันยายน2-6 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 21-25 / 23-27 / 28-2 ต.ค. / 30-4 ต.ค.16,990
กันยายน
2-6 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 21-25 / 23-27 / 28-2 ต.ค. / 30-4 ต.ค.16,990
ตุลาคม5-9 / 7-1115,990
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)18,990
15-1917,990
ตุลาคม
5-9 / 7-1115,990
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)18,990
15-1917,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823297
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา  โบสถ์หิน  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  เมืองฮานอย  ชมทะเลสาบคืนดาบ  วัดหง็อกเซิน  ถนน 36 สาย  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ+ไวน์แดง
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (WE) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน11-14 (วันสงกรานต์) / 28-1 พ.ค. / 29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)19,990
14-17 (วันสงกรานต์)22,99017,990
15-18 (วันสงกรานต์)20,99016,990
21-24 17,990
30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)18,990
เมษายน
11-14 (วันสงกรานต์) / 28-1 พ.ค. / 29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)19,990
14-17 (วันสงกรานต์)22,99017,990
15-18 (วันสงกรานต์)20,99016,990
21-24 17,990
30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)18,990
พฤษภาคม4-7 (วันฉัตรมงคล)19,990
5-8 (วันฉัตรมงคล)18,990
11-14 / 18-21 / 25-2816,990
พฤษภาคม
4-7 (วันฉัตรมงคล)19,990
5-8 (วันฉัตรมงคล)18,990
11-14 / 18-21 / 25-2816,990
มิถุนายน2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990
มิถุนายน
2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823424
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองฮานอย ร้าน OTOP   เมืองฮาลอง  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง  ถ้ำนางฟ้า  นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK  สวนญี่ปุ่น  นั่งรถราง  ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL  HALONG NIGHT MARKET  เมืองฮานอย  ร้าน OTOP  วัดเฉินก๊วก  ทะเลสาบตะวันตก  สุสานโฮจิมินทร์  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  ทะเลสาบคืนดาบ
กิน : พิเศษ!!! เฝอเวียดนามอันลือชื่อ / ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ : บินเช้ากลับดึก เที่ยวคุ้ม

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย ฟานซิปัน ฮาลอง ปังไม่หยุด บินเช้ากลับดึก (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน4-7 (วันจักรี) / 9-12 / 23-2616,999
11-14 (วันสงกรานต์)17,999
เมษายน
4-7 (วันจักรี) / 9-12 / 23-2616,999
11-14 (วันสงกรานต์)17,999
พฤษภาคม7-10 / 12-15 / 25-2816,999
พฤษภาคม
7-10 / 12-15 / 25-2816,999
มิถุนายน9-12 / 30-3 ก.ค.16,999
มิถุนายน
9-12 / 30-3 ก.ค.16,999
กรกฎาคม15-1816,999
27-30 (วันเฉลิม ร.10)19,999
กรกฎาคม
15-1816,999
27-30 (วันเฉลิม ร.10)19,999
สิงหาคม9-12 / 18-21 / 26-2916,999
10-13 (วันแม่)17,999
สิงหาคม
9-12 / 18-21 / 26-2916,999
10-13 (วันแม่)17,999
กันยายน13-16 / 30-3 ต.ค.16,999
กันยายน
13-16 / 30-3 ต.ค.16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0923247
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลาวไก  ซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต   โบสถ์หินซาปา  ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต  ซาปา  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  Moana Sapa  ฮานอย  ร้านเยื่อไผ่  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกซิน  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย   ฮานอย  นิงห์บิงห์  ล่องเรือตามก๊ก  ฮาลอง  Night Market  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง  ถ้ำนางฟ้า
กิน : เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด / ทานอาหารบนเรือ
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน (VZ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-17 (วันสงกรานต์)22,999
เมษายน
13-17 (วันสงกรานต์)22,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0923248
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลาวไก  ซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต   โบสถ์หินซาปา  ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต   ซาปา  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  Moana Sapa  ฮานอย  ร้านเยื่อไผ่  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกเซิน  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  ฮานาม  จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”  ฮาลอง  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง  ถ้ำนางฟ้า
กิน : เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด / ทานอาหารบนเรือ
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก (VZ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-17 (วันสงกรานต์)23,999
เมษายน
13-17 (วันสงกรานต์)23,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922229
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงฮานอย  หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat  ตลาดซาปา  ซาปา  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก  Moana Sapa  น้ำตกสีเงิน  สะพานแก้วมังกรเมฆ   ฮานอย  จัตุรัสบาดิ่ญ  โบสถ์ฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหง๊อกเซิน  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  ฮานาม  จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”
กิน : เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด / SEN BUFFET
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาวทุกคืน / บินเช้า กลับดึก เที่ยวคุ้ม / Landmark แห่งใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้วมังกรเมฆ

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน28-1 พ.ค. (วันแรงงาน)20,999
เมษายน
28-1 พ.ค. (วันแรงงาน)20,999
พฤษภาคม5-8 / 26-2917,999
พฤษภาคม
5-8 / 26-2917,999
มิถุนายน23-2618,999
มิถุนายน
23-2618,999
กรกฎาคม7-1017,998
28-31 (วันเฉลิม ร.10)20,999
กรกฎาคม
7-1017,998
28-31 (วันเฉลิม ร.10)20,999
สิงหาคม11-14 (วันแม่)21,999
สิงหาคม
11-14 (วันแม่)21,999
กันยายน8-1118,999
กันยายน
8-1118,999
ตุลาคม6-918,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999
ตุลาคม
6-918,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823300
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ซาปา  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหง็อกเซิน  ถนน 36 สาย
กิน : พิเศษเมนู หม้อไฟ+ไวน์แดง
พิเศษ : พัก 4 ดาวที่ซาปา 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (WE) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน14-16 / 15-17 (วันสงกรานต์)19,99015,990
21-23 / 28-3015,990
29-1 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
เมษายน
14-16 / 15-17 (วันสงกรานต์)19,99015,990
21-23 / 28-3015,990
29-1 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
พฤษภาคม4-6 / 5-7 (วันฉัตรมงคล)16,990
6-815,990
13-15 / 20-22 / 27-2914,990
พฤษภาคม
4-6 / 5-7 (วันฉัตรมงคล)16,990
6-815,990
13-15 / 20-22 / 27-2914,990
มิถุนายน10-12 / 17-19 / 24-2613,990
4-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)15,990
3-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,990
มิถุนายน
10-12 / 17-19 / 24-2613,990
4-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)15,990
3-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823299
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  เมืองฮาลอง  ฮาลองไนท์มาร์เก็ต  ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์  เกาะไก่ชน  ถ้ำนางฟ้า  เมืองซาปา  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  โบสถ์หิน  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่
กิน : บนเรือเมนู ... ซีฟู๊ด / พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ+ไวน์แดง
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน / พักซาปา 2 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (WE) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-17 (วันสงกรานต์)23,990
14-18 (วันสงกรานต์)22,990
30-4 พ.ค. (วันแรงงาน)21,990
เมษายน
13-17 (วันสงกรานต์)23,990
14-18 (วันสงกรานต์)22,990
30-4 พ.ค. (วันแรงงาน)21,990
พฤษภาคม3-7 (วันฉัตรมงคล)21,990
พฤษภาคม
3-7 (วันฉัตรมงคล)21,990
มิถุนายน1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)20,990
มิถุนายน
1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)20,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823298
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮหว่าบิ่ญ  เมืองมกโจว  ไร่ชารูปหัวใจ  มกโจว  สะพานกระจก  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  เมืองซาปา  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  โบสถ์หิน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ+ไวน์แดง
พิเศษ : พัก 4 ดาว 3 คืน / พักซาปา 2 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (WE) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน14-18 (วันสงกรานต์)23,990
30-4 พ.ค. (วันแรงงาน)22,990
เมษายน
14-18 (วันสงกรานต์)23,990
30-4 พ.ค. (วันแรงงาน)22,990
พฤษภาคม1-5 / 3-7 (วันแรงงาน วันฉัตรมงคล)22,990
พฤษภาคม
1-5 / 3-7 (วันแรงงาน วันฉัตรมงคล)22,990
มิถุนายน1-5 / 3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
มิถุนายน
1-5 / 3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0923249
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลาวไก  ซาปา  โบสถ์หินซาปา ทะเลสาบซาปา  ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  Moana Sapa  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต  ฮานอย  ร้านเยื่อไผ่  จัตุรัสบาดิ่ญ  โบสถ์ฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกซิน  ถนน 36 สาย  นิงห์บิงห์  ล่องเรือตามก๊ก
กิน : เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม3-6 (วันฉัตรมงคล)17,999
19-2216,999
พฤษภาคม
3-6 (วันฉัตรมงคล)17,999
19-2216,999
มิถุนายน2-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,999
16-19 / 30-3 ก.ค.16,999
มิถุนายน
2-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,999
16-19 / 30-3 ก.ค.16,999
กรกฎาคม14-17 / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)16,999
กรกฎาคม
14-17 / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)16,999
สิงหาคม4-7 / 18-2116,999
สิงหาคม
4-7 / 18-2116,999
กันยายน1-417,999
15-1816,999
กันยายน
1-417,999
15-1816,999
ตุลาคม11-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,999
20-23 (วันปิยมหาราช)21,999
ตุลาคม
11-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,999
20-23 (วันปิยมหาราช)21,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822498
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหล่าวกาย  เมืองซาปา  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  โบสถ์หิน  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ด่านแดนเวียดนาม-จีน  เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย  สุสานโฮจิมินห์ 
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย หล่าวกาย ซาปา ฟานซิปัน (VN) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม(ปิดทุกกรุ๊ป)13,990
มีนาคม
(ปิดทุกกรุ๊ป)13,990