fbpx
พบ 7 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822117
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  ล่องเรือกระด้ง  ร้านเยื้อไผ่  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน25-2711,990
มิถุนายน
25-2711,990
กรกฎาคม9-11, 23-2511,990
กรกฎาคม
9-11, 23-2511,990
สิงหาคม27-2911,990
สิงหาคม
27-2911,990
กันยายน10-12 / 24-2611,990
กันยายน
10-12 / 24-2611,990
ตุลาคม8-1011,990
22-24 (วันปิยมหาราช)13,990
ตุลาคม
8-1011,990
22-24 (วันปิยมหาราช)13,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822116
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดองบา  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  พระราชวังดายโนย  ร้านเยื่อไผ่  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  บานา ฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  เมืองดานัง  ร้านหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน30-3 ก.ค.13,990
มิถุนายน
30-3 ก.ค.13,990
กรกฎาคม14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 28-31 (วันเฉลิม ร.10)13,990
กรกฎาคม
14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 28-31 (วันเฉลิม ร.10)13,990
สิงหาคม11-14 (วันแม่)15,990
25-2813,990
สิงหาคม
11-14 (วันแม่)15,990
25-2813,990
กันยายน8-11 / 15-18 / 29-2 ต.ค.13,990
กันยายน
8-11 / 15-18 / 29-2 ต.ค.13,990
ตุลาคม6-913,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)15,990
ตุลาคม
6-913,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)15,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422102
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้  พระราชวังเว้  ร้านไม้ไผ่   ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค   นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรักดานัง  วัดหลินอึ๋ง  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM BANAHILLS HUE DANANG (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม29-1 มิ.ย. (การันตีเดินทาง)13,999
พฤษภาคม
29-1 มิ.ย. (การันตีเดินทาง)13,999
มิถุนายน12-1513,999
มิถุนายน
12-1513,999
กรกฎาคม3-6 / 24-2713,999
กรกฎาคม
3-6 / 24-2713,999
สิงหาคม7-10 / 21-24 / 28-3113,999
สิงหาคม
7-10 / 21-24 / 28-3113,999
กันยายน4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-2813,999
กันยายน
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-2813,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422138
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง   สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  นั่งรถราง  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรักดานัง  วัดหลินอึ๋ง  โบสถ์สีชมพู  ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM บานาฮิลล์ ดานัง ปังปุริเย่ (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน15-17 / 29-1 ก.ค.11,999
มิถุนายน
15-17 / 29-1 ก.ค.11,999
กรกฎาคม6-811,999
22-2412,999
กรกฎาคม
6-811,999
22-2412,999
สิงหาคม5-712,999
31-2 ก.ย.11,999
สิงหาคม
5-712,999
31-2 ก.ย.11,999
กันยายน7-911,999
16-18 / 30-2 ต.ค.12,999
กันยายน
7-911,999
16-18 / 30-2 ต.ค.12,999
ตุลาคม19-21 / 26-2811,999
ตุลาคม
19-21 / 26-2811,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422140
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรักดานัง  ล่องเรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  วัดกวางตุ้ง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้  พระราชวังเว้  ร้านไม้ไผ่   วัดหลินอึ๋ง  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ เว้ นัมเบอร์วัน (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน9-12 / 13-16 / 16-19 / 20-23 / 23-26 / 30-3 ก.ค.13,999
มิถุนายน
9-12 / 13-16 / 16-19 / 20-23 / 23-26 / 30-3 ก.ค.13,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422109
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดงบา ล่องเรือมังกร  เมืองเว้ พระราชวังไดโน้ย ร้านเยื่อไม้ไผ่ เมืองดานัง บานาฮิลล์  นั่งกระเช้าลอยฟ้า สวนดอกไม้ฝรั่งเศส สวนสนุก (FANTASY PARK)  สะพานมือ โกเด้นบริดจ์ รถราง อุโมงค์เก็บไวน์ เมืองดานัง สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน สะพานแห่งความรัก  เมืองดานัง บ้านแกะสลักหินอ่อน นั่งเรือกระด้ง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เมืองดานัง  วัดลิงห์อึ๋ง ตลาดฮาน
กิน : แหนมเนืองเวียดนามต้นตำรับ / SEAFOOD / กุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม13-1717,999
กรกฎาคม
13-1717,999
สิงหาคม10-14 (วันแม่)17,999
17-21 / 24-2815,999
สิงหาคม
10-14 (วันแม่)17,999
17-21 / 24-2815,999
กันยายน7-11 / 21-2515,999
กันยายน
7-11 / 21-2515,999
ตุลาคม5-9 / 19-23 (วันปิยมหาราช)16,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999
ตุลาคม
5-9 / 19-23 (วันปิยมหาราช)16,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422089
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  เมืองเว้  พระราชวังไดโน้ย  ร้านเยื่อไม้ไผ่  เมืองดานัง  บานาฮิลล์   นั่งกระเช้าลอยฟ้า  สวนดอกไม้  สวนสนุก (FANTASY PARK)  สะพานมือ โกเด้นบริดจ์  รถราง  อุโมงค์เก็บไวน์  เมืองฮอยอัน  บ้านแกะสลักหินอ่อน  นั่งเรือกระด้ง  เมืองดานัง  สะพานมังกร  คาร์ฟดราก้อน  สะพานแห่งความรัก  เมืองดานัง  วัดลิงห์อึ๋ง  ตลาดฮาน
กิน : เมนูแหนมเนืองเวียดนามต้นตำหรับ / SEA FOOD / บุฟเฟ่ต์อินเตอร์บนบานาฮิลล์ / กุ้งมังกร
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน12-1513,999
มิถุนายน
12-1513,999
กรกฎาคม10-13 / 24-27 / 31-3 ส.ค.13,999
กรกฎาคม
10-13 / 24-27 / 31-3 ส.ค.13,999
สิงหาคม7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-3113,999
สิงหาคม
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-3113,999
กันยายน11-14 / 25-2813,999
กันยายน
11-14 / 25-2813,999
ตุลาคม2-5 / 9-12 / 16-1913,999
23-26 (วันปิยมหาราช)14,999
ตุลาคม
2-5 / 9-12 / 16-1913,999
23-26 (วันปิยมหาราช)14,999

** วันหยุด