fbpx
พบ 7 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281921
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : น้ำตกดาตันลา โรลเลอร์โคสเตอร์ วัดตั๊กลัม สวนดอกไฮเดรนเยีย สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังฤดูร้อน บ้านเพี้ยน วัดหลิงเฝือก โบสถ์รูปไก่ ฟาร์มเลี้ยงชะมด ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว โบสถ์นอเทรอดาม ไปรษณีย์กลาง
ช้อป : ตลาดไนท์ มาร์เก็ต ตลาดเบ๋นถั่น
กิน : ซีฟู๊ด +บุฟเฟ่ต์ สไตล์เวียดนาม
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม25-2812,9999,999
ตุลาคม
25-2812,9999,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281957
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดาลัด  น้ำตกดาตันลา  นั่งรถราง โลเลอร์โคสเตอร์  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  วัดตั๊กลัม สวนดอกไฮเดรนเยีย  สวนดอกไม้เมืองหนาว  พระราชวังฤดูร้อน  บ้านเพี้ยน  สถานีรถไฟเก่า  วัดหลิงเฝือก  โบสถ์รูปไก่  ฟาร์มเลี้ยงชะมด  เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว  กรุงโฮจิมินห์  โบสถ์นอเทรอดาม  ไปรษณีย์กลาง
ช้อป : ตลาดไนท์ มาร์เก็ต ตลาดเบ๋นถั่น
กิน : ซีฟู๊ด บุฟเฟ่ต์ สไตล์เวียดนาม
พิเศษ : สวนดอกไฮเดรนเยีย  สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ ชมสวนดอกไม้ พัก 4 ดาว 2 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน14-1712,999
พฤศจิกายน
14-1712,999
ธันวาคม5-813,999
26-2914,999
ธันวาคม
5-813,999
26-2914,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281929
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว น้ำตกดาตันลา สวนดอกไฮเดรนเยีย วัดตั๊กลัม สวนดอกไม้เมืองหนาว ฟาร์มชะมด
ช้อป : ตลาดไนท์มาร์เก็ต
กิน : อาหารพื้นเมือง
พิเศษ : พัก ร.ร 5 ดาวท้องถิ่น 1 คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม25-279,9998,999
ตุลาคม
25-279,9998,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281948
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว น้ำตกดาตันลา วัดตั๊กลัม สวนดอกไฮเดรนเยีย ซันนี่ฟาร์ม บันไดลอยฟ้า สวนดอกไม้เมืองหนาว ฟาร์มชะมด
ช้อป : ตลาดไนท์มาร์เก็ต
กิน : อาหารพื้นเมือง
พิเศษ : ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน + ฟรี SIM Internet

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน9-11 / 30-2 ธ.ค.9,999
พฤศจิกายน
9-11 / 30-2 ธ.ค.9,999
ธันวาคม 20-22 / 21-239,999
29-3112,999
ธันวาคม
20-22 / 21-239,999
29-3112,999
มกราคม3-58,999
11-13 9,999
มกราคม
3-58,999
11-13 9,999
กุมภาพันธ์10-12 8,999
1-3 / 21-23 / 22-249,999
9-1110,999
กุมภาพันธ์
10-12 8,999
1-3 / 21-23 / 22-249,999
9-1110,999
มีนาคม13-15 / 14-169,999
มีนาคม
13-15 / 14-169,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281958
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ทะเลทรายแดง  จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง  ทะเลทรายขาว  เมืองดาลัด  น้ำตกดาตันลา  รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์  นั่งกระเช้าชมเมือง  วัดตั๊กลัม  สวนดอกไฮเดรนเยีย  ซันนี่ ฟาร์ม  บันไดลอยฟ้า สวนดอกไม้เมืองหนาว  ฟาร์มชะมด
ช้อป : ตลาดไนท์มาร์เก็ต 
พิเศษ : ที่เที่ยวใหม่ บันไดลอยฟ้า พัก 5 ดาว 1 คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ซันนี่ ฟาร์ม ที่เที่ยวใหม่ บันไดลอยฟ้า พัก 5 ดาว 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน16-18 / 22-249,999
พฤศจิกายน
16-18 / 22-249,999
ธันวาคม30-1 ม.ค.13,999
ธันวาคม
30-1 ม.ค.13,999
มกราคม1-37,999
4-6 / 10-129,999
มกราคม
1-37,999
4-6 / 10-129,999
กุมภาพันธ์7-912,999
8-1013,999
14-16 / 15-17 / 29-2 มี.ค.9,999
กุมภาพันธ์
7-912,999
8-1013,999
14-16 / 15-17 / 29-2 มี.ค.9,999
มีนาคม7-98,999
20-22 / 21-239,999
มีนาคม
7-98,999
20-22 / 21-239,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281962
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดาลัด  นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์  น้ำตกดาตันลา  ซันนี่ฟาร์ม  บันไดสวรรค์  กระเช้าไฟฟ้าชมเมือง  วัดตั๊กลั้ม สวนดอกไฮเดรนเยีย  สวนดอกไม้เมืองหนาว  พระราชวังฤดูร้อน  หมู่บ้านดินเหนียว  เมืองญาจาง วัดลองเซิน  วัดโพนากาจาม  เจดีย์โพนากา  โบสถ์ปราสาทหิน  เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ทะเลทรายขาว เมืองโฮจิมินห์  โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม  ไปรษณีย์กลาง
ช้อป : ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต ญาจางไนท์มาร์เก็ต ตลาดเบ๋นถั่น
กิน : บุฟเฟ่ต์สไตล์เวียดนาม
พิเศษ : บันไดสวรรค์ ชมดอกไม้ หมู่บ้านดินเหนียว พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ บันไดสวรรค์ ชมดอกไม้ หมู่บ้านดินเหนียว พัก 4 ดาว 2 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน21-24 / 28-2 ธ.ค.11,999
พฤศจิกายน
21-24 / 28-2 ธ.ค.11,999
ธันวาคม12-15 / 19-2212,999
29-1 ม.ค.15,999
31-3 ม.ค.14,999
ธันวาคม
12-15 / 19-2212,999
29-1 ม.ค.15,999
31-3 ม.ค.14,999
มกราคม1-49,999
9-12 / 16-1911,999
มกราคม
1-49,999
9-12 / 16-1911,999
กุมภาพันธ์6-912,999
7-10 / 8-1113,999
13-16 / 20-23 / 27-1 มี.ค.11,999
กุมภาพันธ์
6-912,999
7-10 / 8-1113,999
13-16 / 20-23 / 27-1 มี.ค.11,999
มีนาคม5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-2911,999
มีนาคม
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-2911,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V541932
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : น้ำตกดาทันลา-สวนดอกไม้เมืองหนาว-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋-วัดตั๊กลัม วัดหลิงเฝือก ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย CRAZY HOUSE- วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร VINPEARL LAND
ช้อป : ตลาดดาลัด-ตลาดไนท์มาร์เก็ต
กิน : เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชิมไวน์แดง DALAT +สุกี้หม้อไฟ+เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
พิเศษ : รับฟรี เสื้อยืดเวียดนาม 1 ตัว -นั่งกระเช้าไฟฟ้า

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง