fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0923538
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ย่างกุ้ง  พระนอนตาหวาน  พระนั่งหงาทัตจี  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์ชเวดากอง  เมืองหงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุมุเตา  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระธาตุอินแขวน
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ / กุ้งแม่น้ำเผา
พิเศษ : พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท (8M) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-8 / 20-22 12,999
21-23 (วันปิยมหาราช)13,999
ตุลาคม
6-8 / 20-22 12,999
21-23 (วันปิยมหาราช)13,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M2823537
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหงสา  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์  ไจ้ทีโย  พระธาตุอินทร์แขวน  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ  เมืองย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต  พระนอนตาหวาน  พระหงาทัตจี
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว / เป็ดปักกิ่ง+เมนูกุ้งมังกร / ชาบู Buffet Hot Pot
พิเศษ : พักบนอินทร์แขวน 1 คืน

ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (8M) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน29-1 ต.ค.10,9909,990
กันยายน
29-1 ต.ค.10,9909,990
ตุลาคม20-22 / 27-2911,990
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)12,990
ตุลาคม
20-22 / 27-2911,990
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)12,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M09231092
ระยะเวลา : 2D1N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หงสา  พระธาตุมุเตา  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  เจดีย์ชเวดากอง  ย่างกุ้ง  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์เอ่งต่อหย่า  เจดีย์ไจ๊กะส่าน  พระนอนตาหวาน  พระนั่งงาทัตจี 
กิน : เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี (FD) 2วัน 1คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม28-299,999
ตุลาคม
28-299,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M28231078
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหงสา  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์  ไจ้ทีโย  พระธาตุอินทร์แขวน  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ  เมืองย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต  พระนอนตาหวาน  พระหงาทัตจี
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว / อาหารไทย
พิเศษ : พักบนอินทร์แขวน 1 คืน

ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน EP.2 (8M) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-2612,990
พฤศจิกายน
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-2612,990
ธันวาคม1-3 / 2-4 / 3-5 / 8-10 / 10-12 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 23-2512,990
9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)13,990
29-31 (วันสิ้นปี) / 30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)14,990
ธันวาคม
1-3 / 2-4 / 3-5 / 8-10 / 10-12 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 23-2512,990
9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)13,990
29-31 (วันสิ้นปี) / 30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)14,990
มกราคม12-14 / 19-21 / 26-2812,990
มกราคม
12-14 / 19-21 / 26-2812,990
กุมภาพันธ์2-4 / 16-18 / 23-2512,990
24-26 (วันมาฆบูชา)13,990
กุมภาพันธ์
2-4 / 16-18 / 23-2512,990
24-26 (วันมาฆบูชา)13,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M09231046
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองย่างกุ้ง  พระนอนตาหวาน  พระนั่งหงาทัตจี  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์ชเวดากอง  เมืองหงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุมุเตา  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระธาตุอินทร์แขวน
กิน : พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา + Hotpot + บุฟเฟ่นานาชาติ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น 1 คืน + พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท (8M) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน10-1212,999
พฤศจิกายน
10-1212,999
ธันวาคม1-3 / 29-3112,999
3-5 (วันพ่อ) / 8-10 / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)13,999
22-2411,999
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)14,999
ธันวาคม
1-3 / 29-3112,999
3-5 (วันพ่อ) / 8-10 / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)13,999
22-2411,999
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)14,999
มกราคม12-1412,999
26-2813,999
มกราคม
12-1412,999
26-2813,999
กุมภาพันธ์2-4 / 16-18 / 23-25 / 24-26 (วันมาฆบูชา)13,999
กุมภาพันธ์
2-4 / 16-18 / 23-25 / 24-26 (วันมาฆบูชา)13,999
มีนาคม1-3 / 22-2412,999
15-1711,999
มีนาคม
1-3 / 22-2412,999
15-1711,999

** วันหยุด