fbpx
พบ 14 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK09231080
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองจูไห่  สวนหยวนหมิง  THE SEASHELL OF SUN AND MOON THEATRE  จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล (หวี่หนี)  ถนนคู่รัก  วัดผู่โถวซื่อ  ร้านยาบัวหิมะ  ร้านหยก  ร้านยางพารา  บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น  ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย  มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  จัตุรัสเซนาโด้  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เดอะเวเนเชี่ยน
กิน : มื้อพิเศษ! เมนู พระกระโดดกำแพง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ มาเก๊า จูไห่ (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-14 (วันปิยมหาราช)16,999
21-23 / 22-24 (วันปิยมหาราช)17,999
ตุลาคม
12-14 (วันปิยมหาราช)16,999
21-23 / 22-24 (วันปิยมหาราช)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK09231074
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สถานีตุงชุง  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา  วัดโป่วหลิน  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ย่านจิมซาจุ่ย  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวลรี่  ร้านหยก  ย่านมงก๊อก  มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  จัตุรัสเซนาโด้  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เดอะเวเนเชี่ยน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / บินเข้าฮ่องกง ออกมาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG MACAU (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-14 / 13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)24,999
15-1723,999
20-22 / 22-24 (วันปิยมหาราช)25,999
21-23 (วันปิยมหาราช)26,999
ตุลาคม
12-14 / 13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)24,999
15-1723,999
20-22 / 22-24 (วันปิยมหาราช)25,999
21-23 (วันปิยมหาราช)26,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423283
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL  AVENUE OF STAR  SYMPHONY OF LIGHTS  วิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระท่องเที่ยวจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ 2 มื้อ / ชาบูสไตล์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ช้อปกระจาย (HB) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-815,99912,999
28-3015,999
14-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-22 (วันปิยมหาราช)17,999
ตุลาคม
6-815,99912,999
28-3015,999
14-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-22 (วันปิยมหาราช)17,999
พฤศจิกายน4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2715,999
พฤศจิกายน
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2715,999
ธันวาคม1- 3 / 2-4 / 15-17 / 16-18 16,999
8-10 / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-24 / 23-25 (วันคริสต์มาส)17,999
29-31 (วันสิ้นปี)19,999
30-1 (วันขึืนปีใหม่)24,998
ธันวาคม
1- 3 / 2-4 / 15-17 / 16-18 16,999
8-10 / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-24 / 23-25 (วันคริสต์มาส)17,999
29-31 (วันสิ้นปี)19,999
30-1 (วันขึืนปีใหม่)24,998
มกราคม12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28/ 27-2916,999
มกราคม
12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28/ 27-2916,999
กุมภาพันธ์2-4 / 3-5 16,999
23-25 / 24-26 (วันมาฆบูชา)17,999
กุมภาพันธ์
2-4 / 3-5 16,999
23-25 / 24-26 (วันมาฆบูชา)17,999
มีนาคม2-4 /9-11 / 16-18 / 23-25 / 29-31 / 30-116,999
มีนาคม
2-4 /9-11 / 16-18 / 23-25 / 29-31 / 30-116,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK54231179
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  โบสถ์เซนต์ปอล์ต  จตุรัสเซนาโด  ร้านของฝาก  เวเนเชี่ยนมาเก๊า  เมืองจูไห่  วัดผู่ถัวซาน  ร้านหยก สมุนไพร ผ้าไหม  ชมโรงละครจูไห่  ถนนคู่รัก  ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่  อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย  เมืองฮ่องกง  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 
กิน : เมนู ชาบูสไตล์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG MACAU ZHUHAI เที่ยวคุ้ม 3 เมือง (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-3 พ.ย.13,999
ตุลาคม
31-3 พ.ย.13,999
พฤศจิกายน5-8 / 7-10 / 13-16 / 19-22 / 21-24 / 24-27 / 27-3013,999
พฤศจิกายน
5-8 / 7-10 / 13-16 / 19-22 / 21-24 / 24-27 / 27-3013,999
ธันวาคม5-8 (วันพ่อ) / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 14-1714,999
ธันวาคม
5-8 (วันพ่อ) / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 14-1714,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK54231111
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองจูไห่  วัดผู่ถัวซาน  ชมสาวงามหวีหนี่  ร้านหยก สมุนไพร ผ้าไหม  ชมโรงละครจูไห่  อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย  เมืองมาเก๊า  ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  โบสถ์เซนต์ปอล์ต  จตุรัสเซนาโด้ สแควร์  ร้านของฝาก  เดอะเวเนเชี่ยน  ผ่านชมเดอะปาริเซียน  เมืองฮ่องกง  ถนนซุปตาร์  พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of Light  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ- โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก
กิน : พิเศษ เมนูชาบูสไตล์ฮ่องกง / ติ่มซำ

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG มาเก๊า จูไห่ (HX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม23-26 (วันปิยมหาราช)17,999
ตุลาคม
23-26 (วันปิยมหาราช)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK54231112
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองจูไห่  ชมสาวงามหวีหนี่  ชมความสวงามของเกาะ YELI  แวะถ่ายรูปโรงละครจูไห่  วัดผู่ถัวซาน  สุสานซุนยัดเซ็น  ร้านหยก สมุนไพร ผ้าไหม ชมโรงละครจูไห่  อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย  เมืองมาเก๊า  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  ซากโบสถ์เซนต์ปอลต์  จตุรัสเซนาโด้  ร้านของฝาก  เวเนเชี่ยน  ผ่านชมเดอะปารีเซียน  เมืองฮ่องกง  ถนนซุปตาร์  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  เมืองฮ่องกง  วัดแชกงหมิว  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG มาเก๊า จูไห่ (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม7-1020,99916,999
15-18 / 19-2220,999
14-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999
ตุลาคม
7-1020,99916,999
15-18 / 19-2220,999
14-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0923771
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท  เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอรี่ ร้านหยก  วัดแชงกงหมิว  ย่านมงก๊อก  ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ท มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  จัตุรัสเซนาโด้  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เดอะเวเนเชี่ยน  เกาะฮ่องกง  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : มื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบู ฟรี! เครื่องดื่ม และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG มาเก๊า ช้อปปิ้ง (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)26,999
27-3025,999
ตุลาคม
11-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)26,999
27-3025,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823943
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก   มาเก๊า  วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HOGN KONG มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม7-10 / 8-11 (วันรัฐธรรมนูญ)25,990
ธันวาคม
7-10 / 8-11 (วันรัฐธรรมนูญ)25,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK28231020
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย Avenue of Stars A Symphony of Lights ฮ่องกง มาเก๊า วัดอาม่า วิหารเซนต์ปอ เซนาโด้สแควร์ ร้านขนมพื้นเมือง เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เวเนเชี่ยน ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน นมัสการพระใหญ่เทียนถาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
กิน : ห่านย่าง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (ET) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-23 (วันปิยะมหาราช)22,990
27-3021,990
ตุลาคม
20-23 (วันปิยะมหาราช)22,990
27-3021,990
พฤศจิกายน10-1321,990
พฤศจิกายน
10-1321,990
ธันวาคม1-4 / 8-11 ( วันรัฐธรรมนูญ)22,990
29-1 ( วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
1-4 / 8-11 ( วันรัฐธรรมนูญ)22,990
29-1 ( วันขึ้นปีใหม่)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5523893
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดอาม่า  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  จัตุรัสเซนาโดสแคว์  เวเนเชี่ยน  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก   ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบู พร้อมทั้งบุฟเฟ่ต์เบียร์
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง PRESTIGE HONGKONG-MACAU (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-721,99919,000
14-16 /19-21 / 26-28 / 27-29 /29-3121,999
21-23 (วันปิยมหาราช)23,999
ตุลาคม
5-721,99919,000
14-16 /19-21 / 26-28 / 27-29 /29-3121,999
21-23 (วันปิยมหาราช)23,999
พฤศจิกายน2-4 / 3-5 / 4-6 / 5-7 / 9-11 / 11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 26-2819,999
พฤศจิกายน
2-4 / 3-5 / 4-6 / 5-7 / 9-11 / 11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 26-2819,999
ธันวาคม7-919,999
3-5 (วันพ่อ) / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)21,999
5-7 (วันพ่อ)20,999
23-25 (วันคริสต์มาส)25,999
ธันวาคม
7-919,999
3-5 (วันพ่อ) / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)21,999
5-7 (วันพ่อ)20,999
23-25 (วันคริสต์มาส)25,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824025
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  Avenue of Stars   มาเก๊า  วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (TG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม11-14 / 18-21 / 25-2824,990
มกราคม
11-14 / 18-21 / 25-2824,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2424048
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  มาเก๊า  วัดอาม่า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล   วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เวเนเชี่ยน 
กิน : เมนูพิเศษ.. ชาบูฮ่องกง (บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น) / ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG MACAU มาเก๊า ฮ่องกง นั่งกระเช้ายนองปิง (SL) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-2921,990
มกราคม
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-2921,990
กุมภาพันธ์2-521,990
23-26 (วันมาฆบูชา)24,990
กุมภาพันธ์
2-521,990
23-26 (วันมาฆบูชา)24,990
มกราคม1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-2521,990
มกราคม
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-2521,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824032
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เลต  ฮ่องกง  มาเก๊า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  ปารีเซียน  ลอนดอนเนอร์  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (HX) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม17-2121,990
มกราคม
17-2121,990
กุมภาพันธ์28-3 มี.ค.21,990
กุมภาพันธ์
28-3 มี.ค.21,990
มีนาคม6-10 / 13-1721,990
มีนาคม
6-10 / 13-1721,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823967
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  A Symphony of Lights  มาเก๊า  วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  เวเนเชี่ยน  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : อิสระ 1 วัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (TG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็มกรุ๊ป24,990
ตุลาคม
เต็มกรุ๊ป24,990

** วันหยุด