fbpx
พบ 3 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK281935
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน ผ่านสะพานชิงหม่า A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิด) นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รี พัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว
ช้อป : City gate Outlet ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ห่านย่าง
พิเศษ : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน บิน Cathay พัก 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์15-17 / 29-02 มี.ค.18,900
กุมภาพันธ์
15-17 / 29-02 มี.ค.18,900

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2820004
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  ผ่านสะพานชิงหม่า  A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว
ช้อป : ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ห่านย่าง
พิเศษ : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม12-14 / 19-21 / 26-2815,999
มีนาคม
12-14 / 19-21 / 26-2815,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK282005
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน ผ่านสะพานชิงหม่า  A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รี พัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว 
ช้อป : City gate Outlet ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ห่านย่าง
พิเศษ : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน / กระเช้านองปิง

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม07-09 / 13-15 / 20-22 / 21-2316,999
มีนาคม
07-09 / 13-15 / 20-22 / 21-2316,999
เมษายน03-0517,999
10-12 / 12-1421,999
17-19 / 24-26 / 25-2716,999
เมษายน
03-0517,999
10-12 / 12-1421,999
17-19 / 24-26 / 25-2716,999
พฤษภาคม01-0319,999
03-05 / 04-06 / 08-1016,999
พฤษภาคม
01-0319,999
03-05 / 04-06 / 08-1016,999

** วันหยุด