fbpx
พบ 12 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823324
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว / ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดีสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-2715,990
กุมภาพันธ์
10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-2715,990
มีนาคม2-4 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 / 25-2716,990
3-5 (วันมาฆบูชา)17,990
มีนาคม
2-4 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 / 25-2716,990
3-5 (วันมาฆบูชา)17,990
เมษายน28-3017,990
เมษายน
28-3017,990
พฤษภาคม6-8 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 20-22 / 25-27 / 26-28 / 27-2916,990
พฤษภาคม
6-8 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 20-22 / 25-27 / 26-28 / 27-2916,990
มิถุนายน2-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,990
9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 22-24 / 23-25 / 30-2 ก.ค.16,990
มิถุนายน
2-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,990
9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 22-24 / 23-25 / 30-2 ก.ค.16,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823323
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว / ไหว้แจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดีสนีย์แลนด์ ไหว้พระ EP.2 (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์10-12 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-2715,990
กุมภาพันธ์
10-12 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-2715,990
มีนาคม2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 30-1 เม.ย. / 31-2 เม.ย.16,990
4-6 (วันมาฆบูชา)17,990
มีนาคม
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 30-1 เม.ย. / 31-2 เม.ย.16,990
4-6 (วันมาฆบูชา)17,990
เมษายน1-3 / 7-9 / 8-10 / 21-23 / 28-3016,990
6-8 (วันจักรี) / 30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
12-14 / 14-16 / 15-17 (วันสงกรานต์)23,990
เมษายน
1-3 / 7-9 / 8-10 / 21-23 / 28-3016,990
6-8 (วันจักรี) / 30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
12-14 / 14-16 / 15-17 (วันสงกรานต์)23,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423280
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง วิคตอเรียพีค  PEAK TRAM  รีพลัสเบย์  เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนไท  ถนนซุปเปอร์สตาร์  ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony of Light  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!  (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง / ห่านย่าง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว ย่านช้อปปิ้ง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG PEAKTRAM ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (HX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์16-19 / 23-2621,999
กุมภาพันธ์
16-19 / 23-2621,999
มีนาคม10-13 / 17-2021,999
มีนาคม
10-13 / 17-2021,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823271
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมค่าบัตรแล้ว)  วิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA By DFS Tsim Sha Tsui
กิน : ติ่มซำ เมนูขึ้นชื่อของฮ่องกง / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดีสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ แชกงหมิว EP.2 (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-15 (วันสงกรานต์)27,990
เมษายน
13-15 (วันสงกรานต์)27,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823262
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก
กิน : เมนูห่านย่างฮ่องกง / ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง
พิเศษ : พักย่านช้อปปิ้ง 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ พักย่านช้อปปิ้ง 4 ดาว (UO) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์9-11 / 17-19 / 23-25 / 25-2715,990
11-13 / 18-2016,990
กุมภาพันธ์
9-11 / 17-19 / 23-25 / 25-2715,990
11-13 / 18-2016,990
มีนาคม17-1916,990
มีนาคม
17-1916,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823174
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นแล้ว)  วิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA
กิน : ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ดิสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ แชกงหมิว (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์เต็มกรุ๊ป20,990
กุมภาพันธ์
เต็มกรุ๊ป20,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5523231
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  ช้อปปิ้ง เลดี้ มาร์เก็ต  เลือกซื้อทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการ ไม่มีไกด์นำเที่ยว ไกด์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ชมวิวอ่าววิคตอเรีย หาดรีพัลส์เบย์  โรงงานจิวเวลรี่  วัดแชกงหมิว  ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูห่านย่างฮ่องกง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง
พิเศษ : อิสระ 1 วัน / พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง MAJESTIC HONGKONG CHEKUNGMIU (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม3-5 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-27 / 31-2 เม.ย.16,999
4-6 (วันมาฆบูชา)17,999
มีนาคม
3-5 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-27 / 31-2 เม.ย.16,999
4-6 (วันมาฆบูชา)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : Feb-Mar 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดหวังต้าเซียน  นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก
กิน : เมนูติ่มซำฮ่องกง 2 มื้อ
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG พีคแทรม นองปิง (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์16-19 / 23-2621,990
กุมภาพันธ์
16-19 / 23-2621,990
มีนาคม2-5 / 3-6 (วันมาฆบูชา)23,990
9-12 / 10-13 / 17-20 / 23-26 / 24-2722,990
มีนาคม
2-5 / 3-6 (วันมาฆบูชา)23,990
9-12 / 10-13 / 17-20 / 23-26 / 24-2722,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823121
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  Avenue of Stars  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูติ่มซำฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ นองปิง (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์24-26 / 25-2719,990
กุมภาพันธ์
24-26 / 25-2719,990
มีนาคม3-5 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-2019,990
24-26 / 25-27 / 31-2 เม.ย.20,990
4-6 (วันมาฆบูชา)21,990
มีนาคม
3-5 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-2019,990
24-26 / 25-27 / 31-2 เม.ย.20,990
4-6 (วันมาฆบูชา)21,990
เมษายน1-3 / 21-23 / 22-2420,990
29-1 พ.ค. / 30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)21,990
เมษายน
1-3 / 21-23 / 22-2420,990
29-1 พ.ค. / 30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)21,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823184
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ และห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ EP.2 (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-14 / 15-17 (วันสงกรานต์)27,990
เมษายน
12-14 / 15-17 (วันสงกรานต์)27,990
พฤษภาคม4-6 (วันฉัตรมงคล)22,990
พฤษภาคม
4-6 (วันฉัตรมงคล)22,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0922525
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เกาะลันเตา  กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกท เอ้าท์เลท  อ่าววิคตอเรีย  Avenue of Star & Symphony of Lights  รีพัสล์ เบย์  วิคตอเรีย พีค  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG (EK) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)30,999
ธันวาคม
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)30,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823117
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูติ่มซำฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND EP.2 (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม(เต็ม)20,990
มกราคม
(เต็ม)20,990