fbpx
พบ 15 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5424007
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)  เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์  จุดชมวิววิคตอเรีย  วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท  ช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต  ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 
กิน : ติ่มซำ
พิเศษ : Disneyland เต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND เต็มวัน (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน24-2725,99919,999
เมษายน
24-2725,99919,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5424452
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เจ้าพ่อกวนอูกวนไท  รีพลัสเบย์  จุดชมวิววิคตอเรีย  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า + รถรับส่ง)  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน
กิน : ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND เต็มวัน บินเช้า กลับค่ำ (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน24-26 27,99917,999
เมษายน
24-26 27,99917,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5424160
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮ่องกง ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์  วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  วัดหวังต้าเซียน  อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
กิน : พิเศษ!! เมนู ห่านย่าง
พิเศษ : อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน25-27 / 26-2820,99913,999
เมษายน
25-27 / 26-2820,99913,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5424035
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์  วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  วัดหวังต้าเซียน  อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
กิน : พิเศษ!! เมนู ห่านย่าง
พิเศษ : อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง V.2 (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม3-5 / 4-6 (วันฉัตรมงคล)21,99919,999
10-12 / 18-2018,999
พฤษภาคม
3-5 / 4-6 (วันฉัตรมงคล)21,99919,999
10-12 / 18-2018,999
มิถุนายน1-3 (วันเฉลิมราชินี ร.10)20,999
14-16 / 22-2418,999
มิถุนายน
1-3 (วันเฉลิมราชินี ร.10)20,999
14-16 / 22-2418,999
กรกฎาคม19-21 / 20-22 (วันอาสาฬหบูชา)20,999
27-29 (วันเฉลิม ร.10)19,999
กรกฎาคม
19-21 / 20-22 (วันอาสาฬหบูชา)20,999
27-29 (วันเฉลิม ร.10)19,999
สิงหาคม3-519,999
10-12 / 11-13 (วันแม่)20,999
31-2 ก.ย.18,999
สิงหาคม
3-519,999
10-12 / 11-13 (วันแม่)20,999
31-2 ก.ย.18,999
กันยายน6-818,999
13-15 / 21-2319,999
กันยายน
6-818,999
13-15 / 21-2319,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0923925
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วิคตอเรียพีค  นั่งรถรางพีคแทรม  จุดชมวิวเดอะพีค  เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์  ถนนซุปเปอร์สตาร์  SYMPHONY OF LIGHTS  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้า+รถรับ-ส่ง)  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชงกงหมิว  โรงงานจิวเวอรี่  ร้านหยก ย่านจิมซาจุ่ย
พิเศษ : พัก 4 ดาว / Disneyland เต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND SHOPPING (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม10-1224,99922,999
17-1924,999
พฤษภาคม
10-1224,99922,999
17-1924,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0924387
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท  มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  จัตุรัสเซนาโด้  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เดอะเวเนเชี่ยน  เกาะฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกง  โรงงานจิลเวลรี่  ร้านหยก
กิน : มื้อพิเศษ! ชาบู ชาบู
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG MACAO (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม1-4 (วันแรงงาน)26,99918,999
3-6 (วันฉัตรมงคล)26,99924,999
พฤษภาคม
1-4 (วันแรงงาน)26,99918,999
3-6 (วันฉัตรมงคล)26,99924,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824109
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  Avenue of Stars  มาเก๊า  วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG MACAU นองปิง เวเนเชี่ยน (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน8-11 / 15-18 / 22-2521,990
27-30 / 28-1 ก.ค. / 29-2 ก.ค.22,990
มิถุนายน
8-11 / 15-18 / 22-2521,990
27-30 / 28-1 ก.ค. / 29-2 ก.ค.22,990
กรกฎาคม5-8 / 6-9 / 11-14 / 12-15 / 13-1622,990
กรกฎาคม
5-8 / 6-9 / 11-14 / 12-15 / 13-1622,990
ตุลาคม13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
19-22 / 25-28 / 26-29 / 20-23 / 23-26 (วันปิยมหาราช)21,990
ตุลาคม
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
19-22 / 25-28 / 26-29 / 20-23 / 23-26 (วันปิยมหาราช)21,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824332
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  รีพลัส เบย์  วิคตอเรียพีค  Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (บริการรถรับ - ส่ง)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / Disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม1-4 / 29-1 มิ.ย.19,990
พฤษภาคม
1-4 / 29-1 มิ.ย.19,990
มิถุนายน1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)19,990
มิถุนายน
1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)19,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824173
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  รีพัลส์เบย์  วิคตอเรียพีค  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  Avenue of  Stars  A Symphony of Lights  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมบัตรเข้า)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง (บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG Disneyland ไหว้พระ (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,990
18-20 / 19-21 / 20-22 / 26-2821,990
ตุลาคม
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,990
18-20 / 19-21 / 20-22 / 26-2821,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824023
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  A Symphony Of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง) ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  รีพัลส์เบย์  วิคตอเรียพีค  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพลัสเบย์ (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม11-13 / 17-1920,990
24-26 / 31-2 มิ.ย.19,990
พฤษภาคม
11-13 / 17-1920,990
24-26 / 31-2 มิ.ย.19,990
มิถุนายน2-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
8-10 / 15-17 / 22-2419,990
มิถุนายน
2-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
8-10 / 15-17 / 22-2419,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823667
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : A Symphony of Lights  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมบัตรเข้าแล้ว มีรถรับ-ส่ง)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง (บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น)
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / Disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคมSold Out20,990
พฤษภาคม
Sold Out20,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824032
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เลต  ฮ่องกง  มาเก๊า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  ปารีเซียน  ลอนดอนเนอร์  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / บุฟเฟ่ต์ชาบู
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (HX) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม8-1221,990
15-1920,990
พฤษภาคม
8-1221,990
15-1920,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824045
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม11-13 / 25-27 / 31-2 มิ.ย.19,990
18-2018,990
พฤษภาคม
11-13 / 25-27 / 31-2 มิ.ย.19,990
18-2018,990
มิถุนายน1-3 (วันเฉลิมราชินี ร.10)19,990
7-9 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 29-1 ก.ค.18,990
มิถุนายน
1-3 (วันเฉลิมราชินี ร.10)19,990
7-9 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 29-1 ก.ค.18,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824180
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท 
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง (บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น)
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG สายมู ไหว้พระ นองปิง (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
มิถุนายน
1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
กรกฎาคม27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,990
กรกฎาคม
27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0924450
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ถนนซุปเปอร์สตาร์  SYMPHONY OF LIGHTS  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมรถรับ-ส่ง)  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวลรี่  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว 
กิน : มื้อพิเศษ! ชาบูชาบู / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนSold Out25,999
เมษายน
Sold Out25,999

** วันหยุด