fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924492
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย  สนามบินลาซ่าก้งก๋า (เที่ยวบินภายใน)  เมืองลาซา  พระราชวังโนร์บูลิงกา (พระราชวังฤดูร้อน)  พิพิธภัณฑ์ทิเบต  พระราชวังโปตาลา  วัดเซรา  วัดโจคัง  ตลาดบาเคอร์  ทะเลสาบยัมดรก  เมืองซิกัตเซ่  ธารน้ำแข็งคาโนลา   วัดจาสือหลุนปู้  เมืองลาซา เมืองคุนหมิง **รวมวีซ่าเข้าทิเบตแล้ว**
กิน : มื้อพิเศษ...เมนูชาบูทิเบต / เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / บินภายใน 2 ขา / แถมฟรีประกันสุขภาพ / สวมชุดพื้นเมือง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ TIBET คุนหมิง ลาซา ชิกัตเซ่ (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน6-1139,999
19-2440,999
กันยายน
6-1139,999
19-2440,999
ตุลาคม11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-25 (วันปิยมหาราช)43,999
ตุลาคม
11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-25 (วันปิยมหาราช)43,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824333
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พระราชวังโนร์พูลิงกา  พิพิธภัณฑ์ทิเบต  พระราชวังโปตาลา  วัดเซรา  วัดโจคัง  ถนนแปดเหลี่ยม  เมืองเกียนเซ  ทะเลสาบยัมดรก  ธารน้ำแข็งคอโรลา  เมืองชิกัตเซ่  อารามตาชีลุนโป **รวมค่าทิปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูชาบูทิเบต / เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / บินภายใน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน TIBET ลาซา เกียนเซ ชิกัตเซ่ (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน13-1843,990
กันยายน
13-1843,990
ตุลาคม9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 (วันปิยมหาราช)45,990
ตุลาคม
9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 (วันปิยมหาราช)45,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524457
ระยะเวลา : 7D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  หลินจือ  ชมวิวยอดเขาหนานเจียปาหว่า  จุดชมวิวทะเลป่าหลู่หลาง  อุทยานเขาเปิ่นยี่  ระเบียงกระจก  วัดลามะ  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ลาซา  พระราชวังโปตาลา  วัดโจคัง  ถนนแปดเหลี่ยม  ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว  ตำหนักนอร์บุหลินฆา  เฉิงตู  เมืองโบราณลั่วไต้ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ…สุกี้หม่าล่า / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ทิเบต ดินแดนสวรรค์บนหลังคาโลก หลินจือ ลาซา (CA) 7วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน14-2060,999
กันยายน
14-2060,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924203
ระยะเวลา : 7D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเฉิงตู  สนามบินลาซ่าก้งก๋า (เที่ยวบินภายใน)  เมืองลาซา  เขาเหย้าหวังซาน  พระราชวังโปตาลา  วัดเซรา  วัดโจคัง  ตลาดบาเคอร์  เมืองเจียนเซ่  ทะเลสาบยัมดรก  เมืองซิกัตเซ่  ธารน้ำแข็งคาโนลา  อารามเพลกอร์โชเด  วัดจาสือหลุนปู้  เมืองลาซา  พระราชวังโนร์บูลิงกา (พระราชวังฤดูร้อน)  พิพิธภัณฑ์ทิเบต  สนามบินลาซาก่งก๋า (เที่ยวบินภายใน)  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่  เมืองเฉิงตู  ถนนโบราณจินหลี่  ถนนไท่กู๋หลี่  วัดต้าฉือ  หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS  ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ **รวมวีซ่าเข้าทิเบตแล้ว (เนื่องจากทิเบตเป็นเขตปกครองพิเศษ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการยกเลิกวีซ่า)**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / บินภายใน 2 ครั้ง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ TIBET เฉิงตู ลาซา เจียนเซ่ ชิกัดเซ่ (8L) 7วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน2-8 / 9-15 / 16-2253,999
กันยายน
2-8 / 9-15 / 16-2253,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924218
ระยะเวลา : 7D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเฉิงตู  สนามบินซีหนิงเกาเบาเจีย (เที่ยวบินภายใน)  เมืองซีหนิง  อารามถ่าเอ๋อร์  ถนนคนเดินหลี่เหมิง  สถานีรถไฟซีหนิง  นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก เส้นทางชิงไห่-ทิเบต  สถานีรถไฟลาซา  เมืองลาซา  เขาเหย้าหวังซาน  พระราชวังโปตาลา  วัดเซรา  วัดโจคัง  ตลาดบาเคอร์  เมืองเจียนเซ่  ทะเลสาบยัมดรก  เมืองลาซา  พระราชวังโนร์พูลิงกา  สนามบินลาซาก้งก๋า (บินภายใน)  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่  เมืองเฉิงตู  ถนนโบราณจินหลี่  ถนนไท่กู๋หลี่  วัดต้าฉือ  หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS  ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ **รวมวีซ่าเข้าทิเบตแล้ว (เนื่องจากทิเบตเป็นเขตปกครองพิเศษ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการยกเลิกวีซ่า)**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / บินภายใน 2 ครั้ง / นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก ชิงไห่-ทิเบต + นอนบนรถไฟ 1 คืน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / แถมฟรี ประกันสุขภาพ

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ TIBET เฉิงตู ลาซา ซีหนิง (8L) 7วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-2059,999
ตุลาคม
14-2059,999