fbpx
พบ 31 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823319
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  นั่งรถสามล้อซิโคล่  พระราชวังดายโนย  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  ตลาดองบา  วัดเจดีย์เทียนมู่  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ล่องเรือกระด้ง  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต 
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พัก 4 ดาว + พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน15-18 (วันแรงงาน)21,99019,990
19-22 / 26-2914,990
21-24 / 22-2515,990
28-1 พ.ค. (วันแรงงาน)19,990
30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
เมษายน
15-18 (วันแรงงาน)21,99019,990
19-22 / 26-2914,990
21-24 / 22-2515,990
28-1 พ.ค. (วันแรงงาน)19,990
30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
พฤษภาคม10-13 / 17-20 / 31-3 มิ.ย.14,990
6-9 / 13-16 / 19-22 / 25-28 / 27-3015,990
พฤษภาคม
10-13 / 17-20 / 31-3 มิ.ย.14,990
6-9 / 13-16 / 19-22 / 25-28 / 27-3015,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823318
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  จัตุรัสแห่งดวงดาว  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต 
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ 2 มื้อ / พิเศษ ... หม้อไฟทะเลเดือด+กุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว / เมนูเฝอ เวียดนาม
พิเศษ : พัก 4 ดาว + พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (VN) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน14-17 (วันสงกรานต์)22,99019,990
เมษายน
14-17 (วันสงกรานต์)22,99019,990

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5423004
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกรชมดนตรีเว้  นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  สะพานมือสีทอง  นั่งรถรางชมอุโมงค์เก็บไวน์  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก  วัดหลินอึ๋ง  โบสถ์สีชมพู  ตลาดฮาน 
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูพิเศษ!!! หม้อไฟ SEAFOOD กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว!!! + ไวน์แดง DALAT
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / ที่พัก 4 ดาวทุกคืน / ใช้ lounge สายการบินที่สนามบินฟรี!

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM วิลิศมาหรา (PG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน25-2815,999
เมษายน
25-2815,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823311
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  เมืองซาปา  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  โบสถ์หิน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ด่านแดนเวียดนาม-จีน  เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  เจดีย์เสาเดียว
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง / เมนูเฝอเวียดนาม
พิเศษ : พักซาปา 2 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (VN) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน22-2514,990
29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
เมษายน
22-2514,990
29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
พฤษภาคม17-20 / 20-2314,990
พฤษภาคม
17-20 / 20-2314,990
มิถุนายน9-12 / 14-17 / 17-20 / 21-24 / 24-2713,990
1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,990
3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,990
มิถุนายน
9-12 / 14-17 / 17-20 / 21-24 / 24-2713,990
1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,990
3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,990
กรกฎาคม1-4 / 7-10 / 12-15 / 13-16 / 21-2413,990
26-29 (วันเฉลิม ร.10)17,990
28-31 / 30-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)18,990
กรกฎาคม
1-4 / 7-10 / 12-15 / 13-16 / 21-2413,990
26-29 (วันเฉลิม ร.10)17,990
28-31 / 30-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)18,990
สิงหาคม4-7 / 17-20 / 25-28 / 30-2 ก.ย. / 31-3 ก.ย.13,990
9-12 / 11-14 / 13-16 (วันแม่)16,990
สิงหาคม
4-7 / 17-20 / 25-28 / 30-2 ก.ย. / 31-3 ก.ย.13,990
9-12 / 11-14 / 13-16 (วันแม่)16,990
กันยายน20-2312,990
9-12 / 15-18 / 23-26 / 30-3 ต.ค.13,990
กันยายน
20-2312,990
9-12 / 15-18 / 23-26 / 30-3 ต.ค.13,990
ตุลาคม5-8 / 11-1414,990
15-1816,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 / 22-25 (วันปิยมหาราช)17,990
ตุลาคม
5-8 / 11-1414,990
15-1816,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 / 22-25 (วันปิยมหาราช)17,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5223498
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดองบา  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  ถ่ายรูปหน้าพระราชวังไดโน้ย  รถสามล้อซิโคล่  ร้านเยื่อไม้ไผ่  บานาฮิลล์  จตุรัสแห่งดวงดาว  สวนสนุก The Fantasy Park  โซนสวนดอกไม้  สะพานโกเด้นบริดจ์  นั่งรถไฟโบราณ  อุโมงค์เก็บไวน์  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  วัดลินห์อึ๋ง  ตลาดฮาน
กิน : อาหารบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล์
พิเศษ : พัก 4 ดาวระดับท้องถิ่น + พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ สุดชิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน3-6 / 4-714,88811,888
5-8 (วันจักรี)16,88813,888
7-1016,88815,888
8-11 / 9-12 / 27-30 / 28-1 พ.ค. / 29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)16,888
10-13 (วันสงกรานต์)19,88818,888
14-17 (วันสงกรานต์)21,888
15-18 (วันสงกรานต์)19,888
16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 23-26 / 25-28 / 30-3 พ.ค.13,888
20-23 / 21-2414,888
เมษายน
3-6 / 4-714,88811,888
5-8 (วันจักรี)16,88813,888
7-1016,88815,888
8-11 / 9-12 / 27-30 / 28-1 พ.ค. / 29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)16,888
10-13 (วันสงกรานต์)19,88818,888
14-17 (วันสงกรานต์)21,888
15-18 (วันสงกรานต์)19,888
16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 23-26 / 25-28 / 30-3 พ.ค.13,888
20-23 / 21-2414,888
พฤษภาคม3-6 / 5-8 (วันฉัตรมงคล)16,888
1-4 / 2-5 / 7-10 / 10-13 / 14-17 / 16-19 / 17-20 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31 / 29-1 มิ.ย. / 30-2 มิ.ย. / 31-3 มิ.ย.14,888
11-14 / 12-15 / 13-16 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 25-28 / 26-29 / 27-3015,888
พฤษภาคม
3-6 / 5-8 (วันฉัตรมงคล)16,888
1-4 / 2-5 / 7-10 / 10-13 / 14-17 / 16-19 / 17-20 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31 / 29-1 มิ.ย. / 30-2 มิ.ย. / 31-3 มิ.ย.14,888
11-14 / 12-15 / 13-16 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 25-28 / 26-29 / 27-3015,888
มิถุนายน3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,888
8-11 / 9-12 / 10-13 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 29-2 ก.ค. / 30-3 ก.ค.15,888
มิถุนายน
3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,888
8-11 / 9-12 / 10-13 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 29-2 ก.ค. / 30-3 ก.ค.15,888

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422249
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา  Moana Café  ถนนคนเดินซาปา  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  เมืองลาวไก  ตลาดก๊กเลี๊ยว  เมืองฮานอย  ร้าน OTOP  ทะเลสาบตะวันตก  เจดีย์เฉินก๊วก  สุสานลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว โบสถ์ใหญ่ฮานอย  วัดตามจุ๊ก ทะเลสาบคืนดาบ  ถนน 36 สาย
กิน : เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT / เฝอเวียดนาม
พิเศษ : บินเช้า กลับค่ำ เที่ยวคุ้ม / Free wifi on bus

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETHAM HANOI SAPA TAMCHUC เที่ยวคุ้มเกินปุยมุ้ย (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-15 (วันสงกรานต์)22,999
15-18 (วันสงกรานต์)16,999
เมษายน
12-15 (วันสงกรานต์)22,999
15-18 (วันสงกรานต์)16,999
พฤษภาคม6-9 / 20-23 / 27-3016,999
พฤษภาคม
6-9 / 20-23 / 27-3016,999
มิถุนายน3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,999
22-2516,999
มิถุนายน
3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,999
22-2516,999
กรกฎาคม7-10 / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)16,999
กรกฎาคม
7-10 / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)16,999
สิงหาคม2-5 / 5-8 / 17-2016,999
12-15 (วันแม่)18,999
สิงหาคม
2-5 / 5-8 / 17-2016,999
12-15 (วันแม่)18,999
กันยายน16-19 / 29-2 ต.ค.16,999
กันยายน
16-19 / 29-2 ต.ค.16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5423375
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  APEC PARK  VINCOM CENTER SHOPPING MALL  หาด MY KHE  วัดหลิ๋นอึ๋ง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  ล่องเรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านโบราณ  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน   โบสถ์สีชมพู  ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / พิเศษ!!! หม้อไฟ SEAFOOD + กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน + พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ตัวแม๊ บินเช้า กลับค่ำ (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-14 (วันสงกรานต์)21,999
เมษายน
12-14 (วันสงกรานต์)21,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823301
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  เจดีย์เฉินก๊วก  โบสถ์ใหญ่ฮานอย  เมืองซาปา  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  โบสถ์หิน  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต น้ำตกสีเงิน  ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย  สุสานโฮจิมินห์ 
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (VN) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน14-18 (วันสงกรานต์)20,99016,990
15-19 (วันสงกรานต์)19,99016,990
20-24 / 22-2615,990
เมษายน
14-18 (วันสงกรานต์)20,99016,990
15-19 (วันสงกรานต์)19,99016,990
20-24 / 22-2615,990
พฤษภาคม6-10 / 11-15 / 13-17 / 20-2415,990
พฤษภาคม
6-10 / 11-15 / 13-17 / 20-2415,990
มิถุนายน7-11 / 9-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 / 29-3 ก.ค.14,990
1-5 / 2-6 / 3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990
มิถุนายน
7-11 / 9-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 / 29-3 ก.ค.14,990
1-5 / 2-6 / 3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990
กรกฎาคม1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-2614,990
30-3 ส.ค.17,990
27-31 / 28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)18,990
กรกฎาคม
1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-2614,990
30-3 ส.ค.17,990
27-31 / 28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)18,990
สิงหาคม2-6 / 4-814,990
1-517,990
สิงหาคม
2-6 / 4-814,990
1-517,990
กันยายน2-6 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 21-25 / 23-27 / 28-2 ต.ค. / 30-4 ต.ค.16,990
กันยายน
2-6 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 21-25 / 23-27 / 28-2 ต.ค. / 30-4 ต.ค.16,990
ตุลาคม5-9 / 7-1115,990
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)18,990
15-1917,990
ตุลาคม
5-9 / 7-1115,990
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)18,990
15-1917,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823297
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา  โบสถ์หิน  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  เมืองฮานอย  ชมทะเลสาบคืนดาบ  วัดหง็อกเซิน  ถนน 36 สาย  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ+ไวน์แดง
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (WE) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน11-14 (วันสงกรานต์) / 28-1 พ.ค. / 29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)19,990
14-17 (วันสงกรานต์)22,99017,990
15-18 (วันสงกรานต์)20,99016,990
21-24 17,990
30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)18,990
เมษายน
11-14 (วันสงกรานต์) / 28-1 พ.ค. / 29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)19,990
14-17 (วันสงกรานต์)22,99017,990
15-18 (วันสงกรานต์)20,99016,990
21-24 17,990
30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)18,990
พฤษภาคม4-7 (วันฉัตรมงคล)19,990
5-8 (วันฉัตรมงคล)18,990
11-14 / 18-21 / 25-2816,990
พฤษภาคม
4-7 (วันฉัตรมงคล)19,990
5-8 (วันฉัตรมงคล)18,990
11-14 / 18-21 / 25-2816,990
มิถุนายน2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990
มิถุนายน
2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0923273
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ สะพานสีทอง  Fantasy Park หมู่บ้านฝรั่งเศส เมืองเว้ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เจดีย์เทียนมู่ ตลาดดองบา  ล่องเรือแม่น้ำหอม พระราชวังเว้ นั่งสามล้อซิโคล่ เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน  
ช้อป : ตลาดดองบา  ตลาดฮาน  
กิน : เมนูบุฟเฟต์บนบานาฮิลส์ +Premium Seafood Hotpot Boatget
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์1 คืน (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม4-7 (วันฉัตรมงคล)17,999
11-14 (วันพืชมงคล)16,999
26-2915,999
พฤษภาคม
4-7 (วันฉัตรมงคล)17,999
11-14 (วันพืชมงคล)16,999
26-2915,999
มิถุนายน3-6 (วันวิสาขบูชา)17,999
10-13/ 22-2515,999
มิถุนายน
3-6 (วันวิสาขบูชา)17,999
10-13/ 22-2515,999
กรกฎาคม1-4 / 14-1715,999
27-30 (วันเฉลิม ร.10)17,999
กรกฎาคม
1-4 / 14-1715,999
27-30 (วันเฉลิม ร.10)17,999
สิงหาคม1-4 (วันอาสาฬบูชา) / 3-6 / 18-2115,999
12-15 (วันแม่)17,999
สิงหาคม
1-4 (วันอาสาฬบูชา) / 3-6 / 18-2115,999
12-15 (วันแม่)17,999
กันยายน20-2314,999
27-3015,999
กันยายน
20-2314,999
27-3015,999
ตุลาคม7-1016,999
13-16 (วันสวรรคต ร.9) / 19-2217,999
ตุลาคม
7-1016,999
13-16 (วันสวรรคต ร.9) / 19-2217,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823424
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองฮานอย ร้าน OTOP   เมืองฮาลอง  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง  ถ้ำนางฟ้า  นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK  สวนญี่ปุ่น  นั่งรถราง  ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL  HALONG NIGHT MARKET  เมืองฮานอย  ร้าน OTOP  วัดเฉินก๊วก  ทะเลสาบตะวันตก  สุสานโฮจิมินทร์  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  ทะเลสาบคืนดาบ
กิน : พิเศษ!!! เฝอเวียดนามอันลือชื่อ / ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ : บินเช้ากลับดึก เที่ยวคุ้ม

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย ฟานซิปัน ฮาลอง ปังไม่หยุด บินเช้ากลับดึก (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน4-7 (วันจักรี) / 9-12 / 23-2616,999
11-14 (วันสงกรานต์)17,999
เมษายน
4-7 (วันจักรี) / 9-12 / 23-2616,999
11-14 (วันสงกรานต์)17,999
พฤษภาคม7-10 / 12-15 / 25-2816,999
พฤษภาคม
7-10 / 12-15 / 25-2816,999
มิถุนายน9-12 / 30-3 ก.ค.16,999
มิถุนายน
9-12 / 30-3 ก.ค.16,999
กรกฎาคม15-1816,999
27-30 (วันเฉลิม ร.10)19,999
กรกฎาคม
15-1816,999
27-30 (วันเฉลิม ร.10)19,999
สิงหาคม9-12 / 18-21 / 26-2916,999
10-13 (วันแม่)17,999
สิงหาคม
9-12 / 18-21 / 26-2916,999
10-13 (วันแม่)17,999
กันยายน13-16 / 30-3 ต.ค.16,999
กันยายน
13-16 / 30-3 ต.ค.16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0923247
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลาวไก  ซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต   โบสถ์หินซาปา  ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต  ซาปา  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  Moana Sapa  ฮานอย  ร้านเยื่อไผ่  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกซิน  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย   ฮานอย  นิงห์บิงห์  ล่องเรือตามก๊ก  ฮาลอง  Night Market  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง  ถ้ำนางฟ้า
กิน : เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด / ทานอาหารบนเรือ
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน (VZ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-17 (วันสงกรานต์)22,999
เมษายน
13-17 (วันสงกรานต์)22,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5423377
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  นั่งสามล้อชมพระราชวัง  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  สะพานมือสีทอง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านโบราณ  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก   วัดหลินอึ๋ง  ร้าน OTOP  โบสถ์สีชมพู  ตลาดฮาน 
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / พิเศษ!!! หม้อไฟ SEAFOOD + กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว!!!
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน + พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ใจฟูววว บินเช้า กลับค่ำ (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน21-24 / 22-25 / 23-26 / 27-3015,999
เมษายน
21-24 / 22-25 / 23-26 / 27-3015,999
พฤษภาคม3-6 (วันฉัตรมงคล)16,999
7-10 / 14-17 / 24-2714,999
10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 17-20 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 25-28 / 27-30 / 28-31 / 31-3 มิ.ย.15,999
พฤษภาคม
3-6 (วันฉัตรมงคล)16,999
7-10 / 14-17 / 24-2714,999
10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 17-20 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 25-28 / 27-30 / 28-31 / 31-3 มิ.ย.15,999
มิถุนายน1-4 / 7-10 / 8-11 / 10-13 / 23-26 / 24-27 / 28-1 ก.ค. / 30-3 ก.ค.15,999
มิถุนายน
1-4 / 7-10 / 8-11 / 10-13 / 23-26 / 24-27 / 28-1 ก.ค. / 30-3 ก.ค.15,999
กรกฎาคม1-4 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 / 29-1 ส.ค. / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)15,999
กรกฎาคม
1-4 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 / 29-1 ส.ค. / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)15,999
สิงหาคม3-6 / 4-7 / 9-12 / 17-20 / 18-21 / 25-28 / 26-29 / 31-3 ก.ย.15,999
10-13 (วันแม่)16,999
11-14 (วันแม่)17,999
สิงหาคม
3-6 / 4-7 / 9-12 / 17-20 / 18-21 / 25-28 / 26-29 / 31-3 ก.ย.15,999
10-13 (วันแม่)16,999
11-14 (วันแม่)17,999
กันยายน6-9 / 13-16 / 27-3014,999
2-5 / 7-10 / 9-12 / 14-17 / 16-19 / 21-24 / 23-26 / 28-1 ต.ค. / 30-3 ต.ค.15,999
กันยายน
6-9 / 13-16 / 27-3014,999
2-5 / 7-10 / 9-12 / 14-17 / 16-19 / 21-24 / 23-26 / 28-1 ต.ค. / 30-3 ต.ค.15,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0923248
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลาวไก  ซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต   โบสถ์หินซาปา  ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต   ซาปา  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  Moana Sapa  ฮานอย  ร้านเยื่อไผ่  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกเซิน  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  ฮานาม  จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”  ฮาลอง  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง  ถ้ำนางฟ้า
กิน : เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด / ทานอาหารบนเรือ
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก (VZ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-17 (วันสงกรานต์)23,999
เมษายน
13-17 (วันสงกรานต์)23,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922229
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงฮานอย  หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat  ตลาดซาปา  ซาปา  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก  Moana Sapa  น้ำตกสีเงิน  สะพานแก้วมังกรเมฆ   ฮานอย  จัตุรัสบาดิ่ญ  โบสถ์ฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหง๊อกเซิน  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  ฮานาม  จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”
กิน : เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด / SEN BUFFET
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาวทุกคืน / บินเช้า กลับดึก เที่ยวคุ้ม / Landmark แห่งใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้วมังกรเมฆ

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน28-1 พ.ค. (วันแรงงาน)20,999
เมษายน
28-1 พ.ค. (วันแรงงาน)20,999
พฤษภาคม5-8 / 26-2917,999
พฤษภาคม
5-8 / 26-2917,999
มิถุนายน23-2618,999
มิถุนายน
23-2618,999
กรกฎาคม7-1017,998
28-31 (วันเฉลิม ร.10)20,999
กรกฎาคม
7-1017,998
28-31 (วันเฉลิม ร.10)20,999
สิงหาคม11-14 (วันแม่)21,999
สิงหาคม
11-14 (วันแม่)21,999
กันยายน8-1118,999
กันยายน
8-1118,999
ตุลาคม6-918,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999
ตุลาคม
6-918,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823420
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ล่องเรือกระด้ง  เมืองดานัง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ซานตา มาริน่า
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ / หม้อไฟทะเลเดือด+กุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว + พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม6-9 / 13-16 / 18-21 / 20-23 / 26-2915,990
พฤษภาคม
6-9 / 13-16 / 18-21 / 20-23 / 26-2915,990
มิถุนายน9-12 / 17-20 / 23-2615,990
มิถุนายน
9-12 / 17-20 / 23-2615,990
กรกฎาคม7-10 / 13-1 / 20-2315,990
กรกฎาคม
7-10 / 13-1 / 20-2315,990
สิงหาคม3-613,990
17-20 / 26-2915,990
สิงหาคม
3-613,990
17-20 / 26-2915,990
กันยายน1-414,990
9-12 / 16-19 / 23-26 / 30-3 ส.ค.15,990
กันยายน
1-414,990
9-12 / 16-19 / 23-26 / 30-3 ส.ค.15,990
ตุลาคม6-916,990
14-17 / 19-2217,990
21-24 (วันปิยมหาราช)19,990
ตุลาคม
6-916,990
14-17 / 19-2217,990
21-24 (วันปิยมหาราช)19,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922226
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ร้านหินอ่อน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน เมืองเว้ เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้ นั่งสามล้อซิโคล่  ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ร้านไข่มุก บาน่าฮิลล์ เมืองดานัง สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง  ตลาดฮาน ร้านเยื่อไผ่
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน16-1916,99914,999
20-2315,999
30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)16,999
เมษายน
16-1916,99914,999
20-2315,999
30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)16,999
พฤษภาคม3-6 (วันฉัตรมงคล) / 5-817,999
17-2015,999
พฤษภาคม
3-6 (วันฉัตรมงคล) / 5-817,999
17-2015,999
มิถุนายน4-7 (วันวิสาขบูชา)17,999
14-17 / 21-2415,999
มิถุนายน
4-7 (วันวิสาขบูชา)17,999
14-17 / 21-2415,999
กรกฎาคม9-12 / 19-22 / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)15,999
กรกฎาคม
9-12 / 19-22 / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)15,999
สิงหาคม2-5 / 16-19 / 23-26 / 9-12 (วันแม่)15,999
30-216,999
สิงหาคม
2-5 / 16-19 / 23-26 / 9-12 (วันแม่)15,999
30-216,999
กันยายน6-9 / 13-16 / 20-2315,999
กันยายน
6-9 / 13-16 / 20-2315,999
ตุลาคม4-716,999
11-14 / 12-15 (วันศวรรคต ร.9)18,999
18-2117,999
22-25 (วันปิยมหาราช)15,999
ตุลาคม
4-716,999
11-14 / 12-15 (วันศวรรคต ร.9)18,999
18-2117,999
22-25 (วันปิยมหาราช)15,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5423376
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง   สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  APEC PARK  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านโบราณ  วัดหลินอึ๋ง  MARINA CAFÉ  ร้าน OTOP  โบสถ์สีชมพู  ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / พิเศษ!!! หม้อไฟ SEAFOOD กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว + ไวน์แดง DALAT!!!
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน + พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM แบบใหม่ แบบสับ บินเช้า กลับค่ำ (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-12 / 11-13 (วันสงกรานต์) / 27-2916,999
19-21 / 20-22 / 22-24 / 23-25 / 25-2714,999
เมษายน
10-12 / 11-13 (วันสงกรานต์) / 27-2916,999
19-21 / 20-22 / 22-24 / 23-25 / 25-2714,999
พฤษภาคม4-6 (วันฉัตรมงคล)17,999
7-9 / 28-3013,999
12-14 / 20-2214,999
พฤษภาคม
4-6 (วันฉัตรมงคล)17,999
7-9 / 28-3013,999
12-14 / 20-2214,999
มิถุนายน9-11 / 10-12 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ก.ค.14,999
มิถุนายน
9-11 / 10-12 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ก.ค.14,999
กรกฎาคม1-3 / 7-9 / 8-11 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-2414,999
27-29 (วันเฉลิม ร.10)15,999
กรกฎาคม
1-3 / 7-9 / 8-11 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-2414,999
27-29 (วันเฉลิม ร.10)15,999
สิงหาคม4-6 / 5-7 / 13-15 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-2814,999
27-2913,999
สิงหาคม
4-6 / 5-7 / 13-15 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-2814,999
27-2913,999
กันยายน10-12 / 17-19 / 24-2613,999
9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ต.ค.14,999
กันยายน
10-12 / 17-19 / 24-2613,999
9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ต.ค.14,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0923001
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้ นั่งสามล้อซิโคล่ ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำหอม พระราชวังอันดินห์ Incense Village นั่ง Cable Car สู่บานาฮิลล์ วัดลินห์อึ๋ง คาเฟ่ Son Tra Marina หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน  ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ / เมนูกุ้งมังกร
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / Free wifi on bus

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (PG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน27-3017,999
เมษายน
27-3017,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823300
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ซาปา  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหง็อกเซิน  ถนน 36 สาย
กิน : พิเศษเมนู หม้อไฟ+ไวน์แดง
พิเศษ : พัก 4 ดาวที่ซาปา 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (WE) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน14-16 / 15-17 (วันสงกรานต์)19,99015,990
21-23 / 28-3015,990
29-1 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
เมษายน
14-16 / 15-17 (วันสงกรานต์)19,99015,990
21-23 / 28-3015,990
29-1 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
พฤษภาคม4-6 / 5-7 (วันฉัตรมงคล)16,990
6-815,990
13-15 / 20-22 / 27-2914,990
พฤษภาคม
4-6 / 5-7 (วันฉัตรมงคล)16,990
6-815,990
13-15 / 20-22 / 27-2914,990
มิถุนายน10-12 / 17-19 / 24-2613,990
4-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)15,990
3-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,990
มิถุนายน
10-12 / 17-19 / 24-2613,990
4-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)15,990
3-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823317
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ล่องเรือกระด้ง  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พัก 4 ดาว + พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-15 / 14-16 / 15-17 (วันสงกรานต์)19,99018,990
30-2 พ.ค. (วันแรงงงาน)14,990
เมษายน
13-15 / 14-16 / 15-17 (วันสงกรานต์)19,99018,990
30-2 พ.ค. (วันแรงงงาน)14,990
พฤษภาคม17-1912,990
1-3 / 2-4 / 6-8 / 26-2813,990
พฤษภาคม
17-1912,990
1-3 / 2-4 / 6-8 / 26-2813,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5423378
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  นั่งสามล้อชมพระราชวัง  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้   วัดเทียนมู่  ร้าน OTOP  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส   ร้าน OTOP  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรักดานัง  วัดหลินอึ๋ง  ตลาดฮาน  APEC PARK
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูพิเศษ!!! หม้อไฟ SEAFOOD
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน + พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM คุ้มแบบตะโกน บินสายกลับบ่าย (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน15-18 (วันสงกรานต์)19,999
เมษายน
15-18 (วันสงกรานต์)19,999
พฤษภาคม3-6 (วันฉัตรมงคล) / 6-9 / 10-13 / 17-20 / 24-2715,999
พฤษภาคม
3-6 (วันฉัตรมงคล) / 6-9 / 10-13 / 17-20 / 24-2715,999
มิถุนายน3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 7-10 / 14-17 / 16-19 / 28-1 ก.ค. / 30-3 ก.ค.15,999
มิถุนายน
3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 7-10 / 14-17 / 16-19 / 28-1 ก.ค. / 30-3 ก.ค.15,999
กรกฎาคม5-8 / 6-9 / 12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-23 / 29-1 ส.ค. / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)15,999
28-31 (วันเฉลิม ร.10)18,999
กรกฎาคม
5-8 / 6-9 / 12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-23 / 29-1 ส.ค. / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)15,999
28-31 (วันเฉลิม ร.10)18,999
สิงหาคม2-5 / 9-12 / 23-26 / 25-28 / 30-2 ก.ย.15,999
12-15 (วันแม่)17,999
สิงหาคม
2-5 / 9-12 / 23-26 / 25-28 / 30-2 ก.ย.15,999
12-15 (วันแม่)17,999
กันยายน6-9 / 7-10 / 13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-3015,999
กันยายน
6-9 / 7-10 / 13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-3015,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922307
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง เวียดนาม นั่ง Cable Car สู่บานาฮิลล์  สะพานมือ สวนสนุก The Fantasy Park Apec Park สะพานมังกร ร้านหินอ่อน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน วัดลินห์อึ๋ง Café Son Tra Marina ตลาดฮาน
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : เมนูกุ้งมังกร

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน Ba Na Hills (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน28-1 (วันแรงงาน)14,99913,999
เมษายน
28-1 (วันแรงงาน)14,99913,999
พฤษภาคม11-1411,999
25-2813,999
พฤษภาคม
11-1411,999
25-2813,999
มิถุนายน2-5 (วันเฉลิมราชินี)15,999
15-18 / 29-2 ก.ค.12,999
มิถุนายน
2-5 (วันเฉลิมราชินี)15,999
15-18 / 29-2 ก.ค.12,999
กรกฎาคม13-1612,999
27-30 (วันเฉลิม ร.10)14,998
กรกฎาคม
13-1612,999
27-30 (วันเฉลิม ร.10)14,998
สิงหาคม3-6 / 24-2713,999
11-14 (วันแม่)14,999
สิงหาคม
3-6 / 24-2713,999
11-14 (วันแม่)14,999
กันยายน7-10 / 21-2413,999
กันยายน
7-10 / 21-2413,999
ตุลาคม5-813,999
13-16 (วันศวรรคต ร.9)15,999
20-23 (วันปิยมหาราช)16,999
ตุลาคม
5-813,999
13-16 (วันศวรรคต ร.9)15,999
20-23 (วันปิยมหาราช)16,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823391
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ล่องเรือกระด้ง  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน + พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน22-2414,990
29-1 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
เมษายน
22-2414,990
29-1 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
มิถุนายน3-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,990
9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-1 มิ.ย.14,990
มิถุนายน
3-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,990
9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-1 มิ.ย.14,990
กรกฎาคม7-9 / 14-16 / 21-2313,990
28-30 (วันเฉลิม ร.10)16,990
31-2 ส.ค.12,990
กรกฎาคม
7-9 / 14-16 / 21-2313,990
28-30 (วันเฉลิม ร.10)16,990
31-2 ส.ค.12,990
สิงหาคม4-6 / 18-20 / 25-2713,990
12-14 (วันแม่)16,990
สิงหาคม
4-6 / 18-20 / 25-2713,990
12-14 (วันแม่)16,990
กันยายน1-3 / 2-4 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 23-25 / 29-1 ต.ค. / 30-2 ต.ค.14,990
กันยายน
1-3 / 2-4 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 23-25 / 29-1 ต.ค. / 30-2 ต.ค.14,990
ตุลาคม6-814,990
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)16,990
22-24 (วันปิยมหาราช)15,990
ตุลาคม
6-814,990
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)16,990
22-24 (วันปิยมหาราช)15,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823299
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  เมืองฮาลอง  ฮาลองไนท์มาร์เก็ต  ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์  เกาะไก่ชน  ถ้ำนางฟ้า  เมืองซาปา  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  โบสถ์หิน  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่
กิน : บนเรือเมนู ... ซีฟู๊ด / พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ+ไวน์แดง
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน / พักซาปา 2 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (WE) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-17 (วันสงกรานต์)23,990
14-18 (วันสงกรานต์)22,990
30-4 พ.ค. (วันแรงงาน)21,990
เมษายน
13-17 (วันสงกรานต์)23,990
14-18 (วันสงกรานต์)22,990
30-4 พ.ค. (วันแรงงาน)21,990
พฤษภาคม3-7 (วันฉัตรมงคล)21,990
พฤษภาคม
3-7 (วันฉัตรมงคล)21,990
มิถุนายน1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)20,990
มิถุนายน
1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)20,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823390
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  นั่งรถสามล้อซิโคล่  พระราชวังดายโนย  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  ตลาดองบา  วัดเจดีย์เทียนมู่  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ล่องเรือกระด้ง  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ / เมนูหม้อไฟทะเลเดือด + กุ้งมังกร
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน + พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน2-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990
8-11 / 15-18 / 22-2515,990
มิถุนายน
2-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990
8-11 / 15-18 / 22-2515,990
กรกฎาคม6-9 / 14-17 / 20-23 / 26-29 / 31-3 ส.ค.15,990
28-31 (วันเฉลิม ร.10)18,990
กรกฎาคม
6-9 / 14-17 / 20-23 / 26-29 / 31-3 ส.ค.15,990
28-31 (วันเฉลิม ร.10)18,990
สิงหาคม1-4 / 23-2614,990
17-20 / 24-2715,990
11-14 (วันแม่)17,990
สิงหาคม
1-4 / 23-2614,990
17-20 / 24-2715,990
11-14 (วันแม่)17,990
กันยายน7-10 / 8-11 / 15-18 / 16-19 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 28-1 ต.ค. / 29-2 ต.ค.15,990
กันยายน
7-10 / 8-11 / 15-18 / 16-19 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 28-1 ต.ค. / 29-2 ต.ค.15,990
ตุลาคม23-26 (วันปิยมหาราช) / 25-2815,990
7-10 / 22-25 (วันปิยมหาราช)16,990
19-22 (วันปิยมหาราช)17,990
ตุลาคม
23-26 (วันปิยมหาราช) / 25-2815,990
7-10 / 22-25 (วันปิยมหาราช)16,990
19-22 (วันปิยมหาราช)17,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2823298
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮหว่าบิ่ญ  เมืองมกโจว  ไร่ชารูปหัวใจ  มกโจว  สะพานกระจก  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  เมืองซาปา  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  โบสถ์หิน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ+ไวน์แดง
พิเศษ : พัก 4 ดาว 3 คืน / พักซาปา 2 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (WE) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน14-18 (วันสงกรานต์)23,990
30-4 พ.ค. (วันแรงงาน)22,990
เมษายน
14-18 (วันสงกรานต์)23,990
30-4 พ.ค. (วันแรงงาน)22,990
พฤษภาคม1-5 / 3-7 (วันแรงงาน วันฉัตรมงคล)22,990
พฤษภาคม
1-5 / 3-7 (วันแรงงาน วันฉัตรมงคล)22,990
มิถุนายน1-5 / 3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
มิถุนายน
1-5 / 3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0923249
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลาวไก  ซาปา  โบสถ์หินซาปา ทะเลสาบซาปา  ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  Moana Sapa  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต  ฮานอย  ร้านเยื่อไผ่  จัตุรัสบาดิ่ญ  โบสถ์ฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกซิน  ถนน 36 สาย  นิงห์บิงห์  ล่องเรือตามก๊ก
กิน : เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม3-6 (วันฉัตรมงคล)17,999
19-2216,999
พฤษภาคม
3-6 (วันฉัตรมงคล)17,999
19-2216,999
มิถุนายน2-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,999
16-19 / 30-3 ก.ค.16,999
มิถุนายน
2-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,999
16-19 / 30-3 ก.ค.16,999
กรกฎาคม14-17 / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)16,999
กรกฎาคม
14-17 / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)16,999
สิงหาคม4-7 / 18-2116,999
สิงหาคม
4-7 / 18-2116,999
กันยายน1-417,999
15-1816,999
กันยายน
1-417,999
15-1816,999
ตุลาคม11-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,999
20-23 (วันปิยมหาราช)21,999
ตุลาคม
11-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,999
20-23 (วันปิยมหาราช)21,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822498
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหล่าวกาย  เมืองซาปา  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  โบสถ์หิน  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ด่านแดนเวียดนาม-จีน  เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย  สุสานโฮจิมินห์ 
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย หล่าวกาย ซาปา ฟานซิปัน (VN) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม(ปิดทุกกรุ๊ป)13,990
มีนาคม
(ปิดทุกกรุ๊ป)13,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5423006
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  APEC PARK  หาด MY KHE   วัดหลิ๋นอึ๋ง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  ล่องเรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านโบราณ  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  โบสถ์สีชมพู  ตลาดฮาน 
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / พิเศษ!!! หม้อไฟ SEAFOOD กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว + ไวน์แดง DALAT!!!
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาวทุกคืน / บินเช้ากลับเย็น เที่ยวคุ้ม

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM จึ้งมากแม่ บินเช้า กลับเย็น (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม(เต็มทุกกรุ๊ป)13,999
มีนาคม
(เต็มทุกกรุ๊ป)13,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5423005
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เว้ ร้านเยื่อไผ่  วันเทียนมู่  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  นั่งสามล้อชมพระราชวัง  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  APEC PARK  VINCOM PLAZA  หาด MY KHE  วัดหลิ๋นอึ๋ง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  ล่องเรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านโบราณ  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  โบสถ์สีชมพู  ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / พิเศษ!!! หม้อไฟ SEAFOOD กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว + ไวน์แดง DALAT!!!
พิเศษ : พักบนนบานาฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาวทุกคืน / บินเช้ากลับเย็น เที่ยวคุ้ม

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM คิมิโนโต๊ะ (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็มทุกกรุ๊ป14,999
มีนาคม
เต็มทุกกรุ๊ป14,999