fbpx
พบ 37 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822271
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  เมืองเว้  ร้านหินอ่อน  พระราชวังดายโนย  ร้านเยื่อไผ่  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  ตลาดองบา  วัดเจดีย์เทียนมู่  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ล่องเรือกระด้ง  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : เมนูกุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว / เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / ที่พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม20-2313,990
สิงหาคม
20-2313,990
กันยายน3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-2713,990
กันยายน
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-2713,990
ตุลาคม1-4 / 9-12 / 16-1913,990
23-26 (วันปิยมหาราช)14,990
22-25 (วันปิยมหาราช)15,990
ตุลาคม
1-4 / 9-12 / 16-1913,990
23-26 (วันปิยมหาราช)14,990
22-25 (วันปิยมหาราช)15,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822289
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  เมืองดานัง  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือสีทอง  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก 
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ / เมนูกุ้งมังกร
พิเศษ : เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม19-21 / 26-2811,990
สิงหาคม
19-21 / 26-2811,990
กันยายน23-259,990
2-4 / 9-11 / 16-18 / 30-2 ต.ค.11,990
กันยายน
23-259,990
2-4 / 9-11 / 16-18 / 30-2 ต.ค.11,990
ตุลาคม9-11 / 16-1810,990
7-9 / 8-1011,990
14-16 / 15-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 / 23-25 (วันปิยมหาราช)12,990
22-24 (วันปิยมหาราช)13,990
ตุลาคม
9-11 / 16-1810,990
7-9 / 8-1011,990
14-16 / 15-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 / 23-25 (วันปิยมหาราช)12,990
22-24 (วันปิยมหาราช)13,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822298
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  เมืองเว้  พระราชวังดายโนย  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  ตลาดองบา  วัดเจดีย์เทียนมู่  ร้านเยื่อไผ่  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต  เมืองโบราณฮอยอัน  ร้านหินอ่อน  สะพานญี่ปุ่น  ล่องเรือกระด้ง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก 
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม26-2913,990
สิงหาคม
26-2913,990
กันยายน2-5 / 3-6 / 9-12 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 23-26 / 24-27 / 30-3 ต.ค.13,990
กันยายน
2-5 / 3-6 / 9-12 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 23-26 / 24-27 / 30-3 ต.ค.13,990
ตุลาคม9-1212,990
16-19 / 24-2713,990
6-9 / 7-10 / 8-1114,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 (วันปิยมหาราช)15,990
ตุลาคม
9-1212,990
16-19 / 24-2713,990
6-9 / 7-10 / 8-1114,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 (วันปิยมหาราช)15,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922226
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง ร้านหินอ่อน  หมู่บ้านกั๊มทาน  นั่งเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  วัดจีน  บ้านโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  เมืองเว้  เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม  สุสานกษัตริย์ไคดิงห์  ร้านไข่มุก  นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์  สะพานสีทอง  สวนสนุก Fantasy Park  สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส  บาน่าฮิลล์  เมืองดานัง  สะพานมังกร  วัดลินห์อึ๋ง  ตลาดฮาน  ร้านไม้ไผ่
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม18-21 / 26-2914,999
สิงหาคม
18-21 / 26-2914,999
กันยายน4-7 / 22-2513,999
8-11 / 9-12 / 17-20 / 30-3 ต.ค.14,999
กันยายน
4-7 / 22-2513,999
8-11 / 9-12 / 17-20 / 30-3 ต.ค.14,999
ตุลาคม2-5 / 16-19 / 24-2713,999
1-4 / 26-29 / 10-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)14,999
14-17 / 15-18 / 23-26 (วันปิยมหาราช)15,999
ตุลาคม
2-5 / 16-19 / 24-2713,999
1-4 / 26-29 / 10-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)14,999
14-17 / 15-18 / 23-26 (วันปิยมหาราช)15,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822178
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ร้านเยื่อไผ่  ล่องเรือกระด้ง  ร้านหินอ่อน  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต  บานา ฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  อิสระท่านเพลิดเพลินยนยอดเขาบาน่าฮิลส์  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม25-2813,990
สิงหาคม
25-2813,990
กันยายน1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 / 29-2 ต.ค.13,990
กันยายน
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 / 29-2 ต.ค.13,990
ตุลาคม6-913,990
27-3014,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)15,990
ตุลาคม
6-913,990
27-3014,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)15,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422225
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  นั่งสามล้อชมพระราชวัง  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  วัดเทียนมู่  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  นั่งรถราง ALPINE COASTER  วัดหลินอึ๋ง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ร้าน OTOP  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านโบราณ  ล่องเรือกระด้ง  ตลาดฮาน
กิน : มื้อพิเศษ!! เมนูอาหารซีฟู๊ด / กุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM สุดกระดิ่งติ่งแมว บินเช้า กลับเย็น เที่ยวจัดเต็ม (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม21-2413,999
สิงหาคม
21-2413,999
กันยายน4-7 / 11-14 / 16-19 / 18-21 / 23-26 / 25-28 / 30-3 ต.ค.13,999
กันยายน
4-7 / 11-14 / 16-19 / 18-21 / 23-26 / 25-28 / 30-3 ต.ค.13,999
ตุลาคม2-5 / 7-10 / 14-17 / 16-19 / 28-31 / 30-2 พ.ย.13,999
9-12 / 12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 / 23-26 (วันปิยมหาราช)14,999
ตุลาคม
2-5 / 7-10 / 14-17 / 16-19 / 28-31 / 30-2 พ.ย.13,999
9-12 / 12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 / 23-26 (วันปิยมหาราช)14,999
พฤศจิกายน4-7 / 6-9 / 11-14 / 13-16 / 18-21 / 20-23 / 25-28 / 27-3013,999
พฤศจิกายน
4-7 / 6-9 / 11-14 / 13-16 / 18-21 / 20-23 / 25-28 / 27-3013,999
ธันวาคม2-5 / 4-7 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)15,999
11-14 / 16-1914,999
25-28 (วันคริสต์มาส) / 28-31 (วันสิ้นปี)17,999
ธันวาคม
2-5 / 4-7 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)15,999
11-14 / 16-1914,999
25-28 (วันคริสต์มาส) / 28-31 (วันสิ้นปี)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422138
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง   สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  นั่งรถราง  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรักดานัง  วัดหลินอึ๋ง  โบสถ์สีชมพู  ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM บานาฮิลล์ ดานัง ปังปุริเย่ (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม31-2 ก.ย.11,999
สิงหาคม
31-2 ก.ย.11,999
กันยายน7-911,999
16-18 / 30-2 ต.ค.12,999
กันยายน
7-911,999
16-18 / 30-2 ต.ค.12,999
ตุลาคม26-2811,999
ตุลาคม
26-2811,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422204
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง สะพานมังกร  สะพานแห่งความรักดานัง  ล่องเรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  วัดกวางตุ้ง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุก Fantasy Park  สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส  นั่งรถรางขึ้นเขาชมอุโมงค์เก็บไวน์  วัดหลินอึ๋ง  ร้านไม้ไผ่  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ราคาน่ารัก (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2711,999
กันยายน
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2711,999
ตุลาคม11-13 / 12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-1812,999
ตุลาคม
11-13 / 12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-1812,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422224
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  เรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านโบราณ  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  วัดหลินอึ๋ง  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  นั่งรถราง ALPINE COASTER  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู
กิน : มื้อพิเศษ!! เมนูกุ้งมังกร / เมนูอาหารซีฟู๊ด / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูอาหารพื้นเมือง
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / นั่งรถราง ALPINE COASTER

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เฮฮาปาจิงโกะ (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน16-18 / 23-25 / 30-2 ต.ค.12,999
กันยายน
16-18 / 23-25 / 30-2 ต.ค.12,999
ตุลาคม7-9 / 28-3012,999
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)13,999
ตุลาคม
7-9 / 28-3012,999
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)13,999
พฤศจิกายน4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2712,999
พฤศจิกายน
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2712,999
ธันวาคม2-4 / 16-18 / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)13,999
4-6 (วันพ่อ)14,999
28-30 (วันสิ้นปี)16,999
ธันวาคม
2-4 / 16-18 / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)13,999
4-6 (วันพ่อ)14,999
28-30 (วันสิ้นปี)16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822344
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  ร้านหินอ่อน  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  อิสระท่องเที่ยวบนบานา ฮิลส์ (ที่เที่ยวใหม่บนบานา ฮิลส์ที่ จัตุรัสแห่งดวงดาว ECLIPSE SQUARE)  จัตุรัสแห่งดวงดาว  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ 2 มื้อ / กุ้งมังกร
พิเศษ : เที่ยวบานาฮิลล์ 2 วัน / พักบนบานาฮิลล์1 คืน / บริการ Lounge ที่สนามบินฟรี!! / ที่เที่ยวใหม่บนบานา ฮิลส์ที่ จัตุรัสแห่งดวงดาว ECLIPSE SQUARE

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (PG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)17,990
ตุลาคม
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)17,990
ธันวาคม9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)17,990
30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)23,990
ธันวาคม
9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)17,990
30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)23,990
มีนาคม3-6 (วันมาฆบูชา)17,990
มีนาคม
3-6 (วันมาฆบูชา)17,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422342
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งสามล้อชมพระราชวัง  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  วัดเทียนมู่  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านเลขที่ 101  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  วัดหลินอึ๋ง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  APEC PARK  ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูกุ้งมังกร / พิเศษ ไวน์แดงดาลัท!!!
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM MAGIC NEW YEAR นอนหรู เที่ยวครบ 3 เมือง (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-1 / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999
ธันวาคม
29-1 / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422341
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งสามล้อชมพระราชวัง  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  วัดเทียนมู่  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านเลขที่ 101 สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  วัดหลินอึ๋ง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  APEC PARK  ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูกุ้งมังกร / ไวน์แดงดาลัท !!!
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาวทุกคืน / พิเศษ..private dinner!!

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM NEW YEAR PARTY บินเช้า กลับเย็น เที่ยวครบ 3 เมือง (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
ธันวาคม
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422340
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  วัดเทียนมู่  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านเลขที่ 101  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  วัดหลินอึ๋ง  APEC PARK  ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูกุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ซินจ่าว NEW YEAR เที่ยวครบ เว้ ดานัง ฮอยอัน (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-1 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999
ธันวาคม
29-1 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922290
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุก Fantasy Park  สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส  หมู่บ้านกั๊มทาน   นั่งเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  วัดจีน  Old House of Tan Sky  สะพานญี่ปุ่น  ชมโชว์สุดอลังการ Hoi An mpressions Theme Park  ดานัง  สะพานมังกร  วัดลินห์อึ๋ง  ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ / Premium Seafood Hotpot Boatget
พิเศษ : ชมโชว์สุดอลังการ Hoi An mpressions Theme Park / พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม7-913,999
14-1614,999
ตุลาคม
7-913,999
14-1614,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922171
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุก The Fantasy Park   Le Jardin d’ Amour สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  วัดลินห์อึ๋ง  เมืองเว้  พระราชวังเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  ล่องเรือแม่น้ำหอม  ตลาด Dong Ba  เจดีย์เทียนมู่  หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  ดานัง  สะพานมังกร  ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กิน : เมนูพิเศษ Premium Seafood Hotpot Boatget

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน11-14 / 25-2812,999
3-6 / 9-12 / 17-20 / 18-21 / 24-2713,999
กันยายน
11-14 / 25-2812,999
3-6 / 9-12 / 17-20 / 18-21 / 24-2713,999
ตุลาคม2-5 / 16-1912,999
9-1213,999
22-24 / 23-26 (วันปิยมหาราช)14,999
ตุลาคม
2-5 / 16-1912,999
9-1213,999
22-24 / 23-26 (วันปิยมหาราช)14,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822116
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดองบา  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  พระราชวังดายโนย  ร้านเยื่อไผ่  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  บานา ฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  เมืองดานัง  ร้านหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน8-11 / 15-18 / 29-2 ต.ค.13,990
กันยายน
8-11 / 15-18 / 29-2 ต.ค.13,990
ตุลาคม6-913,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)15,990
ตุลาคม
6-913,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)15,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422227
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  ชมสะพานมังกร  ถ่ายรูปสะพานแห่งความรักดานัง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  วัดกวางตุ้ง  ล่องเรือกระด้ง   หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถรางโบราณ  โรงเก็บไวน์  นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์  เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้  นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้  ร้านไม้ไผ่  วัดหลินอึ๋ง  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู
กิน : พิเศษ!! กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว!! / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / อาหารซีฟู๊ด
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM เก๋ไก๋เวรี่กู้ด ดานัง บานาฮิลล์ 3 ล้อเมืองเว้ (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม1-4 / 8-11 / 15-18 / 29-1 พ.ย.13,999
22-25 (วันปิยมหาราช)14,999
ตุลาคม
1-4 / 8-11 / 15-18 / 29-1 พ.ย.13,999
22-25 (วันปิยมหาราช)14,999
พฤศจิกายน5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-2913,999
พฤศจิกายน
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-2913,999
ธันวาคม3-6 (วันพ่อ) / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ)15,999
24-27 (วันคริสต์มาส)17,999
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
ธันวาคม
3-6 (วันพ่อ) / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ)15,999
24-27 (วันคริสต์มาส)17,999
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422246
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้  นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้  ร้านไม้ไผ่   ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  ขึ้นรถรางชมการแสดง MOON SHOW  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  สะพานมือสีทอง  นั่งรถรางชมอุโมงค์เก็บไวน์  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน   ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานมังกร  วัดหลินอึ๋ง  ร้านขนมพื้นเมือง  ตลาดฮาน
กิน : อาหารซีฟู๊ด / กุ้งมังกรคั่วมะขาม / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน / พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / ใช้บริการ lounge สายการบิน ฟรี!!

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง บานาฮิลล์ เที่ยวหรู อยู่สบาย (PG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม1-4 / 6-9 / 8-11 / 15-18 / 27-30 / 29-1 พ.ย.14,999
20-23 / 22-25 (วันปิยมหาราช)15,999
ตุลาคม
1-4 / 6-9 / 8-11 / 15-18 / 27-30 / 29-1 พ.ย.14,999
20-23 / 22-25 (วันปิยมหาราช)15,999
พฤศจิกายน3-6 / 5-8 / 10-13 / 12-15 / 17-20 / 19-22 / 24-27 / 26-2914,999
พฤศจิกายน
3-6 / 5-8 / 10-13 / 12-15 / 17-20 / 19-22 / 24-27 / 26-2914,999
ธันวาคม1-4 / 8-11 / 11-14 / 15-18 / 17-20 / 4-7 (วันพ่อ)14,999
22-25 / 24-27 (วันคริสต์มาส)15,999
2-5 (วันพ่อ) / 9-12 / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ)16,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999
ธันวาคม
1-4 / 8-11 / 11-14 / 15-18 / 17-20 / 4-7 (วันพ่อ)14,999
22-25 / 24-27 (วันคริสต์มาส)15,999
2-5 (วันพ่อ) / 9-12 / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ)16,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422109
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดงบา ล่องเรือมังกร  เมืองเว้ พระราชวังไดโน้ย ร้านเยื่อไม้ไผ่ เมืองดานัง บานาฮิลล์  นั่งกระเช้าลอยฟ้า สวนดอกไม้ฝรั่งเศส สวนสนุก (FANTASY PARK)  สะพานมือ โกเด้นบริดจ์ รถราง อุโมงค์เก็บไวน์ เมืองดานัง สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน สะพานแห่งความรัก  เมืองดานัง บ้านแกะสลักหินอ่อน นั่งเรือกระด้ง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เมืองดานัง  วัดลิงห์อึ๋ง ตลาดฮาน
กิน : แหนมเนืองเวียดนามต้นตำรับ / SEAFOOD / กุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม10-14 (วันแม่)17,99915,999
สิงหาคม
10-14 (วันแม่)17,99915,999
ตุลาคม19-23 (วันปิยมหาราช)16,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999
ตุลาคม
19-23 (วันปิยมหาราช)16,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422089
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  เมืองเว้  พระราชวังไดโน้ย  ร้านเยื่อไม้ไผ่  เมืองดานัง  บานาฮิลล์   นั่งกระเช้าลอยฟ้า  สวนดอกไม้  สวนสนุก (FANTASY PARK)  สะพานมือ โกเด้นบริดจ์  รถราง  อุโมงค์เก็บไวน์  เมืองฮอยอัน  บ้านแกะสลักหินอ่อน  นั่งเรือกระด้ง  เมืองดานัง  สะพานมังกร  คาร์ฟดราก้อน  สะพานแห่งความรัก  เมืองดานัง  วัดลิงห์อึ๋ง  ตลาดฮาน
กิน : เมนูแหนมเนืองเวียดนามต้นตำหรับ / SEA FOOD / บุฟเฟ่ต์อินเตอร์บนบานาฮิลล์ / กุ้งมังกร
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม19-22 / 21-2413,999
สิงหาคม
19-22 / 21-2413,999
กันยายน9-12 / 11-14 / 23-26 / 25-2813,999
กันยายน
9-12 / 11-14 / 23-26 / 25-2813,999
ตุลาคม1-4 / 9-12 / 16-19 / 26-2913,999
15-18 / 20-23 (วันปิยมหาราช)14,999
ตุลาคม
1-4 / 9-12 / 16-19 / 26-2913,999
15-18 / 20-23 (วันปิยมหาราช)14,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922307
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  สะพานมังกร  ฮอยอัน  วัดลินห์อึ๋ง  ร้านไข่มุก  เจดีย์เทียนมู่  ตลาดดองบา  เว้  พระราชวังเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  ล่องเรือแม่น้ำหอม  พระราชวังอันดินห์  Incense Village  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุก Fantasy Park  สวนสไตล์ฝรั่งเศส   อุโมงค์ชมไวน์  ร้านหินอ่อน  หมู่บ้านกั๊มทาน  นั่งเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  วัดจีน  สะพานญี่ปุ่น  ตลาดฮาน  ร้านเยื่อไผ่
กิน : เมนูกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ Ba Na Hills เว้ ดานัง ฮอยอัน (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน29-2 ต.ค.12,999
กันยายน
29-2 ต.ค.12,999
ตุลาคม6-9 / 20-23 (วันปิยมหาราช)13,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)14,999
ตุลาคม
6-9 / 20-23 (วันปิยมหาราช)13,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)14,999
พฤศจิกายน3-612,999
10-13 / 17-20 / 24-2713,999
พฤศจิกายน
3-612,999
10-13 / 17-20 / 24-2713,999
ธันวาคม1-413,999
8-11 (วันัฐธรรมนูญ)14,999
9-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-25 (วันคริสต์มาส)15,999
ธันวาคม
1-413,999
8-11 (วันัฐธรรมนูญ)14,999
9-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-25 (วันคริสต์มาส)15,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822117
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  ล่องเรือกระด้ง  ร้านเยื้อไผ่  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน10-12 / 24-2611,990
กันยายน
10-12 / 24-2611,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422302
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  สะพานมังกร  คาร์ฟดราก้อน  สะพานแห่งความรัก  ฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  เมืองมรดกโลกฮอยอัน  ย่านการค้า พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์  นั่งเรือกระด้ง กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์  สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส  สวนสนุก Fantasy Park  สะพานมือสีทอง  เว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  พระราชวังไดโน้ย  ร้านเยื่อไม้ไผ่  เมืองดานัง  เจ้าแม่กวนอิม  ตลาดฮาน
กิน : พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว / เมนู Seafood / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม20-23 / 25-2814,99913,999
10-13 (วันแม่) 14,999
12-15 (วันแม่)15,999
สิงหาคม
20-23 / 25-2814,99913,999
10-13 (วันแม่) 14,999
12-15 (วันแม่)15,999
กันยายน10-13 / 23-26 / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค.14,999
28-1 ต.ค.13,999
กันยายน
10-13 / 23-26 / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค.14,999
28-1 ต.ค.13,999
ตุลาคม1 / 6 / 7 / 2614,999
19-22 / 20-23 / 22-25 (วันปิยมหาราช)15,999
12-15 / 14-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)16,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999
ตุลาคม
1 / 6 / 7 / 2614,999
19-22 / 20-23 / 22-25 (วันปิยมหาราช)15,999
12-15 / 14-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)16,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822172
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมุยเน่  หมู่บ้านชาวประมง  นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย  เมืองดาลัด  นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์  น้ำตกดาตันลา  ลานอเนกประสงค์ดาลัด  ดาลัดไนท์มาร์เก็ต  ทะเลสาบซวนเฮือง  ทุ่งไฮเดรนเยีย  พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋  บ้านเพี้ยน  โบสถ์สีชมพู  กระเช้าไฟฟ้า  วัดดตั๊กลัม  (บินภายใน)  เมืองโฮจิมินห์  ไปรษณีย์กลาง  โบสถ์นอร์ทเธอดาม  ตลาดเบนถัน
พิเศษ : พักดาลัด 4 ดาว 2 คืน / บินภายใน 1 ครั้ง

ทัวร์เวียดนามใต้ VIETNAM ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (VN) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน18-2115,990
กันยายน
18-2115,990
ตุลาคม9-12 / 16-1916,990
23-26 (วันปิยมหาราช)17,990
ตุลาคม
9-12 / 16-1916,990
23-26 (วันปิยมหาราช)17,990
พฤศจิกายน6-9 / 20-2316,990
พฤศจิกายน
6-9 / 20-2316,990
ธันวาคม4-7 (วันพ่อ) / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 25-28 (วันคริสต์มาส)17,990
ธันวาคม
4-7 (วันพ่อ) / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 25-28 (วันคริสต์มาส)17,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822253
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮหว่าบิ่ญ  เมืองมกโจว  สะพานกระจก  ไร่ชามกโจว  เมืองฮานอย  ชมทะเลสาบคืนดาบ  วัดหง็อกเซิน  ถนน 36 สาย  เมืองซาปา  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ทะเลสาบเมืองซาปา  โบสถ์หิน  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  เมืองฮานอย  เจดีย์เฉินก๊วก  โบสถ์ใหญ่ฮานอย
พิเศษ : salmon หม้อไฟ + ชิมไวน์แดงเลิศรส / ที่พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM มกโจว ซาปา ฮานอย (WE) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน8-11 / 22-2518,990
กันยายน
8-11 / 22-2518,990
ตุลาคม20-23 (วันปิยมหาราช)18,990
21-24 (วันปิยมหาราช)19,990
ตุลาคม
20-23 (วันปิยมหาราช)18,990
21-24 (วันปิยมหาราช)19,990
พฤศจิกายน3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-2718,990
พฤศจิกายน
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-2718,990
ธันวาคม15-18 / 22-2518,990
2-5 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-27 (วันคริสต์มาส)19,990
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,990
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,990
ธันวาคม
15-18 / 22-2518,990
2-5 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-27 (วันคริสต์มาส)19,990
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,990
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922229
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงฮานอย  หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat  ตลาดซาปา  ซาปา  เขาฮามลอง  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก  Moana Sapa Café  น้ำตกสีเงิน  สะพานแก้วมังกรเมฆ  ฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหง๊อกซิน  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  ฮานาม  จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”
กิน : เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด / SEN BUFFET
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาวทุกคืน / บินเช้า กลับดึก เที่ยวคุ้ม / Landmark แห่งใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้วมังกรเมฆ

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ Sapa ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน9-12 / 30-3 ต.ค.16,999
2-517,999
กันยายน
9-12 / 30-3 ต.ค.16,999
2-517,999
ตุลาคม7-10 18,999
28-3117,999
ตุลาคม
7-10 18,999
28-3117,999
พฤศจิกายน4-7 / 18-21 / 25-2817,999
11-1418,999
พฤศจิกายน
4-7 / 18-21 / 25-2817,999
11-1418,999
ธันวาคม2-5 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 16-1918,999
ธันวาคม
2-5 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 16-1918,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922299
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงฮานอย หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat  ตลาดซาปา  เขาฮามลอง  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก  Moana Sapa  น้ำตกสีเงิน  สะพานแก้วมังกรเมฆ   ฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหง๊อกซิน  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  ฮานาม  จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”
กิน : เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด / SEN BUFFET
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / landmark ใหม่ วัดตามจุ๊ก Moana Cafe และสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)18,999
ตุลาคม
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)18,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422337
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต  น้ำตกซิลเวอร์  ตลาด LOVE MARKET  Moana sapa Café  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน  ร้านเยื่อไม้ไผ่  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  เมืองฮานอย  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  เมืองฮาลอง  ฮาลอง Night market  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์  ถ้ำนางฟ้า
กิน : สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท / SEN BUFFET นานาชาติ / เมนูซีฟู๊ดบนเรือ

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน (WE) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999
22-25 (วันปิยมหาราช)18,999
ตุลาคม
14-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999
22-25 (วันปิยมหาราช)18,999
ธันวาคม23-26 (วันคริสต์มาส)17,999
2-5 (วันพ่อ) / 9-12 / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-27 (วันคริสต์มาส)18,999
ธันวาคม
23-26 (วันคริสต์มาส)17,999
2-5 (วันพ่อ) / 9-12 / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-27 (วันคริสต์มาส)18,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422336
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮานอย  ทะเลสาบตะวันตก  เจดีย์เฉินก๊วก  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  อิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย  เมืองฮานอย  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก  เมืองฮาลอง  ฮาลอง Night market  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์  ถ้ำนางฟ้า 
กิน : SEN BUFFET นานาชาติ / เมนูซีฟู๊ดบนเรือ

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)15,999
23-25 (วันปิยมหาราช)14,999
ตุลาคม
14-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)15,999
23-25 (วันปิยมหาราช)14,999
ธันวาคม4-6 (วันพ่อ) / 11-13 / 23-25 (วันคริสต์มาส)14,999
28-30 (วันสิ้นปี)15,999
30-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)16,999
ธันวาคม
4-6 (วันพ่อ) / 11-13 / 23-25 (วันคริสต์มาส)14,999
28-30 (วันสิ้นปี)15,999
30-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)16,999
มกราคม1-3 (วันปีใหม่)15,999
มกราคม
1-3 (วันปีใหม่)15,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922304
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮาลอง  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง  ถ้ำสวรรค์  NIGHT MAKET   นิงบิงห์  ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก  ฮานาม  วัดตามจุ๊ก  เมืองหมกโจว  สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก  ไร่ชาหมกโจว  ฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหง๊อกเซิน
กิน : พิเศษ!! SEN BUFFET

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ฮาลอง หมกโจว สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)18,999
ตุลาคม
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)18,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422249
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา  Moana Café  ถนนคนเดินซาปา  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  เมืองลาวไก  ตลาดก๊กเลี๊ยว  เมืองฮานอย  ร้าน OTOP  ทะเลสาบตะวันตก  เจดีย์เฉินก๊วก  สุสานลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว โบสถ์ใหญ่ฮานอย  วัดตามจุ๊ก ทะเลสาบคืนดาบ  ถนน 36 สาย
กิน : เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETHAM HANOI SAPA TAMCHUC เที่ยวคุ้มเกินปุยมุ้ย (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน11-14 / 25-2814,999
กันยายน
11-14 / 25-2814,999
ตุลาคม9-12 / 30-2 พ.ย.14,999
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,999
ตุลาคม
9-12 / 30-2 พ.ย.14,999
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,999
พฤศจิกายน13-16 / 27-3014,999
พฤศจิกายน
13-16 / 27-3014,999
ธันวาคม4-7 (วันพ่อ)14,999
28-31 (วันสิ้นปี)19,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
ธันวาคม
4-7 (วันพ่อ)14,999
28-31 (วันสิ้นปี)19,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822157
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮาลอง  ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์  เกาะไก่ชน  ถ้ำนางฟ้า  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก)  เมืองซาปา  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต   นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหง็อกเซิน  ถนน 36 สาย
กิน : ทานอาหารบนเรือเมนู ... ซีฟู๊ด / พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ และไวน์แดงดาลัด

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา (WE) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)20,990
ตุลาคม
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)20,990
ธันวาคม29-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,990
30-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)23,990
ธันวาคม
29-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,990
30-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)23,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422250
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  ถนนคนเดินซาปา  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองฮานอย  ตลาดก๊กเลี๊ยว ร้าน OTOP  เมืองม๊กโจว  สวนชาขั้นบันได  ตลาดม๊กโจว  น้ำตก DAI TEM  สะพานกระจก BACH LONG  สวนดอกไม้ HAPPY LAND  ถนน 36 สาย 
กิน : เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM HANOI MOC CHAU ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน4-7 / 18-2115,999
กันยายน
4-7 / 18-2115,999
ตุลาคม2-5 / 16-1915,999
23-26 (วันปิยมหาราช)16,999
ตุลาคม
2-5 / 16-1915,999
23-26 (วันปิยมหาราช)16,999
พฤศจิกายน6-9 / 20-2315,999
พฤศจิกายน
6-9 / 20-2315,999
ธันวาคม11-14 / 18-2115,999
25-28 (วันคริสต์มาส)17,999
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
ธันวาคม
11-14 / 18-2115,999
25-28 (วันคริสต์มาส)17,999
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422155
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ซาปา  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหง็อกเซิน  ถนน 36 สาย
กิน : พิเศษเมนู หม้อไฟแซลม่อน+ไวน์แดง / เฝอเวียดนาม

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (WE) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม3-5 (วันพ่อ)15,990
10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)16,990
31-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)18,990
ธันวาคม
3-5 (วันพ่อ)15,990
10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)16,990
31-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)18,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422247
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  ถนนคนเดินซาปา  Moana Café  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองลาวไก  ตลาดก๊กเลี๊ยว  เมืองฮานอย  ร้าน OTOP  ทะเลสาบตะวันตก  เจดีย์เฉินก๊วก  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย
กิน : เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM HANOI SAPA FANSIPAN เวลาน้อยก็ชิลได้ (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ต.ค.13,999
กันยายน
9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ต.ค.13,999
ตุลาคม12-14 / 28-3014,999
14-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)15,999
ตุลาคม
12-14 / 28-3014,999
14-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)15,999
พฤศจิกายน4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2713,999
พฤศจิกายน
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-2713,999
ธันวาคม16-1813,999
4-6 (วันพ่อ) / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)15,999
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)19,999
ธันวาคม
16-1813,999
4-6 (วันพ่อ) / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)15,999
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)19,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422088
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  ทะเลสาบตะวันตก  เจดีย์เฉินก๊วก  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน  น้ำตกซิลเวอร์  ถนนคนเดินซาปา  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย
กิน : SEN BUFFET นานาชาติ / สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม26-2915,999
12-15 (วันแม่)16,999
สิงหาคม
26-2915,999
12-15 (วันแม่)16,999
กันยายน2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 / 30-3 ต.ค.15,999
กันยายน
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 / 30-3 ต.ค.15,999
ตุลาคม28-3115,999
14-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-26 (วันปิยมหาราช)16,999
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)17,999
ตุลาคม
28-3115,999
14-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-26 (วันปิยมหาราช)16,999
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922203
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฟานเทียด(มุยเน่)  นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายขาว  ทะเลทรายแดง  มุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ดาลัด  น้ำตกดาลันตา  นั่ง Roller Coaster Lumiere Light Garden  ตลาดกลางคืนดาลัด  นั่งกระเช้า  วัดตั๊กลัม  สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย  โฮจิมินห์ซิตี้  ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน + รับประทานอาหารเย็นบนเรือ  ไปรษณีย์กลาง  ตลาดเบนถัน  จตุรัสโฮจิมินห์  โบสถ์นอร์ธเธอดัม
กิน : BBQ BUFFET เสิร์ฟพร้อม ไวน์แดงดาลัด / ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน + ทานอาหารเย็นบนเรือ

ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์ Vietnam โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (DD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน15-18 / 29-2 ต.ค.13,999
กันยายน
15-18 / 29-2 ต.ค.13,999
ตุลาคม6-9 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)13,999
ตุลาคม
6-9 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)13,999

** วันหยุด